Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки» 
(м. Івано-Франківськ, 20-21 березня 2015 р.)

1. Історія та теорія держави та права, філософія праваБобак Г. Р. Доцільність та проблемні питання запровадження судового прецеденту в законодавстві України

Изотов Д. А. , Изотов А. А. Правовой статус рабов в Старовавилонском царстве

Ким М. Ю. Цивилизационный подход сравнительного правоведения и его роль в процессе самоопределения Украины

Корольова Ю. В. Правова реальність: стан та перспективи загальнотеоретичних досліджень

Котенко Т. В. Тенденції розвитку місцевого самоврядування як важливий напрям сучасної загальнотеоретичної науки

Ластовецька К. О. Практика здійснення громадського контролю в сфері морегосподарського комплексу в Україні

Наливайко О. І. , Свинаренко А. О. Публічні слухання як форма громадського контролю: теоретичні та практичні проблеми

Наставна Г. В. Концепція аутопоезису в праві як перспективний напрямок розвитку сучасного праворозуміння

Панкратова В. О. Принцип правової визначеності: щодо визначення поняття

Пащук Т. В. Документи державного архіву Волинської області про правове становище політичних в’язнів ІІ Речі Посполитої (на прикладі Ковельської тюрми 1919-1939 років)

Перепелюк А. М. Правозастосування як перспективний напрямок дослідження загально-теоретичної науки

Савченко О. В. Громадський контроль: методологічні засади дослідження

Червєнкова М. Г. Поняття взаємовідносин держави і церкви як суб’єкта адміністративно-правового регулювання

Шкабко С. І. Поняття та сутність республіканської форми правління в сучасній теоретико-правовій думці

2. Історія політичних та правових вчень
3. Конституційне право, муніципальне правоПанько Л. В. Поняття міжнародного договору як джерела конституційного права України

4. Міжнародне публічне та приватне правоВарес М. О. Міжнародно-правова регламентація проведення наукових досліджень в Антарктиці

Хмельова І. Є. Правові рамки людської трагедії: місце геноциду в міжнародному праві

5. Право Європейського союзуЛітвінова О. О. Проблемні питання адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу

6. Екологічне, земельне, аграрне правоЙолкіна А. Г. Земелі рекреаційного призначення та поняття їх правового режиму

Поклонська О. Ю. Юридична відповідальність за земельні правопорушення

Солдатенко А. Г. Законодавче закріплення права користування землями водного фонду України

Троневська П. Ю. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

Тюря О. І. До питання охорони земель в Україні

7. Цивільне право та процесГончарова Э. В. Проблемы определения качества медицинских услуг

Журавський А. П. Запровадження інституту приватних виконавців в Україні: теоретичний аспект

Замотаєв Є. Д. Щодо доцільності внесення змін у список непродовольчих товарів, які не підлягають поверненню та обміну

Когут О. О. Доцільність поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного права

Коноваленко Т. С. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави та суспільства

Лисенко А. О. Ocoбливocтi прoцедури нoтaрiaльнoгo пocвiдчення дoгoвoрiв

Мартинюк С. В. Консультативна робота адвоката в цивільних справах

Перевознюк А. О. , Абрамова В. М. Спадкування права спільної сумісної власності: суперечності законодавства та складнощі реалізації

Розгон О. В. Окремі теоретичні аспекти встановлення меж права власності на тварину

Чубарева Ю. О. Право господарського відання та оперативного управління як речові права юридичних осіб

8. Право інтелектуальної власностіТкаченко Н. К. Правове регулювання ліцензійних договорів: проблеми теорії та практики

9. Сімейне право, житлове право
10. Господарське право та процесГерега Н. В. До питання необхідності дотримання корпоративної культури в корпоративних відносинах

Гульчак А. В. Деякі проблеми перетворення акціонерного товариства

Корчевська О. Ю. Деякі питання банкрутства за законодавством України в умовах розбудови правової держави

Кравченко Я. Ю. Комерційна концесія та франчайзинг: співвідношення понять

Кухар О. В. Тенденції розвитку корпоративного управління в Україні

Маслівець Т. В. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Нагапетян Н. О. Господарсько-правові санкції як міра державного примусу

Сіра І. В. Оптовий ринок електричної енергії в Україні

Термус В. С. Проблеми сучасного стану регулювання ліцензування господарської діяльності

Яременко А. В. Вільні економічні зони: поняття та переваги для розвитку в Україні

11. Трудове право, право соціального забезпеченняПолінський В. А. Становлення та розвиток трудового права в Україні

12. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне правоВітвіцький С. С. Громадський контроль у системі місцевого самоврядування: теоретико-прикладні проблеми

Данилова І. П. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення законодавства, яким регулюється наукова сфера України та її особливості

Качура О. А. Еволюція процедур державної реєстрації на території України із зародження до імперського періоду

Ковальова Ю. О. До питань доцільності впровадження позасудових способів вирішення податкових спорів

Кордобан А. В. Реалізація права на мирні зібрання: проблеми та шляхи їх вирішення

Кукшинова О. О. Пішоходи як суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Лісова О. О. До питання співвідношення термінів підпорядкованість та підлеглість в адміністративному праві України

Логвиненко Б. О. До проблеми вчинення адміністративних правопорушень у мережі Інтернет

Пахомова А. О. Організаційно-правові аспекти інформатизації сільськогосподарської дорадчої діяльності

Шершень Н. В. Постдеривативні докази як засіб отримання достовірних показань від незацікавленої особи під час провадження у справах про порушення фінансового законодавства

13. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологіяБернацька Т. М. Особливості укладення угод щодо неповнолітніх за новим Кримінальним процесуальним Кодексом

Бурба В. В. Корупція в органах внутрішніх справ як загроза державній безпеці України

Журавель В. М. Стан розвитку законодавства щодо заборони діяльності фінансових пірамід в Україні

Іваньков О. І. Проблемні питання парламентського контролю за виконанням кримінальних покарань та можливість їх вирішення враховуючи міжнародний досвід

Монюк Д. М. Злочинні наслідки за кримінальним законодавством України

Пащенко А. О. Злочин геноциду за Кримінальним Кодексом України та конвенції про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього

Пунь В. Т. Зарубіжний досвід протидії корупції в митних органах

Скок О. С. Класифікація злочинних діянь в кримінальному законодавстві Казахстану та України: огляд останніх змін

Тарасенко Н. Ю. Проблеми застосування примусових заходів медичного характеру

Уварова Н. В. До питання про сутність «українофобії» як мотиву вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи

14. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова експертиза, судові та правоохоронні органиБедюк Н. А. Гарантії адвокатської діяльності в України: сучасний стан та проблеми реалізації

Білик І. М. Особливості залучення експерта при розслідуванні терористичних актів

Веселовська Н. О. Аналіз факторів впливу антисоціальної поведінки дорослих жінок на злочинність неповнолітніх

Грицина К. В. Особливості тактики викриття та припинення неправдивих свідчень під час допиту

Задорожна А. Д. Сутність і значення криміналістичної діагностики

Кашуба Н. О. Правове регулювання негласних слідчих дій

Кручок А. Б. Національне антикорупційне бюро України: проблемні питання діяльності

Лисишина В. І. Особливості методики розслідування вбивств на замовлення

Остафійчук Л. А. Неповага до суду і судді: спірні питання тлумачення

Ревенко А. В. Отримання правоохоронними органами доказів із застосуванням примусу як порушення засади свободи від самовикриття

Соломонюк О. Я. Криміналістична характеристика торгівлі людьми

Татарчук М. В. Правові основи діяльності адвокатського самоврядування в Україні

Термус В. С. Поняття та ознаки криміналістичної методики

Фещук К. О. Порушення присяги адвоката як підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності

Чаленко А. О. Принципи адвокатури та адвокатської діяльності: проблеми розмежування

Шумак Т. І. Щодо якості надання адвокатами безопланої правової допомоги у кримінальному процесі

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика