Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Економіка, управління, фінанси: теорія і практика» 
(м. Ужгород, 17-18 жовтня 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиВаськовська Н. О. Особливості застосування цивілізаційного підходу в аналізі економічних систем

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниДвойних К. Є. Актуальні питання прогнозів ринкових траєкторій господарських проектів

Коваль А. О. Аналіз торговельно-економічного співробітництва Польщі з Німеччиною після приєднання Польщі до ЄС

Лєбєдєва Т. Ю. Сучасний стан національного ринку похідних фінансових інструментів

Шевцова Ю. О. Торгово-економічне співробітництво Польщі з країнами Меркосур

Шутаева Е. А. , Побирченко В. В. Образование как основа воспроизводства человеческого капитала и ключевой фактор социально-экономического развития в условиях глобализации

3. Економіка та управління національним господарствомВараксіна О. В. Продовольча безпека як економічна категорія та її основні критерії

Гулей О. Д. , Чорногуз О. Г. Проблeмa бeзробіття в Укрaїні

Магурчак Т. П. Залучення громадськості до аудиту державних фінансів: ризики та перспективи

Мельничук О. С. The State Regulation of E-Commerce in Context of European Integration Processes in Ukraine

Омельченко Л. С. , Пискулёва И. В. Состояние и особенности функционирования промышленного сектора экономики Украины

Павлій М. В. , Трохимчук Т. М. Тіньова економіка України: причини та шляхи подолання

4. Економіка та управління підприємствамиБучинська Я. В. Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення

Варсуляк Ю. В. Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні

Гордієнко А. П. , Турчак В. В. Конкурентоспроможність підприємств на зовнішньому ринку

Денисенко А. В. Організаційні аспекти ризик-контролю діяльності туроператорів

Євлампієва С. Г. Суть, джерела та фактори виникнення втрат природного газу на підприємствах з газопостачання і газифікації

Куньовська О. Й. Шляхи підвищення ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві

Лопанчук А. А. Перспективи розвиту м’ясного скотарства в сільськогосподарських підприємствах

Мрічка А. А. Фінансові причини виникнення неплатоспроможності підприємства

Павлій М. В. , Трохимчук Т. М. Мотивація персоналу як основний рушій ефективної діяльності підприємства

Петращак О. О. Використання HR-технологій залежно від стратегії розвитку підприємств туристичного бізнесу

Продіус О. І. , Богословов В. Б. Проблемні питання впровадження місії підприємства в контексті стратегічного управління

Ревуцька Л. А. Платоспроможність підприємства та резерви її підвищення

Чорногуз О. Г. , Гулей О. Д. Розвиток мaлого бізнeсу в Укрaїні

Шукліна В. В. , Герасимова В. А. Принципи управління санаторно-курортними підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаТовт Т. Й. Розвиток транспортного потенціалу прикордонного регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльністьНевінська Г. Б. Інвестиційна привабливість Львівської області

Попович Г. В. , Збродська О. В. Кластеризація як одна із новітніх форм організації економіки України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаЯрош С. В. Забруднення атмосферного повітря на Житомирщині

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитРибчак Д. М. Облікова політика як фактор управління підприємством

10. Гроші, фінанси і кредитКузьменко О. Г. Фінансова безпека страхового ринку України

Пугарська Н. Б. Розвиток контролінгу в іноземних та вітчизняних банках

Царенков О. О. Проблеми фінансування вищої освіти в Україні

11. Фінанси та податкова політика
12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціМошенська А. В. Концептуальні основи інформаційного забезпечення цільової аудиторії споживачів про продукцію підприємства

13. СтатистикаБерідзе Т. М. Статистичний моніторинг в системі стратегічного управління підприємством

Затуливітер Ю. С. Особливості врахування екологічної складової в національному рахівництві

Осьмак М. Р. Сучасні особливості народжуваності в Україні

14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментГришко М. Г. Цілі системи інформаційного забезпечення в управлінні торговельними мережами

Зарічнюк І. О. Фінансовий менеджмент як складова системи ефективного управління підприємством

Іванов Л. Б. Особливості інноваційного менеджменту підприємств України в сучасних умовах

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"