Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни» 
(м. Хмельницький, 01-02 лютого 2019 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиГельман А. Ю. , Чайковська М. А. Аналіз економічних поглядів Василя Назаровича Каразіна

Микитась В. В. Challenges and risks to the development of the national economies in the contemporary global space

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниЮр’єва П. Б. Зовнішньоторговельна безпека України: тенденції та загрози

3. Економіка та управління національним господарствомЗахарченко А. І. Розвиток підприємництва та процеси приватизації

4. Економіка та управління підприємствамиГорго І. О. Світовий досвід управління ризиками аграрних підприємств

Жужев Д. О. , Судеркін А. М. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства в площині управління П=асортиментом продукції

Коропецький О. О. Податковий менеджмент в системі управління підприємством

Семенова Л. Ю. , Ярова А. С. Розробка та економічне обґрунтування програми адаптації персоналу

Шведа С. С. Організаційно-економічний механізм управління якістю продукції

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьЛогвінова О. П. Тенденції інноваційної діяльності промислових підприємств України

Максименко І. П. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в умовах глобалізації та євроінтеграції

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Mostepaniuk A. . , Parish M. . The role of healthcare expenditures as a factor of economic growth

Конет А. В. Маніпульована демократія

Микитей А. С. Роль населення у розвитку економіки

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКириллов О. О. Роль та місце зобов’язань у процесі фінансового аналізу підприємств України

10. Гроші, фінанси і кредитМискін Ю. І. Концептуальні засади удосконалення бюджетної політики соціально-економічного розвитку України

Токарєва К. В. Порушення законодавства в бюджетній системі України

Тютюник І. В. Структурно-декомпозиційний аналіз поняття «тінізація економіки»

11. Фінанси та податкова політикаГавдульська І. Р. Вдосконалення оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів

Райнова Л. Б. Проблеми впровадження податкової знижки на лікування в Україні

Тарасенко О. Ю. , Онопрієнко А. І. Аналіз стану державного боргу України

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментКоробченко Г. О. Чинники ризику підприємств сфери послуг

Онуфрієць Т. С. , Алескерова Ю. В. Фінансовий менеджмент страхових компаній

Трут О. О. Моніторинг та зворотний зв’язок в процесі управління результативністю працівників

16. Логістика та транспортПазич Т. В. Необхідність вдосконалення логістичних систем

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"