Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №12 (76) грудень 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиШевчук Т. М. , Бордюк М. А. , Ровенчук А. І. , Саковець Л. О. Фрактально-перколяційні характеристики пластифікованого полівінілхлориду і полівінілбутиралю

2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиАрхипова С. А. Анализ статистических оценок характеристик регрессионных моделей

Бірюков І. Ю. , Бірюков О. І. Комплекс управління вогнем для пошуку наземних цілей

Бойко В. В. , Ган О. В. , Ган А. Л. Дослідження параметрів вибухового імпульсу малощільних вибухових сумішей для ущільнення просадних ґрунтів

Карпінська К. Р. , Арпуль О. В. , Пушка О. С. Удосконалення систем управління готельних підприємств (на прикладі системи SalesWorks від компанії SoftServe)

Коханська Н. О. Особливості застосування порівняльного методичного підходу при проведенні судової товарознавчої експертизи

Мала Ю. А. , Рожкова О. О. Актуальність використання автоматизованих систем у процесі ліквідації пожеж та захисту від них

Семенюк А. О. , Чабан С. В. Розробка автоматизованої системи, що навчає шифруванню з заміною

Тєлишева Т. О. , Камінський О. В. Застосування системи контрольних знаків для забезпечення системи електронних платежів

6. Сільськогосподарські наукиШевченко А. М. Генофонд зернобобових культур: селекційне використання

7. Історичні наукиВахнянин А. С. Формування організованої злочинності у США в міжвоєнний період

Григорук Н. А. Зовнішньополітична діяльність Олександра ІІ

Проць Н. В. Участь дворян земських установ у розвитку шкільної системи та підвищенні якості освіти у Харківській губернії (другої половини XIX – початку XX ст.)

8. Економічні наукиАнтоневич А. П. , Лігоненко Л. О. Управління інноваційністю бізнес-організації

Блудова С. Н. , Ткачева А. А. , Якименко Е. В. Динамика развития малого и среднего бизнеса в России

Богацька Н. М. , Ланова Я. О. Використання виробничої потужності підприємства та шляхи підвищення її ефективності

Вудвуд В. В. , Стельмах Я. В. Фінансова безпека банків як один із складників фінансової безпеки держави

Галіцейська Ю. М. Платіжний баланс України: аналіз сучасного стану

Дейнега І. О. , Язвінська Т. В. Формування конкурентоздатності підприємств в умовах інформаційної економіки

Ємцев В. І. , Тітарчук А. С. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку ринку молочної продукції

Зайцева Л. О. Імперативи сталого розвитку компаній

Каспрук А. Ю. , Андрійчук О. П. Тенденції розвитку страхування життя в Україні

Каспрук А. Ю. , Падиніч С. Ю. Страховий ринок України: проблеми та шляхи їх подолання

Кифяк В. І. , Малиш Л. Б. , Аміхалакіоає І. Г. Механізм ціноутворення у зовнішній торгівлі

Князева Е. А. , Киоса А. О. Современные инструменты анализа внутренней и внешней среды предприятия для выбора стратегий развития

Кожевніков О. В. Зарубіжний досвід іпотечного житлового кредитування

Лобода Н. О. , Петрович А. З. , Педченко І. І. Системні трансформації бухгалтерського обліку: праксеологічний аспект

Макар О. П. , Дулин І. С. , Шубеляк О. В. Аналіз динаміки міжнародного в’їзного туризму міста Львова

Марковець В. М. , Соколова А. Ф. Ринок нерухомості в період кризи: моделювання ціноутворення

Марченко В. М. , Кучевська І. Ю. Управління маркетинговим потенціалом підприємства для забезпечення його сталого розвитку

Мітал О. Г. Гастрономічний туризм як перспективний напрямок туризму на національному туристичному ринку

Ніженська В. В. , Величко Л. А. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств

Пєтухова О. М. , Попова Є. Р. Удосконалення управління логістичними витратами на прикладі ТДВ «Яготинський маслозавод»

Пєтухова О. М. , Скліфус І. С. Напрями удосконалення інформаційних потоків на підприємстві

Плікус І. Й. Цифрова економіка: ключові тренди в світі та перспективи для України

Приходько Є. Ю. Проектний підхід до вирішення проблем управління відходами в Україні

Рарок Л. А. Напрями удосконалення управління розвитком персоналу

Савастєєва О. М. Казначейський контроль бюджетного процесу на місцевому рівні: інноваційний аспект

Ситник Н. С. , Баїк А. І. Державний борг України: проблеми та реалії сьогодення

Слинько О. Ю. , Ченцова Ю. П. Оцінка економічної безпеки регіону як головного чинника розвитку підприємництва

Фоміна О. О. , Ковальова Я. М. До питання про соціальне і економічне значення праці та трудових відносин в Україні

Царук Д. С. Сутнісна характеристика фінансового моніторингу діяльності підприємств

Шипуля М. И. , Блудова С. Н. Культура предпринимательства как неотъемлемая часть организации предпринимательской деятельности

Юрченко В. В. , Рудий О. В. Інноваційне середовище функціонування туристичного підприємства

9. Філософські наукиБакреу А. С. , Шпачинський І. Л. Особливості герменевтики як філософської концепції ХХ ст.

Бігун К. В. , Шпачинський І. Л. Проблема гендерної стереотипізації в процесі вивчення англійської мови

Шпачинський І. Л. , Ткач К. І. Взаємозв`язок колективу і особистості

10. Філологічні наукиДречко А. О. Німецькомовний молодіжний сленг та жаргонізми: спільні та відмінні риси

Коломієць С. С. , Дембіцька А. А. Відтворення структурно-семантичних і лінгвостилістичних особливостей бінарних термінологічних словосполучень юридичного дискурсу у перекладі з англійської на українську мову

Радзієвська О. В. Forms of the expression of communicative discourse in English fiction texts

Рижкова С. В. Concept parts in the process of forming of the names in internet

Розум Д. В. Об’єднання та роз’єднання американців в інавгураційних промовах Б. Обами та Д. Трампа

Ткачик О. В. , Шеремета К. Б. Американська дитяча література як джерело формування гендерної ідентичності

Яйченя Ю. П. , Кульчицький І. М. Лематизація твору Р. Іваничука «Черлене вино»: статистичний аспект

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБачук В. Б. , Кісілевич К. О. Особливості спорів, що виникають із спадкових відносин

Благодир А. А. , Благодир В. С. , Благодир С. М. Деякі питання щодо підслідності кримінального провадження

Бойко А. В. , Думчиков М. О. Кримінально-правова характеристика сексуального насильства у контексті внесення змін до кримінального законодавства України

Вікторчук М. В. , Подвірна О. В. Правові основи розкриття інформації про діяльність фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Вовк Ю. Є. Правові основи розкриття інформації про діяльність фондом гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

Водоп’ян Т. В. Правове регулювання діяльності уряду в період Директорії Української Народної Республіки

Гаврилова К. Ю. Застосування трудового законодавства у сфері освіти під час процесу децентралізації влади

Гвоздецький В. Д. , Жардан Д. І. Державне бюро розслідувань України: правове забезпечення діяльності

Голяк Л. В. , Садовнік В. П. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина

Гришко В. І. , Віннічук І. В. Система договорів у римському праві та їх рецепція

Котюк К. О. , Фомякова О. І. , Головкін Б. М. Злочинність у паливно-енергетичному комплексі України: незаконне видобування вугілля

Кравцова Є. О. , Мороз І. В. Деякі аспекти використання біомаси як виробничого ресурсу у сфері господарювання

Луценко А. П. Впровадження інституту префекта в Україні: практика та досвід зарубіжних країн

Макарова К. А. Використання незаконного поштового імпорту в контрабандних схемах

Мельник В. І. , Андрющенко О. В. Нормативно-правове регулювання економічної безпеки

Мельничук Ю. І. , Калінін В. В. Порівняльна характеристика впровадження інституту медіації в зарубіжних країнах та Україні

Міщук І. В. , Слаб’як Т. Б. Законодавче врегулювання медіації в українському суспільстві

Ножняк О. М. Деякі аспекти Brexit для розвитку Європейського Союзу

Остренко М. В. , Осауленко О. А. Історичний розвиток формування інституту реабілітації

Павшук К. О. , Дзюба Я. А. Сучасний конституційний процес в Україні

Пасічнюк В. Б. , Гонтарук О. С. Електронні петиції в Україні: сучасний стан та правове забезпечення

Петришина М. О. , Іваницька М. О. Проблемні аспекти діяльності державних органів у впровадженні електронного врядування

Петришина М. О. , Миргород В. О. Сучасне розуміння поняття місцевого самоврядування в Україні

Петришина М. О. , Тараніченко Ю. І. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як елемент механізму захисту прав людини

Петришина М. О. , Юхименко Д. С. Зарубіжний досвід функціонування інституту Президента в системі стримувань та противаг: перспективи для України

Петровський О. М. , Лівчук С. Ю. Проблеми боротьби з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії

Самороков В. О. Відновне правосуддя щодо неповнолітніх

Сахнюк В. В. , Жмаченко Ю. Ю. Характеристика інституту адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та аналіз його ключових проблем

Свистун Л. Я. , Сойка Ю. Ю. Інститут довічного утримання в Україні: історія виникнення, розвиток та сучасність

Словська І. Є. Засоби масової інформації і правова держава: питання взаємодії і взаємного впливу

Соха С. С. Проблеми захисту права власності у кримінальному процесі

Стецик Р. С. Моделі протидії корупції

Тищенко К. С. Інсценування самогубства через повішення: виявлення ознак, особливості окремих слідчих (розшукових) дій

Точілов В. О. , Мужиловський А. А. Історичні передумови розвитку космічного права в Європейському Союзі

Уткіна М. С. , Полулях О. В. «Ноу-хау» та комерційна таємниця: порівняльно-правовий аналіз

Цимбалюк В. І. Проблематика правового регулювання видобутку бурштину

Шевченко І. О. , Головкін Б. М. Місце Служби безпеки України у боротьбі з тероризмом

Шидей Н. В. , Оксентюк Н. В. Роль засобів масової інформації у впровадженні євроінтеграційного курсу України

Якимчук М. Ю. , Волкова І. П. Соціально-політична активність молоді в умовах формування громадянського суспільства

Яловий О. О. Судова реформа в Європейському Союзі: недоліки і переваги

13. Педагогічні наукиГорлач В. В. Методологічні засади формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування

Грачова Т. М. Особливості викладання української літератури в 7 класі у сучасному освітньому дискурсі

Лазаренко В. В. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку у театралізованій діяльності

Лиходід В. В. Мультимедійні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців садово-паркового господарства

Микитів О. М. Формування змістовно-концептуальної парадигми професіограми редактора у процесі навчання студентів коледжу

Нагорна О. В. Особливості реалізації технологічної культури в педагогічній діяльності майбутнього фахівця

Нанівська Л. Л. Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості комунікативної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ

Романюк К. О. Імплементація елементів арт-терапії у виховання толерантності дітей старшого дошкільного віку

Саган Н. Т. Роль студентського наукового гуртка кафедри анатомії людини в формуванні професійного лікаря: минуле, теперішнє, майбутнє

Ткачук Г. С. Золотий перетин навчального процесу на прикладі навчального плану бакалавра спеціальності 102 «Хімія»

Чикалова Т. Г. Педагогічні ідеї М. Стельмаховича у світлі завдань сучасної початкової школи

Чорнойван Г. П. Інституційні політики управління кар’єрним розвитком науково-педагогічних працівників університетів: зарубіжний досвід

14. Медичні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБерезенська О. О. Застосування складчастих структур в об’єктах графічного дизайну

Крижешевський М. Г. Фірмовий стиль закладів позашкільної освіти

Кузьменко Г. В. , Шпортько В. І. Сімферопольський художній музей: історія і проблеми існування в умовах російської окупації

Филиппова О. Н. Живописность произведений А. В. Лентулова (1882-1943)

Филиппова О. Н. Творчество М. З. Шагала (1887-1985), как явления русской и европейской художественной культуры

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБобко Л. О. , Кузьмінець О. В. , Михайліцька Х. А. , Патійчук Ж. Д. Психологічні аспекти публічного виступу

Гончарова Н. О. Психологічні особливості проектування професійної кар’єри студентів-психологів

Грисенко Н. В. Індивідуально-психологічні характеристики схильних до заздрості осіб

Михальська С. А. Аналіз витоків комунікативності особистості в наукових дослідженнях

Шемчук О. М. Критерії та показники діагностування сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України

20. Військові науки
21. Національна безпекаАрхипова Е. А. Современное понимание терминов «кибернетическая безопасность» и «информационная безопасность»

Долженкова О. В. , Гринько І. С. Проблеми виникнення дорожньо-транспортних пригод та можливі шляхи їх вирішення

22. Соціологічні наукиГрабовська І. М. Домашнє насилля як фактор конфліктизації стосунків у сучасних українських родинах

23. Політичні наукиКирпичник Р. І. Політично-культурні стримуючі фактори вступу Швеції і Фінляндії в НАТО та шляхи їх подолання

24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управлінняБобко Л. О. , Бурич Д. В. , Стахів В. А. , Труба Д. А. Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників

26. КультурологіяАнтошко М. О. Представлення традиційних музичних жанрів Китаю крізь призму фортепіанного мистецтва

Бондаренко А. І. Репертуар оперної студії при Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського в 2016-2019 роках: основні тенденції

Петруня-Пилявська Н. А. Концептуальні підходи теорії культури

Пидюра О. П. , Пидюра І. П. Взаємодія фольклору та відеоігрового мистецтва на прикладі Hellblade. Senuas Sacrifice

27. Соціальні комунікаціїТрачук Т. А. Українська тема в суспільно-політичних ток-шоу російських телеканалів

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика