Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Проблеми та перспективи економіки і управління» 
(м. Київ, 13-14 грудня 2013 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниКан И. М. Финансовая глобализация, прошлое и настоящее

Логвінова О. П. Чинники селективного ризику в інноваційній діяльності підприємства

Троян А. Ю. Іноземне інвестування в Україні

3. Економіка та управління національним господарствомВеремій Є. В. Структурна криза в економіці

Захарова А. С. , Карпухно И. А. Роль государственного регулирования в процессе детенезации экономики Украины

Ляшок Я. А. Система обеспечения жизнедеятельности населения Украины: проблемы и перспективы развития

4. Економіка та управління підприємствамиАкулова Ю. О. Система інформаційних потоків на підприємстві як елемент контроллінга

Алпатова Д. Ю. , Шипилова Е. А. Оценка эффективности деятельности госкорпорации как особой формы некоммерческой организации

Крупский А. П. Організаційна культура туристичного підприємства як фактор мотивації персоналу

Куніна Д. М. Аналіз та порівняння інноваційного розвитку підприємств у регіонах України та Європи

Матвеев П. Н. Нормативно-правова база регулюванні земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаАванесова Н. Е. , Черемісова О. О. Фактори сталого розвитку продуктивних сил України

6. Інновації та інвестиційна діяльністьІвасів Х. П. , Кісь Г. Р. Дослідження екзогенних (зовнішніх) факторів опору інноваційному розвитку процесів створення цінності на підприємствах України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Саркисян А. Г. , Синицына В. А. Причины и предпосылки пенсионной реформы 2013 года в Российской Федерации

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитПопова А. А. Особливості визнання, оцінки та обліку гудвілу

Талайло О. О. Останні зміни в обліку власного капіталу

10. Гроші, фінанси і кредитПрудников А. О. Етапи процессу кредитування у кредитних спілках України

Прудникова Л. А. Принципи валютного менеджменту банку

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингМалахова Н. Л. Теоретические аспекты управления интегрированными маркетинговыми коммуникациямии в современных условиях

15. Сучасний менеджментАдамовская В. С. Модели и методы анализа инвестиций в основные фонды

Іскра О. Ю. Удосконалення системи менеджменту підприємства

Килимник А. А. Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку

Омелянська М. Б. Арбітражний керуючий як один з основних учасників у процедурах банкрутства

Скорик О. В. Корпоративний патріотизм як мотиваційний механізм та технологія сучасного менеджменту

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"