Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №5 (45) травень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиДенисюк П. Д. , Шевчук М. М. Особливості ексгумації трупа в кримінальному провадженні

Попенко В. И. Заполнение электронных оболочек атомов

Селезньова Н. П. , Українець О. В. Застосування кореляційно-регресійного аналізу в оцінці результативності навчального процесу

2. Хімічні наукиГалась М. А. , Обушенко Т. І. , Толстопалова Н. М. Флотоекстракція аніонних барвників. Активний яскраво-червоний

3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиВецко В. І. , Гуляницький Л. Ф. Прогнозування стану батареї електричних транспортних засобів для оцінки життєздатності при каршерингу

Віннікова В. О. , Скирда О. Є. Аналіз надання готельно-ресторанних послуг в місті Харкові

Довгалець С. М. , Карпюк Ю. В. Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності

Коваль О. А. , Гуць В. С. Тренажери-імітатори для гірськолижного відпочинку

Мариношенко О. П. , Сарибога Г. В. , Пікенін О. О. , Генрі Д. К. Attitude determination and control system using magnetic torque rods

Одарченко А. М. , Карбівнича Т. В. , Сподар К. В. , Водолага В. Ю. Порівняльна оцінка якості згущених молочних консервів різних виробників

Сподар К. В. , Карбівнича Т. В. , Казанцева С. С. , Косянчук О. І. Формування якості спредів із наповнювачами

Тележенко Л. М. , Дідух Г. В. , Капчан В. І. Модифіковані сироваткові білкові концентрати як збагачувачі харчових продуктів

Трофимова Л. Е. Новый подход к исследованию механохимических эффектов в процессах коррозии металлов под напряжением

6. Сільськогосподарські наукиГиль М. І. , Каратєєва О. І. , Галушко І. А. Молочна продуктивність голштинських корів залежно від типу формування їх організму

7. Історичні наукиДруздєв О. В. Успенське братство та львівські єпископи. Частина І: Йосиф Шумлянський, Варлаам Шептицький

Логвинюк Т. В. Космонавтика в умовах науково-технічного прогресу: історична ретроспектива і сучасність

Ставицька А. В. Петро Петрович Курінний: історіографічний огляд

Черба В. М. , Стасюк А. В. , Сосенкова К. Р. Податок на прибуток:історичний огляд

8. Економічні наукиАвгустова О. О. , Денисевич Є. С. , Зайцева Д. Є. Креативний бухгалтерський облік як відображення сучасних реалій ведення фінансової звітності

Азаренков Г. Ф. , Сердечна С. М. Формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства

Владимирова М. С. , Зубенко І. В. Підприємництво як фактор динамізму ринкової економіки

Власюк В. Є. , Олексієвець О. О. , Олішкевич К. В. Проблеми формування цінової політики підприємств

Волкова Н. В. , Сосенкова К. Р. , Карпа О. А. Проблеми тіньової зайнятості в Україні

Волошанюк Н. В. , Мавдрик О. О. Дефіцит державного бюджету України та проблеми управління ним

Гладка Л. І. , Стасюк А. В. , Сімон А. П. Податкові зобов’язання та причини виникнення податкового боргу в Україні

Горбенко А. В. Рынок электронной торговли в Украине: классификация форматов

Григораш Т. Ф. , Артеменко В. В. , Бондаренко А. О. Теоретичні підходи до розуміння поняття «дивідентна політика» як фактора управління власним капіталом

Григор’єв Г. С. Національні та міжнародні аспекти державного регулювання макроекономічного середовища

Дем`янчук М. А. , Станкова В. В. Напрями формування джерел фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства

Дутчак А. В. Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку

Заволока Л. О. , Місілюк Г. В. , Лаптєв І. О. , Скачедуб В. А. Світове страхування і його роль в українському страховому ринку

Заволока Л. О. , Мороз С. Р. , Якимова В. І. Life-страхування на українському страховому ринку: переваги та ризики. Світовий досвід

Захарченко Н. В. , Маслій Н. Д. , Мамуненко М. С. Вплив електронного документообігу на ефективність діяльності підприємства

Катан Л. І. , Марченко Ю. С. Управління ліквідністю комерційних банків

Кіщак І. Т. , Богославська А. В. , Корнєва Н. О. Україна в системі транскордонного співробітництва

Ковальчук О. Я. , Стрельбіцька Н. Є. , Слободян А. Ю. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток

Козелецький П. С. , Колєснік Є. О. , Сіліна І. С. Як використати світовий досвід для розвитку сучасної автомобільної інфраструктури в Україні

Конєва Т. А. , Архипенко А. Ю. , Цегельна Д. В. Problems of bankruptcy institute in Ukraine

Конєва Т. А. , Кузнєцов А. В. Вплив процесу старіння населення на економіку Японії

Корнєва І. О. Соціальна корпоративна відповідальність як інструмент покращення результатів роботи підприємства

Короп І. І. Формування фінансової структури підприємства торгівлі на засадах категорійно-орієнтовного підходу

Косарєва І. П. , Борисенко О. В. Механізм страхування як засіб запобігання банкрутства

Костяк В. І. Депoзитна пoлітика кoмерційних банків України

Котелевець Д. О. Характеристика складових та факторів забезпечення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК

Коцаба В. Ю. , Штерма Т. В. Роль та місце інформаційних ресурсів у процесах розвитку підприємства

Криша В. В. , Колєснік А. Р. , Гессен А. Є. Ефективність діяльності підприємств в умовах розвитку електронних ринків

Крупко М. П. Державний фінансовий контроль доходів і витрат суб’єкта державного сектора на прикладі Сварицевицької сільської ради

Кучма Ю. В. , Фесенко Т. М. Використання геоінформаційних технологій для бізнес задач

Лепеха М. О. , Свириденко Г. М. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією

Макарчук О. Г. , Ізабелла Д. . Comparative analysis of grain market in Ukraine and Italy

Малюченко К. О. Основні проблеми матеріального стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств у транзитивній економіці

Мосійчук І. Б. Організація і методика державного фінансового контролю поточних зобов’язань на прикладі КЗ «Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр» РОР

Назаренко Н. Ю. , Тищенко О. М. , Чагайда А. О. Implementation of guest-facing technologies in hospitality business

Нафус І. І. Економіко-теоретичні основи обґрунтування сутності соціального капіталу

Невідома Л. О. , Марченко О. В. Оцінка діяльності банку на ринку платіжних карток

Овчаренко Т. С. , Степанова А. А. Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України

Онищенко С. В. , Величко Ю. Є. Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах бюджетної децентралізації

Островський І. А. , Федотова Ю. В. Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів

Плотницька С. І. , Гнатенко М. К. Дослідження стану адаптивності малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації

Попович Д. В. , Баранова М. Б. Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства

Попович Д. В. , Мидлик Ю. І. Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу

Рубан Л. О. , Овчаренко Ю. С. Побудова системи діагностики фінансового стану промислового підприємства

Руснак Л. Р. , Попова Е. М. Впровадження новітніх методів для модернізації фінансової системи України задля забезпечення економічної безпеки держави

Руснак Л. Р. , Рудько А. О. Прaвовий aспект реформувaння економічної безпеки Укрaїни

Семенець A. O. , Стадник В. М. Oргaнiзaцiя aудиту фiнaнсoвoї звiтнoстi пiдприємствa

Семенець А. О. , Горбунова А. Є. Аудит фінансової оренди основних засобів

Склярук І. П. , Данильченко Т. А. Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку

Столяр Л. Г. , Андрухів М. П. Особливості обліку власного капіталу товариств (повні, командитні)

Столяр Л. Г. , Клебанович З. В. Порівняльна характеристика національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Стрельбіцька Н. Є. , Ольховская Н. В. Енергетичні корпорації: сучасні виклики та загрози

Ткачук І. І. Сутність та структура інтелектуального капіталу

Тодощук А. В. , Батюк І. І. , Шеремета А. І. Україна в інтеграційних процесах: ризики та переваги

Тохтамиш Т. О. , Мірошниченко Я. М. Міжнародний досвід оцінки якості депозитів фізичних осіб у банках

Хижняк О. С. Сучасний стан металургійних підприємств України: проблеми і перспективи розвитку

Хома І. Б. , Угринюк О. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні

Чиж Л. П. Вплив сучасного бізнес-простору на формування інформаційного забезпечення управління портовими підприємствами

Шептуха О. М. , Маркарян А. А. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел

Штепенко К. П. Investment attractiveness of agricultural enterprises in Poltava region

Юрій С. М. Банківський контролінг: теоретичні основи організації

Ярош В. І. , Романовська Ю. А. Електронні гроші: переваги та недоліки

Яценко О. В. , Пашковська Д. С. Методичні підходи до формування маркетингової стратегії банку

9. Філософські наукиГришко В. І. , Романюк І. І. Особливості видозміни антропологічного вчення Ф. Ніцше про «надлюдину» в умовах зростання ідей націоналізму в Німеччині у 30-х роках ХХ століття

Оксентюк Н. В. , Шидей Н. В. Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики

Райхерт К. В. Моэфикация западноевропейских философов

Семенова М. А. Антропосоціальне моделювання і проблеми сучасного людинознавства

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. , Ярмоліцька Н. В. Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз

10. Філологічні наукиБерезна Т. С. Гуманістична освіта у романі Франсуа Рабле «Ґарґантюа і Пантаґрюель»

Бойко О. А. Круг как элемент пространства в романе А. М. Ремизова «Пруд»

Воловик Л. Б. Словотвірна структура префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології

Волощук Ю. О. Жанрово-стильові особливості роману «Захар Вовгура» Володимира Ґжицького

Гурдуз К. О. , Богдан О. В. Вектори осмислення проблеми людського щастя в романі Ю. Мушкетика «Жорстоке милосердя»

Домилівська Л. В. , Біла А. А. Особливості вербалізації суспільно-політичних поглядів В. Винниченка (на матеріалі «Щоденника» В. Винниченка)

Дуброва С. В. Фразеологізм як засіб створення національного ментального образу (на матеріалі повісті Р. Роллана «Colas Breugnon»)

Козаченко І. В. Технологія навіювання (suggestopedia) у системі викладання англійської мови

Марченко Н. М. Дискурсивні особливості сучасних німецькомовних оповідань (на прикладі оповідань Інгеборг Бахманн)

Москаленко А. О. Italian loans in the course of time as the demonstration of democratization of Italian language

Степанець О. В. Інтермедіальний діалог епістолярного роману і кіно (на прикладі роману «Небезпечні зв’язки» Шодерло де Лакло)

Тараненко Л. І. , Канєвська Т. В. Асоціативні зв’язки, породжувані концептом кохання у романах Дж. Мойєс, та їхнє відтворення в українському перекладі

Шанюк В. І. Європейське відродження та комунікаційні процеси в документальних жанрах давньої української мемуаристики

Швець О. В. Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах

11. Географічні наукиМельник Л. В. , Кривець О. О. , Батиченко С. П. Порівняльний аналіз просторових трансформацій у місті Херсон та місті Луцьк як у великих містах периферійно-аграрного середовища

Філюк С. М. Сутність поняття, умови та перспективи агротуристичної діяльності

12. Юридичні наукиАтаманчук Т. Р. Неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків

Байда А. О. , Онищенко К. О. До питання про дотримання презумпції невинуватості у правозастосовчій практиці України на прикладі притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення

Вегера-Іжевська І. В. До питання сутності забезпечення права на недоторканність житла в кримінальному провадженні

Вітів В. А. Правове регулювання прав та свобод у сфері обігу інформації Центральної Ради, Гетьманату та УНР (Директорії)

Водоп’ян Т. В. Правові наслідки визнання фізичної особи – сторони договірного зобов’язання недієздатною

Водоп’ян Т. В. , Кубай І. Ю. Відмова у відкритті провадження у справі та касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочинства

Давидюк П. П. , Гоменюк І. М. , Богуш Р. Ю. Судова балістика: класифікація слідів вогнепальної зброї та огляд вогнепальної зброї

Давидюк П. П. , Кубай І. Ю. Висунення і перевірка слідчих версій про цифрове алібі підозрюваного (обвинуваченого)

Дробуш І. В. , Кутинець В. В. Проблеми набуття громадянства України

Іщенко О. М. , Мазяр А. К. Евтаназія за кримінальним законодавством України

Кафарська А. В. Конституційно-правове регулювання спонсорства в Україні

Кафарський О. В. Конституційно-правові механізми функціонування сільського туризму в Україні

Ковалевич С. П. , Хоружа І. Г. Особливості правового регулювання умов праці жінок

Кочубей А. В. Гуманітарна підготовка майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації

Кристопчук Т. Є. Законодавче регулювання та особливості видів освітньої діяльності у контексті неперервної освіти у європейських країнах

Кузьмич В. С. Основні аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці

Леськів С. Р. , Машталір Х. В. , Цибульський Ю. І. Фінансування судової гілки влади України як гарантія суддівської незалежності

Мерцалов М. Ю. Колізійні питання апеляційного перегляду справ про оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР

Міщук І. В. , Слаб’як Т. Б. Правове регулювання сурогатного материнства

Окерешко М. В. Поняття і склад адміністративного правопорушення вчиненого лікарем у сфері охорони здоров’я населення

Пасічнюк В. Б. , Забава М. В. Окремі аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці

Родоман Т. О. До питання судової практики застосування положень статті 652 Цивільного кодексу України щодо зміни умов договору у зв’язку з істотною зміною обставин

Романюк І. І. Від євроромантизма до європрагматизма

Самороков В. О. Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект

Сахнюк В. В. Роль та місце судового прецеденту у системі джерел національного права

Сталовєров В. М. Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність

Сталовєрова А. В. Американський структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса та його вплив на соціально-політичні процеси в сучасній Україні

Тичковська О. В. Правовий режим спільної власності подружжя

Фесан М. В. Діяльність та здійснення контролю кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання

Фрицький О. Ф. , Романюк І. І. Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні

Цимбалюк В. І. , Кісілевич К. О. Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні

Шевченко В. А. Особливості способів доведення до самогубства

Ярмоленко О. В. Інформаційне забезпечення виборчого процесу: теоретичний аспект

13. Педагогічні наукиБасенко Г. Н. Интерактивные формы обучения иностранным языкам как способ формирования конкурентоспособности у студентов

Бачієва Л. О. Реалізація технології узагальнення в процесі навчання основ наукових досліджень

Безкоровайна Л. В. Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства

Блага О. Б. Українська освіта в XVII столітті: історіософський аналіз

Васенко В. В. Особливості організації та проведення уроків трудового навчання з молодшими школярами

Васенко В. В. Реалізація можливостей інтерактивності у графічній підготовці школярів

Веретенко І. М. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Вінтюк Ю. В. Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів

Врочинська Л. І. Особливості виховання гуманної поведінки старших дошкільників засобами народної педагогіки в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї

Гуцуляк Л. І. Соціально-освітнє середовище в педагогічному процесі школи

Джим А. Ю. , Баранова С. В. Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови

Добровольська А. М. Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців в межах реалізації моделі педагогічної системи

Довбня П. І. , Сонько В. І. Циліндрична гвинтова лінія: властивості, застосування, візуалізація

Дольнікова Л. В. , Перун В. А. Актуальні проблеми використання засобів етнопедагогіки Бойківщини в системі навчально-виховного процесу вищого навчального закладу

Дольнікова Л. В. , Берянич О. В. Особливості застосування методів арт-педагогіки в процесі соціальної інтеграції дітей з синдромом Дауна

Драшко О. М. Preparation of future teachers of educational industry is «Technology» to innovative pedagogical activity

Дудка І. Г. Реалізація принципів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів

Єрмілов В. С. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів у контексті профілактичного аспекту організації діяльності цих закладів

Іванець Н. В. Мультикультурне виховання як засіб формування всебічного бачення світу в учнів початкової школи

Казанжи О. В. Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості

Кардаш Л. В. Лінгвістичні, психолого-педагогічні та лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення школярів на уроках української мови

Кардашова Н. В. Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови

Киричок І. І. , Рожнова А. І. Самопрезентація майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема

Китченко А. С. , Унтіла М. П. The development of English speaking skills of students

Коваленко І. Ю. , Баранова С. В. Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі

Ковальчук В. І. , Присяжнюк С. С. Теоретичні аспекти розвитку мотивації педагогічних працівників ПТНЗ

Кулик О. Д. Граматико-стилістичний аспект вивчення синтаксису складних багатокомпонентних речень учнями основної школи

Левчук Л. В. , Ковальчук В. І. Особливості дистанційного навчання в США

Лисиця Д. Л. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів

Ляшко М. П. Особливості розвитку музичних здібностей та їх вплив на загальний розвиток особистості

Мисковець Н. О. Переваги використання проблемного методу у професійній підготовці магістрів

Мосін Д. І. Теоретико-методологічні засади формування рефлексії особистості майбутніх вчителів музичного мистецтва

Новак Р. С. Розвиток особистісного потенціалу студента в процесі навчання за інтерактивною моделлю

Олексін Ю. П. , Якубовська С. С. Застосування елементів освіти дорослих в професійній підготовці магістрів

Олексін Ю. П. , Якубовська С. С. Методична модель формування рис громадянськості особистості

Осадча Н. О. Психолого-педагогічна характеристика підлітків та особливості переживання ними самотності

Осадча Н. В. Теоретичне підґрунтя створення програми авторського елективного курсу «Країнознавство» для учнів профільної школи в аспекті формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні

Підмазіна О. М. Особливості застосування мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-медиків

Почуєва О. О. Development of the model of managing presentation activities of general educational institutions

Родигіна І. В. Інноваційний потенціал компетентнісного підходу в освіті

Рукасова С. О. , Масло О. І. Вивчення особливостей обробки нових текстильних матеріалів як складової професійної підготовки майбутнього фахівця

Сокаль В. А. Формування професійної культури майбутній юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін

Тимченко А. А. Роль педагогічної практики у формуванні деонтологічної компетентності майбутніх педагогів

Фурт Д. В. Мотиваційні чинники навчання української мови студентів-іноземців

Хищенко О. О. Доцільність застосування проектно-технологічної діяльності на уроках технологій у старшій школі

Чернов Б. О. Історіографічний огляд становлення краєзнавчого принципу навчання

Чорнойван А. П. Формирование и развитие карьерных ориентаций преподавателей высших учебных заведений

Шмирова О. В. , Зелінська В. А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі інформатизації освіти

Яцканич Н. М. Роль мотивації в процесі навчання/вивчення іноземної мови

14. Медичні наукиАль-Травнех Е. В. , Бобронникова Л. Р. Каскад метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от массы тела

Бойцанюк С. І. , Фалінський М. М. , Островський П. Ю. Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку міста Тернополя

Вівсянник В. В. , Піддубна А. А. , Гавриш Л. О. , Сердулець Ю. І. , Сажин Н. І. , Волковецький В. В. Ефективність лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

Іванцюра М. Я. , Дяченко М. І. , Сергєєва Н. С. , Гоменюк А. В. Сучасні уявлення про проблеми та перспективи використання деяких діагностичних маркерів раку шлунку

Москалюк О. П. , Шкварковський І. В. , Ференс Т. С. , Люта О. Р. Оцінка якості життя хворих на пахвинну грижу у віддаленому післяопераційному періоді

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоПлахотнюк О. А. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century

Савченко А. С. Трактовка финала в симфониях А. Брукнера

Тупік В. О. Роль українських екслібристів у формуванні конкурентноспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені

Цугорка О. П. , Форманюк Т. М. Волинська ікона з колекції образотворчого мистецтва Національного музею історії України

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБєлякова С. М. , Величко В. М. Психологічні особливості виникнення барʾєрів у спілкуванні підлітків

Бочаріна Н. О. Психологічний супровід як засіб реабілітації та адаптації депривованої особистості юнацького віку

Бочаріна Н. О. , Костюк О. Г. Особливості прояву адиктивної поведінки у юнацькому віці

Дудар О. В. Вплив соціальних еталонів на міжособистісну перцепцію

Журавель А. О. , Белякова С. М. Соціально-психологічні особливості суїцидальних намірів у студентів

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Прокрастинація – конфлікт між «важливим» і «приємним»

Лапіна М. Д. Психологічний тренінг формування професійно важливих якостей особистості майбутніх соціальних працівників

Сікорська Л. Б. , Вовк Л. П. , Волотовська Я. В. Психологічні умови стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти

Ткачук Т. А. , Іщенко А. С. Психологічні особливості взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиПірог Л. А. Роль соціальної служби на підприємстві в соціально-психологічній адаптації молодих працівників

23. Політичні наукиБакрадзе Л. М. Реформування місцевого самоврядування в Грузії: досвід для України

Орленко М. В. Волонтерська діяльність як чинник соціального становлення та консолідації молоді в сучасній Україні

Чернюк І. А. Політична еліта в контексті демократичних перетворень в Україні

24. Фізичне виховання та спортБублей О. О. Аналіз взаємозв’язків функціональних особливостей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки

Бугаевский К. А. Морфологические и антропометрические особенности студенток с разной длиной тела с учётом их эволюционной конституции

Літус Р. І. Навчальна програма з фізичної культури профільного рівня для 10-11 класів, вид фізкультурної діяльності модуль «Пауерліфтинг»

Осадець М. М. , Слобожанінов А. А. Використання засобів спортивного орієнтування у корекції психофізичного стану школярів середнього шкільного віку

Третяк О. В. Психофізіологічний механізм виникнення стресу як наслідок дії екстремальних впливів

25. Державне управлінняДавидович С. Н. Сучасні підходи до реформування місцевого самоврядування в Україні

Кафарський В. І. , Коновейчук Х. Б. Структура та функції органів самоврядування об’єднаної територіальної громади

Федан Я. І. , Мищишин М. М. Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління освітою осіб з особливими потребами

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїТкач Л. М. , Макаренко А. В. Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"