Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №11 (38) листопад 2016 р.

 Обкладинка журналу присвячена Всесвітньому дню привітань, який відзначається щорічно. Саме 21 листопада 1973 року два брати-американці Майкл і Брайен Маккомак відправили листи з добрими вітаннями у всі кінці світу. Ці дії були необхідні як знак протесту проти посилення міжнародної напруженості. Вони нікому не нав'язували своїх ідей, а тільки просили адресата привітати ще кого-небудь. Ця ідея була підтримана у понад 180 країнах. І хоча у кожного народу є свої, історично сформовані, звичаї вітати один одного, але міжнаціональний етикет, по суті, однаковий – при зустрічі люди бажають один одному добра та здоров'я, благополуччя та успіхів у справах. Головна мета свята – звернути увагу широкої громадськості на важливість особистого спілкування для збереження миру. Адже тільки за допомогою доброго спілкування можна вирішити практично будь-які конфлікти. 

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні наукиГринь С. А. , Питак И. В. , Звягинцева Ю. Ю. , Ляпунова О. В. , Цалина Д. С. Загрязнение окружающей среды газообразными, жидкими и твердыми соединениями ванадия

3. Біологічні наукиЛьвов А. С. Морфофункциональная типология и развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы

Товкун Л. П. Освітлення навчальних приміщень як чинник впливу на здоров’я учнів

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБеліченко М. А. , Кравченко Ю. В. Модель представлення знань та використання інформаційного ресурсу в системі дистанційного навчання

Біхдрікер А. С. Спосіб контролю завантаженості промислових транспортних рейкових засобів

Дубініна А. А. , Летута Т. М. , Новікова В. В. , Фролова Т. В. Сучасний стан розвитку технологій зберігання плодів і овочів

Єгорова О. В. , Онищенко О. І. Про особливості формування цільової функції в задачі розподілу робіт між учасниками проектних команд

Марьин С. А. , Ситников Д. Э. , Коваленко А. И. Обобщение понятий по признакам: методы теории приблизительных множеств

Турчак А. М. , Єгорова О. В. , Златкін А. А. Генерація множини ядер продукційних правил в системах управління оцінюванням знань

Федухин А. В. , Ярошенко В. Н. , Муха А. А. О важных следствиях из формулы DN-распределения наработки до отказа

Чудик І. І. , Різничук А. І. , Гриджук Я. С. , Юрич А. Р. Попередження жолобоутворення при бурінні похило-скерованих свердловин

Шустов А. В. , Товпига Д. А. ІЧ-сушіння рослинної сировини

Юрич Л. Р. Метод забезпечення експлуатаційної надійності та оцінки залишкового ресурсу елементів бурильної колони

6. Сільськогосподарські наукиБондар О. Б. , Мусієнко С. І. , Ткач Л. І. Роль лісів та групування типів лісу на водозборах рік

7. Історичні наукиКолесова О. С. , Черевко О. С. Економічне становище і перспективи розвитку Російсько-Американської компанії від створення до продажу Аляски 1867 року

Невгод А. О. , Мальований О. О. Пропагандистська робота США у Європі періоду Другої світової війни

Погребенник А. І. Суспільні відносини та побут в середовищі катарських громад Окситанії в ХІІ-XIV ст.

Шудляк Н. О. Придорожні хрести Вінниччини (матеріали польових досліджень)

8. Економічні наукиАндрушко А. В. , Кінєва Т. С. Методи управління валютним ризиком банку

Атанасова С. Н. Аспекты изучения спектра транспортных услуг для международных перевозок

Балацька Н. Ю. , Кушнір Д. М. Імідж як фактор конкурентоспроможності готельного підприємства

Богданюк О. В. Оцінка впливу чинників на урожайність плодово-ягідних культур в контексті ефективного управління садівництвом

Галагурич В. В. Брендинг як інструмент економічного розвитку території

Гнатенко Є. П. , Лебедик А. М. Сучасні методики аналізу дебіторської заборгованості

Гнатенко М. К. Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів

Головко А. Я. Створення ендаумент-фондів як складова інтеграції України у світовий освітній простір

Гошовський Т. Р. , Фурдичко Л. Є. Сучасне становище банківської системи в Україні

Давиденко Д. О. Формування процедури надання фінансової послуги на ринку житлової нерухомості

Дударенко С. В. Моделювання сталого розвитку регіону через керування приростами потужності ТЕС

Дяченко В. С. Моделювання економічної стійкості виробничо-господарських структур у сільськогосподарському виробництві

Жарун О. В. , Соколюк С. Ю. , Ткачук С. П. Особливості інвестування аграрних підприємств

Желєзняк А. М. Управління витратами в механізмах підвищення ефективності аграрних підприємств

Загородня І. В. Організація і розробка бізнес-планування підприємств з виробництва гардинно-тюлевих виробів

Кислюк Л. В. Аналіз стану електронної агроторгівлі в Україні

Кіщак І. Т. , Корнєва Н. О. International financial support of the Ukrainian cross-border cooperation projects

Коверник Н. В. Особливості планування і фінансування видатків бюджету на освіту

Копиця І. М. Історичний та сучасний аспект «матеріально-технічна база підприємства»

Копиця І. М. Оцінка джерел коштів для формування та розвитку матеріально-технічної бази торгового підприємства

Кулик В. О. Оцінка впливу заробітної плати сільського населення на рівень зайнятості в Україні

Лисак В. Ю. , Олійник О. С. Зародження та формування поняття «економічний потенціал»

Непочатенко О. О. , Юдін В. К. Страхування сільськогосподарських ризиків

Нечаєва І. А. , Савчук Ірина О. . Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства

Нітман І. І. Особливості інституційного середовища малого та середнього підприємництва

Павленко О. П. , Журбенко С. І. Управління залученими ресурсами комерційного банку: сутність, методи та джерела фінансування

Павлюк Т. І. , Гусак К. Ю. Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України

Паньков О. Б. Інвестиційна діяльність підприємств машинобудування в регіонах

Перчук О. В. Функціонування підприємств сфери теплопостачання в умовах децентралізації

Петренко І. П. , Безпалий Р. В. Теоретико-методичні засади класифікації інвестицій

Подоляк В. Р. Критичний огляд концепції корпоративного брендингу як ключового компоненту корпоративної репутації

Пристемський О. С. Оцінка джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх фінансової безпеки

Рекова Н. Ю. , Біленька Ю. О. Інструменти регулювання конкуренції на ринках електричної енергії: досвід ЄС та перспективи впровадження в Україні

Салікова А. В. Напрямки виходу підприємства з фінансової кризи

Сейсебаєва Н. Г. , Топчанюк О. В. Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств

Слободянюк Г. О. , Кузьміна О. М. Характеристика програмного забезпечення управління праці та соціального захисту населення

Соболєва Г. Г. Управління фінансами підприємства

Стеблянко І. О. Матриця трансформації структурного типу регіональної економічної політики

Шикіна О. В. , Дьяченко Д. В. Аналіз стану розвитку готельного господарства Одеської області

9. Філософські наукиВоропаєва Т. С. , Костенко В. С. Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України (1991 – 2016)

Ємельяненко Г. Д. , Пучков О. І. Особливості гносеологічної проблематики в творчості теоретика протестантизму П. Тілліха

Залужна А. Є. Естетичні засади буття людини у світі культури: Київська світоглядно-антропологічна філософська школа

Запорожець В. А. Дослідження православ’я у вітчизняній релігієзнавчій науці: ХІХ – поч. ХХІ ст.

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. , Ярмоліцька Н. В. Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці

Шпачинський І. Л. , Войтенко О. В. Філософія освіти крізь призму творчості В. О. Сухомлинського

10. Філологічні наукиАлексенко С. Ф. Особливості перекладу cоціолекту кокні

Багацька О. В. , Мельник С. М. Досвід лінгвокогнітивного аналізу англомовних афоризмів у перекладацькій практиці

Головань Т. П. Оповідання Богдана Жолдака: структура хаосу

Коваленко І. Ю. , Баранова С. В. Анімалістична казка як вид казки

Козлова В. В. Міжкультурний аспект мовленнєвого впливу

Котух Н. В. Лінгвокультурна самобутність української фразеології в аспекті евфемізації

Куриленко Д. В. Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального

Пересада І. В. Упровадження інтерактивних методів і технологій навчання німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу студентів

Попович Е. С. , Петрова Е. И. , Томенко М. Г. Английский глагол как «абсолютная» единица текста художественной литературы

Саварин Т. В. , Павлишин Г. Я. Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (власне весілля)

Сидоренко Л. М. , Дернова Т. А. Творення гірничої термінології в англійській мові

Солецький О. М. Емблематичні модифікації ритуально-магічного семіозису

Сухачова Н. С. Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели SUBORDINATES / ПІДЛЕГЛІ на основі концептуальної моделі домену MANAGEMENT / МЕНЕДЖМЕНТ

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиВолкова Д. Є. Актуальний стан гармонізації конституційного законодавства України про громадські організації з міжнародними стандартами

Демченко В. Г. Мажоритарна виборча система: порівняльно-правова характеристика

Дорощук М. З. Проблеми правового забезпечення післядипломної медичної освіти та їх правові наслідки

Зубар В. М. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах

Крайник Г. С. , Овчаренко А. Є. Поняття та ознаки злочину за кримінальним законодавством України

Мітаревська В. В. Історичний розвиток інститутів амністії та помилування в Україні

Панькова З. Л. Механізм надання адміністративних послуг в сфері економіки

Раковська Ю. В. Зростаюча загроза торгівлі людьми для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які шукають притулку

Северин А. Ю. Завдання кримінально-правової політики

Сілін Є. С. Деякі правові колізії у системі вищої освіти

Снітко А. І. Правові засади забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в сфері сільського туризму

Швагер О. А. Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб’єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Шеверєва В. Є. Використання мережі Інтернет під час виборчого процесу: комплексний аналіз

Шевченко Е. С. Социальная справедливость и преодаление бедности в государстве за концепцией солидаризма

Шпомер А. І. Правове регулювання діяльності державного вищого навчального закладу як суб’єкта господарської діяльності

Шпуганич І. І. Правові підстави припинення благодійної організації

13. Педагогічні наукиБарсук С. Л. Навчання діалогічного мовлення курсантів – майбутніх судноводіїв через взаємодію в професійно-орієнтованих ситуаціях

Бірецька Л. С. Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Бісмак О. В. Система професійної підготовки фізичних терапевтів в Ізраїлі

Борщенко В. В. Підготовка майбутніх учителів до профілактики виникнення синдрому «професійного вигорання»

Вайнтрауб М. А. Педагогічні умови впровадження проектних технологій у вищих навчальних закладах на прикладі викладання курсу «Методи технічної творчості»

Візір В. А. , Буряк В. В. , Заіка І. В. Сучасний стан підготовки лікаря-кардіолога: проблеми та перспективи

Головченко О. І. , Востоцька І. Ф. Психофізичний стан організму майбутніх педагогів як прогноз успішності професіональної діяльності на етапі підготовки

Дика Н. М. , Огарь Ю. В. Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту

Дяченко Ю. Л. , Заушнікова М. Ю. Професійна рефлексія у діяльності фахівця з фізичної реабілітації

Єременко О. В. Принципи і напрями розвитку екологічної культури

Єременко О. В. Реформування в системі охорони праці

Єрмаков С. В. , Семенишена Р. В. Методи та прийоми організації ефективного засвоєння навчального матеріалу в процесі викладання лекцій

Завадська М. М. , Осипенко Є. В. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах екстремальних ситуацій

Зелінська-Любченко К. О. Роль пасивного голосоутворення в корекційно-логопедичній роботі з дітьми із моторною алалією

Іванюк Г. І. , Антипін Є. Б. Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)

Іванюк Г. І. , Чеснова М. Є. Педагогічні ситуації як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи

Кравченко В. М. Мультимедійні технології в контексті модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи

Ластовецька Т. М. , Латіна Г. О. Постановка голосу як складова здоров’язбереження педагогічних працівників

Латіна Г. О. Методичний підхід щодо оптимізації вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» в педагогічних вищих навчальних закладах

Лебідь О. В. Стратегічне планування в контексті стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом

Мельник Н. І. Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: стратегічний аспект

Мельник О. С. Підготовка фахівців комп’ютерних спеціальностей з урахуванням євроінтеграційних процесів

Никифоров А. М. Анкетування й тестування як процедури прийняття на роботу творчої молоді

Ніколенко Л. М. Стан соціальної довіри у молодіжному середовищі загальноосвітнього навчального закладу

Овчаренко В. Ю. Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплексу вивчення хімічних дисциплін

Осадча Н. В. Експериментальна перевірка ефективності методики формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства

Полищук Л. М. , Радаєва І. М. , Устянська О. В. Аналіз профілактичних заходів щодо зниження шкільного травматизму

Преснер Р. Б. Моделі іншомовної підготовки дорослих

Рожков Ю. Г. Концепція формування фахової компетентності у студентів аграрних ВНЗ

Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в дошкільних установах зарубіжних українців у США та Канаді

Рябоконь Л. В. , Пліско В. І. Ефективність використання тренінгових методів навчання під час вивчення дисципліни «Основи здоров’я»

Самохвал О. О. Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України

Синишин Л. О. Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо-промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Сич Р. В. Обґрунтування педагогічних умов формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників

Старченко А. Ю. , Дяченко Ю. Л. Профілактика травматизму з дітьми старшого дошкільного віку під час застосування інноваційних технологій на фізкультурних заняттях

Сусловець С. О. Застосування інтерактивних методів навчання говоріння при викладанні професійно спрямованої англійської мови студентам-медикам

Трофаїла Н. Д. Етапи професійної підготовки майбутніх вихователів у процесі емоційного розвитку дітей дошкільного віку

Фінчук Г. В. , Палій В. П. Психолого-педагогічні особливості проблеми сімейного виховання в зарубіжжі

Фоломєєва Н. А. Методика охорони та гігієни голосу студентів-вокалістів педагогічних ВНЗ

Хмелевська Л. П. , Таран О. Б. Люблю людей, які навчають!

Шевченко М. Ю. , Удич В. С. Особливості організації індивідуальної роботи з іноземної мови для здобувачів вищої освіти педагогічних ВНЗ

Шиліна А. Г. Використання ресурсів мережі Інтернет у рамках інтерактивного навчання на заняттях з англійської мови у немовних ВНЗ

Шундель Т. А. Развитие письменной иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей при помощи переводческой деятельности

14. Медичні наукиАпихтін К. О. , Латіна Г. О. Режим роботи та гігієнічні умови праці вчителів у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах

Асєєва Ю. О. , Коломієць С. І. Проблема адаптації дітей з різним ступенем сколіозу

Ваколюк Л. М. , Дударенко О. Б. Гігієнічні аспекти проблеми ожиріння (огляд літератури)

Гулей О. В. Виробниче освітлення: класифікація та призначення

Дегтярева О. В. Динамика концентрации сывороточного неоптерина и СРБ, в зависимости от степени развития осложнений у больных острым коронарным синдромом

Дуднікова М. О. Оцінка антибактеріальної ефективності відбілювальних засобів індивідуальної гігієни порожнини рота

Калиниченко Д. О. Здоров’язбережувальні технології як складова навчально-виховного процесу сучасної школи

Калиниченко І. О. Гігієнічні аспекти збереження здоров’я школярів

Калиниченко О. О. Особливості організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах

Клітинська О. В. , Мухіна Я. О. , Лайош Н. В. Оцінка стоматологічного статусу дітей 6-7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду

Лавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Кардіологічні аспекти диференційованої реабілітації після перенесеної прееклампсії

Полстяной А. А. Подагра: исторический обзор

15. Фармацевтичні наукиБєлозьорова О. В. Методологічні аспекти удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною патологією

Лучків Н. Ю. Дослідження фенольного складу перспективних видів лікарських рослин

16. Ветеринарні наукиГулянич М. М. Аналіз тестування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби

17. МистецтвознавствоНикорак Н. Ю. Музично-драматична творчість Я. Ярославенка крізь призму епістолярних діалогів із С. Черкасенком

Савченко А. С. Действие принципа порождающих моделей в Восьмой симфонии А. Брукнера

Яців Р. М. , Турчиняк Я. І. Мистецтво екслібрису Мирона Левицького

18. АрхітектураКолмаков Є. О. Напрями формування міських багаторівневих громадських просторів

19. Психологічні наукиБончук Н. В. Психологічні аспекти толерантності старших підлітків

Вовченко О. А. Психолого-педагогічний вплив корекційно-розвиткових занять на становлення та формування життєвих компетентностей дітей з порушеннями слуху

Заікіна Г. Л. Психофізіологічна «ціна» як критерій ефективності організації навчального процесу в умовах надмірних інформаційних навантажень школярів

Заікіна Г. Л. , Лобанова В. І. Принципи використання психокорекції у навчально-виховному процесі

Ларін Д. І. Методологічна криза кінця XIX століття та її значення у становленні нової психологічної парадигми

Лобода А. В. Досвід прийняття і творення підлітками добрих учинків

Моісєєнко К. О. Аналіз ціннісних аспектів розвитку особистісно-професійного потенціалу під час навчання у ВНЗ

Пелюстка М. И. Психосоматическая методика "Замок"

Ралко А. І. Пілотажне дослідження ключових якостей аудитора

Сердюк Н. І. Особливості впровадження соціально-психологічного тренінгу «вчимося бути привабливими»

Скиба О. О. Психологічне забезпечення функціональної надійності спортсменів в екстремальних умовах

Ставицький О. О. , Сищук Л. С. Професійне самовизначеня інвалідизованої особи

Федан О. В. Теоретичний аспект поняття «автентичність» у філософських та психологічних науках

Яновська Т. А. Особливості становлення ідентичності у підлітковому віці

20. Військові науки
21. Національна безпекаЖуйкова К. В. , Гулак Г. М. Формалізація моделі загроз енергетичної безпеки

22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиБілоусов О. С. Міжнародна інформаційна безпека як спільна задача світового співтовариства

Серая О. В. Моделирование объединения Корейского полуострова: определяющие факторы и особенности

Стратюк В. І. Релігія як фактор впливу на сучасні міжнародні відносини

24. Фізичне виховання та спортГакман А. В. , Байдюк М. Ю. Закордонний досвід рекреаційно-оздоровчої діяльності у рамках дозвілля з людьми похилого віку

Головченко Т. І. , Латіна Г. О. Фізичні засоби відновлення працездатності педагогічних працівників

Завадська М. М. , Латіна Г. О. Роль фізичного виховання у відновленні працездатності учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Полищук Л. М. Оптимізація працездатності фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації

Скидан А. А. , Врублевский Е. П. Шейпинг-технология повышения уровня физической кондиции женщин зрелого возраста, работающих преподавателями вуза

Файдевич В. В. , Дмитрук В. С. Місце травматизму в тренувальному процесі серед студентів, які займаються баскетболом (на прикладі Луцького національного технічного університету)

25. Державне управлінняКульгінський Є. А. Польський досвід децентралізації державного управління системою охорони здоров’я для України

26. КультурологіяБричка А. В. Феномени аскетизму та старецтва в контексті духовної культури України XVIII ст.

Кондратюк В. Ю. Творчість Валерія Ковтуна в контексті розвитку хореографічного мистецтва України

Лапчук О. О. Етнофестивалі як засіб формування національної парадигми міської культури (на прикладі фестивалів Луцька)

Литвиненко А. І. Митець у тоталітарному режимі (лабіринтами професійної долі Володимира Кабачка)

Мурашевич Т. Д. , Паланюк О. Я. Екслібрис як форма культури

Парфьонова О. І. Мистецтво як сновидіння. Літературні рецепції філософії Ф. Ніцше

27. Соціальні комунікаціїБіловус Г. Г. Бібліографічне франкознавство у Львівському університеті: стан, перспективи розвитку

Кофто Д. Г. Світоглядні аспекти бібліотечно-інформаційної культури епохи цифрових технологій

Шевцова Ю. О. Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів, які індексуються в наукометричних БД

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"