Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання економічних наук» 
(м. Київ, 13-14 травня 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиГолубка М. М. Передумови піднесення фінансово-економічної освіти в Україні та її важливість

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниГіляль А. С. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності приладобудівного підприємства на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»

Лисковець Ю. Р. , Науменко Н. С. Участь українських товаровиробників в реалізації сільськогосподарської продукції на ринку ЄС

Миронов Ю. Б. , Свидрук І. І. Міжнародний туризм і його вплив на економічну та соціальну сфери країн світу

3. Економіка та управління національним господарствомМартинюк М. П. Економічна природа земельних відносин: теоретичний аспект

Миронова М. І. Чинники інтегральної ефективності функціонування виробничих систем у національній економіці

Стоволос Н. Б. Значення сертифікації органічної продукції АПК для виробника і споживача

4. Економіка та управління підприємствамиДенисенко А. М. Розвиток теоретичних аспектів планування маркетингової діяльності підприємства

Захарченко В. І. , Лютенко Г. Г. Оцінка конкурентоспроможність підприємства та його продукції

Захарченко В. І. , Шевченко А. О. Удосконалення ринкової стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки

Збириновська Ю. С. Проблеми розвитку підприємства в умовах сучасного економічного стану

Осовский В. О. Повышение экспортного потенциала торгового предприятия за счет освоения новых рынков сбыта

Сіньковський А. П. Хмарні технології та їх використання корпорацією SAP

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаФісуненко Н. О. Проблеми стратегії інвестиційного розвитку регіонів

6. Інновації та інвестиційна діяльністьГригораш М. С. Інноваційний розвиток регіонів як чинник конкурентоспроможності економіки України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Мороз А. М. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБорис Т. І. , Долішня Т. І. Сутність поняття аудиту

Селезньова В. І. Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку в Україні

Сліпченко Г. М. Щодо здійснення внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Федоришин М. М. Трансформація обліку податку на додану вартість в умовах електронного адміністрування

10. Гроші, фінанси і кредитБондаренко А. О. , Пономарьова О. Б. Проблеми та перспективи запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування

Пономарьова О. Б. , Артеменко В. В. Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні

Пономарьова О. Б. , Циганок Т. А. Медичне страхування та його розвиток в Україні

Скоробогач Д. Д. Аналіз банківської системи в сучасних політичних та економічних реаліях

Царенков О. О. Розвиток Житомирської області

11. Фінанси та податкова політикаЗагородня Н. І. Фінансова безпека України в сучасних умовах

Нагорний В. С. , Маслій Н. Д. Стан та тенденції фінансування вищої освіти в Україні

Царенков О. О. Кількісна оцінка планових показників результатів діяльності Державної казначейської служби України в Подільському районі

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціАдаменко В. В. Доцільність застосування моделі управління запасами з дефіцитом

Довбиш О. В. Використання ентропії Шеннона при дослідженні валютного ринку

Сергієнко Т. М. , Кіндратів В. А. Математичні розрахунки в спортивних досягненнях

Теливань В. О. , Гадецька З. М. Розробка проекту автоматизації бізнес-процесів підприємства

13. Статистика
14. Маркетинг
15. Сучасний менеджментБершадський А. О. Ефективність діяльності менеджера

Верницкий Б. В. Сущность и значение внутреннего контроля в управлении организации

Пахниць О. О. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та її формування на засадах підходу галузевого позиціонування

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"