Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах» 
(м. Харків, 16-17 грудня 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиДанкеєв Т. В. , Фоміна О. О. Потреби споживачів: підходи до розуміння

Сафарова Е. Р. , Єлісєєва Л. В. Шерингова економіка як нова парадигма споживання

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниAkymenko O. Y. , Zholobetska M. B. , Irkha Y. M. Analysis of organizational principles of accounting

Альфер О. В. Міжнародне регулювання туристичної діяльності

Біланюк В. В. , Ковальчук О. О. Аналіз міграційного руху України

Василенко О. І. Міжнародний досвід організації конкурентної розвідки

Дідківська Н. А. , Сидоренко А. В. Сучасний стан міжнародної трудової міграції

Камінська О. В. Фактори сталого розвитку економіки і продуктивних сил

Марущак Д. Ю. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку країн АСЕАН

Прокопенко Н. П. , Процал Ю. В. , Хмара О. С. Економічна інтеграція України в ЄС: перспективи та проблеми

Чепракова А. А. Factors affecting international trade of enterprises

3. Економіка та управління національним господарствомКатрук Т. С. Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі України

Новосад Я. С. Корпоративне медичне страхування в Україні

Погуда Н. В. , Соколовська Д. Д. Оцінка туристичної привабливості Львівської області

Скубіліна А. В. , Максименко К. В. Електронні гроші в Україні

Хегай Е. А. Функционирование и влияние малого бизнеса на национальную экономику

4. Економіка та управління підприємствамиБігус Д. В. , Капінос Г. І. Удосконалення організації та нормування праці на підприємствах України

Бойчук О. П. Система правового захисту комерційної таємниці підприємства, її елементи та складові

Гут Л. В. , Павлюк М. В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні

Ковальчук І. В. Цінова політика як інструмент досягнення цілей підприємства

Кравченко І. В. Сучасні методи оцінки рівня фінансової безпеки підприємства

Саржан А. О. Роль держави у встановленні та регулюванні цін на товари та послуги

Тимчур Н. О. , Капінос Г. І. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції на підприємстві

Труш Т. В. Основи захисту підприємств від інформаційно-психологічних впливів

Шовкова Л. В. Стан трудових ресурсів сільського господарства Полтавської області та ефективність їх використання

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБринзей Б. С. Формування системи критеріїв ефективності сільськогосподарського виробництва регіону

Зубков Р. С. Інвестування як напрямок розвитку Причорноморського регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльністьГуцу Я. Г. Blockchain и криптовалюты. Новая эпоха

Карпич А. Ю. Модернізація фундаментального аналізу на рівні підприємства

Лопатенко Д. Б. Інвестиції та їх вплив на економічний розвиток країни: сучасні тенденції в Україні

Мосійчук І. Б. Інноваційний потенціал підприємства

Полстяна Н. В. Сучасні аспекти інноваційних технологій в сфері гостинності

Саєнко Я. А. Розвиток венчурного інвестуванні в Україні

Танана С. М. Проблеми інноваційної методики освітньої підготовки фахівців для галузі туризму

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаГрицик Н. В. , Громова А. Є. Необхідність запровадження обов`язкового медичного страхування в Україні

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Атаманюк Р. І. , Базалійська Н. П. Особливості державного соціального страхування на випадок безробіття в Україні

Бобейко І. О. Зайнятість осіб з обмеженими можливостями в Україні

Корчага М. О. Проблеми фрілансу в Україні

Мельничук Н. О. , Гут Л. В. Сучасний стан розвитку системи соціального захисту в Україні

Петров Д. О. Коворкінг як новий підхід до організації праці

Половинкіна А. О. Інтелектуальна міграція в Україні: причини, наслідки та заходи запобігання

Фатальчук В. С. Підвищення продуктивності праці за рахунок розуміння природи мотивації та аналізу імпліцитних цілей працівників

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБарецька І. В. , Вінічук М. В. Особливості порядку відображення в обліку купівлі іноземної валюти на території України

Бєлік Ю. В. Сутність підходів оцінки економічної безпеки підприємства

Говда Г. А. Повноваження органів Державної аудиторської служби України щодо бюджетного контролю

Дарміць І. П. Аналітичний облік малоцінних необоротних матеріальних активів на підприємствах

Жадько К. С. , Кисельов В. Р. Основні аспекти обліку основних засобів

Коваль Л. В. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості

Лоїк О. І. , Огнева А. М. Інформаційні системи в обліку: стан та перспективи розвитку

Марчук Ю. А. Питання щодо оцінки інвестиційної нерухомості

10. Гроші, фінанси і кредитАрхангельська Т. С. Пpoблеми капіталізації банківcькoї cиcтеми Укpаїни

Барилюк М. Р. Функціонально-процесний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку

Гетьман Є. М. Законодавче регулювання державних цільових програм в Україні

Дробіняк М. С. Заощадження домогосподарств у банківському секторі України

Кошеленко А. В. Регулювання кредитної діяльності банків як фактор забезпечення стабільності банківської системи

Кульчевич О. М. Проблеми трудової міграції в ЄС

Мазуренко Р. П. , Сусіденко Ю. В. Проблеми кредитної діяльності банків України в сучасних умовах

Пасс І. Д. , Стоколюк В. В. , Піменова М. М. Аналіз стану державного боргу України

Пикуленко Т. А. Виконання бюджету міста Києва за видатками: зовнішні та внутрішні фактори ризику

Рибалкіна О. В. Управління кредитним ризиком банку

Ярошевська О. В. Механізм формування капіталу суб’єктів підприємництва на основі Інтернет-трейдингу

11. Фінанси та податкова політикаМегей В. В. , Кучер Г. В. Сучасний стан співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами

Цімура М. А. Оподаткування доданої вартості, технологічний та історичний аспект

Ящук О. Й. Вплив порядку оподаткування на діяльність суб’єктів малого підприємництва

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКоляда Ю. В. , Бондар В. А. Моделювання динаміки ризику на підґрунті моделі Солоу

Скубіліна А. В. , Муркіна Ж. І. Роль інформаційних систем в управлінні ризиками

Тульська Ю. В. Моделі поведінки фірми

13. СтатистикаЗатуливітер Ю. С. Типологізація екологічних витрат

14. МаркетингГаврилова А. С. Роль маркетингових дослідженнь при плануванні реконструкції готельного підприємства

Гайдаржі А. О. Інтернет-реклама як основний чинник просування товару в сучасних умовах

Кажанова О. І. Удосконалення системи стратегічного маркетингу на підприємстві

Ніколайчук Н. П. , Поліщук І. І. Особливості антикризового маркетингу на підприємстві

15. Сучасний менеджментАнпілогов Д. О. Рекомендації з формування позитивного іміджу організації на прикладі Roshen

Карпич А. Ю. , Ситницький М. В. Fundamental analysis versus LONG PESTLE analysis: the common and the different

Лазоренко Т. В. , Черножукова А. М. Особливості управління персоналом малих та середніх підприємств

Лакуста А. О. , Лазоренко Т. В. Фактори мотивування HR-менеджера

Неволя Р. Д. , Горшков М. А. Функції менеджменту у системі управління підприємством

Подгола А. Г. Імідж підприємства як запорука успіху

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"