Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка, управління, фінанси: теорія і практика» 
(м. Хмельницький, 11-12 жовтня 2013 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБілоусько Т. Ю. Державна підтримка аграрних підприємств в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни

Бразилий Н. Н. Підходи до визначення сутності інтелектуальної власності та її місця в сучасних економічних умовах

Воронина О. Ю. Тенденції міжнародних економічних відносин у створенні туристичних кластерів

Денисова Е. Ю. Практические аспекты транснационализации мировой экономики

Мартыненко В. А. Шляхи активізації банківського кредитування природоохоронних заходів

Медведкина Е. А. Глобальні післякризові трансформації розвитку національного фондового ринку

Михальченко И. Г. Інституціональні аспекти лібералізації ринку авіаперевезень ЄС

Юринець З. В. Порівняння та аналіз особливостей інноваційних стратегій підприємств

3. Економіка та управління національним господарствомБукреев И. А. Формирование конкурентоспособности рекреационно-туристской отрасли региона

Вакулич М. М. Мониторинг инвестиционного климата регионов Украины как инструмент оценки инвестиционной привлекательности национальной экономики

Корнеев М. В. Специфічні риси індустріальної та постіндустріальної економік

Мазур Е. Е. Управління інституціональним розвитком торгівельного підприємництва в контексті системної парадигми

Михайлюк К. В. Ефективність стратегії диверсифікації діяльності туристичного підприємства в умовах глобалізації

Омельяненко В. А. Соціальні фактори інноваційного розвитку національної економіки

Яцюк О. С. , Безуглий О. Ю. Практика енергозбереження в країнах євросоюзу та перспективи її адаптації до умов України

4. Економіка та управління підприємствамиГлушко Ю. В. Кооперирование предприятий в сфере сбыта продукции

Головань Л. А. Оцінка конкурентоспроможності підприємства з урахуванням динаміки

Копняк В. Э. Управление проектированием турпродукта

Лисенко М. С. Бенчмаркінг як один з методів забезпечення економічної безпеки підприємств

Логвінова О. П. Аутсорсинг в управлінні проектами

Максюта В. В. Вплив рівня освіти працівників роздрібної торгівлі споживчої кооперації на їх продуктивність праці

Маслюк Е. В. Підходи до оцінки економічної стійкості підприємства

Мізерна Т. В. Сучасна концепція управління персоналом машинобудівних підприємств

Ткач Е. И. Еволюційні аспекти формування суті корпоративної соціальної відповідальності

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаКудріна О. Ю. Інноваційний підхід у визначенні конкурентних переваг промисловості регіону

Линский Д. В. Современные методики оценки социально-экономического потенциала региона

Чепурний О. В. Аналіз індикаторів соціальної безпеки України у процесі трансформаційних перетворень

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЗадорожнюк Н. А. Перспективи інноваційного розвитку поштового зв’язку України

Соболев В. Л. Активізація інноваційної діяльності в харчовій промисловості як метод забезпечення економічної безпеки України

Тищенко Ю. О. Экономическая инновация как структура туризма

Трушкина Н. В. Інноваційна інфраструктура як інституція організаційного забезпечення модернізації вугільної промисловості

Чемерис І. М. Інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаБаканова Ю. Д. Обоснование необходимости создания тематического парка на территории РЛП «Донецкий кряж»

Крисак А. И. Інституціональний погляд на ринок землі в умовах сталого розвитку

Пашенцева Г. В. Інституційне забезпечення екологічної безпеки рекреаційних територій

Шведюк Ю. В. Особливості відтворення лісів в умовах зміни клімату

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Лавриненко Т. Н. Електронна самозайнятість в Україні

Синицька О. І. Аналіз стану соціально-трудових відносин та соціальної політики на рівні корпоративної культури

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитЄрьоменко М. В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення

Захарченко Е. Н. Співвідношення понять «товар» і «товарні запаси» як об’єкта обліку і контролю

Квиткина А. Ю. Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання

Курусь Л. А. Удосконалення форми і змісту балансу бюджетної установи: від початку ХХ століття до сьогодення

Лукашова Т. В. Особенности учета баннерной рекламы

Москаль Н. В. Аналіз ліквідності у системі оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання

Попова А. А. Проблемы внедрения международных стандартов бухгалтерского учета и отчётности в Украине

Прысяжнюк О. Н. Проблеми складання фінансової звітності підприємства

Сагарева Д. А. Постмитний контроль як складова частина державного фінансового контролю

Сиротина Е. Ю. Удосконалення обліку та конролю валютних операцій

10. Гроші, фінанси і кредитБілоус А. М. Підтримка ліквідності комерційних банків з боку НБУ

Гавриляк Т. С. Характеристика основних факторів впливу на розвиток вітчизняного ринку страхових послуг

Квасницкая Р. С. Інститути професійних учасників фондового ринку - сегменту фінансового ринку України

Мохова Ю. Л. Особливості діяльності державної іпотечної установи на ринку іпотечного кредитування

Настич Т. П. Проблеми нормативно-правового та фінансового забезпечення розвитку культурно-мистецьких ВНЗ

Сабирова А. Э. Онлайн-страхування як альтернативний канал просування та збуту страхових продуктів

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингСтрапчук С. И. Використання кластерного аналізу в площині ринкових цін на пшеницю по сільськогосподарським підприємствам України

15. Сучасний менеджментКартошкіна О. А. , Чорна Л. О. Управління персоналом в сучасних умовах

Олійник К. І. , Літинська В. А. Лідерство як гарантія успішного управління персоналом

Палий Е. А. Ефективність ведення зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України

Рушанян С. С. , Літинська В. А. Неформальне лідерство в організації: співіснування формального та неформального лідера

Синиціна Ю. П. Сучасний розвиток менеджменту в Україні

16. Логістика та транспортЖук Ю. О. Основні напрямки застосування інформаційних технологій на підприємствах готельного господарства

Кулик Ю. М. Економіко-математичне моделювання в управлінні надійністю логістичної системи підприємства

Сорокин В. П. До питання про обґрунтування сутності поняття «матеріальний потік підприємства»

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"