Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №12 (88) грудень 2020 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиАльохін А. В. , Круглик В. С. Проєктування та розробка мікросервісної архітектури системи бронювання

Максимов М. В. , Гостіщев В. О. Автоматична система регулювання рекуперативного нагрівного колодязя

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиЗаєць Т. В. Музеї Полтавщини: історичні надбання

Кравчук О. Р. Арсен Річинський і церковна анафема

Рєпін І. В. , Польцев І. В. Оточення військ Південно-Західного фронту Червоної армії в травні 1942 р. під Харковом: причини та наслідки

8. Економічні наукиБіла Г. С. Напрями вдосконалення управління процесом формування персоналу в бюджетній установі

Брежнєва-Єрмоленко О. В. , Тіткова Н. П. , Черкасова Т. М. Теоретичні і практичні аспекти функціонування єдиного казначейського рахунку як основного рахунку держави

Бутко Н. В. , Погрібняк В. В. Організація обліку дебіторської заборгованості в управлінні підприємством

Західна О. Р. , Баїк А. І. , Огірко О. Т. Держборг України та його погашення

Калюга Є. В. , Гайдученко Т. М. Оцінка дієздатності солідарного рівня пенсійної системи України

Коба О. В. Організація обліку паливно-мастильних матеріалів на підприємстві

Ковальчук Ю. А. , Гонтарева І. В. Мотивація менеджерів підприємства, що здійснює зовнішньо-економічну діяльність

Кошова Б. Р. Конкурентоспроможність туристичної сфери регіонів України

Кудлаєва Н. В. , Андрицька В. І. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління запасами

Лихачевська А. Ю. Обґрунтування типу конкурентної стратегії торгівельного підприємства

Мельник Т. Г. , Кошолап Я. П. Проблеми визнання і відображення в обліку доходів підприємства

Петик Л. О. , Корень Д. О. Міжбюджетні трансферти як складова міжбюджетних відносин: сучасний стан та перспективи розвитку

Прус Ю. І. , Сосніна К. Д. Діагностика як інструмент антикризового управління підприємством

Синюра-Ростун Н. Р. Структурні особливості економічного розвитку міст обласного значення Західного регіону України

Слинько О. Ю. , Ченцова Ю. П. Використання методу кластерного аналізу для дослідження рівня диференціації доходів населення за регіонами

Смачило І. І. Теоретичні підходи до формування кадрової стратегії підприємства

Шевчук Є. В. Основні напрямки трансформації взаємодії органів управління акціонерним товариством

Шот А. П. , Мосолова Ю. О. Український ринок праці в умовах COVID-19 та облікові аспекти оплати праці

Янчук Т. В. , Буга Н. Ю. , Крупчатнікова Т. С. Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців з маркетингу

Ясіновська І. Ф. , Іщенко В. А. , Жовтяк К. В. Державно-приватне партнерство: теоретичний аспект та особливості реалізації в Україні

9. Філософські наукиАвер`янова Н. М. Художнє кіно у контексті деконфліктизації українського соціуму

Баликіна О. О. , Шпачинський І. Л. Деякі аспекти «філософсько-семантичного» характеру інтерпретації

Воропаєва Т. С. Трансформації колективної ідентичності громадян України: інтегративний аналіз

Лященко І. С. Мистецька освіта як напрям сталого розвитку

Шпачинський І. Л. , Воронюк К. Р. Медіафілософія: деякі аспекти філософського осмислення поняття «медіа»

10. Філологічні наукиГаврилюк О. О. , Нікіфорова Є. Ю. , Павліченко Л. В. Profile of virtual language identity “moderator” (based on English)

Горда В. В. Перекладна ономастика та особливості перекладів творів фентезі

Карп М. А. , Яремчук Т. В. Функції іконічного складника у мультимодальному художньому прозовому тексті роману Джоната Сафрана Фоера «Страшенно голосно і неймовірно близько»

Куліш В. С. , Гарах О. М. Труднощі перекладу культурно маркованої лексики

Мирзоева Г. А. Английские заимствования в тюркских языках

Павличко О. О. , Мартинів О. М. , Глюдз М. М. Прецедентна мотивація фразеологічних одиниць німецької мови

Райська Л. В. , Глінка Н. В. роль перекладацьких трансформацій у досягненні адекватності та еквівалентності перекладу тексту у галузі медицини

Романишин Н. І. , Лядик З. І. Застосування корпусних технологій у дослідженні художнього порівняння (на матеріалі англійської поезії початку ХІХ століття)

Романишин Н. І. , Олекша К. В. Лінгвальні та когнітивні особливості метафори у поезії Семюела Тейлора Колріджа

Федоренко С. В. , Валькова А. О. Лінгвокультурні особливості перекладу сучасних англомовних документальних фільмів

Шепель Ю. О. Щодо дослідження й опису ідіостилю Ф. М. Достоєвського

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБездітко М. А. , Шуміло І. А. COVID-19 як форс-мажорні обставини у міжнародних угодах

Горіславська І. В. , Андрощук А. Р. До питання суб’єктного складу договору про надання медичних послуг

Мілевський О. П. , Лутікова Т. О. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів в податковій сфері

Савич О. С. , Торопенко Д. Я. Обмеження прав моряків в умовах пандемії

Сєдих Ю. О. Кримінальна відповідальність за правопорушення, вчинені у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння

Соловей Н. В. Становлення та розвиток адміністративного права в країнах Західної Європи та Україні

Уманець М. М. , Пономаренко М. М. Правове регулювання конкуренції на внутрішньому ринку Європейського Союзу

Хмара М. В. Медичне право в контексті актуальних проблем біоетики: перинатологічний аспект

13. Педагогічні наукиБабенко О. В. Implementation of information technologies to develop students’ creative and critical thinking in ESL classes

Олексюк О. М. , Мирошниченко Г. С. Технологія тайм-менеджменту самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва в університетській освіті

Чепелевська М. М. Використання засобів дистанційного навчання для підготовки фахівців

Шевченко М. Ю. Застосування інноваційних технологій у процесі викладання англійської мови у вищій школі

14. Медичні наукиДудка Т. В. , Боднарчук К. А. , Маталега І. Р. Аналіз основних скарг та даних об’єктивного обстеження у хворих на бронхіальну астму із супутнім хронічним некаменевим холециститом

Сапіга В. В. , Хухліна О. С. , Смандич В. С. , Мандрик О. Є. Особливості клінічного перебігу та перспективи лікування інфекційного ендокардиту на сучасному етапі

Чорна В. В. , Махнюк В. М. , Хлєстова С. С. , Гуменюк Н. І. Порівняльний аналіз організації лікувального харчування в психіатричних лікарнях України та країн ЄС

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоДрач Т. Л. Стретчінг як важливий компонент підготовки в танці-модерн

Климчук І. С. Українська національна балетна вистава в УРСР в оптиці соцреалізму

Опацький І. Ю. Етнографічні дослідження Центральної України польськими вченими у ХІХ ст.

Яцеленко А. А. , Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБунас А. А. , Черних О. А. Теоретико-аналітичний огляд з проблеми дослідження ціннісно-смислової сфери особистості (віковий аспект)

Калайтан Н. Л. , Макаренко А. О. , Старовойт Т. П. Структурна організація емоційного інтелекту та креативності в здобувачів вищої освіти гуманітарних та технічних спеціальностей

Коломієць Л. І. , Кожедуб Т. С. , Гук К. В. Теоретико-методологічні засади емпіричного дослідження довіри до себе

Мельничук М. М. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій юнаків з різним рівнем саморегуляції

Салюк М. А. , Тарасюк Х. О. Роль імпліцитних теорій у забезпеченні психічної саморегуляції діяльності та адаптаційного потенціалу особистості

Степко Л. О. Питання імпринтингу в сучасній зоопсихології

Стуліка О. Б. , Харитинюк В. М. , Сєвідова О. В. Соціально-психологічні та особистісні чинники виникнення сімейних протиріч в молодих сім’ях

Чайковський Р. В. Вплив сімейного виховання на розвиток характеру підлітка

Шапошников С. Н. Ключевые компетенции фасилитатора для работы в методе «барабанная фасилитация»

20. Військові наукиБондаренко Т. В. , Ткаченко А. Л. , Совік О. В. , Побережець Т. В. Аналіз побудови моделі безвідмовно складного технічного об`єкта

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиТуркот В. М. Тероризм у країнах Близького Сходу: причини та особливості ескалації

24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управління
26. КультурологіяМихайлова Т. С. , Шандренко О. М. Етнодизайн в парадній олімпійській формі

Подопригора А. О. Проблема виховання актора в сучасній вітчизняній освіті

27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"