Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №8 (72) серпень 2019 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКрайнюков О. М. , Каплун О. В. Оцінка впливу металургійного підприємства на стан компонентів природного середовища

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБезвесільна О. М. , Петренко О. В. , Ільченко М. В. Дослідження можливості підвищення рівномірності вихідної характеристики тахометра

Согор А. Р. , Согор М. А. Про вплив еліпсоїдальних поправок на визначення аномалій сили ваги

6. Сільськогосподарські наукиШуляр А. Л. Порівняльний аналіз господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів з параметрами тварин бажаного типу

7. Історичні наукиГригорук Н. А. Внутрішньо політична ситуація в Російській імперії в роки правління Павла І

Скрипниченко Ю. Ф. Жінки–остарбайтери з Харківщини на примусових роботах в Третьому райху

8. Економічні наукиВакуленко О. О. , Файчук О. М. , Файчук О. В. Управління виробництвом як фактор підвищення економічної ефективності експорту зерна підприємством

Ільїч Л. М. Професійна орієнтація населення в умовах глобалізаційних процесів на ринку праці

Кириченко Є. М. Does foreign investment contribute to national wealth and sustainable economic development?

Климчук А. О. Основні проблеми активізації трудової діяльності персоналу на сучасних промислових підприємствах

Коцкулич Т. Я. , Полатайко В. В. Аналіз доцільності переходу на аутсорсинг бухгалтерських послуг на основі релевантної інформації

Оксенюк К. І. Систематизація класифікаційних ознак підприємницького ризику

Погосян Л. О. Взаємозв`язок показників соціальної напруженості та регіонального розвитку

Помінчук С. Г. Професійна орієнтація в системі впровадження дуальної форми здобуття освіти

Яцик Т. В. Нормативно-правове забезпечення оподаткування операцій з крипто-активами в Україні та світі

9. Філософські наукиАвер’янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Стратегія «розумної сили» в контексті припинення збройного конфлікту в Україні

Габрієлян А. А. Концепція «духовності суспільства» Еріха Фромма як альтернатива соціальній деструктивності

Ємельяненко Г. Д. Особливості концептуалізації екзистенціальної психології

Малімон В. І. Самотність людини в сучасному інформаційному суспільстві

Поліщук Р. М. Феномен спорту у дослідженні Г. Плеснера

10. Філологічні наукиГрабовська Н. А. Специфіка сучасної жіночої прози

Дроф`як Н. І. Binominal substantival phrases in modern English

Івасюта М. І. Словесні образи-символи в поетичних творах Михайла Івасюка

Лакуста Т. І. Поетика пейзажу у ліриці Мозеса Розенкранца

Манько Р. М. , Зубар Л. О. Особливості синтаксичної організації польських поетичних текстів періодів романтизму та бароко

Матвіїшин О. М. , Роман О. М. Національно марковані лексичні одиниці новелістики В. Стефаника в англомовних перекладах

Посохова А. В. Експлікація похідних концептів першого рівня deficiencies, innovations, airlines головного концепту AIRPORT в романі А. Хейлі «Аеропорт»

Потятиник У. О. Пресупозиції у політичному дискурсі Дональда Трампа

Савватеева В. Д. , Хроленко Е. А. Дискурсивні особливості англомовної морської комунікації

Уманець Р. С. Відтворення атрактивної функції заголовків у художній літературі (на матеріалі книги Рольфа Добеллі «Мистецтво гарного життя»)

Юровських К. А. Статусно-рольові характеристики комунікативної ситуації непорозуміння

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиГрабовський Г. В. , Опарій А. О. , Кузнєцов Р. В. Особливості експертного дослідження слідів знарядь злому

Дікевич К. Г. Судово-експертна профілактика як вид профілактики злочинності

Хлівняк О. М. Особливості вилучення почеркознавчих об’єктів під час огляду місця події

Чалабієва М. Р. Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації

Шитова Л. В. , Собакарь Є. М. Актуальні питання судової товарознавчої експертизи: дефекти товарів та їх вплив на визначення вартості

13. Педагогічні наукиБабенко О. В. Сутність процесу інтеріоризації як центрального механізму когнітивного розвитку особистості

Величко І. Г. Дієвість проблемно-пошукового методу при викладанні іноземної мови у ВНЗ освіти України: його проблематика, актуальність та перспективність

Вихор В. Г. Застосування окремих технологій розвитку критичного мислення студентів на заняттях з ділової української мови та культури мовлення

Дерстуганова Н. В. Результати експериментальної перевірки ефективності структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії в професійній діяльності

Жабенко О. В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів України: особливості організації оцінювання

Кисла О. Ф. , Ландар Т. О. Реалізація ідей Нової української школи шляхом взаємодії школи та родини

Костюк Л. Б. , Муляр Н. М. Формування соціальної ідентичності та соціальної компетентності учнів початкової школи

Макаревич А. В. , Лимар Ю. М. Психолого-педагогічні умови підготовки дітей до навчання в новій українській школі як наукова проблема

Новик І. М. , Ахалая Н. А. Особливості розвитку почуття доброти у дітей старшого дошкільного віку

Плющик Є. В. Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики

Плющик Є. В. , Біляк О. А. До питання розвитку творчої активності молодших школярів

Собчук А. А. The features of the prospective primary school teachers training for professional activity in inclusive education

Суховієнко Н. А. Роль інклюзивної освіти для підтримки рівності і толерантності у суспільстві

Сухомлин О. А. Формування цифрової компетентності у студентів філологічних спеціальностей як психологічно-педагогічна проблема

Федченко Т. О. Методика роботи вчителя початківця з пасивними учнями

Хомич О. О. Досвід Канади щодо навчання учнів початкових класів у контексті розбудови нової української школи

Шульженко О. С. Ефективність використання засобу арт-педагогіки в закладах вищої освіти

14. Медичні наукиЛавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Етіологічна класифікація синдрому дилятації правих відділів.

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБезрученков Ю. В. , Мосійчук Ю. А. , Топорков Д. А. Мистецьке значення діяльності театрів танцю початку ХХІ століття, на прикладі театру танцю «Відлуння» м. Львів

Кузнецов Д. С. Фіксація дітей із особливими потребами в салоні автомобіля особистого користування

Кузнецов Д. С. Автомобіль - транспорт для керування інвалідом із порушенням опорно-рухового апарату

Кутняк І. М. , Околович І. М. Українська музична культура в мистецько-освітньому просторі ХХ – ХХІ ст.

Пиж`янова Н. В. , Куценко С. В. , Опацький І. Ю. Research of the influence of church educational institutions on the process of forming the specificity of song performance in Central Ukraine

Филиппова О. Н. Творчество Л.С. Бакста (1866-1924) – многогранного художника

Хухра Л. С. Поняття та напрямки синтезування хореографічного та образотворчого мистецтва

Хухра Л. С. Мodern jazz dance та contemporary dance, генезис та розвиток в Україні

18. Архітектура
19. Психологічні наукиОрловська О. А. Особливості адаптації військовослужбовців до умов цивільного життя

Ралко А. І. Результати дослідження психологічної готовності фахівців Державної аудиторської служби України до аудиторської діяльності

Харченко А. С. Психологічні особливості саморегуляції сучасних підлітків

Ярослав Л. О. Розвиток конфліктологічної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей: теоретико-методологічний аналіз проблеми

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спортБабаліч В. А. , Сємідєтна В. В. Спеціально спрямований, комбінований комплекс засобів плавання для дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу

Мартинюк О. В. , Печена В. М. , Кравченко К. Г. Аналіз різних підходів до організації фізкультурно-оздоровчих занять методом кругового тренування

25. Державне управлінняСоловйов Є. В. Інформаційне забезпечення механізму інтеграції внутрішньо переміщених осіб

26. КультурологіяАнтошко М. О. Музичні витоки східних культур на прикладі японського театру

Шевцова І. М. Закономірності впливу соціального хореографічного мистецтва на побутову свідомість як елемент заснування нової соціокультурної системи в Україні

27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика