Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Проблеми та перспективи розвитку освіти» 
(м. Львів, 30-31 березня 2017 р.)

1. Загальна педагогіка та історія педагогікиБившева Т. Ф. Формування естетичного та духовного виховання засобами музичного мистецтва

Боднар Д. М. Діяльність О. Р. Мазуркевича як організатора науково-методичних досліджень у галузі літератури

Остапенко А. В. Життєвий та педагогічний шлях І. П. Львова (1879−1971)

Підгурська В. П. Патріотичне виховання як педагогічна проблема

Свистак-Яроцька О. Л. Теоретичні основи розвитку екологічної освіти у шкільництві Японії

Соляр Л. В. , Омелько М. А. Модель професійно компетентного педагога – запорука якісного формування майбутніх фахівців

Турянська М. М. Компоненти готовності фізичного виховання майбутньому вчителеві для проведення спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Федорова І. В. Розвиток освіти в Україні на початку ХХ століття: педагогічний аспект

Хе С. . Педагогічні умови удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії у процесі фахової підготовки

2. Теорія та методика навчанняБезпалько В. С. , Шевчук Т. О. Активізація творчого потенціалу школярів засобами краєзнавчого матеріалу

Бистрянцева А. М. , Дубенюк О. О. Використання методу площ при розв’язуванні геометричних задач

Бордунова А. Ю. , Дмитренко А. П. Використання інноваційних технологій навчання на уроках природознавства

Висицька С. М. Формування патріотизму студентської молоді засобами літературного краєзнавства у курсі зарубіжної літератури

Вишненко Л. І. Метод проектів як засіб інтеграції теоретичної та практичної підготовки у практиці роботи старшої школи

Гризодуб Т. В. Історія комп’ютеризації навчання: психолого-педагогічний аспект

Добровольська А. М. Навчально-методичний комплекс як засіб організації і реалізації самостійної роботи майбутніх фахівців у процесі формування ІТ-компетентності

Єгорова С. Ю. , Башмаков Д. Г. Міждисциплінарні зв’язки при вивченні мікробіології у вищому медичному закладі

Куракова О. Ю. , Михайленко Н. С. Формування екологічної культури на уроках природознавства

Матвєєв В. В. Хронологічна компетенція на заняттях історії

Оксенюк А. В. Інноваційні методи навчання в процесі трудової підготовки школярів

Попович А. С. Особливості вивчення стилістики української мови майбутніми вчителями-словесниками

Сірант Н. П. , Дума З. М. Естетичне виховання дитини на уроках математики в початковій школі

Смальоха Л. С. Казка як засіб морального виховання дітей молодшого шкільного віку

Химченко Є. В. , Цуруль О. А. Методика організації та проведення біологічних екскурсій в основній школі

Цимбрило С. М. Країнознавство як необхідна дидактична складова у викладанні іноземної мови у ВТНЗ

Черній Л. В. Використання диференційованих тестових завдань для перевірки рівня знань студентів спеціальності «Туризм» з англійської мови професійного спрямування

Яцканич Н. М. Семантична граматика в процесі викладання/вивчення іноземної мови

3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освітиБагорка А. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет»

Барковська О. О. Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх спеціалістів через створення дослідницького середовища на заняттях, під час педагогічної практики та в позааудиторній роботі

Бровченко Б. О. , Сплавський В. І. , Козюра О. П. Проблема рекреационных ресурсов Причерноморья в Одесской области

Вінтюк Ю. В. Створення і апробація навчального курсу «Психологія конкурентоспроможної особистості»

Гора Н. В. Особливості професійної підготовки майбутніх товарознавців

Горбенко Д. О. , Крамаренко В. О. , Александрова І. О. Окремі питання екологічної оптимізації міського простору у м. Білгород-Дністровський

Гуліна М. С. Особливості формування умінь з ділового етикету як основи формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей

Єршов Б. В. , Смогла Н. В. Розвиток екологічного мислення як необхідної умови екологічної культури особистості

Заблоцька Л. М. Проблеми навчання англійської мови професійного спрямування студентів сфери «Туризм»

Іваненко І. В. Фактори оптимізації підготовки наукових кадрів

Казачінер О. С. Критерії та показники розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти

Кіпар М. О. , Вігер І. О. Мотиви єднання людини і природи в творчості поетів Подунав`я

Ковальчук О. А. , Наумчук С. В. Використання народних традицій у національно-патріотичному вихованні учнів у курсі «Я у світі»

Кондрук А. М. , Кордонська А. В. , Чорненька Л. Г. Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму

Кравченко С. О. Суть, структура та передумови формування готовності майбутніх екологів до дослідницької діяльності

Лілянова І. А. Формування професійних компетентностей через розвиток творчих здібностей на заняттях методики трудового навчання з практикумом та в позааудиторній роботі

Лукашук І. Т. , Перепелиця А. В. Розвиток теорії Вернадського про ноосферу

Мінін Р. В. , Воробйова В. О. Проблема раціонального природокористування: перспективні напрями в Україні

Мішков В. С. , Чеботаренко Н. Ф. Eco friendly construction methods and materials

Нуржинська А. В. Компоненти професійної компетентності фахівців зі зв’язків з громадськістю

Опанасенко В. П. Відображення компонентно-структурного складу дослідницької діяльності в межах моделі формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів

Осіпенко М. С. , Нєткова Т. О. Методи і технології очищення стічних вод

Палиця А. О. , Новодворська М. Є. Environmental economics

Палиця А. О. , Харченко А. О. , Солянікова О. П. Проблеми сміттєзвалищ, способи їх вирішення

Панасенко Є. О. Оптимізація процесу викладання англійської мови для державних управлінців в Україні

Ратушний А. Е. , Вігер І. О. Можливості та перспективи впровадження геліцекультури в природних умовах південно-західної частини Одеської області

Смирнов О. Ю. , Новодворська М. Є. The eco-city project

Смутченко О. С. Субкультура студентів мовних ВНЗ як психолого-педагогічна проблема

Солянікова О. П. , Макушкіна М. П. Моделювання гідрохімічних характеристик водних об’єктів нелінійними методами

Шевченко М. В. Principles of multimedia in ESP classroom

Юрескул В. М. , Доній Ю. Г. Життя без поліетилену: чи можливо?

5. Соціальна педагогікаВойтовська А. І. Формування гендерної чуйності викладачів ВНЗ у контексті інклюзивної освіти

Ротко О. М. Діагностика розвитку лідерських якостей дітей молодшого підліткового віку

6. Теорія і методика управління освітоюКузьменко М. М. Становлення особистості студента в процесі вивчення іноземних мов

7. Теорія і методика вихованняБесага В. Р. , Шерудило А. В. Форум-театр як інтерактивна форма роботи педагога-організатора з дітьми в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Цезарюк Є. А. , Зданюк Н. О. Робота з обдарованими дітьми у процесі навчання природознавства

Шевцова Г. Г. Педагогічна майстерність учителя в процесі виховання поваги до матері в молодших школярів

Ярошенко Н. П. Національно-патріотичне виховання – головний пріоритет освіти

8. Дошкільна педагогіка
9. Теорія навчанняКаппе І. А. , Овчарова І. А. Формування художньо-інтерпретаційних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва

10. Інформаційно-комунікаційні технології в освітіДзіман Г. М. Використання моделі змішаного навчання для навчання студентів академічного письма англійською мовою

Кічата А. В. Використання інформаційних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури

Куценок Н. М. Реалії впровадження новітніх інформаційних технологій у вищих навчальних закладах

Михайленко Н. С. Основні критерії вибору обчислювальних систем для паралельних обчислень

Половін С. М. MySimpleShow is a fast and easy video creation tool

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика