Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №6 (46) червень 2017 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиМарченко Д. Г. , Філімонова Л. А. Якісні змін у ультраструктурі шлуночкового міокарда ембріонів щурів протягом 18-20-ої доби пренатального онтогенезу за умов хронічної дії алкоголю

4. Геологічні наукиКрошко Ю. В. , Ковальчук М. С. Formation and development of the Lower Cretaceous and middle Paleogene river valleys within the central part of the Ukrainian shield

5. Технічні наукиДмитриева Н. В. , Агафонова И. П. Результаты модификации бентонитовых растворов для бестраншейной прокладки коммуникаций

Копитков Д. М. Approach to determination of the passenger-hour сost in urban passenger transportations

Левкун К. Ю. , Бондар Н. П. , Польовик В. В. , Корецька І. Л. Дослідження структури новітніх десертів

Литвиненко Н. М. Розробка функціонального одягу для майбутніх мам з підтримуючим ефектом

Мельник О. С. , Косов А. О. Світлодіодне освітлення штучного небосхилу

Самчук В. В. , Прилипко А. Л. Математична модель процесу обробки нежорстких циліндричних виробів із полімерних композитів за інтегрованою кінематичною схемою різання

Срібняк Н. М. , Циганенко Л. А. До питання дослідження міцності при крученні залізобетонних балок з нормальними тріщинами

Трофимова Л. Е. Топологические модели кинетики структурообразования дисперсных систем

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиКряжев П. В. Запровадження і розповсюдження португальських феодальних маєтків в колоніальній Бразилії

Песоцький М. М. Національно-визвольні змагання македонського народу останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. за оцінкою Стрельчук Н.В.

Петрик Н. Р. Процес становлення Музею історично-воєнних пам’яток Наукового товариства імені Шевченка та формування його колекцій (перша половина ХХ ст.)

Поріцька О. А. Особливості побуту сучасної сільської Закарпатської сім’ї в умовах мультиетнічності (за матеріалами експедиційних досліджень)

8. Економічні наукиБогданюк О. В. , Волочай Ю. В. Оцінка формування грошових коштів підприємства з метою ефективного управління його фінансовою діяльністю

Вареник І. В. , Кантур А. І. Ефективні методи мотивації і стимулювання персоналу

Васюткіна Н. В. , Волобуєв Г. С. Засади маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств

Горідько О. В. , Цуркан І. О. , Заволока Л. О. Порядок виплати страхового відшкодування в Україні

Грінченко О. В. Чинники ефективного розвитку підприємств плодоовочевого комплексу

Дідоренко Т. В. , Белова І. М. Особливості економічного розвитку та експортних можливостей агропромислових підприємств

Добрянська В. В. , Мірошниченко В. Т. , Бражник Т. А. Розробка маркетингової стратегії розвитку підприємств цукрової галузі

Жаворонок А. В. , Колеснікова Н. І. Сутність трудових ресурсів та аналіз їх використання

Жаворонок А. В. , Моржук В. В. Особливості оцінки обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства за товари, роботи, послуги

Жаворонок А. В. , Григорович Н. І. Управління дебіторською заборгованістю

Жаворонок А. В. , Дзюбик І. В. Особливості аналізу виробничих запасів на підприємстві

Захаренко Н. С. Удосконалення підходу до формування системи прогнозування антикризових заходів управління на промислових підприємствах

Князєва О. А. , Осеньчук Н. І. Тенденції та перспективи розвитку безготівкових платежів в Україні

Козин Л. В. Використання інструментів спортивного маркетингу в контексті формування лояльності спортивних вболівальників

Коновал В. В. Аналіз зовнішнього середовища виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості

Косарева Т. В. , Гудзь М. В. Організація логістичної діяльності підприємства із закупівлі матеріально-технічних ресурсів

Котляревська К. Ю. Економіко-математична модель впливу процесу наймання персоналу на діяльність підприємства

Науменко Є. Ю. Механізм управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи

Науменко Є. Ю. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи

Обелець Т. В. Диверсифікаційна діяльність як засіб формування успішно функціонуючого механізму виробничої програми підприємства

Попова Л. М. , Піскун М. І. Фінансова діяльність банків в умовах тінізації економіки

Потапова Н. О. , Головко Д. С. Особливості системи управління запасами на підприємствах сільського господарства

Рубан Л. О. , Федорченко Т. О. Методичні засади формування системи показників комплексного аналізу ефективності діяльності промислового підприємства

Русул Л. В. , Дарабан Н. Р. Вплив євроінтеграції на розвиток страхового ринку України

Сердюк О. М. Трансформація оподаткування прибутку підприємств України в контексті євроінтеграційних процесів

Соболева І. В. , Лобань К. Б. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці та нарахування ЄСВ на підприємстві

Сокол С. В. , Шаповал К. А. Аналіз сучасного стану страхового ринку України

Тарнавська О. Б. Проблемні аспекти державного регулювання агропромислового сектора

Тимошенко Н. Ю. , Сологуб О. О. Аналіз експортно-імпортної діяльності промислових підприємств України

Фугело П. М. , Фугело М. А. Економічні знання – невід’ємна складова фахової грамотності аграріїв

Харун О. А. , Дубицька О. В. Перспективи розвитку вексельного обігу в Україні

Харченко Т. Б. , Сагайдак Ю. А. Підвищення інвестиційної привабливості регіонів України: стратегічні аспекти та можливості вирішення

Швець Ю. О. , Завальнюк Р. Є. Диверсифікація генерації і постачання енергетичних ресурсів в Україні

Щербань О. Д. Види та методи фінансового планування на підприємстві

Якименко-Терещенко Н. В. , Кожуріна Л. С. Адаптивне управління підприємством в сучасних умовах: мета і механізм реалізації

9. Філософські наукиБережнюк М. М. PRO et CONTRA застосування емоційної мови в аргументації

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. , Ярмоліцька Н. В. Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання

10. Філологічні наукиАндрейко Я. В. Основні напрями наукового осмислення поняття «ідентифікація» у сучасній парадигмі лінгвофілософського знання

Баклашова Т. М. Методологічне обґрунтування М. Драгомановим права «недержавних» народів на національну історію

Бачинська Г. В. , Рябініна І. М. Прізвища жителів смт. Козови Козівського району Тернопільської області, утворені від чоловічих християнських імен

Біличенко О. Л. Доля національного романтизму: сучасне прочитання

Бондаренко Г. І. , Масюченко В. П. Поетичні твори М. Вороного в контексті українського символізму

Воронова Н. С. , Погорєла В. С. Вираження народного духу в ментальності українців музичними засобами

Гинкевич О. В. , Дойчева В. В. Мастерство сатиры в «Сказках для детей изрядного возраста» М. Е. Салтыкова-Щедрина

Гинкевич О. В. , Шуляченко А. А. Трансформация темы «маленького человека» в творчестве Н. С. Лескова

Гогуленко О. П. , Дзинглюк О. С. Структурно-семантичні моделі ономастичного ряду у творчості Панаса Мирного

Греков В. О. Роль загального мовознавства у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Жарковська І. В. , Компанієць А. С. Лінгвокультурологічний концепт “personal space” у формуванні національної ідентичності англомовних країн

Жижченко Л. Б. , Князєва Р. В. Жанрова специфіка повістей Миколи Костомарова

Казаков И. Н. Оппозиция «автор – читатель» в романе Т. Толстой «Кысь»

Карабльова О. В. Сюжетна модель на основі зіткнення/зіставлення різних жіночих досвідів у малій прозі Ірини Вільде

Кінаш О. О. Мовна і позамовна зумовленість терміносистеми аутсорсінгу й аутстафінгу

Лисенко Н. В. , Ковальов Р. Д. Михайло Драгоманов у рецепціях Олени Пчілки

Лузан А. А. , Ткаченко К. А. Николай Костомаров – историк и патриот украинского народа

Луковенко Т. О. Проблема полісемії в українській термінології гомеопатії

Любенко О. В. Роль алюзії у романі Салмана Рушді «Сатанинські вірші»

Ляшов Н. М. Позиції Г. Боплана у творчості українських митців

Маторина Н. М. Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 2

Пашко Л. В. , Прядко О. О. , Сугак О. М. Структурна характеристика суфіксальних авторських неологізмів-дієслів у творах М.П. Стельмаха «Правда і кривда» та «Чотири броди»

Полякова Т. В. , Шевченко Г. Д. Диференціація лінгвоодиниць у поетичних творах Яра Славутича (на матеріалі іменникової синонімії)

Помирча С. В. Вербалізація фразеологічних одиниць на позначення якостей характеру людини

Разживін В. М. , Красуля Д. Г. Відображення посольської місії Адама Киселя в драматичних візіях М. Костомарова та М. Грушевського

Решетняк О. О. Символьне навантаження лінгвокультурологічних одиниць як універсального засобу ретрансляції світоглядних орієнтирів українців

Рибалка І. С. , Щербакова Ю. Г. Сучасна західна наратологія

Синєгуб Я. В. Моделювання структури двокомпонентних термінів в українській соціологічній терміносистемі

Смольницька О. О. Міфологізм у сонеті Джона Мільтона «On His Deceased Wife» і вірші Віри Вовк «Альцеста»: спроба компаративного аналізу

Сушко О. І. , Довгоспинний Я. В. Увиразнення ідеї державотворення в семантиці фразеологічних одиниць службових листів Михайла Грушевського

Тендітна Н. М. Смерть як прагнення до самовираження у романі А. Крісті «Таємниця Індіанського острова»

Тищенко К. А. , Сватко А. Д. Національна ідентичність Агатангела Кримського (на матеріалі полеміки з Михайлом Драгомановим)

Тищенко Л. М. , Кльок К. І. Історія формування й дослідження південнослобожанських говірок

Тищенко О. О. , Гончарук Д. С. Парадокс «Ідеальної жінки» в контексті творчої спадщини Юрія Тарнавського

Ткаченко Є. М. Фонетичні варіанти у слобожанській ойконімії (на прикладі контактних назв річок і поселень)

Тхор Н. М. , Чекалін В. В. Функціонування термінологічного поля «природознавство» у романі К. Райх «У понеділок траур»

Холодов О. В. , Холодова Н. В. , Орел А. С. Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі

Шалашна Н. М. Принцип телеологічності в «Історії України-Руси» Михайла Грушевського

Швидка Н. В. Своєрідність репрезентації концепту краса в сакральному вимірі

11. Географічні наукиКвиникадзе Г. С. Концептуализация геоэкономических угроз в малых странах с переходной экономикой

Пушкар З. М. , Пушкар Б. Т. Просторові зв’язки м. Тернопіль

12. Юридичні наукиБарабаш Н. П. Проблемні аспекти закріплення поняття «землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення» у законодавстві України

Богомолова Н. М. Застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Вороніна Н. В. Особливості страхування військовослужбовців (military personnel insurance) за законодавством України та США

Данильченко О. В. Особисті немайнові права подружжя за законодавством України

Кривенко М. О. Захист авторських прав на музичні твори та суміжні категорії

Мерцалов М. Ю. Доступ до суду особи, щодо якої подано заяву про визнання її недієздатною

Невесенко Т. С. Форми та методи, а також правовий режим валютного контролю в Україні – покращення фінансової політики

Средницька І. Ю. До питання запровадження народної законодавчої ініціативи в Україні

Чванкин С. А. Внедрение «электронного суда» в деятельность суда первой инстанции

13. Педагогічні наукиБаглай О. І. Застосування веб-квест технології при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі

Безкоровайний С. Б. Педагогічна готовність майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності та до виховання здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку

Березіна О. О. Зміст та специфіка впровадження авторської програми «Мій простір» в освітню діяльність дошкільного навчального закладу нового типу

Богоніс О. М. Педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі

Брухаль Я. Б. , Білик О. О. Сутнісні характеристики технології мобільного навчання іноземної мови як педагогічної інновації

Валуєва І. В. Організація роботи майбутніх учителів початкової школи до формування навичок аудіювання

Васенко В. В. Використання графічного змісту навчального матеріалу в аналітичній діяльності молодших школярів

Великдан Ю. В. Дальтон-план як один із методів навчання учнів самостійно мислити, розвивати самодіяльність та ініціативність

Вінтюк Ю. В. Принципи формування професійної компетентності майбутніх психологів

Дубова С. В. Концептуальні питання викладання дисципліни «Електронний документообіг» у вищих навчальних закладах гуманітарного спрямування

Ковальчук В. І. , Вітюк О. О. , Циганок О. П. Роль самоосвіти в професійному становленні майбутніх екологів

Косило М. Ю. Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: регіональний аспект

Кравченко Т. П. Специфіка розвитку необхідних фізичних якостей учня для проведення туристичної подорожі

Куліш І. Д. Розвиток довірливого ставлення дітей до дорослих в ранньому онтогенезі

Лотфі Г. Г. Білінгвальна комунікативна компетентність, шляхи та методи її формування

Марков Д. Ф. Сучасні тенденції та умови розвитку художньо-творчого потенціалу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

Мірошніченко А. А. Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін

Міськевич Л. В. Сучасний стан підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в системі вищої освіти

Наконечна О. В. Структура емоційного інтелекту соціальних педагогів та соціальних працівників

Новик І. М. , Онянова Т. В. Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ

Носкова М. В. Нормативно-правова база щодо використання інформаційних технологій у освіті України

Ольхова Н. В. Акмеологічні технології у підготовці майбутніх учителів до комунікативної діяльності

Павлишина Н. Б. Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку

Паламарчук В. М. Проблеми виховання особистості засобами музичного мистецтва: сучасний стан

Плюхіна Н. П. , Шевченко В. В. Роль громадських діячів (М. Грушевського, М. Драгоманова) в розвитку національної освіти

Подчерняєва Н. Д. Досвід роботи євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів з організації та проведення днів толерантності

Приймак С. Г. Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів

Рудницька-Юрійчук І. Р. Релігійне виховання як один із основних напрямків виховання в українському дитячому садку в українській діаспорі США та Канади

Смірнов С. В. Педагогічні принципи компетентнісного наставництва, орієнтованого на професійну підготовку військових фахівців

Степанов С. П. , Білявець С. Я. Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників

Суховієнко Н. А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку

Химич Н. Є. Підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до духовно-морального виховання дітей дошкільного віку

Хмельницька О. С. Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу

Шевченко М. Ю. Проблеми та особливості процесу професійної соціалізації майбутніх вчителів іноземних мов

Щербатюк В. С. Методика застосування проектних технологій на заняттях із літературознавчих дисциплін у ВНЗ

14. Медичні наукиКатеренчук О. І. Діагностична цінність фазових портретів ЕКГ в практиці сімейного лікаря

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоЛігус О. М. Проблема дефініції романтизму: історіографічний аспект

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБуланов В. А. Теоретико-методологічні основи дослідження салютогенетичної спрямованості особистості

Кириченко Т. В. Локус контролю як механізм розвитку саморегуляції у майбутніх учителів

Новікова Ж. М. Модель емоційно-вольової регуляції осіб похилого віку

Столярчук О. А. Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми

Яновська Т. А. Психологічні особливості прояву конфліктної поведінки підлітків, які вживають психоактивні речовини

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиКольцов В. М. Вплив протестних суспільно-політичних рухів і організацій на формування політичної опозиції в сучасних країнах Вишеградської групи (70–80 роки ХХ ст.)

Литвинова Г. А. Политика информационная, медиальная и коммуникационная в современном научном дискурсе

Марусик Ю. В. Неврегульована міграція як сучасний політичний інструмент

Семчишин С. І. Конструктивістське прочитання суверенітету в теорії міжнародних відносин

Ткач Б. А. Інституціональні форми політичної відповідальності в Європейському Союзі

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Изучение ряда антропометрических значений, морфологических показателей и мотивации у молодых женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом

25. Державне управлінняШарий Г. І. , Голуб А. Е. Державне розмежування охорони земель

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїРоманюк Н. В. Редакторська підготовка текстових елементів інформаційного Інтернет-видання

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика