Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Реформування соціально-економічної системи суспільства» 
(м. Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиОжелевська Т. С. , Знамеровська А. О. Продовольча безпека України: проблеми забезпечення

Пукало О. П. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні: зарубіжний досвід

Соклаков М. М. , Жукова Л. М. Конкурентне середовище і формування поведінки суб’єктів підприємництва в умовах європейської інтеграції України

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниМануха Г. В. Актуальні проблеми економіки: митно-тарифне регулювання

Маркова Є. М. Тарифні квоти для України в рамках вільної торгівлі з ЄС: сучасний стан та перспективи

Пернарівська О. О. Платіжний баланс України: тенденції та перспективи

Рудик К. Я. Роль товару в умовах глобалізації економіки

Сардак С. Э. , Зубко О. Е. , Матвейчук В. К. Перспективы развития рекламного рынка

Хачатрян Р. Х. Тінізація економічних відносин на сучасному етапі розвитку

Шебалков Г. О. , Черба В. М. Вплив економічних санкцій як метод дотримання правових норм між країнами

3. Економіка та управління національним господарствомАлієв Ф. М. Управління матеріальними потоками аграрного сектору на засадах SCM

Іванова Н. С. The mathematical models of regional economic security’s assessment

Калініченко Д. Р. Людський капітал як один з індикаторів конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації

Коломієць О. П. Особливості функціонування галузі молочного скотарства

Мирошняк Х. О. Особливості ринкового та державного регулювання цін

Передерко В. П. Мобільний зв`язок – інноваційний підхід обліку туристських потоків. Частина 3. Регіони-аутсайдери (на прикладі Івано-Франківської області)

Пісковець Л. А. Інтеграція України у світове господарство і реалізація національних інтересів

Юхименко Г. К. Ретроспективний аналіз грошово-кредитної політики Національного банку України

4. Економіка та управління підприємствамиГоробченко О. А. Емфітевзис як альтернативне право власності на землю

Гурина К. А. Теоретичні основи категорії «конкурентоспроможність підприємства»

Данчук Д. О. , Годлевська В. О. Перспективи та шляхи активізації зовнішньоекoномічної діяльності на підприємстві

Животок Е. Б. , Романко А. Ю. Підвищення ефективності протидії тероризму у діяльності авіакомпанії з метою зміцнення рівня економічної безпеки

Ільків Л. А. Перспективи розвитку молочного скотарства: економічний аспект

Ільчук С. М. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

Кострицька А. А. , Касько В. О. Інтернет-технології у малому бізнесі

Ланіна А. В. Особливості землекористування аграрних підприємств Миколаївської області

Лутак Ф. А. Сутність аналізу господарської діяльності та його значення для туристичних підприємств

Омельченко М. М. Промислові підприємства в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища

Романко А. Ю. , Животок Е. Б. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаГуменюк В. В. , Кобеля З. І. Проблематика поняття людського потенціалу

Пілько А. Д. , Грабовецька Г. Д. Аналіз методик оцінки інвестиційного клімату регіону

6. Інновації та інвестиційна діяльністьКарпич А. Ю. Ethical principles for initial coin offering as a core necessity for market integrity

Логвінова О. П. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку підприємства

Шеремет В. В. , Хасанова В. О. Економіка спільного споживання та її вплив на розвиток суспільства

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаФартушний О. О. Дослідження перспектив використання малоцінних територій з метою рекреації

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Аксентій Т. І. Проблеми менеджменту персоналом в Україні на сучасному етапі

Балагур Ю. А. Проблеми точного визначення рівня безробіття

Белінська Ю. О. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку

Варварук Л. І. , Кобеля З. І. Молодіжне безробіття

Ковальчук Л. В. Конкурентоспроможність осіб з інвалідністю на ринку праці: інституційний аспект

Курилюк О. І. Якість життя населення у світі

Попушой А. А. Гендерна нерівність в оплаті праці

Ткаченко С. В. , Вербицька А. В. Соціальна політика держави в контексті євроінтеграції України

Трифонов В. С. , Черба В. М. Зміни в системі охорони здоров`я у разі прийняття медичної реформи 2017

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитІванова К. Ю. , Черненко Т. Ю. Проблеми реєстрації податкових накладних в умовах інформатизації суспільства

Ковтун Л. І. Проблеми контролю діяльності страхових компаній

Ольховик Д. А. , Іванова Л. Б. Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні

Павлюк М. С. , Хортюк В. В. Аналіз депозитних операцій банку

Панова О. В. , Семенець A. O. Деякі аспекти оцінки основних засобів підприємства

Романович Л. А. Аналіз оцінки стану та вдосконалення основних засобів

10. Гроші, фінанси і кредитВейц О. І. Проблеми впровадження ризик-орієнтованого підходу до запобігання та протидії відмиванню коштів

Воловідник К. Т. , Томашевська А. М. Актуальні проблеми фондового ринку в Україні

Гордійчук А. Ю. Роль кредиту в економіці України

Журба О. Ю. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів

Карасьова І. В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства

Коваль А. М. Формування кредитної системи України

Літвін Я. А. Фінансовий моніторинг публічних діячів в Україні

Романів В. В. Грошово-кредитна політика НБУ в сучасних умовах розвитку економіки України

Сапота А. В. , Янковська В. А. Деякі аспекти формування фінансової стратегії підприємства

Слабенко Я. О. Аналiз кредитнoї дiяльнoстi банкiв України

Трусова А. В. Вплив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку України

Фоміна В. Ю. Інфляція. Особливості інфляційних процесів в Україні

Шевченко О. С. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів

11. Фінанси та податкова політикаАлєксєєнко В. Ю. Податкові преференції у стимулюванні інновацій малого та середнього бізнесу

Дегтярьова С. С. , Роменська К. М. Система державних фінансів України та її реформування

Літвін Я. А. Податкове регулювання доходів населення в Україні

Скакун О. В. Місце та значення прямих та непрямих податків в системі фінансових категорій

Суліма Є. М. , Корягіна Т. В. Шляхи вдосконалення податкової системи в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціВакуленко А. М. , Іванов Р. В. Модель планування виробничо-збутової діяльності компанії, що функціонує на міжнародному ринку

Клебан Ю. В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспроможності шляхом категоризації числових змінних

Марченко В. О. , Лобачева І. Ф. Імітаційне моделювання в логістичній системі

13. СтатистикаФаталієва А. Я. Статистичне моделювання продажу продукції дитячого харчування на ринку України

14. МаркетингБілик О. С. Значення фестивалів у PR-кампаніях туристичних підприємств м. Кам`янця-Подільського

Волошина С. В. Проблематика розвитку ринку швейних товарів в Україні

Гамова І. В. Маркетингові стратегії підприємств електронної торгівлі

Хашев Я. В. Конкурентна інтернет-розвідка як засіб маркетингу

Шевченко Н. О. Особливості маркетингових ризиків промислових підприємств

Шевченко Н. О. , Юрчак С. В. , Неживенко В. В. Особливості маркетингових стратегій інтенсивного зростання

15. Сучасний менеджментЗадолинна А. О. , Руснак Л. Р. Проблематика економічної безпеки підприємств сфери туризму

Прокоп`юк Н. В. Особливості операційної стратегії та її формування в організації

Трут О. О. Фактори впровадження системи управління результативністю вітчизняних організацій

16. Логістика та транспортПлатонов А. Ю. Кваліфікація водіїв як невід’ємна умова ефективності міжнародних вантажних перевезень

17. Публічне управління та адмініструванняДємідова А. А. , Адамовська В. С. Ефективний імідж сучасного політичного діяча як складова публічного управління

Мельник Я. В. Формування відповідальності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади: регіональний аспект

Скопенко Б. С. , Адамовська В. С. Демократія в умовах публічного управління та її становлення в українському суспільстві

Ушканенко М. П. , Адамовська В. С. Особливості співпраці громадських організацій з органами місцевого самоврядування

Шабанова Е. М. , Адамовська В. С. Сучасна вітчизняна та зарубіжна практика застосування коучингу в системі підготовки державних службовців для здійснення ефективного публічного управління

Юрченко О. В. , Вербицька А. В. Інтернаціоналізація вищої освіти у сфері соціальної роботи

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"