Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Інноваційна економіка» 
(м. Одеса, 07-08 жовтня 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиПавленко Н. В. Вплив екстрактивних інститутів на інноваційний розвиток України

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниДаніленко Н. О. Інтеграція України у світову економіку шляхом розвитку малого та середнього бізнесу

Оприщенко О. Ю. Фінансові ринки в умовах глобалізації

Процал Ю. В. Зона вільної торгівлі – крок до економічної інтеграції України в ЄС

Самсонова Л. В. Міжнародний трансфер технологій в контексті розвитку контрактних відносин

Суркова Ю. О. Особливості обліку залучених активів управителями фондів фінансування будівництва

Узун В. В. Електронна комерція в АСЕАН: проблеми та перспективи

3. Економіка та управління національним господарствомКізін Г. В. Взаємозв’язок завдань реального сектору економіки та базових концептуальних параметрів економічної безпеки держави

Ковальчук М. В. Деструктивні інституціональні імперативи валютної безпеки України

Ляховець В. О. Роль інфраструктури у формуванні та розвитку ринку яловичини

Стеблянко І. О. Шляхи активізації інноваційних механізмів розвитку національної економіки

4. Економіка та управління підприємствамиБичков В. В. , Куликова Н. А. Кадрова безпека основна складова економічної безпеки підприємства

Захарчук Т. В. Реструктуризація підприємств як засіб покращення в сучасних умовах

Коренюк Л. М. Причини диверсифікації підприємства

Левицька С. А. Теоретичні аспекти поняття економічної безпеки підприємств

Маковська Ю. А. Моделювання довгострокового контракту на утримання автомобільних доріг

Рачинська А. В. Економічна безпека підприємства: визначення, завдання та методи забезпечення

Соколова Є. Б. , Піддубний В. В. , Абабова А. Г. Мерчандайзинг як невід`ємна складова розвитку сучасної роздрібної торгівлі

Хасан А. А. Специфіка застосування нестандартної реклами в умовах сучасного рекламного ринку аеропортів

Хмура Н. Ю. Реальні опціони в концесіях на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг

Чижов В. А. Особливості трансформації ІТ сфери України у кризовий період

Шевченко В. А. Тенденції та перспективи розвитку підприємств медичних послуг України

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБогданов Д. С. Концепційно-теоретичні засади розвитку сільських територій

Томашевська А. В. Туристичний кластер в системі соціально-економічного розвитку регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЗасанська С. В. Практичні аспекти реалізації ідей

Прокопенко Н. П. , Хмара О. С. Створення привабливого інвестиційного клімату як один з чинників інтеграції України у світовий економічний простір

Чепок А. В. Інноваційний тренд та перспективи розвитку вищих навчальних закладів

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаЯринюк О. О. Енергетичний транскордонний кластер як механізм ведення транскордонної політики енергозбереження

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Аксьонова С. Ю. Статистика батьківства і необхідність її покращення

Гринь Я. М. Проблеми працевлаштування молоді в Україні

Зварич М. С. Забезпечення фінансової безпеки громадян при фінансуванні будівництва житла в Україні

Лук`яненкова Г. К. , Старостіна Г. Є. Молодь України на ринку праці

Черкасов А. В. , Колесник І. А. Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей України

Щербина К. С. Безробіття та рівень життя: вітчизняні реалії та розвинуті країни

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитСливінська І. І. Проблематика обліку основних засобів та пошук шляхів покращення

10. Гроші, фінанси і кредитБусленко В. В. Стан та перспективи державного боргу України

Гайдучок О. І. , Ступницький О. І. Особливості становлення ринку Р2Р-кредитування в Україні

Гудима І. В. Порівняльний аналіз систем фінансування дорожньої галузі та Європейських країн

Коваленко Д. В. Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків

Кузнєцова А. М. Порівняльний аналіз наукових підходів до визначення сутності поняття «фінансова стійкість підприємства»

Пащенко Т. О. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства в сфері газопостачання

Сухаренко Т. А. Переваги та недоліки методів оцінки рівня ресурсного потенціалу банку

Царенков О. О. Оцінка ефективності роботи Державної казначейської служби України Подільського району міста Києва

Шинкарюк А. О. Сутність соціального проекту та особливості його фінансування

11. Фінанси та податкова політикаРайнова Л. Б. Гармонізація акцизного оподаткування в постсоціалістичних країнах ЄС: темпи та наслідки

Царенков О. О. , Жибер Т. В. Державно-приватне партнерство в освіті

Ялмаев Р. А. Совершенствование механизма налогового регулирования малого и среднего бизнеса

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингБілодідова Н. М. , Скригун Н. П. Правила кольорового оформлення ефективного рекламного повідомлення на ринку пивобезалкогольних напоїв

Трапаідзе С. М. Необхідність створення маркетингової стратегії для розвитку компаній

15. Сучасний менеджментКомаров А. Н. Проблемы современных производственных предприятий

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"