Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання економічних наук» 
(м. Запоріжжя, 09-10 червня 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиДоброва Я. Р. , Збириновська Ю. С. Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниЖивоток Е. Б. The composition, functions and tasks banking supervision as mechanism of state regulation

Зарічна Н. С. Основні проблеми розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах в Україні

Оласюк Г. П. Практика організації та фінансування науково-дослідної діяльності глобальними фармацевтичними компаніями

Очеретяний О. Ю. , Галкін О. О. Вартість відправлення вантажу та ракет-носіїв у космос

Шолом А. С. Всемирная торговая организация (ВТО) как ведущая организация-институция в сфере международной торговли

3. Економіка та управління національним господарствомКірієнко Д. О. Модель якості вищої освіти відповідно до державних стандартів вищої освіти України

4. Економіка та управління підприємствамиВонсович В. В. Рентабельність як основний показник ефективності діяльності підприємства

Домбровська С. О. Вартість капіталу та її вплив на ринкову вартість підприємства

Дорофєєва Х. М. , Лавріненко Д. М. Управління якістю туристичних послуг, як можливість до конкурентоспроможності туристичних напрямків

Котелевець Д. О. Теоретичні аспекти визначення сутності конкурентоспроможності переробних підприємств

Літвінова І. М. , Куліш К. Р. Основні характеристики конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії

Маліцька Г. Г. , Кутаренко Н. Я. Сутність та основні організаційно-правові форми інтегрованих бізнес-структур

Ракицька С. О. , Грек Л. В. Чинники стабільної діяльності будівельного підприємства

Снесар В. А. , Гадецька З. М. Case-технології – методологічна та інструментальна база ІТ-консалтингу

Хитрун Т. П. Особливості управління конкурентною стратегією компанії на страховому ринку України

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаЗварич О. І. Утилітаризм інтерпретації регіонального розвитку та його чинників

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЛісевич Н. А. Вплив інноваційних процесів на підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства Хмельниччини

Струнін О. М. Організаційні та економічні механізми управління інвестиційною діяльністю банку

Ткаченко М. С. Проблема правового регулювання інвестиційної діяльності України для іноземців

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Бровко Д. Д. , Пасс І. Д. , Волкова Н. В. Вплив тінізації економіки на виплату заробітної плати

Григораш М. С. , Нечай Д. В. Соціальне страхування як елемент державної соціальної політики

Лобза А. В. , Тимошенко О. В. Сучасні проблеми охорони та безпечних умов праці

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКоровкіна А. В. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні

Кулакова А. М. Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками

Осадча Г. Г. , Коваленко Т. О. Аспекти ціноутворення у ринковій економіці

Поляк В. В. Собівартість продукції і її формування в бухгалтерському обліку

Цинкобур Л. Р. Особливості обліку в профспілкових організаціях

10. Гроші, фінанси і кредитБровко Д. Д. , Пасс І. Д. , Піменова М. М. Проблеми фінансової системи та шляхи їх подолання

Васильєва В. Р. , Шинкаренко К. Е. Особливості інтернет-страхування в Україні

Гуцол А. А. Сучасний стан депозитарної системи України

Дубчак І. О. Проблеми іпотечного кредитування житла банками України

Мелентьєв О. А. , Фрунза С. А. Особливості формування основних засобів сільськогосподарського підприємства

Романко А. Ю. Financial security of the banking sector

Саєнко Я. А. Формування облікової ставки Національного банку України в умовах євроінтеграції

Суворова А. В. Узагальнення теоретичних підходів до визначення ділової репутації банку

Шевченко О. С. Стан і тенденції розвитку валютного ринку України

Яценко А. А. Державний внутрішній фінансовий контроль в сфері охорони здоров’я

11. Фінанси та податкова політикаГашимова Н. Н. Современные тенденции в реформировании системы социального страхования в Украине

Григораш М. С. , Нечай Д. В. Соціально-економічна сутність податків та їх функції

Гуцол А. А. Податкові пільги, як інструмент розвитку малих та середніх підприємств

Дмитрук С. Б. Проблеми податкової системи України на сучасному етапі розвитку

Рожкова Я. О. Моделювання процесу управління фінансовою діяльністю банку

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціІщенко Ю. В. Рейтингове оцінювання страхових компаній України за ступенем впливовості на ринку страхових послуг

Мазур Є. О. , Пасс І. Д. Оптимізаційна модель транспортного парку швидкої допомоги

Шульга А. А. Сучасний стан електронної комерції в Україні

13. Статистика
14. МаркетингБєлашова М. Д. Рекламний ринок України: сучасні тенденції

Клименко Н. Л. Переваги бенчмаркінгу як технології формування конкурентних переваг на підприємстві

Полтавцев В. О. , Сологуб О. П. Сутність та особливості рекламної діяльності підприємств ЗЕД

Полтавцев В. О. , Сологуб О. П. Місце концепцій маркетингу в інноваційному розвитку підприємств-виробників торгівельного обладнання

Стець О. І. Особливості асортиментної політики сучасного супермаркету

Шукліна В. В. , Трохимчук О. С. Тенденції розвитку вітчизняного ринку маркетингових досліджень в сучасних умовах

Ющенко Т. Ю. Маркетинг екологічних інновацій

15. Сучасний менеджментМіщенко А. С. , Совершенна І. О. Проблема управління поколінням "Y": шляхи вирішення

16. Логістика та транспортБойко М. Ю. The essence and features of logistics controlling in the enterprise management system

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"