Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №7 (59) липень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиШумихін С. А. , Швандт М. А. Напружений стан простору, послабленого системою кругових тріщин

2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГаур Т. А. , Машин В. Н. Перспективы создания малогабаритных топливных элементов для электротранспорта

Дуднік А. С. Систематизація вимірювальних приладів відповідно до методів вимірювання механічних величин та принципів їх виконання

Кублінська І. А. , Кравченко М. Ф. , Лесишина Ю. О. Вітамінна активність порошку грибів Flammulina velutipes

Куриляк В. В. , Хорошилов О. М. Оцінка якості матеріалів бронежилетів в умовах ударних навантажень

Эфендиев О. Я. Устойчивость прямого стержня из пористого материала, один конец которого закреплен шарнирно, а другой жестко

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиБублій І. О. Засоби більшовицької пропаганди під час комунізації українського села (1919 р.)

Григорук Н. А. Політичне становище Англії у XVIII ст.

Куцаєва Т. О. , Ткачук К. О. Музейні колекції як ресурси архівного зберігання: актуальність міждисциплінарної дискусії

Репета І. В. Формування колективної пам’яті пограниччя: проблема ідентифікації

Стасюк О. Й. Заходи режиму з підготовки виборів до ВР СРСР 9 лютого 1946 року в західних областях Української РСР та реакція населення

Ткач В. М. Польська громада міста Тернополя у 1989 – 2018 роках: освіта, релігія та культурна діяльність

8. Економічні наукиАхновська І. О. Підвищення ефективності сімейної освіти через створення банків часу

Варібрусова А. С. Національний бренд як конкурентна перевага на глобальних ринках

Власова К. В. Інституційний механізм інноваційного розвитку підприємств АПК України

Гайдучок О. І. Economic interdependence: national and international economic security

Демчишак Н. Б. , Жук Ю. І. Роль економіки знань у побудові інноваційної моделі розвитку України

Єгорова О. М. Методичні засади оцінки ефективності інвестиційної діяльності торговельного підприємства

Зиза О. О. , Григоренко Р. О. Заходи економічної політики: галузеві проблеми теплопостачання України крізь призму гармонізації відносин власності та інформаційної безпеки

Іванова Т. Г. Забезпечення безпеки інформації у галузі банківської діяльності як елемент розвитку цифрової економіки в Україні

Колєдіна К. О. Науково-методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку промислових підприємств

Райнова Л. Б. Проблеми зниження податкового навантаження на працю в постсоціалістичних країнах ЄС

Савицька Н. Л. , Чміль Г. Л. , Редька М. В. Marketing study in the competitive positions of dairy industry enterprises

Смага І. С. Показники економічної оцінки орних земель в різні часові періоди

Собченко(Кінєва) Т. С. , Шульга А. І. Процеси відтворення в сільському господарстві

Телишевська Л. І. , Власенко Д. О. Мотивація працівників в системі управління персоналом на підприємстві

Чмерук Г. Г. , Краліч В. Р. Цифрова нерівність в Україні: аналіз та шляхи подолання

Шмалій Н. А. Специфіка конкурентних відносин в аграрному секторі економіки України

9. Філософські наукиAzer B. . The problem of Western Marxism from K. Korsch’s point

Azer B. . Marxism-Leninism and its implementation in practice from the Karl Korsch’s view

Авер`янова Н. М. Вплив мистецтва на процес консолідації українства постколоніального періоду

Іванішин Д. О. , Блоха Я. Є. Суспільно-світоглядні засади діяльності анархістських груп в Україні напередодні та під час Першої світової війни

Клименко Р. В. Трансгуманізм як політичне та соціальне явище сучасності

Мацьків В. В. Переосмислення філософської рефлексії Бердяєва крізь призму аналітичного методу

Соболь Т. В. Competence approach in the formation of educational programs (by the example of the PhD program in philosophy)

Суханов В. Ю. Категоріальна будова діалектики – мета індуктивного методу в філософії науки (на прикладі психології)

10. Філологічні наукиАнаньян Е. Л. , Годунова Н. Б. До проблеми перекладу «культурного компонента» тексту

Гаврилова О. В. , Тимченко М. С. Використання різних типів манупулятивної гри у романі Джорджа Мартіна «Пісня льоду і полум`я» («Гра престолів»)

Глущенко О. В. Природа дифтонгів та шляхи їх вивчення

Лєпухова Н. І. Особливості відтворення концептосфери художнього твору при перекладі українською мовою (на матеріалі роману П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці»)

Мазурик К. В. Формування автобіографіки в українській літературі ХІІ - XVІІІ ст.

Марченко В. В. , Нікитюк М. О. Структурні особливості полікодового рекламного тексту

Храбан Т. Є. Образ українського військового в інтернет-мемах

Ципоренко Л. Д. , Стасенко Є. А. Міжкультурна складова процесу викладання італійської мови

Шайнер І. І. Засоби когезії як забезпечення цілісності лексико-семантичного простору твору (на матеріалі сучасних британських романів на військову тематику)

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Системна характеристика процесу перекладу з іноземної мови

Шумило І. І. Особливості перекладу галузевих текстів

Якушко К. Г. Особливості лексичного складу та частотності вживання англійських термінологічних сполук з морфемою aut

11. Географічні наукиБєлоусова Н. В. Природно-ресурсний потенціал України як складова розвитку інклюзивного туризму

Хоцевич Н. Д. , Коцан Н. Н. Сучасний стан та рівень розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Волинської області

12. Юридичні наукиБоднар С. В. , Кузьмін Д. Л. , Кузьмін Д. Л. Особливості касаційного провадження перегляду рішень адміністративного суду за винятковими обставинами

Слива Л. В. Консультативна діяльність адвоката: поняття та особливості

Соломонюк О. Я. Проблематика судової правотворчості в науковій літературі

Тимчук О. Л. Корупція в сучасному світі: порівняльно-кримінологічний аналіз

Троян А. П. Соціально-правова сутність адвокатури як інституту правозахисної діяльності

13. Педагогічні наукиБілевич Д. А. , Глиняна О. О. Використання Kinetex prima advance knee CPM-тренажерів для розробки іммобілізаційної контрактури колінного суглоба

Біленька Ю. О. , Коломієць М. М. The brainstorming session as one of the effective interactive methods of teaching English

Веретенко І. М. Формування компетентностей здобувачів загальної середньої освіти (соціально-педагогічний аспект)

Вінтюк Ю. В. Дослідження мислення у навчальній роботі зі студентами-психологами

Власюк І. В. Мобільний телефон – невід’ємна новітня технологія навчання на заняттях іноземної мови

Гуменюк О. М. Досвід професійної освіти і підготовки середнього стоматологічного персоналу у світовій практиці: зубний гігієніст

Гура А. М. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей

Добролюбова Н. В. Професійна підготовка майбутніх педагогів-хореографів

Драч А. С. Модель формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм

Єрмак Н. В. Формування текстотворчих умінь учнів 5-8 класів на основі лінгводидактичного аналізу

Жабенко О. В. Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у багатогалузевих університетах України

Железняк О. В. Щодо готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до впровадження технологій гендерного виховання учнів

Жигунова В. О. Структурна модель формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної інформації

Житницький А. О. Вплив занять пауерліфтингом на здоровий спосіб життя та фізичну підготовленість старших підлітків

Іванюк Г. І. , Січкар А. Д. Ідеї діяльнісного підходу Ф. фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення

Кравченко С. О. Особливості методичної системи формування дослідницької компетентності майбутніх екологів

Леу С. О. Особливості стандартизації ПОН Великої Британії: підсумкове оцінювання досягнень

Лях Г. Р. , Данильченко Є. М. Принципи загальнолюдського природного виховання Ж.-Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи

Одеров А. М. Наукові підходи до визначення сутності методичної та професійної компетентності майбутнього викладача

Славінська Н. В. The effect of using educational games on the students’ achievement in English language

Тимченко Т. В. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу у ЗВО та особливості його застосування

Шерудило А. В. , Зінченко О. В. Психолого-педагогічні аспекти управління науково-дослідницькою діяльністю студентів педагогічних закладів вищої освіти

Шикун А. В. Important trends of development and integration of education in the world

14. Медичні наукиВарес Я. Я. , Юрчак М. Р. , Масна З. З. Вплив кофеїну на розвиток стресу: експериментальне дослідження

Гончарь М. О. , Ріга О. О. , Муратов Г. Р. , Кіхтенко О. В. , Орлова Н. В. Язвенный колит у детей раннего возраста: симптомы и диагностика (Клиническое наблюдение)

Мочалов Ю. О. Дослідження фізико-механічних властивостей стоматологічного композиційного пломбувального матеріалу «Джен-Радіанс» (кваліфікаційні випробування згідно стандарту ISO 4049)

Піцул А. Г. , Гарабажіу І. І. , Хільчевська В. С. Перебіг ацетонемічного синдрому у дітей на тлі загострення патології системи травлення (кластерний аналіз)

Русин В. В. , Колбаско Л. В. , Гончарук-Хомин М. Ю. Оцінка успішності використання тунельних технік втручання з метою закриття рецесії ясен: аналіз даних клінічних досліджень

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоЛуговенко Т. Г. Специфіка розвитку аматорських хореографічних колективів народного танцю у 40-80 рр. ХХ ст.

Мерлянова О. А. , Пелипенко Є. О. Етнічна хореографічна культура Полісся

Плахотнюк О. А. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танець

Романенкова Ю. В. Эскизы к ювелирным изделиям как инструмент для анализа стилевых характеристик ювелирного искусства Северного Ренессанса и маньеризма

Филиппова О. Н. Творчество С. С. Пименова (1784-1833), как одного из крупнейших мастеров русской скульптуры первой трети XIX века

Филиппова О. Н. Творчество А. Г. Венецианова (1780-1847 гг.), как одного из наиболее значительных русских художников первой половины XIX века

Филиппова О. Н. Творчество И. И. Теребенева – родоначальника жанра карикатуры в России (1780-1815 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиГрузинська І. М. Програма цілеспрямованого формування творчої уяви старших дошкільників: зміст та аналіз ефективності

Когут І. В. Критерії сформованості професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього учителя

Козігора М. А. Арт-терапія як засіб навчання і виховання учнів початкової школи

Козлова А. Г. Психологічне супроводження кримінальних проваджень як ефективний метод забезпечення об’єктивного розслідування

Пісоцький В. П. , Горянська А. М. Дослідження комунікативних якостей магістрантів-менеджерів

Топоркова І. В. Взаємозв’язки структурно-функціональних складових брехливості з особистісними рисами у чоловіків – злочинців та чоловіків з умовно-нормативною поведінкою

Цимбал С. В. Психологічні основи іншомовної підготовки студентів ВНЗ

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиШачковська Л. С. , Максимчук О. В. Вектор соціального розвитку села: стан та проблеми

23. Політичні наукиГрабовська І. М. Євростандарти та українська гендерна політика: точки перетину

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Рассмотрение особенностей ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп, занимающихся греблей на байдарках и каноэ

Гетманцев С. В. , Богатирь В. Г. Дистанционная скорость в гребле на байдарках у юношей

Міщук Д. М. Рейтингове оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»

25. Державне управління
26. КультурологіяЗадорожна О. В. Феномен колекціонування. Фактори ціноутворення та матеріальна цінність артефактів

Прокопович Л. В. Исследование артистизма и театральности в спорте как в культурной практике

27. Соціальні комунікаціїСадівнича М. В. Психологічні особливості відображення особистості публіциста в подорожніх нарисах (на прикладі «Forbes Україна»)

Слотюк Т. В. Ідейно-тематичні особливості москвофільської преси у Східній Галичині (поч. ХХ ст.)

Фомиця О. Л. Дикторський голос у радіорекламі як засіб психоакустичного впливу на свідомість людини

Шеремета О. М. , Стороженко Л. Г. Kultura informacji: kwestia ewolucji

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"