Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Розвиток економічної системи в умовах глобалізації» 
(м. Хмельницький, 11-12 листопада 2016 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиМокієнко Д. О. Монополістична конкуренція: еволюція змісту і механізму її здійснення

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБунін С. В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобалізації

Кульбіда М. В. Співробітництво Світового Банку з країнами Латинської Америки

Носач Л. Л. , Гужва О. І. Аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності національних підприємств

Осацька Ю. Є. , Циганок Т. А. Особливості співробітництва України з МВФ

Реков Д. О. , Коршиков М. В. , Уханова І. О. Аналіз стану та перспектив розвитку ринку транспортних послуг Одеської області

3. Економіка та управління національним господарствомКонрад Ю. В. Міжнародні виробничі мережі як прояв глобалізації в сфері виробництва

Крупко М. П. Державна підтримка сільського господарства в Україні

Мосійчук І. Б. Проблеми банківського кредитування підприємств АПК

4. Економіка та управління підприємствамиАндрущенко В. С. Використання засобів мерчандайзингу для збільшення прибутку підприємств та досягнення їх конкурентних переваг

Бандерс В. М. , Богацька Н. М. Проблеми розвитку вітчизняного підприємницького сектору в умовах глобалізації

Бобирєва А. А. , Соколова Є. Б. Вплив елементів мерчандайзингу на ефективність торговельної діяльності

Борисова Л. Є. Визначення стадії життєвого циклу телекомунікаційних підприємств

Бусленко В. В. Аналіз балансу ПАТ «Азовмаш» за 2013-2015 роки

Вівденко М. А. Адаптивні процеси підприємств та їх інноваційність

Грушко Т. І. , Селезньова Ю. О. Контролінг як інструмент управління фінансовими результатами підприємства

Зінчук Г. Ю. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в контексті євроінтеграційних процесів

Ізмайлова Є. А. , Онищенко О. А. Creating a project budget

Камінська О. В. Інноваційний менеджмент як необхідна складова успіху підприємства

Колб О. П. , Вербицький І. В. Фінансове планування на підприємстві

Левицька С. А. Продовольча безпека: зміст та поняття категорії

Мамедова О. Ю. Ефективність діяльності підприємства

Маценко А. А. Управління потенціалом підприємства в умовах глобалізації та євроінтеграції

Норенко В. С. Сучасні підходи до розвитку підприємства

Осаволюк І. В. Економічна безпека на українських підприємствах в умовах євроінтеграції

Проценко К. В. Соціальна безпека як показник ефективності діяльності підприємства

Соколова Н. М. , Гудима І. В. Застосування теорії реальних опціонів в економічній оцінці досліджень і розробки нових матеріалів

Усанова І. В. Підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства (на прикладі мотелю «Формула 1» м. Івано-Франківськ)

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБринзей Б. С. Детермінанти впливу сільськогосподарського виробництва на економіку регіону

Кравченко А. В. Франчайзинг як одна з форм ведення туристичного бізнесу

6. Інновації та інвестиційна діяльністьЄвстігнєєва О. А. , Онищенко О. А. Аналітичне обґрунтування позитивних та негативних наслідків залучення іноземних інвестицій в аспекті розвитку української економіки

Зубко Є. М. Методи зниження лізингових ризиків підприємств

Касій Л. В. Інновації та формування інвестиційного клімату об’єднаних територіальних громад Самбірського регіону

Марченко М. В. Тенденції іноземного інвестування в Україні

Пономарьова О. Б. , Миронова Л. О. Вплив іноземного капіталу на економіку України

Пономарьова О. Б. , Руденко О. А. Аналіз фактичних та статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки

Пономарьова О. Б. , Циганок Т. А. Іноземні інвестиції в економіку України

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаЯринюк О. О. Енергетичний транскордонний кластер як механізм ведення транскордонної політики енергозбереження

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Петіна О. М. Роль держави в реалізації інноваційного потенціалу молоді

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитКульчицька М. І. Особливості організації аналізу розрахунків із замовниками у підрядній будівельній організації

Паранько М. Б. Базові засади імплементації положень облікової політики до умов застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Рубель С. О. Класифікація внутрішніх розрахункових взаємовідносин

10. Гроші, фінанси і кредитБовсуновська Г. С. Теоретичне обґрунтування важливості інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні

Вірц К. А. Роль держави в інвестиційній політиці

Давиденко Д. О. Процес формування як спосіб подолання проблем фінансування житлової нерухомості

Кузьменко М. М. Вплив інфляційних процесів на економічний розвиток України

Сибірянська Ю. В. , Рудик Н. В. Якісні методи дослідження як превентивна міра виникнення ризику суб’єктів економічних відносин в умовах кризи

Царенков О. О. Оцінка результативності витрачання бюджетних коштів управління Державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва в сфері фінансування закладів освіти

11. Фінанси та податкова політикаВербицька К. С. , Малоок І. А. Окремі аспекти оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Прокопенко Н. П. , Процал Ю. В. , Хмара О. С. Порівняльна характеристика податкової системи України та країн ЄС

Райнова Л. Б. Щодо проблем акцизного оподаткування пального в Україні

Царенков О. О. Проблеми в організації системи касового виконання державного та місцевих бюджетів України та можливі шляхи їх вирішення

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціАккул Н. С. Моделювання розвитку економіки регіону на основі методу аналізу ієрархій

Коляда Ю. В. , Бондар В. А. Динаміка економічного ризику на основі лагово-фрактальної модифікації рівняння Харрода-Домара

Плешка Я. Я. Диференціація доходів населення як показник рівня життя населення

Сабіщенко О. В. , Скрипник А. В. Моделювання вітроенергетичних потужностей як основи децентралізації енергопостачання

13. Статистика
14. МаркетингБандерс В. М. Проблеми та перспективи ринку маркетингових досліджень в Україні

Дунець А. А. , Кур`євич С. Є. , Поліщук І. І. Інтернет-реклама як засіб просування товарів

Мартинюк К. С. Аромамаркетинг як сучасний інструмент впливу на поведінку споживачів

Маценко А. А. Особливості туристичного маркетингу в Україні

Осаволюк І. В. Аналіз розвитку рекламної індустрії на території України

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспортБондар Т. Ю. , Кучеренко А. А. Вплив якості логістичних процесів на ефективність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Євтушенко Р. І. , Кучеренко А. А. Особливості системи управління якістю автомобільних пасажирських перевезень в Україні

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"