Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (42) лютий 2017 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиБобирєв В. Є. , Дичко В. В. Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору

Дзюбенко О. В. , Можаровська А. В. Екологічний стан малих річок Лівобережної України

Луценко О. І. , Ворон Н. М. Роль вітамінів в житті людини

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГалкін А. С. Визначення меж району обслуговування торгівельних об’єктів логістичних систем

Доля К. В. Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами

Косенко А. В. Удосконалення та обґрунтування проектних рішень у разі застосування самохідної навантажувально-доставочної техніки на технологічному процесі доставки рудної маси (на прикладі шахти «Октябрська» ПАТ «Кривбасзалізрудком»)

Котречко О. О. , Ружило З. В. , Новицький А. В. , Банний О. О. Метод оранки ґрунту

Матиящук О. В. , Башкірова Н. В. Удосконалення рецептури шоколадних тістечок «Брауні», збагачених льняним та вівсяним борошном

Приймак М. В. Обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры государства

Сай В. М. , Винарчик Л. В. , Хавар М. В. Нормативно-правове забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Самойлик О. В. , Курбака Г. В. , Марченко К. О. Визначення складових потужності несинусоїдальних сигналів в нелінійних трифазних колах

Селютіна Г. А. , Гапонцева О. В. Cпосіб зниження нітратів та стабілізації пігментного комплексу коренеплодів редьки

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. Визначення власних частот і форм коливань стрижнів

Хавар Ю. С. , Губар Ю. П. , Гулько О. Р. , Абрамчук А. Р. Дослідження розвитку ринку нерухомості міста Івано-Франківська

Черевична Н. І. , Скирда О. Є. , Симоненко В. І. Розробка нових видів крекерів з нетрадиційною рослинною сировиною

Шаніна О. М. , Гавриш Т. В. , Галясний І. В. , Дугіна К. В. Реологічні властивості безглютенового бездріжджового тіста

Ярмошенко О. В. , Вислоух С. П. Інтелектуальні системи прийняття рішень при проектуванні технологічних процесів

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиНагрибельний Я. А. Основні чинники розвитку морської освіти в причорноморському регіоні Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

8. Економічні наукиБеженар Н. В. , Усольцева П. С. Роль логістики в підвищенні ефективності діяльності підприємств

Воробйова Л. В. Володимир Вернадський і фізична економія

Городецька Т. Е. , Поровай А. С. Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету

Евтушенко Н. Н. , Царук А. Ю. Основные направления бюджетной политики Украины на 2017 год

Ільницька А. В. Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість

Качан Г. М. Регулювання вторинної зайнятості України

Козачишина Т. О. Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад

Конак Є. І. Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні

Левицька І. В. , Постова В. В. Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу

Лозовський О. М. Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством

Марущак И. А. Водные ресурсы и основные проблемы их экономической оценки

Марченко О. В. , Золотопуп Ю. М. Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку

Михайленко Ю. О. Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою

Навроцька Т. А. Принципи стратегічного планування інвестицій як основний чинник ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств авіабудування

Николишин С. Є. Прибуток підприємства та особливості управління ним

Пиріг С. В. , Голікова Т. П. Перспективи застосування Аюрведи у вітчизняній індустрії гостинності

Плисенко Г. П. Модель «4’B Branding» в контексті розвитку конкурентних переваг вищих навчальних закладів

Рета М. В. Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти

Савіцька С. І. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Сакун О. С. Витоки наукового розуміння сутності та специфічних ознак інвестиційного ресурсу

Свистун К. О. Генезис поняття «сталий розвиток» та підходи до його запровадження

Сич О. А. , Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства

Скавронська І. В. , Ріпка Р. О. Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні

Харун О. А. Конкурентні переваги трудового потенціалу промислового підприємства

Яцик Т. В. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей

9. Філософські наукиБенюк О. Б. Естетичне вчення позитивістів як підґрунтя мистецького експерименту

Буряк Н. Б. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма у контексті самовідчуження К. Маркса

Грицишина М. В. Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма

Петрушенко В. Л. , Петрушенко О. П. Content changes in modern philosophical anthropology

Стефанов С. Д. Соціальне вчення католицької Церкви після II Ватиканського собору

10. Філологічні наукиАнаньян Е. Л. Аналіз та декодування метафори у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця-філолога (на матеріалі автентичної літературної казки)

Багрій М. Г. Контамінація біблійного та більшовицького дискурсу в поемах «Ваал», «Каїн» Володимира Сосюри

Висоцька Р. Р. Нормалізація французької національної писемної літературної мови в період XVII-XVIII століть

Голуб О. М. , Фоменко В. І. Роль антонімічного перекладу у перекладі художніх текстів

Гречуха Л. О. , Кузебна В. В. Системи машинного перекладу: оглядовий аналіз

Гук З. В. Семантика «другого тіла» як ключовий аспект побожного роману М. Павича

Дроф`як Н. І. Явище синтаксичної синонімії у світлі граматики конструкцій

Іванова І. Б. Українськомовна реклама в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)

Коваленко О. Ю. Авторский цикл Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере как литературный и социокультурный феномен

Кочукова Н. І. Заміна компонента або компонентів стійкого сполучення слів (на матеріалі українських друкованих та електронних ЗМІ)

Красненко О. М. Стратегія інформування у французькому науковому дискурсі

Мельник Л. Б. Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича

Панченко Т. С. Особливості підготовки студентів-філологів до виразного читання художніх творів

Петришин О. Л. , Лужецька О. М. Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові

Прутчикова В. В. Особенности реализации дискурсивно-прагматического потенциала немецких паремий

Руда Н. В. Cемантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов

Сарновська Н. І. , Нипадимка А. С. Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців

Сидорова М. О. Реакції на мовленнєвий акт ассертив у німецькомовному діалогічному дискурсі

Талько О. Б. Імпресіоністичні елементи поетики Мирослава Дочинця (за романом «Вічник. Сповідь на перевалі духу»)

Цепа О. В. Авторські символічні акценти в романі «Тигролови» Івана Багряного

Черниш Н. В. Прекрасна і загадкова давньогрецька поетеса – Сапфо

Шелепкова І. М. Сучасні тенденції розвитку мови у сфері економічної термінології

11. Географічні наукиБєлоусова Н. В. Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України

Коваленко Д. О. Регіональні еліти як об’єкт теоретичного дослідження

Крайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Основні ландшафтні передумови формування екологічного стану водних об’єктів (на прикладі Харківської та Рівненської областей)

Масляк П. О. , Гринюк О. Ю. , Казанцева К. А. Загальні засади доступного туризму

12. Юридичні наукиБашук В. В. Філософсько-правовий дискурс громадянського суспільства як основи формування держави соціально-демократичної орієнтації

Боднарчук М. М. Методологічна концепція співвідношення принципів свободи та відповідальності у правоохоронній діяльності

Голоядова Т. О. Необхідність удосконалення податкової системи України для покращення інвестиційного клімату

Даниленко А. В. Гносеологічні концепти дослідження принципу відповідальності в діяльності працівників національної поліції

Ковальчук І. В. Ґенеза інституту усиновлення на українських землях

Маланчук П. М. , Голодна А. С. Проблема заочного провадження у кримінальному процесі Україні

Маланчук П. М. , Петрівна Л. С. Використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці

Токарева В. О. Захист інтелектуальної власності в індустрії моди (порівняльний аспект)

13. Педагогічні наукиАксьонова О. П. , Півненко Ю. В. Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури

Бізюк Л. І. , Посохова С. І. Система організації методичної роботи викладачів в Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Біліченко В. П. Народна музична творчість XVIII століття як невичерпне джерело у створенні митцями кращих зразків національної пісенної культури

Бохонько Є. О. Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей використання комп`ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту

Гавран М. І. , Гавран В. Я. Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту

Гудима Ю. П. Вправи для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення

Даналакій О. Г. , Хабюк А. Я. Інтегроване навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах

Дерев`янко Н. В. Виставка як умова створення креативного освітнього середовища в процесі підготовки майбутніх дизайнерів

Деяк Ю. М. Деякі особливості формування професійної спрямованості студентів медичних коледжів на заняттях з іноземної мови

Дишко О. Л. Розвиток професійно-особистісних якостей бакалаврів з туризму в процесі професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг

Доманчук Д. С. Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді

Кашуба О. М. , Кравчук Т. О. , Навольська Г. І. Мотивація як один із шляхів оптимізації процесу вивчення іноземної мови

Колишкіна А. П. Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї

Курляк І. Є. Теоретичні та практичні проблеми пенітенціарної ресоціалізації в Польщі в контексті її ефективності

Мельник Н. І. Історичні передумови запровадження «європейського підходу в дошкільній освіті»: значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору

Мельничук І. М. Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті

Миколаєнко А. Є. Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка

Павлюк В. І. До питання використання предметно-мовного інтегрованого навчання у Канаді

Панченко В. О. Розвиток творчих можливостей учнів початкової школи на уроках математики в процесі роботи над задачами

Подановська Г. В. Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання

Пюра О. С. Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Самілик В. І. Роль польової практики у формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності

Слюсаренко О. С. , Каданер О. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання міжетнічної толерантності молодших школярів

Стельмах Н. В. Професійна етика як складова деонтологічної культури педагога

Стеценко І. М. Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Тонконог І. В. Ідеї підготовки вчителя у творчій спадщині Г. В. Істоміна (1841-1886)

Чернега П. М. , Пасічник Д. І. Національно-патріотичне виховання – основа генерації українця XXI століття

Шабалдак А. В. Компоненти, критерії, показники та рівні готовності курсантів військової академії до професійної діяльності на основі реалізації праксеологічного підходу

Шовкопляс О. М. Управління оздоровчою роботою в дошкільному закладі як чинник сталого розвитку суспільства

14. Медичні наукиБандрівський Ю. Л. Взаємозв’язок групової і резус-приналежності крові з інфекційними та неінфекційними захворюваннями (огляд літератури)

Губар А. М. Сучасні збройні конфлікти та їх вплив на лікувально-евакуаційне забезпечення військ (огляд літератури)

Клітинська О. В. , Демчик І. М. Мінеральні води в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворювань

Якименко О. О. , Богдан Н. М. Пресотерапія – ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді

Яськів Г. І. Зміни поведінкових реакцій у білих щурів при інтраназальному введенні різних доз нітроксоліну

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГулей О. В. Розквіт зброярського мистецтва Стародавньої Русі XII – XIII століть

Одробінський Ю. В. Дереворізьблення миколаївського майстра Євгена Зайцева

Перцова Н. О. До питання розвитку професійної майстерності артиста хору в XXI ст.

Симеонова Ю. В. Дві постановки опери «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича диригентом К. Симеоновим на сцені Національної опери України

Тригуб О. Л. Художні особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст.

Цюпа Н. П. Специфіка народного вокалу у сучасному мистецькому просторі України (на прикладі діяльності камерних вокальних ансамблів)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиГутник К. Ю. Особистісно-професійна деформація педагога: аспект агресивності

Зарицька В. В. , Лапа В. М. Структура комунікативної толерантності: аналіз наукових підходів

Шевченко О. М. Соціально-психологічні особливості конфліктності у молодіжному віці

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спортБазилевич Н. О. , Тонконог О. С. Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Бугаевский К. А. , Черепок А. А. , Волох Н. Г. Исследование особенностей ряда морфологических и репродуктивных значений спортсменок, занимающихся танцевальным спортом

Малигін А. О. Методика корекції сколіозу за допомогою спеціальних фізичних вправ

25. Державне управлінняМалаш С. М. Оцінкa якості вaзaємодії з громaдськістю оргaнів виконaвчої влaди

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїБузулук О. С. Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради

Слюсаренко М. І. Редакторські новації в книзі для початкової освіти

Чубрей А. В. Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20–30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів «Змагання», Сокаль та «Українське слово», Яворів)

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика