Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №1 (53) січень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиКрутик А. В. Алгоритм оценки событий системами с искусственным интеллектом

2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні наукиKermakunov K. B. , Haowen Y. . , Kazatov U. T. Technology of ore enrichment with the use of sodium cyanide and its substitute reagent Jinxin

5. Технічні наукиDerevenchuk D. О. , Shi G. . Closed-system transfer device

Inoiatov R. K. , Zhan Z. . Parallel genetics algorithms in data clustering methods

Kondratenko M. S. , Ding N. . The reasons of destruction of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymer (CFRP). Measures for prevention such destruction

Shcherbyna N. V. , Zhao F. . Research of MPPT method algorithm for boost DC-DC Converter of photovoltaic system

Бондар Н. П. , Шаран Л. О. , Силка І. М. , Губеня В. О. , Люлька О. М. , Кравцов О. О. Використання базиліку сушеного у технології булочок для гамбургерів

Гнатейко Н. В. Аналіз впливу динаміки токарної обробної системи на якість обробки деталі при точенні

Жук О. В. , Яровий О. В. , Паюн В. А. Аналіз енергетичного потенціалу атмосферних оптичних систем передачі

Менейлюк О. І. , Черепащук Л. А. , Олійник Н. В. Аналіз нових конструктивних рішень енергоефективних огороджувальних стінових конструкцій

Петриченко А. Г. , Сильчук Т. А. Сучасні аспекти організації гольф-клубів при готелях

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану гибів трубопроводів

Черниш Є. Ю. , Пляцук Л. Д. Зв’язування важких металів у ґрунтовому комплексі при внесенні біокомпозиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу

Чуйко М. М. Товарознавча характеристика ірису різних торговельних марок

Швед М. П. , Швед Д. М. , Великоіваненко С. П. Новий ресурсоенергоощадний процес екструзії полімерів

Шовкалюк Ю. В. Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду

Штефан Н. І. , Телестакова В. В. Динаміка співвісних циліндричних оболонок, заповнених бульбашковою рідиною

6. Сільськогосподарські наукиКаратєєва О. І. , Руденко О. М. Комбінаційна мінливість відтворювальної здатності свиней великої білої породи при різних методах розведення

Кіхаєва В. Ю. , Гончарова О. В. Досвід використання добавки «Vita-Amarant» в якості адаптогену в аграрному секторі

7. Історичні наукиБей Н. О. Внесок науково-дослідних установ у розвиток наукового забезпечення технологічних процесів виробництва автомобілів в Україні

Боєчко В. Ф. , Боєчко Г. В. Вплив колоніальної політики на духовне і соціально-економічне становище поляків кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Кряжев П. В. Невдалі спроби колонізації північної Бразилії португальцями в XVI столітті

Лобода Д. О. Клан Медічі: від банкірів до гуманістів

Лук`яненко О. В. «Заробляючи … копійки»: праця студентів Полтавського педагогічного інституту в умовах німецької окупації

Невинна Г. Я. , Опанасюк Т. А. Особливості трансформації політичної системи Росії (2000 – 2004 рр.)

8. Економічні наукиБілявська Ю. В. The essence аnd peculіаrіtіes formаtіon of personnel potentіаl аt the enterprіse

Бутенко Д. С. Рівень розвитку підприємницької діяльності в Україні на засадах оцінки міжнародного підприємництва

Вдовічена О. Г. , Нергеш А. В. Перспективи участі бренду підприємств у виставкових заходах: світовий та вітчизняний досвід

Гаркавченко М. О. , Ушенко Н. В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності авіабізнесу

Гончарук О. В. , Бабенко А. А. Стан і перспективи розвитку підприємств поліграфічної промисловості в Україні та світі

Гопкало В. О. Методичні засади та інструментарій діагностики юридичних осіб – позичальників банку

Горобченко О. А. , Ланіна А. В. Удосконалення стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування

Даньшина Ю. В. , Бритченко И. Г. Влияние процессов электронизации на черты современного общества

Дернова І. А. , Здір В. А. Вплив зовнішнього державного боргу на динаміку курсу національної валюти

Довбуш В. І. Умовні зобов’язання: новий об’єкт бухгалтерського обліку

Дудар А. А. , Вакульчик О. М. Аналіз та оптимізація структури капіталу з метою підвищення рівня фінансової стійкості підприємства

Євенко Т. І. Кредитний сектор України: проблеми та шляхи пожвавлення

Жмурко Ю. В. Облікове забезпечення управління грошовими потоками

Іваненко Д. Б. , Савченко І. Г. Вдосконалення розвитку державно-приватного партнерства у сфері соціального захисту

Іванишина О. С. , Воленко В. Г. Податкове консультування великих платників податків

Коваль О. А. Сучасні громадські центри – новий напрям розбудови сфери обслуговування

Ковальова В. І. Креативний менеджмент як важлива складова інноваційного підприємництва

Ковальчук О. Я. , Федоронько Н. І. , Масьонкова М. М. Modeling of sustainable development of EU-28 countries

Кожушко Т. С. Розробка інноваційної стратегії розвитку підприємства водного транспорту

Колумбет О. П. , Малиневська Д. П. Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Котик О. В. , Лисачок А. В. Переваги та недоліки впровадження пенсійної реформи в Україні

Кохно І. І. , Швець В. Г. Організаційні аспекти складання та подання фінансової звітності підприємства

Кущенко О. І. Methodological analysis of international and national tourism by means of generalizing statistical indicators

Лазоренко Т. В. , Німуха Ю. К. Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях

Лисенко А. Ю. , Голікова Т. П. Застосування сучасних інформаційних технологій – майбутнє ресторанного бізнесу

Лобза А. В. , Гузь І. С. Підходи до розробки системи оцінки ефективності діяльності персоналу сучасного підприємства

Ляш Л. Я. Особливості формування стратегії позиціювання продукції аграрних підприємств

Малярчина В. Д. , Прокопович Л. Б. Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Потужність оборонно-промислового комплексу та сучасної військової сили: Україна в світі

Матвійчук М. О. , Брехов С. С. Оптимізація рівня податкового навантаження на суб`єктів господарювання в Україні

Матюха В. І. , Мисака Г. В. Бухгалтерський облік розрахунків підприємства за товарними операціями

Матюха В. І. , Мисака Г. В. Актуальні проблеми обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками

Мішина С. В. , Мішин О. Ю. Теоретико-методичні засади управління соціальною безпекою в міжнародному бізнесі

Москаленко К. С. Екологічна стандартизація і сертифікація: порівняння України і ЄС

Ожелевська Т. С. , Поплавський В. Й. Фермерство в Україні: перспективи розвитку

Пантелєєв В. П. , Чмихалов А. В. Фінансова безпека банку

Панура Ю. В. , Ярошук Я. В. Медіація як оптимальна модель в процесі вирішення податкових спорів

Петренко В. С. Розвиток стратегій управління спільними підприємствами

Пєтухова О. М. , Чорна Є. Д. Підвищення ефективності управління логістичними процесами на складах підприємства

Пістунов І. М. , Колотило М. Б. Економіко-математичний аналіз впливу іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки

Плотнікова М. Ф. Багатофункціональність розвитку суспільно-економічних систем в умовах децентралізації

Полятикіна Л. І. Особливості організації та функціонування страхової діяльності підприємств малого бізнесу в Україні

Приходько І. В. Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття бідності

Савицький Е. Е. , Пішкова В. О. Стан та перспективи виробництва органічної продукції в Україні

Сафарова А. Т. , Корольчук І. Р. Аналітичне дослідження виробництва та реалізації готової продукції на прикладі підприємства побутової хімії

Семенда Д. К. , Семенда О. В. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах

Сич О. А. , Дьокіна К. І. Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками

Смолінська С. Д. , Мельник І. В. Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств

Смолінська С. Д. , Мельник Н. П. Шляхи та резерви збільшення прибутку підприємства в умовах економічної кризи

Стільник В. В. Моделювання оптимізації взаємодії системи обслуговуючих кооперативів і сільськогосподарських товаровиробників

Стояненко І. В. , Біленко Я. О. Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС

Танащук К. О. , Ковтуненко К. В. , Богословова А. А. Електронні комунікації у формуванні e-бізнесу виробничих підприємств

Федотова Ю. В. Кластеризація економіки як напрям подолання диспропорційності регіонального розвитку

Червен І. І. , Крючков С. В. Формування інноваційного розвитку економіки

Черкасова С. О. , Ахметова М. Ф. Концептуальні засади формування системи обліково-контрольного й інформаційного забезпечення діяльності ОСББ в Україні

Черкасова С. О. , Суховєєва А. С. Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств

Шарманська В. М. , Вітюк В. В. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання

Шарманська В. М. , Новицький П. В. Облік виробничих запасів за П(С)БО та МСБО: порівняльна характеристика

Шевчук Н. А. , Тараненко Д. Ю. Анализ приватизации и разгосударствления в Украине

Шендригоренко М. Т. Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками

Ящук Т. А. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні

9. Філософські наукиГарат І. В. Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича

Корнійчук Ю. Ю. Творець європейського дива: Роберт Шуман як спадкоємець соціального вчення Католицької церкви

Кукуре С. П. Етнічні релігії балтійських народів: концептуальні підходи

Поліщук Н. В. Концепт «Інформаційно-високотехнологічний прогрес» у сучасному соціогуманітарному знанні

Поліщук Р. М. Формування національно-культурної ідентичності українського народу в процесі глобальних трансформацій українського суспільства

10. Філологічні наукиБілічак О. І. Образні пласти лірики Є. Плужника

Бухінська Т. В. , Черська Ж. Б. Синтаксична сполучуваність та розмір речень засобів вербалізації концепту «АЛЬТРУЇЗМ»

Висоцька Р. Р. La nouveaute flaubertienne: «Madame Bovary» un roman realiste ideal

Воловик Л. Б. Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів на рівні утворення безафіксно-похідних іменників у німецькій економічній термінології

Гумений В. В. Концепт «совість» у німецькому мовному просторі

Зубченко С. В. Характеристика монологічної аргументації в тексті «Історії» Геродота та засобів її підсилення

Ільченко І. І. , Ісачук Н. В. Топоніми Нижньої Наддніпрянщини, мотивовані назвами кольорів

Капніна Г. І. Історія розвитку, ідея та особливості реалізації проекту «Листи до батьків» у Німеччині

Кирилюк М. П. , Палєй Т. А. Аналіз складу лексико-семантичного поля на позначення концепту Культурний код (на матеріалі американського варіанту англійської мови)

Комаха О. І. Суспільно-культурні виклики у творчості Йосано Акіко

Костецька Л. О. , Курлова А. Ю. Образи-символи у романі М. Кідрука «Не озирайся і мовчи»

Крочук Ю. В. Антропоцентричні основи дослідження фразеологізмів у мовній картині світу

Кулина О. В. Ситуативний та культурний контексти заповіту в Англії

Матвієнків О. С. Конфігурації фразеологічних одиниць англійської мови в сучасному художньому дискурсі

Мельник І. В. Реалізація стратегії блефування у провокаційному мовленні

Муратова В. Ф. Перекладацький аспект викладання риторики

Павликівська Н. М. Характеристичний потенціал мікрогідронімів (на матеріалі Вінниччини)

Павлушенко О. А. Концепт вітряк в художній картині світу Михайла Стельмаха

Панич Г. А. Концепт і слово: гендерна диференціація логічних категорій добра та зла

Романова О. О. Омонімія як мовне явище в термінології

Сазонова О. В. , Дмитренко К. А. Видові обшири поезій Івана Малковича в контексті естетики зламу століть

Свиточ Т. Н. An ideational metafunction analysis of Theresa May speech

Ткаченко Ю. В. Функціональний потенціал українських лінгвокультурем у німецьких наукових текстах

Фінчук Г. В. , Скребкова М. А. Семантико-лексичні особливості вживання умовного способу

Фоміна І. Л. Визначення впливу засобів виразності у процесі аналізу новел Олеся Гончара на розвиток мовленнєвої компетентності майбутніх учителів

Яковлева І. В. Осмислення революції та «селянської війни» 1905-1907 рр. в художній спадщині родини Грінченків

11. Географічні наукиПоручинський В. І. , Вілюра Т. С. Територіальний розподіл та врожайність основних сільськогосподарських культур приватного підприємства «Західний Буг»

Шверненко І. В. , Розметова О. Г. Підходи до активізації розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Житомирській області

12. Юридичні наукиБабич І. Г. Принципи та забезпечення виконання зобов’язань

Бичковська М. Є. Правова охорона парфумерних виробів, як об’єктів права інтелектуальної власності

Борисова Х. О. , Савінова Н. А. Національна юрисдикція в сфері торговельного мореплавства

Виноградов С. С. Проблема обігу персональних даних в мережі Інтернет

Зінсу О. І. Психолого-правові аспекти наукової діяльності та авторського права на інтелектуальну власність

Кутєпов М. Ю. , Левицький С. А. Люстрація як засіб запобігання корупції

Маланчук Т. В. , Отич П. С. Проблеми класифікації заходів впливу Національного банку України

Матрос О. О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

Мельничук Ю. І. , Кузьмич В. С. Особливості впровадження програм відновного правосуддя в законодавство України

Москаленко В. В. , Бондаренко О. С. Доведення малолітніх та неповнолітніх осіб до самогубства за допомогою соціальних мереж: кримінологічне дослідження

Петренко В. С. Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві

Семеній О. М. Специфіка визначення категорій справ адміністративної юрисдикції

Тихонович Л. А. Питання взаємодії права і моралі в історії юридичної думки (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

13. Педагогічні наукиАсадчих О. В. , Ма М. . Впровадження експериментальної методики навчання усного китайського діалогічного мовлення в навчальний процес та аналіз її ефективності

Баштовенко О. А. Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я людини

Безсонова О. К. Сучасний стан професійного розвитку молодих педагогів в ДНЗ

Бобро Л. В. Характеристика уявлень дітей старшого дошкільного віку про уміння долати страх

Бурчак С. О. , Храпай О. І. Вдосконалення вчителями математики умінь ров`язувати прикладні задачі з курсу «Елементарна математика»

Ванівська О. М. , Малиновська О. Л. , Преснер Р. Б. Використання мультимедійного контенту в процесі створення ЕНК з іноземної мови. Роль медіакомпетентності у парадигмі «викладач-студент»

Васенко О. В. Підготовка майбутніх учителів інформатики до реалізації основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування у навчальному процесі сучасної школи

Васільєва Л. М. , Бондарчук Н. В. Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності

Вербенець А. А. Інноваційні процеси в контексті реформування інклюзивної освіти в Республіці Мальта (1950-2005 рр.)

Вінтюк Ю. В. Дослідження підсвідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами

Воробйова О. П. Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти

Гельжинська Т. Я. Методологічні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі їх професійної підготовки

Грошовенко О. П. Формування екогуманістичної позиції молодшого школяра в умовах шкільного навчання

Грудок-Костюшко М. О. Актуальность реализации компетентностного подхода в процессе обучения иностранным языкам в высшем учебном заведении

Гура А. М. Conditions pédagogiques de préparation des futurs enseignants des sciences naturelles par les moyens de technologies de l`information et de la communication

Денисенко Н. Г. Компетентнісний підхід у структуруванні навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» як важлива передумова для підвищення якості підготовки вчителя фізичної культури

Децюк Т. М. Формування лідерських якостей у студентів у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу

Дубровіна І. В. , Крилова К. Ю. Реалізація проектних технологій у методичній роботі вчителів як актуальна проблема неперервної самоосвіти

Жовнір М. М. , Асламова М. В. Педагогічна інноватика в медичному виші: до питання впровадження коучинг-технології

Іванова В. Л. , Іванов О. К. Співтворчість як форма педагогічної взаємодії у мистецьких навчальних закладах

Ільїна О. М. Розвиток англомовної комунікативної компетентності студентів-економістів шляхом застосування мультимедійних засобів навчання

Карпич І. О. , Перфільєва М. В. Особливості соціалізації особистості в дитячих об’єднаннях

Кашуба О. М. , Кравчук Т. О. , Навольська Г. І. Система взаємної перевірки із забезпечення якості знань студентів з іноземної мови у вишах

Киричок І. І. , Воропай В. Р. Педагогічні аспекти соціальної успішності майбутніх керівників ЗНЗ

Коваленко О. В. Проблеми підготовки професійних туристських кадрів для агротуризму

Колеснік Ю. Ю. Використання нетрадиційних форм навчання в процесі екологічного виховання молодших школярів

Корогод Т. О. Новітні засоби формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності під час під час організації позааудиторного читання текстів у немовних ВНЗ

Кошелева Н. Г. Характеристика складників професійної компетентності соціальних педагогів

Криворучко М. Ю. Загальноосвітній аспект економічної освіти

Курляк І. Є. Трудоголізм як приклад біхевіоральних узалежнень: дефініційно-типологічні та діагностичні аспекти (на матеріалах Польщі)

Кушнір К. В. , Клімішина І. А. Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів

Линдіна Є. Ю. Становлення Є. Соботович як видатного педагога та науковця

Марчук І. А. Формування готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності

Марчук М. В. Роль приватної ініціативи у розвитку системи суспільної опіки дітей на Буковині (к. ХІХ – 30 рр. ХХ ст.)

Матвієнко О. В. , Мороз Д. В. Ціннісне ставлення до здоров’я як педагогічна категорія

Мацевко Т. М. , Федак Г. О. Особливості мотивації майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності

Мельничук Ю. П. Критерії, показники та рівні сформованості проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Мирошниченко О. А. Ефективні методи навчання у викладанні англійської мови як іноземної (EFL)

Моренко О. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Москаленко О. М. Основні погляди педагогів-філантропістів на моральне виховання дитини

Нарожна Н. І. Компетентнісний підхід до фахового навчання в підготовці диригентів-хормейстерів

Павлюченко П. Г. Творча постать Василя Верховинця в системі музичної освіти

Раструба Т. В. Особистісно орієнтований підхід як ключовий принцип організації мистецької освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України: вимоги сьогодення

Розман І. І. Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі П. П. Кононенка)

Романов І. І. Диференційоване навчання на заняттях з іноземної мови: роль, зміст та перспективи

Скопцова О. М. Розспівування хорового колективу як метод вдосконалення вокально-технічних навичок

Султанова Н. В. Розвиток мережі соціальних інститутів державного утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні (кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ століття)

Тимофеев В. А. Отличительные черты иммерсионного метода обучения иностранным языкам взрослых учащихся языковых курсов

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця з використання систем електронного документообігу: аналіз головних проблем

Фурдуй С. Б. , Ніфака Я. М. Роль фізичної культури в процесі соціалізації студентської молоді

Ходак І. В. Досвід і практика реалізації дослідницьких технологій на уроках історії

Шаповал Л. В. Уміння та навички як складова предметних компетентностей учнів 6-х класів у курсі «Біологія»

Шевчук Г. Й. Проблеми доступності вищої освіти для осіб з особливими потребами в Україні

Шевчук М. О. , Киричок І. І. , Новгородська Ю. Г. Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів

Шокірова З. Р. Теоретико-методологічні основи викладання живопису майбутнім учителям образотворчого мистецтва

Яндола К. О. Оцінювання рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

14. Медичні наукиЛуцький А. С. Оптимізація проведення протоколу екстракорпорального запліднення при використанні преімплантаційної генетичної діагностики

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Мельник В. І. , Єремчук Я. О. Морфо-функціональний стан учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

15. Фармацевтичні наукиДуюн І. Ф. , Мазулін О. В. , Лукіна І. А. Накопичення вітаміну К1 у траві перспективних видів роду Achillea L.

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоВавренчук І. А. Російський модерн, українська сецесія – паралелі в часі і просторі

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Василь Ємець – «кобзар у фраку»

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Творчий та історичний шлях капели бандуристів імені Т. Шевченка

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Кобзарська традиція на Кубані

Комаренко Н. М. Інтерпретаційно-творчий аспект діяльності концертмейстера, як компонент музично-художньої архітектоніки вокально-романсових циклів С. Рахманінова на прикладі ор.38

Кушнір К. В. Визначення структури і змісту ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки

Лігус О. М. Еволюція українського фортепіанного ноктюрна ХІХ ст. у контексті європейського романтизму

Лігус О. М. , Лігус В. О. Проблема стилю в музикознавчих дослідженнях: досвід систематизації

Остапенко Л. В. , Войченко О. М. , Шпортько О. В. Актуальні проблеми музично-естетичної освіти та виховання на початку XXI століття

Павлюченко П. Г. , Цюпа Н. П. Вплив народнопісенної творчості на формування мистецького світогляду Лесі Українки

Покусінська Л. В. , Покусінський О. М. Аналіз формування етнографічного джерела для вивчення народної вишивки на території Придністров’я

Симеонова Ю. В. , Шевченко В. В. , Ноздріна О. Ю. Етичні проблеми при постановці на сцені опери «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича

Сізова Н. С. Постать Григорія Давидовського у контексті розвитку хорової культури Вінниччини 1920-х років

Скопцова О. М. , Гриценко В. В. , Марченко В. В. Транскрипція музичного твору як різновид виконавської інтерпретації

Смольницька О. О. Доведене авторство українського перекладу опери Берджиха Сметани «Продана наречена» як нове відкриття

Стефіна Н. В. До проблеми дослідження витоків українського музичного фольклору: теоретичні аспекти

Филиппова О. Н. Творчество Л. И. Соломаткина – представителя славной плеяды русских живописцев второй половины XIX века (1837-1883 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество А. И. Куинджи – поэта в живописи (1842-1910 гг.)

Хлопотова А. А. , Юрчук В. В. , Олейніков С. О. Інтерпретація джазових стандартів у концертмейстерській діяльності піаніста

Хоцяновська Л. Ф. Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України

Цюпа Н. П. Гетерофонія як первинний тип багатоголосся

Шевченко В. В. , Добронравова С. А. , Семенова О. А. Особливості виконання творів дитячого фольклору

Щербакова К. О. Кругла скульптура у творчості Ю. Сегаль у 1980-х роках

18. Архітектура
19. Психологічні наукиІванова В. В. Формування моральної вихованості дошкільника на основі психологічних механізмів

Поліщук О. С. , Паламарчук О. М. Особливості прояву та причини виникнення «синдрому менеджера»

Старик В. А. Характеристика дисоціативних станів при подоланні психічної травми

Ткачук Т. А. , Таубе Я. І. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей

Шевченко О. М. , Талько О. Б. Працевлаштування української молоді. Соціально-психологічний аспект

Яновська Т. А. Психологічні особливості ціннісного ставлення підлітків до здоров’я

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. , Черепок А. А. Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся игровыми видами спорта

Глиняна О. О. Особливості використання СРМ-тренажерів для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини

25. Державне управлінняІсаченко В. П. Організаційна структура соціального механізму управління

Мануілова К. В. Становлення традиції децентралізації публічної влади в середньовічних європейських містах (на прикладі Магдебурзького права)

Мосора Л. С. Відкритість як критерій оцінки якості функціонування державної служби

Мохова Ю. Л. , Писаренко Н. О. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

26. КультурологіяБондарчук В. О. Дмитро Гнатюк і оперна режисура

Дзюба О. А. Медіа-реклама як креативне мистецтво сучасного культурного простору України

Лігус В. О. , Лігус О. М. Шляхи розвитку вітчизняної джазології

Цюпа Н. П. Потреби і специфіка документування народної музики

27. Соціальні комунікаціїВиноградов С. С. Застосування методів сугестії в Інтернет технологіях

Гапій В. Е. Пропаганда як інструмент впливу на підсвідомість людини в сучасній Україні

Гиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення

Комолова К. А. Прихована реклама лікарських засобів і медичних послуг в українських регіональних онлайн-виданнях

Таран Л. В. Абсурдизація як один із проявів сучасних заголовків

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"