Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Інноваційна економіка» 
(м. Київ, 28-29 квітня 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБашук В. В. Регулювання міжнародної торгівлі генетично модифікованими продуктами

Бородько М. С. Маркетингові стратегії національного виробника ІТ-послуг

Глушко О. С. , Трифонова О. Д. Роль офшорних зон у світовій економіці

Грицишин А. Т. Діяльність центральних банків країн Балтії у сфері управління міжнародними резервами

Узун В. В. Розвиток інтеграційних процесів у Південно-Східній Азії

3. Економіка та управління національним господарствомБровко Д. Д. , Пасс І. Д. , Табінський В. А. Державне регулювання малого бізнесу в Україні

Харко В. Ю. , Боєру М. С. Порівняльний аналіз трансформаційних процесів країнах Центрально-Східної Європи

4. Економіка та управління підприємствамиБілоус Н. В. Теоретичні та методологічні підходи до організації фінансової безпеки підприємства

Герцег В. А. Вдосконалення ефективності діяльності аграрних підприємств з метою забезпечення розвитку сільських територій

Заволока Л. О. , Миронова Л. О. , Шендрікова А. В. Підвищення рівня довіри населення до страховиків як стимулюючий фактор розвитку страхування в Україні

Коваленко В. В. Діагностика на етапах життєвого циклу підприємства

Краля В. Г. , Голованова А. Є. Розвиток тваринницького напряму спеціалізації аграрних підприємств

Літвінова І. М. , Куліш К. Р. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах

Саян О. М. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства

Юркова Ю. В. Організаційна діяльність підприємства в посткризових умовах

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаМазур Д. В. Основні шляхи у вирішенні проблем харчової промисловості

Семенова Л. Ю. , Сай І. В. Молодіжна зайнятість в регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку

6. Інновації та інвестиційна діяльністьБондаренко А. О. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні

Казимирович О. В. Сучасні тенденції та стан інвестиційної діяльності промислових підприємств України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБочарова Д. С. Оценка достоверности расчета дисконтирования при аудите кредитов и займов

Мосійчук І. Б. Методика контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками

Федоренко Р. І. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в сучасних умовах

10. Гроші, фінанси і кредитБовсуновська Г. С. Складові економічної безпеки страхової компанії

Ватоян А. М. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

Карп А. В. Аналіз стану та шляхи підвищення фінансової безпеки України у сучасних соціально-економічних умовах

Кобзар І. А. Стан та перспективи розвитку банківської системи України

Хромушина Л. А. Методологічні аспекти планування та узгодження заходів фінансової санації підприємства-боржника

Шевченко О. С. Розвиток ринку міжбанківського кредитування в Україні

Юр А. О. Управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві

Ярошевська О. В. Деривативи як інноваційний інструмент фондового ринку

11. Фінанси та податкова політикаБусленко В. В. Проблеми створення об’єднаної територіальної громади та можливості її фінансової стійкості у рамках проведення реформи децентралізації (на прикладі Кагарлицького району Київської області)

Гладкова Т. К. Фінансова поліція – аналітична служба розслідувань

Дацюк Ю. І. Сучасні особливості адміністрування і контролю акцизного податку

Місілюк Г. В. Податковий аспект забезпечення сталого розвитку підприємств в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціРибальченко Л. В. , Вірц К. А. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями

13. Статистика
14. МаркетингГевко А. І. Поширення вірусної реклами в новітніх медіа та історіографія феномену вірусного маркетингу

Корчук У. І. Маркетингові дослідження та роль в обґрунтуванні замовлень на будівельні роботи

Кузенна О. Ю. Особливості рекламних кампаній на ринку страхових послуг на прикладі СГ «ТАС»

Матвієнко А. А. Товарна політика підприємства та шляхи їх вдосконалення

15. Сучасний менеджментЄвтухов С. А. Сутність і значення оцінювання управлінського персоналу у діяльності організації

Лозовський О. М. Формування корпоративної культури на підприємствах харчової промисловості

Пирогова Н. И. Принятие решений в условиях риска и неопределённости

Приходько О. М. Удосконалення управління якістю на підприємствах

Таран О. М. , Філімонов Ю. Л. Аналіз видів діяльності в ціннісному ланцюжку як складова внутрішнього стратегічного аналізу

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"