Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств» 
(м. Одеса, 09-10 листопада 2018 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиАртеменко О. М. , Дьяченко Ю. О. , Жукова Л. М. Регулювання внутрішнього ринку як напрямок підвищення ефективності корпоративного сектора економіки

Корогода М. П. Економічна сутність та значення прибутку підприємства

Тарасюк А. С. , Маренич Ю. І. , Жукова Л. М. Конкурентне середовище і формування поведінки суб’єктів корпоративних відносин

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниВишиван Б. М. , Шилепницький П. І. Глобалізація економіки: переваги та недоліки

Владикін Р. Д. Сучасні тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку

Задорожна О. Г. , Топчій Г. О. Міжнародна конкуренція як фактор антикризових стратегій економічного розвитку

Карбан К. А. The Canadian market: free trade and its possibilities for Ukrainian exporters

Полтавець А. М. Євроінтеграція: зовнішньоекономічні відносини України з ЄС

3. Економіка та управління національним господарствомЗарічук О. Є. Стан та проблеми розвитку житлової інфраструктури у сільській місцевості

Кривуша С. Г. Реформування охорони здоров’я як основа зростання продуктивності в секторі медичних послуг

Потьомкіна Н. Ю. Особливості різновидів криптовалютних гаманців на платформах торгівлі цифровою валютою

4. Економіка та управління підприємствамиАндон А. В. , Савіцька О. П. Місія туристичного підприємства – основа формування його стратегії розвитку

Балинська І. С. , Онешко С. В. Цільовий характер програми підвищення продуктивності праці на підприємстві

Бровко Д. Д. Ринок муніципальних цінних паперів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика

Воліков В. В. , Баркова К. О. Методичні засади аналізу організаційної культури у житлово-комунальній сфері

Кравчук В. І. Прогнозування виникнення кризових явищ сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Любый А. В. Справедливая, прозрачная система вознаграждений – инструмент достижения стратегических целей компании

Наторіна А. О. Aspects of customer satisfaction in online retail

Омельченко О. С. , Онешко С. В. Показник EBITDA в контексті оцінки ефективності результатів діяльності портового оператора

Терещенко А. М. , Лаптєва В. В. Особливості планування діяльності підприємства при трансфертному ціноутворенні

Товкис М. М. Особливості фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств

Федишин Н. А. , Савіцька О. П. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства сфери готельного бізнесу як напрям підвищення ефективності його функціонування

Якименко-Терещенко Н. В. Особливості ціноутворення на послуги підприємств готельного бізнесу

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьГнатченко Є. Ю. , Гайко Ю. І. Можливості залучення інвестицій в проекти будівництва міської нерухомості методом краудфандингу

Курінна Д. В. , Курінна В. В. Аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаІсак І. І. Земельно-ресурсний потенціал Іршавського району Закарпатської області

Онофриенко Н. А. , Писная Т. Н. Горно-металлургический комплекс Кривбасса: эколого-экономические проблемы

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Барамідзе А. І. Сучасне явище бідності та безробіття в Україні

Бровко Д. Д. Сучасний стан розвитку ринку страхування життя в Україні

Кузьменко А. О. Соціально-психологічні методи мотивації персоналу банківської установи

Лесік І. М. , Золотухіна Д. Д. Старіння населення: соціально-економічні наслідки

Суліма Є. М. , Гірман А. П. Оцінка стану соціального партнерства в Україні і напрями його розвитку

Тиха О. І. Державне регулювання сфери соціального захисту: досвід України та Казахстану

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитВіннік І. О. , Врещ П. В. , Кемарська Л. Г. Проблеми обліку та аналізу випуску і реалізації готової продукції

Іванченко К. О. Шляхи вдосконалення організації автоматизації обліку готової продукції та її реалізації

Кемарська Л. Г. , Скляр А. В. Аналіз ефективності використання запасів на коксохімічному підприємстві

Ларченко О. М. , Шубіна С. В. Облік основних засобів за П(С)БО і МСФЗ: порівняльна характеристика

Савчук Д. Г. , Доготар А. В. Особливості внутрішньогосподарського контролю зобов’язань перед постачальниками та підрядниками

Шот А. П. Аутсорсинг бізнес-процесів в контексті законодавчих змін

Ящук О. Й. Облік розрахунків з постачальниками та шляхи його вдосконалення

10. Гроші, фінанси і кредитДжанумова Л. Т. , Окуневич І. Л. Перші підсумки децентралізації у Дніпропетровській області

Колісник О. О. Особливості формування та використання чистого прибутку на підприємстві

Курінна Д. В. , Курінна В. В. Проблеми фінансового ринку в Україні та можливі способи рішення

Нікольчук М. В. Проблеми капіталізації банківської системи в умовах економічної нестабільності

Рощупкін А. В. , Сухина А. В. , Жукова Л. М. Розвиток цифрових технологій як чинник досягнення фінансової стабільності суб’єктів підприємництва

Суліма Є. М. Управління державним боргом та його обслуговування

Хабінець О. М. , Ткач Є. В. Напрямки оптимізації боргового навантаження в Україні

11. Фінанси та податкова політикаГордєєва О. С. Проблеми та перспективи Острозького міського бюджету

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціМостовий В. С. , Тарасова Н. В. , Дубінецький А. М. Оцінка параметрів динаміки ф’ючерсу Cl 07-18 (Light Crude Oil) на Нью-Йоркській фондовій біржі

Трифонов В. С. , Шебалков Г. О. , Чупілко Т. А. Застосування економіко-математичних методів у прогнозуванні виробничих запасів на підприємстві

13. СтатистикаНазарова О. Ю. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу виробничого підприємства

14. МаркетингАндреєва К. А. Cause-related marketing and its role in the social responsibility formation of non-profit organizations

Кріпак Л. М. Міжнародна конкуренція як основний метод стимулювання розвитку маркетингового менеджменту на підприємстві

Савєльєва Т. О. Аромамаркетинг як спосіб стимулювання продажу товарів

Сидоренко А. М. Особенности применения креативного подхода

15. Сучасний менеджментКурінна В. В. , Курінна Д. В. Стан франчайзингу в Україні

Мартиненко М. І. , Антохов А. А. Реформування кадрового потенціалу в умовах інноваційного розвитку підприємства

Маслюківська А. О. Тайм-менеджмент: сутність та практичні прийоми застосування

Мензяк А. К. Формування бачення сучасного бренд-менеджменту: концептуальний аспект

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняВоліков В. В. , Лосева О. Г. Сучасні підходи до стратегічного управління розвитком житлово-комунальної сфери у регіонах України

Фастов І. В. Система інноваційного менеджменту як можлива реакція на реформування освітньої галузі

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"