Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання економічних наук» 
(м. Київ, 28-29 вересня 2018 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиКочук С. І. Алгоритм досягнення стратегічних цілей економічної політики держави

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниГлушач Ю. С. Міжнародні рейтинги як інструмент оцінки інтеграції країн у світовий простір

Шебалков Г. О. , Черба В. М. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні

3. Економіка та управління національним господарствомКоробська А. О. Значення екологічних та соціальних чинників для розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення

Кушнір М. М. , Старух А. І. Ефективність використання бюджетних коштів як основа соціально-економічного зростання країни

Рязанова Н. О. Взаємозв`язок між введенням вуглецевих податків і розвитком відновлюваної енергетики

Шкуропадська Д. Б. Захист прав власності на природні ресурси як організаційно-правова умова стійкості економіки

4. Економіка та управління підприємствамиЗадорожня Н. С. , Онешко С. В. Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств портової діяльності

Коломієць А. В. Аналіз ефективності управління капіталом підприємства

Коропецький О. О. Система цілей економічної діагностики підприємства

Мазуренко В. О. Обгрунтування структурно-логічної схеми управління дебіторською заборгованості підприємства

Попов М. І. Обгрунтування політики залучення позикових коштів підприємства

Скоробогатий О. І. Категорія прибутку в умовах ринкової економіки

Сябер Є. О. Фактори формування прибутку підприємства

Таран О. М. Теоретичні аспекти організації та управління сільськогосподарськими підприємствами

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьРябоштан Л. Г. Формування системи інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитАль-Газу А. . Обліково-аналітичний інструментарій управління витратами і фінансовими результатами авіакомпаній

Малун Є. О. Як основні зміни в П(с)БО вплинули на роботу бухгалтерів

Падалка Л. І. Доходи та витрати торгівельного підприємства: теоретичний аспект

Шульга А. І. Процеси відтворення в сільському господарстві

10. Гроші, фінанси і кредитБандура І. Я. Сучасний стан страхoвoгo ринку в Українi

Бунін С. В. Розвиток українського ринку страхових послуг

Гайдук І. С. Аналіз банків України в системі недержавного пенсійного забезпечення

Козакевич О. Р. Валютний курс: сутність та методи регулювання

Кравчук О. А. , Прутська О. О. Удосконалення кредитної політики банку

Тисячна С. Д. Діяльність страхових компаній зі страхування життя − аналіз проблем та шляхи їх подолання

Тисячна С. Д. US banking system during the global financial crisis

11. Фінанси та податкова політикаЧопко А. І. Митна система України

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКурінна Д. В. , Курінна В. В. , Рудянова Т. М. Використання теорії ігор в сільському господарстві

Чабан О. М. Аналіз ефективності управління системою маркетингових комунікацій

13. СтатистикаЛазебник Ю. О. Основа статистичного оцінювання сектору «контент та інформаційні медіа»

14. МаркетингДрокіна Н. І. Роль чат-ботів в месенджерах для забезпечення ефективності маркетингових комунікацій

15. Сучасний менеджментКирпа Ю. В. Імідж як чинник конкурентної стратегії підприємства

Логвінова О. П. Краудфандинг і інвестиційна привабливість економічних суб’єктів

16. Логістика та транспорт
17. Публічне управління та адмініструванняПолищук А. А. Деятельностная составляющая идеологии будущего

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"