Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» 
(м. Одеса, 21-22 березня 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниАнгелко І. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили в умовах інтеграції економіки України у глобальну економіку

Бабире О. В. Особливості інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі в сучасних умовах

Бендерська В. І. Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації

Лукашова І. В. , Семенов А. А. Оцінка перспектив інвестиційної привабливості України

Сковлюк Д. Ю. Конкурентоспроможність національної економіки України у світовому господарстві

3. Економіка та управління національним господарствомСавченко Л. В. Аналіз сучасної фази економічного циклу в Україні

Тітаренко Г. Б. Концептуальні підходи до розвитку національної інноваційної системи України

4. Економіка та управління підприємствамиГерасименко Ю. В. Глобальний договір ООН як платформа становлення соціально-відповідальних відносин у бізнесі

Гурбанова К. О. , Водянка Л. Д. Директивне планування у сучасних умовах господарювання

Гуцул Я. В. Зарубіжний досвід управління ЖКГ міста та можливості його застосування в українських реаліях

Костюк К. І. , Водянка Л. Д. Індекативне планування в умовах ринкової економіки

Луць І. В. , Гаврилевська С. С. Вдосконалення процесу фінансової санації підприємства

Пелептій А. О. Особливості аналізу фінансових коефіцієнтів як складової фінансового аналізу діяльності підприємства

Римкина М. С. Формирование понятия «социально-экономического развития» для предприятий в современных условиях

Руссіян О. А. Анализ зарубежного опыта формирования человеческого капитала предприятий

Скакальська О. С. Ризик-менеджмент в системі стратегічного управління підприємством

Черкас А. В. Моніторинг як гарант інформаційного забезпечення системи контролінгу підприємства

Яцина В. В. Оцінка ризиків аутсорсингової угоди

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЧеремісіна Т. В. Інструменти територіального планування розвитку міста

6. Інновації та інвестиційна діяльністьПодунай В. В. Теоретичне підгрунтя визначення глобальних науково-технологічних трансформацій

Худоба К. В. Методичні підходи до аналізу беззбитковості в інноваційній діяльності

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитАрдатьєва Т. І. , Корнєєв С. І. Облік витрат підприємства на природоохоронну діяльність

Грабіщенко В. І. Порядок відображення зобов`язань у балансі підприємства

Лагутіна М. О. , Клюс Ю. І. Організація облікового процесу в корпоративній структурі управління інноваціями

10. Гроші, фінанси і кредитАдамова К. Р. Понятие учетной системы финансового рынка и современная проблематика российского рынка

Касьян О. В. Проблеми використання електронного гаманця в Україні

Павловська Є. О. Рівень боргової безпеки та рівень забезпечення боргової стійкості України

11. Фінанси та податкова політикаФурса Т. П. Міжбюджетні трансферти особливості їх організації в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. Статистика
14. МаркетингСвида І. В. Брендинг території як інструмент підвищення привабливості територій

15. Сучасний менеджментАбросімова В. П. , Бондаревська К. В. Мотивація персоналу: сучасний стан та перспективи розвитку

Немировська О. А. , Вишневецька О. А. Мотивація як найважливіша функція управління персоналом підприємства

16. Логістика та транспортПрохор О. І. Актуальні проблеми транспорту в Україні

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"