Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №1 (41) січень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиБабаєв О. А. , Штефан Н. І. , Гнатейко Н. В. Аналіз перехідних процесів збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарними електричними сигналами

Шаврова О. Б. , Дьяченко Н. К. Курс математики і суміжні дисципліни у професійній підготовці студентів

2. Хімічні наукиГринь С. А. , Питак И. В. , Бередух М. В. , Цалина Д. С. Термодинамические условия протекания реакций извлечения ванадия из твердых продуктов сжигания

Худоярова О. С. , Крикливый Р. Д. , Василинич Т. Н. Получение сульфидов фосфора восстановлением фосфатов и сульфатов

3. Біологічні наукиВасилевський В. С. Вплив розробленого поетапного комплексу реабілітаційних заходів на клітинну реактивність організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору

Дичко Д. В. Рівень адаптаційного напруження організму дітей з патологією зору віком 10-16 років

Дичко О. А. Реактивна відповідь нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові дітей з сколіозом у віці 7-10 років

Крайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Крайнюков О. О. Стан нормативно-правового забезпечення оцінки екологічної небезпеки вуглеводневого забруднення компонентів екосистеми

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБулакевич С. В. , Ревуцький В. Р. , Волошина О. О. , Куницький М. О. Дослідженя реалізації DGPS/RTK режиму супутникового позиціонування при частково закритому горизонті

Головенко Т. Н. , Бойко Г. А. , Дягилев А. С. , Шовкомуд А. В. Промышленное использование соломы льна масличного, как в мире, так и в Украине

Доля К. В. , Доля О. Є. Щодо можливості практичної реалізації засобів розвитку маршрутних пасажирських транспортних систем

Захарченко В. П. , Неня В. Г. , Криштоп А. О. Основи розробки систем автоматизації проектувальних робіт

Орлова О. О. , Голікова Т. П. Дослідження застосування глоду в технології макаронних виробів

Панова А. С. , Яшков І. О. Аналіз технологічних особливостей виробництва лакофарбової продукції

Подвальна О. О. , Шаран А. В. Екструдування нетрадиційної крохмалевмісної сировини

Силка І. М. , Семененко Ю. А. Розроблення протеїнових смузі на основі рослинної сировини

Чуйко М. М. Товарознавча характеристика печива різних вітчизняних виробників

Шовкалюк Ю. В. Законодавче стимулювання енергоефективності в сфері житлово-комунального господарства: досвід ЄС та України

6. Сільськогосподарські наукиБордюжа Н. П. Розвиток рослин пшениці озимої в умовах стресових погодних умов правобережного Лісостепу України

Коковіхін С. В. , Нестерчук В. В. Agronomic and economic aspects optimization technology of cultivation of sunflower hybrids in Southern Ukraine

7. Історичні наукиБашли Н. І. Інтернет-ресурси порталу «Державний архів Кіровоградської області»

Ващенко С. В. Науково-технічні досягнення воєнної доби як ключовий фактор відбудови народного господарства УРСР (1943-1950 рр.)

Лозинський А. Ф. Про роль і значення сучасної української історіографії в дослідженні питань Першої світової війни

Молнар Б. Р. Колективна пам’ять художника-реаліста другої половини XIX століття Міхая Мункачі

Погребенник А. І. Витоки та наслідки розкольницьких тенденцій у Францисканському ордені в першій половині ХІІІ ст.

8. Економічні наукиАванесова Н. Е. , Валковська Г. І. Формування механізму стратегічного розвитку фінансово-економічної безпеки підприємства

Аванесова Н. Е. , Чупрін Є. С. Переваги факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств України

Анастасова К. А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств

Ашмарина Т. И. Воспроизводство сельскохозяйственной техники

Баланенко О. Г. , Стойкова Т. М. , Стойкова І. М. Сутність та основні завдання еколого-економічного аналізу діяльності підприємства

Безверхня Ю. В. Управління витратами фінансової й інвестиційної діяльності

Білюк А. В. , Косова Е. В. Концепція ризик-орієнтованого податкового адміністрування в бюджетному процесі

Білявська Ю. В. Internal features brand management in the organizational сulture of enterprise

Буга Н. Ю. , Бащун А. Б. Соціально-етичний маркетинг та людина

Васильева Е. С. , Голикова Т. П. Перспективы использования термальных источников Херсонской области в индустрии гостеприимства

Воробйова О. С. Теоретичні засади визначення сутності інноваційно-інвестиційного розвитку в сільському господарстві

Вороновська О. В. Теоретичні підходи до амортизації родючості ґрунту

Воронянська О. В. Необхідність при аналізі господарської діяльності поєднувати фінансові і маркетингові показники

Голуб Н. О. Основні аспекти та критерії обліково-аналітичного забезпечення при формуванні системи показників в управлінні підприємством

Гончаренко Е. В. Сутність та значення реклами в діяльності сучасного підприємства

Гончаренко Е. В. Оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства

Городецька Т. Е. , Ківшик Ю. І. Зарубіжний досвід формування фінансових ресурсів на місцевому рівні

Городецька Т. Е. , Сухова А. О. Формування місцевих бюджетів в умовах розвитку самоврядування

Грановська І. В. Вплив оподаткування на економічну діяльність підприємств

Губарик О. М. , Перехрест І. К. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах кризи

Демчук О. М. Основи формування ефективної діяльності аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект

Добровольська В. А. Співвідношення реклами і реалізації товару

Добровольська В. А. Реклама як вид підприємницької діяльності

Дуброва Н. П. , Лепеха А. В. Теоретичні аспекти споживчого та іпотечного кредитування

Дуброва Н. П. , Семенов В. В. Теоретичні основи управління структурою пасивів банку

Єременко Д. В. Теоретичні аспекти конкурентоспроможного функціонування селянських фермерських господарств

Загореєва О. Ю. Проблеми та напрямки реформування пенсійної системи України

Захаров В. А. Аналіз сучасного стану операційного менеджменту на закордонних промислових підприємствах

Іваненко В. І. , Дударенко С. В. Аналіз процесу побудови соціальної ринкової економіки у Німеччині у 1949-1958 роках

Іващенко Г. А. , Воронюк Є. В. Кібернетична безпека в системі діагностики та аналізу економічної безпеки підприємства

Ілляшенко К. В. Інвестиційна діяльність підприємств: обліково-аналітичний аспект

Йовса М. М. Розробка сучасних заходів щодо вдосконалення системи менеджменту на вітчизняних консалтингових підприємствах

Какодєй А. О. Аналіз ринку послуг WiFi-маркетингу в Україні

Коваленко О. В. Концептуальні готельні комплекси України та світу: сучасний стан та перспективи розвитку

Кондратенко І. А. , Трачова Д. М. Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства

Кондратюк С. М. Облік та контроль надання консультаційних послуг

Корягіна Т. В. , Якименко К. А. Проблема ухилення від податків та наслідки цього явища для бюджету України

Косова Т. Д. , Ползікова Г. В. Методичний підхід до оцінки ризиків адміністрування податку на додану вартість

Костякова А. А. Управлінський облік як джерело інформаційного забезпечення системи управління

Котова С. О. Теоретико-методичні аспекти проведення аудиту витрат агропромислового виробництва

Кутузова М. М. Теоретичні основи дослідження формування і розвитку економічної безпеки

Кучеркова С. О. Роль обліково-аналітичної системи при формуванні звітних показників

Лазоренко Т. В. , Дідченко Ю. О. , Михайлова Є. Д. Правила успішного використання тайм-менеджменту

Левченко О. П. Проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх вирішення

Лозовський О. М. , Петлінська Ю. О. Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством

Макарчук І. М. , Малишко В. В. , Пучко А. О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації

Маколкіна О. В. Сучасні методи управління виробничими процесами в АПК

Мандзяк О. М. Індустрія гостинності в умовах глобалізованого світу: аспектуалізація проблеми

Масюк Ю. В. , Іванченко В. В. Теоретичні основи розрахунку точки беззбитковості

Мельничук І. І. , Заморозна К. О. Етапи аналізу виробничих запасів у сучасних умовах

Мельничук І. І. , Коробочка Н. В. Методи трансфертного ціноутворення та особливості їх застосування до контрольованої операції

Михасик О. Д. Основні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Мірзоєва Т. В. , Ушкань В. Л. Сучасний стан виробництва соняшнику в Україні

Осаволюк І. В. , Лозовський О. М. Проблеми розвитку інноваційного менеджменту на вітчизняних підприємствах

Пичкур И. Н. Информационные технологии, глобализация и экономическое развитие

Полчанінова І. Л. , Становихіна С. В. , Чередніченко А. П. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг

Попело О. В. Закономірності модернізації продуктивних сил у контексті сучасної державної регіональної політики

Прус Ю. О. Інвестиційна діяльність в АПК України

Сахно Л. А. Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства

Світлична Т. І. Актуальні питання визначення сутності та оцінки економічного ризику діяльності підприємств регіону

Смолінська С. Д. , Терещук Є. О. Розробка шляхів покращення фінансового стану банку в сучасних умовах

Сокіл О. Г. Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку

Соловей І. С. , Соловей І. М. Конкурентоспроможність галузі зернового господарства та фактори її формування

Солошенко В. В. , Волохата В. Є. Економічна сутність банківського капіталу

Спіцина В. В. , Сіренко Н. М. Механізми управління витратами сільськогосподарських підприємств в умовах економічної невизначеності

Терещенко М. А. Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств

Терновський В. О. Грошові потоки сільськогосподарських підприємств: зв’язки та закономірності

Томашевська О. А. , Онищук А. М. Економічна ефективність вирощування зернових культур і рівень їх конкурентоспроможності

Трачова Д. М. Теоретичні засади облікового-аналітичного забезпечення формування амортизаційної політики аграрних підприємств

Трусова Н. В. Методологія потокового підходу до планування фінансового потенціалу підприємств аграрної галузі

Трушкіна Н. В. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту: методичне та інформаційне забезпечення

Фісуненко П. А. , Штипуляк А. А. Прогнозування та планування як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства

Цап В. Д. Вплив інфляційно-девальваційних процесів на формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції

Черкасов А. В. , Колесник І. А. Соціальна сфера України: проблеми та перспективи реформування

Чукурна О. П. , Більмак А. В. , Іщенко Ю. С. Логістичний аутсорсінг в умовах глобалізації

Шамановська Г. В. Оцінка ефективності брендингових стратегій підприємств

Шамановська Г. В. Розвиток та становлення брендингу в Україні

Шутова А. Р. , Сіренко Н. М. Організація соціального захисту і підвищення доходів сільськогосподарського населення

9. Філософські наукиБалінченко С. П. Дискурсивна відповідальність в інформаційному просторі сучасної України: комунікативні виміри екзотизації інакшості

Козачинська В. В. Людина в ракурсі цілісності: єдність суперечностей

Малицька О. В. Культуротворча діяльність як пріоритет сучасної вищої освіти

Павлишин Л. Г. Проблема формування української нації у філософських поглядах В. Винниченка та Д. Донцова

10. Філологічні наукиБорисова Н. В. Лексичні фігури вираження сатири у творі Дж. Свіфта «Мандри Гулівера»

Висоцька Р. Р. L’aspect diachronique de la negation en francais

Воробець О. Д. Функціонально-семантична модель речення: поширювальні інтенції

Дегтярьова Є. О. Синтаксичні особливості внутрішнього мовлення у французькій мінімалістичній прозі

Жигало Н. М. Реалізація оцінки на морфологічному рівні у ранньохристиянській латиномовній прозі: суфіксальні засоби оцінності (на матеріалі «Сповіді» Аврелія Августина)

Кириленко С. П. Мотив «найкращої жіночності з найкращою мужністю» в поетичних текстах Олени Теліги

Ковбасюк Л. А. , Абрамова К. А. Метафори-композити в сучасній німецькій мові

Козубенко Л. М. Проблема екзистенції героя у романі Дж. Селінджера «Ловець у житі»

Колесник Г. О. Семантичні особливості контамінантів в сучасній англійській мові

Лаврусенко М. І. Проблема духовного стоїцизму в новелі Леоніда Мосендза «Роксоляна»

Матвієнків О. С. Структурно-семантичні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у сучасному художньому дискурсі

Найдюк О. В. Мовні засоби вираження іронії у творі Х. Конзаліка "Bittersüßes 7. Jahr"

Ніколенко О. В. Емоційний концепт Love в англійських прізвиськних номінаціях

Павлушенко О. А. Концептуалізація поняття дух в українському дискурсі

Рожков Ю. Г. Проблема класифікації термінів ветеринарної медицини

Рябова Г. В. Автобіографічний елемент в оповіданні І. Дніпровського «Долина угрів»

Стрельбіцька О. О. Жанрові особливості шумкових приспівок

Тараненко К. В. Асиметричні антоніми в сучасній українській прозі

Удяк Г. І. Особливості вербалізації емоцій засобами соматичних фразеологізмів (на прикладі творів Джоан Кетлін Роулінґ)

Чубань Т. В. , Левченко Т. М. Видова неоднорідність вербальних багатозначних дієслів

Шелепкова І. М. Структурне моделювання економічної термінології на синхронному зрізі

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиГаврилова К. Ю. Кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Коваль Н. О. Специфіка переміщення товарів військового призначення та подвійного використання через митний кордон України

Мішина Н. В. Sudsidiarity as the principle: something old or something new for Ukraine?

13. Педагогічні наукиАсадчих О. В. Прикладний аспект інтегративної системи навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення

Безлуцька О. П. Проблема лідерства на судні в науковій теорії та практиці

Березнева І. М. Розвиток навичок професійно-орієнтованого читання

Білак М. В. Вплив поліетнічного середовища Закарпаття на розвиток полікультурної компетентності вчителя іноземних мов

Буряк В. В. , Главацький О. М. , Горбачов С. В. Застосування технології проблемно-орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін

Вербицька П. В. Нові вектори громадянської самореалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі

Вінтюк Ю. В. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів у суспільстві на зміст підготовки майбутніх психологів

Гаврилова О. В. Формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічного профілю

Гарбуза Т. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов

Гузій І. С. Структурно-змістовні характеристики конкурентоздатності майбутнього педагога професійного навчання

Дехнич А. Г. Підготовка студентів до формування гуманних взаємовідносин молодших школярів у навчально-пізнавальній діяльності

Добровольська А. М. Розвиток творчих здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності

Закордонець Н. І. Bilingual teaching: a theoretical framework

Запотічна М. І. Використання потенціалу інклюзивного лідерства в шкільній освіті корінних народів Канади

Ільїна О. М. Інтерактивне навчання англійської мови студентів-економістів із використанням мережі Інтернет: переваги та недоліки

Казачінер О. С. Розвиток інклюзивної компетентності вчителів іноземних мов у системі післядипломної освіти в міжкурсовий період: досвід Харківського регіону

Капніна Г. І. Сутність виховної програми «Свобода в рамках»

Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях

Киричок І. І. , Боровик Н. М. Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Кіндрат І. Р. Формування духовно-моральних основ світогляду дитини дошкільного віку засобами художнього слова

Козьменко О. І. Роль культурної спадщини у процесі формування національної ідентичності канадців

Костащук О. І. Методики дослідження рівнів вихованості професійної честі у студентів

Кравець Р. А. Педагогічна технологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови

Кулик О. Д. Словотвірна система української мови: лінгвістичний і методичий аспекти

Курляк І. Є. Молодіжні субкультури як соціально-педагогічний феномен у Польщі

Курочка В. М. Роль навчальної гри як інтерактивного методу поліпшення іншомовної компетенції студентів вищих навчальних закладів

Лебедева О. А. , Гоголь И. А. Pedagogical conditions of motivation development of foreign language training of future engineer-teachers

Лукащук І. М. Аналіз навчальних програм хіміко-біологічних дисциплін у контексті формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків

Мараховська Н. В. Проведення інтегрованого тренінгу з дисциплін гуманітарного циклу з метою професійної самореалізації майбутнього вчителя

Мельник І. М. Морально-педагогічні цінності професора Модеста Левицького

Нікула Н. В. Програма формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки

Опалюк Т. Л. Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії майбутніх учителів

Опанасенко Н. І. Роль самостійної роботи у підготовці вчителя початкової школи при викладанні педагогічних дисциплін

Павленко М. С. До проблеми сутності поняття «розвиток професійної мобільності»

Павлиш Т. Г. Форми методичної роботи, спрямовані на розвиток професійної мобільності викладачів інформатики коледжів

Середа І. В. Технологічний підхід у підготовці майбутнього педагога корекційної освіти

Тархова И. О. Компетентностные задачи на уроках математики как способ развития познавательной активности

Ходунова В. Л. Оволодіння дітьми дошкільного віку основами художньої творчості

Чжоу Ц. . Актуальний стан виховання духовної культури студентів університету в процесі музично-естетичної діяльності

Шевчук Г. Й. Патріотичне виховання студентської молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства

Шульга Н. В. Медіаосвіта етнічних меншин у провідних європейських країнах

14. Медичні наукиАндрийчук В. М. Закономерности изменений охватных параметров юношей-студентов в условиях учебно-воспитательного процесса

Бабінчук О. В. Оцінка перинатального ризику за допомогою методу регресійного моделювання при багатоплідній вагітності

Вівсянник В. В. Treatment of chronic kidney disease in patients with erosive and ulcerative lesions of the stomach and duodenum

Вівсянник В. В. , Гавриш Л. О. , Сердулець Ю. І. , Шеремет Н. А. , Галиш І. В. , Іванова Н. І. Лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

Кобилінський І. А. , Ластовецька Л. Д. , Майданик І. В. , Щерба О. А. , Рамазанов Д. М. , Кривко К. Д. Ефективність використання самофіксуючого шовного матеріалу при лапароскопічній міомектомії

Рахман С. Р. , Копорх Ю. О. , Санкін Ю. Ю. , Москаленко Д. К. Сучасні уявлення про особливості лікування та діагностику розсіяного склерозу

Самойленко А. В. , Єхалов В. В. , Романюта І. А. Тематичне тестування в підготовці інтернів за фахом "Стоматологія" до ліцензійного іспиту "Крок-3"

Сергєєва Н. С. , Шпиленко О. Ф. Сучасні погляди на деякі аспекти анестезіологічного забезпечення операцій щитовидної залози

Щукіна О. С. , Коваль О. А. Порівняльна клінічна характеристика хворих, перебіг та виходи захворювання за даними українських та європейських регістрів гострих коронарних синдромів 2009-2015 рр.

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГулей О. В. Мистецтво зброярів Стародавньої Русі ІХ–ХІ століть

Перетятко Д. Ю. Ірраціональна філософська основа львівського модернізму у європейському контексті

Перетятко Д. Ю. Трансформація стилістичних категорій у формотворенні вхідних груп в екстер`єрах забудови Львова епохи модернізму

Плахотнюк О. А. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (м. Львів)

Романенкова Ю. В. «Импариант» живописи Василия Кроткова

Сиротинська Н. І. Еволюція образу Богородиці у гимнографії Східної Церкви

18. АрхітектураШебек Н. М. , Костюк О. О. Типологія соціально орієнтованого житлового середовища

19. Психологічні наукиАндрощук О. В. Методи діагностичного дослідження розвитку творчих здібностей старших дошкільників

Березка С. В. Підходи до класифікації форм та видів деформацій особистості у науковій літературі

Діденко Г. О. Стиль життя у соціально-психологічному вимірі

Марциняк-Дорош О. М. Зміст існування – як контроль від переїдання для жінок з надмірною вагою

Музика О. О. , Топольницька О. О. Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти

Ніколаєнко С. О. Особенности гипнотерапии посттравматического стрессового расстройства

Скуловатова О. В. Дослідження самопрезентації особистості в Інтернеті (на основі аналізу її аватарів)

20. Військові науки
21. Національна безпекаЯцко М. Г. , Ткачук Т. Ю. Суспільно-економічні передумови створення недержавної системи безпеки в Україні

22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиГалишин В. В. Етнонаціональний чинник у процесі демократичної трансформації в Україні

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. , Михальченко М. В. Исследование ряда репродуктивных значений у спортсменок, занимающихся тяжёлой атлетикой и пауэрлифтингом

Поліщук В. В. Туризм в системі фізичного виховання дошкільних навчальних закладів

25. Державне управлінняБазенко В. А. Механізми підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїМічуріна А. О. , Ткач Л. М. Центр партнерства з підприємствами у вищих навчальних закладах як один із державних механізмів сприяння працевлаштуванню молоді

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика