Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Юридичні науки: проблеми та перспективи» 
(м. Івано-Франківськ, 19-20 травня 2017 р.)

1. Історія та теорія держави та права, філософія праваБаля А. Г. Українсько-французькі відносини в добу діяльності Української Центральної Ради (1917-1918 рр.)

Галаур А. С. Політика Центральної Ради щодо національних меншин Української Народної Республіки

Зуб О. Ю. Право власності за Цивільним Кодексом Франції 1804 року

Каландирець Я. М. Співіснування права та релігії в демократичній державі

Коновалова І. О. Становище жінки за Руською правдою і Церковними Статутами Володимира та Ярослава

Момотюк В. О. Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента в системі державотворення країни

Плискач К. Р. Третій Універсал Української Центральної Ради

Рябуха А. А. Особливості відповідальності держави перед особою

Скрипай А. В. Злочини і покарання проти великого князя Литовського за Литовськими статутами

Суржа А. М. Правовий нігілізм як найнебезпечніша з форм деформації правосвідомості

Шевела В. О. Правове становище національних меншин в Українській Народній Республіці

2. Історія політичних та правових вчень
3. Конституційне право, муніципальне правоДинник О. М. Конституційні права та свободи людини

Іванова А. О. Право на життя: конституційно-правові засади в Україні

Кляпець М. С. Юридичні та етичні аспекти реалізації права на евтаназію як складової частини права на життя

Німак А. Л. Проблеми децентралізації державної виконавчої влади в Україні

Однорог Д. В. Правo на евтаназiю

Самойлова К. А. Проблема імплементації прийнятих на референдумі рішень до законодавства України

Усова Н. Ю. Функціональне призначення Прем’єр-міністра України

Хлопотіна Н. О. Забезпечення гендерної рівності в українському законодавстві

4. Міжнародне публічне та приватне правоКучер Л. О. Роль парламенту при порівнянні демократичних держав Франції, Монакко та України

Максимчук А. С. Захист прав інтелектуальної власності у сфері спорту: міжнародний досвід

Філіпенко А. В. Международно-правовые аспекты государственной границы Украины

Яшина К. С. Procedural discretion of the prosecutor in the international criminal court as a possible obstacle for the exercising of right to access to justice

5. Право Європейського союзуМаксименко Н. В. Європейські правові стандарти та механізми у сфері захисту прав дітей

6. Екологічне, земельне, аграрне правоОвчаренко К. В. Правові засади віднесення земельних ділянок до певної категорії та зміни цільового призначення земель

Савка С. І. Реорганізація як форма припинення сільськогосподарських кооперативів

7. Цивільне право та процесБережна Д. С. Цивільно-правова відповідальність банку за договором про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком

Велічко А. Д. Договір кейтерингу: поняття та істотні умови

Денисенко О. О. Введення електронного судочинства в Україні: сучасний стан та перспективи

Динник О. М. Право на ім`я фізичної особи

Лифарь А. О. Конструкція масового позову в цивільному судочинстві

Лук`янович В. О. Правова природа 3-ох % річних

Максимович Т. М. Управління державною та комунальною власністю

Мороз І. В. Щодо проблеми прав міноритаріїв у акціонерному товаристві

Усова Н. Ю. Ліквідація юридичної особи: алгоритм дій

Фомякова О. І. Непорушність права приватної власності на нерухоме майно

Шестопал К. Є. Особливості спадкових правовідносин, ускладнених іноземним елементом

8. Право інтелектуальної власностіВолошина В. В. Судова форма захисту авторських прав

Коваль І. О. Особливості договорів у сфері Інтелектуальної власності

Кравчук М. І. , Шуст Н. Б. Проблема доступу ліцензійних програм для широкого кола користувачів

Юренко А. В. , Клейменова С. М. Продюсер як суб’єкт авторського права на аудіовізуальний твір

9. Сімейне право, житлове правоЛифарь А. О. Напрями вдосконалення законодавства у сфері міжнародного усиновлення

Лишенюк В. К. Патронат як альтернативна форма влаштування дітей

Марченко А. Ю. Поняття та зміст інституту припинення шлюбу в сімейному праві України

Підченко К. В. Актуальні питання встановлення та припинення режиму окремого проживання подружжя

Чайка І. М. Провадження у справах про розірвання шлюбу подружжя, яке має неповнолітніх дітей

10. Господарське право та процесБодня Є. Ю. Представництво акціонерів у контексті гармонізації українського законодавства до ACQUIS ЄС

Вінтоник Т. М. Основи медіації як альтернативний спосіб врегулювання господарських спорів

Гарат М. Р. , Тищенко Ю. В. Шляхи реформування інвестиційного законодавства

Корінна А. В. Проблемні аспекти аудиторської діяльності в Україні

Кучер Л. О. Проблеми правового регулювання недобросовісної рекламної діяльності

Романенко Ю. С. Процесуальні аспекти укладення мирової угоди в процедурі банкрутства

11. Трудове право, право соціального забезпеченняІванцова Я. А. Історичний аналіз Конституцій, які діяли на території України та закріплених у них трудових прав

Коваленко О. О. Теоретико-юридичний аналіз деяких особливостей пенсійного забезпечення народних депутатів України

Кравцова Є. О. Щодо незаконних дій (бездіяльності) роботодавця стосовно працівників

Собуцька Б. Б. Гендерна дискримінація в сфері праці

Фомякова О. І. Щодо проблеми правового регулювання у трудовому законодавстві щодо працевлаштування молоді

12. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне правоБабенко А. Ю. Розмежування фінансово-правової відповідальності від адміністративної відповідальності за порушення митного законодавства

Бережна Т. О. Державне регулювання цін як один з основних напрямів державного управління в сфері економіки: управлінський аспект

Веклич В. О. Критичний розгляд зауважень Олексія Хашимова щодо можливих концептуальних особливостей системи подолання корупції в Україні

Гладкий В. В. Долгосрочные перспективы преобразований в Украине в свете антикоррупционной политики

Голютяк-Пенкальска М. В. Значення обміну інформацією в податковому праві

Гушан О. В. Актуальні питання відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю

Коломієць Ю. Ю. Вплив європейської валютно-фінансової інтеграції на валютно-фінансові відносини в Україні

Кучер Л. О. Процес оптимізація центральних органів виконавчої влади на шляху до встановлення європейської країни з чітким державним апаратом

Підченко К. В. Особливості застосування заходів впливу до неповнолітніх

Рибовалова М. А. Особливості фінансових правовідносин в умовах євроінтеграційних процесів

13. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологіяВергелес О. А. Поняття «кіберзлочину» в доктрині українського кримінального права

Войчишин А. О. Незаконний обіг наркотиків

Гаджиєва Е. Є. Відмежування умисного вбивства вчиненого в стані сильного душевного хвилювання від вбивства, передбаченого ст. 118 КК України

Гладкий В. В. Общественное давление на суд как legitimacy-threatening power

Лялюк А. В. Кримінально-правове значення психічного захворювання особи після вчинення нею злочину

Мець С. В. «Заходи кримінального-правового характеру», щодо юридичних осіб як неефективний інститут кримінального права України

Мисіна О. О. Міжнародно-правові основи протидії екстремізму

Міскі Д. О. До проблеми визначення об’єктивної сторони доведення до самогубства

Падалко Д. В. Співучасть у злочині зі спеціальним суб`єктом

Папій Т. О. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

Піонтковська О. О. Застосування звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим

Репікова З. А. Поняття кримінальної відповідальності

Склярова Г. Ю. До питання про розвиток ювенальної юстиції в Україні

Фомякова О. І. Повторність як найбільш дискусійна форма множинності

Шамшур С. С. Щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї

Шестопал К. Є. Оціночні ознаки в кримінальному праві

Ячменска М. М. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як окрема форма реалізації кримінальної відповідальності

14. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова експертиза, судові та правоохоронні органиГорб Ю. В. Шляхи та методи пошуку недоліків та прогалин у висновках судових експертів стороною захисту

Корнєєва О. В. Перспективи застосування стандарту доказування «поза розумним сумнівом» у національній кримінально-процесуальній теорії та практиці крізь призму міжнародного досвіду

Прокоп М. Р. Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення

Сич В. О. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика