Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №10 (50) жовтень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиГришина В. О. , Дарвінська А. С. Досліджування та розробка ефективного алгоритму апроксимації спеціальними тригонометричними поліномами

2. Хімічні наукиМарунич Я. Ю. , Анопа А. С. , Гринь С. А. Мусор как глобальная проблема Украины и пути ее решения

Часова Е. В. , Демчишина О. В. Кількісне визначення аніонних поверхнево-активних речовин у стічних водах

3. Біологічні наукиГринь С. А. , Передериева А. С. , Мананкова В. Л. Загрязнение мирового океана

Дичко В. В. , Бобирєв В. Є. , Попков Ю. О. Вплив розробленої методики реабілітаційних фізичних заходів сенсомоторних реакцій на провідні показники психофізичного статусу дітей з патологією зору віком 7-10 років

Козлова А. М. , Кочетов Н. С. , Гринь С. А. Качество и безопасность питьевой воды в мире и в Украине

Стаднік В. Ю. , Тихомирова Т. С. Шумове навантаження на дитячих майданчиках міста Харків

Чумак П. Я. , Вигера С. М. , Баранова С. С. Асиметрія дзвоникоподібних сенсил задньоспинки Frankliniella occidentalis Pergande – один із показників гомеостазу розвитку цього трипса

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиВоробьев Н. В. Оценка влияния технологической влаги топлива на энергоэкологические характеристики сжигания альтернативных газов

Гапонцева О. В. , Селютіна Г. А. , Черевична Н. І. , Щербакова Т. В. Формування якості маринованої редьки

Головко Т. М. , Колесник В. В. , Дьяков О. Г. , Зотова Ю. О. Аспекти якості косметичних шампунів та практичні підходи додавання нових компонентів до їх складу

Деревенчук В. А. Analysis of traffic organization and optimization at the intersection of Balzac and Kashtanova streets in Kiev

Катаєва Є. Ю. , Павлов А. В. АСУ ТП SCADA-system в застосуванні інтелектуалізації проектування технологічного процесу

Катенін В. Д. , Василенко А. О. , Гринь С. О. Стан паливно-енергетичного комплексу України та перспективи його екологізації

Косенко А. В. Комп’ютерне моделювання технологічного процесу випуску руди для умов розробки покладів природно-багатих залізних руд різної міцності

Котунов В. О. Мінімальний TCP/IP стек для Embedded застосувань

Кулибаба П. О. , Якименко Д. О. , Рідкокаша А. А. Перевірка правопису введеного тексту на основі моделі Noisy Channel

Курдеча В. В. , Іщенко І. О. , Захарчук А. Г. Метод обробки даних в розподіленій мережі Інтернету речей

Сохацький А. В. , Романенко Є. М. , Іванисенко І. С. До питання доцільності впровадження високошвидкісної транспортної системи в Україні

6. Сільськогосподарські наукиВащенко О. В. Стресочутливість молодняку свиней за різних варіантів поєднань генотипів зарубіжного походження та вітчизняної селекції

Савчук Л. В. , Сеферян А. С. Методичні аспекти нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

7. Історичні наукиАкименко К. В. Ідейні витоки українського націоналізму в Західній Україні у ХІХ – на початку ХХ століття

Добровольська В. А. Витоки професійно-педагогічної підготовки в системі вищої жіночої школи Півдня України у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття

Іванов Д. І. Британська зовнішня політика кінця XX – початку XXI ст. в дослідженнях українських вчених

Коркач С. О. Аспекти етнографічних досліджень в творчій спадщині Тараса Шевченка Переяславського періоду

Кряжев П. В. Військово-колонізаційна експедиція до берегів Бразилії португальських братів-фідальго Мартіма Афонсу де Соузи і Перу Лопеша де Соузи

Мацьовка А. В. Ідейні розбіжності у поглядах Михайла Грушевського та Миколи Міхновського на державотворчі процеси в Україні у 1917 р.

Павлів О. В. Історії празького "Кобзаря" 1941 року

Сінельнікова В. В. Українські етнографічні матеріали в нижньоволзьких краєзнавчих музеях

8. Економічні наукиАмет-устаева Д. М. , Стефаненко М. Н. Методы управления стартап-проектом для инновационного развития туристического предприятия

Барінов Д. Ю. Апробація методичного підходу до оцінки розвитку суб’єктів малого підприємництва в будівництві

Благоразумова О. В. , Бражняк Н. О. , Подобєд Т. В. Дослідження ресурсного потенціалу підприємства як передумова оптимізації витрат у майбутньому

Бондарчук Н. В. , Токовенко Ю. С. Особливості розрахунків з оплати праці на сільськогосподарських підприємствах України, їх недоліки та напрями вирішення

Бошота Н. В. , Кричфалуші Т. І. Міжнародна та вітчизняна практика оподаткування податком на прибуток

Бошота Н. В. , Орос В. І. Проблеми та перспективи фінансування вищих навчальних закладів України

Бровкіна Ю. О. Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні

Бурдонос Л. І. Загальні аспекти диверсифікації джерел фінансування вищої освіти в Україні

Бурдонос Л. І. Стан фінансового забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні

Буряк М. І. Інтеграційна модель формування сукупного фінансового потенціалу регіону

Васільєва Л. М. , Трайно О. В. Організація обліку дебіторської заборгованості та шляхи її удосконалення

Васюренко Л. В. Проблеми та шляхи удосконалення організації оплати праці як ланки системи організації обліку

Вербівська Л. В. , Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування

Ганзюк С. М. , Галаганов В. О. Інвестиційна активність в умовах нестабільності української економіки

Гірман А. П. , Булава А. П. Показники оцінки в організації розвитку персоналу

Головій Ю. А. Аналіз економіко-математичних моделей забезпечення фінансової стійкості страхових компаній

Горященко Ю. Г. , Кравченко С. В. Митний контроль Закарпатської митниці та його статистичне забезпечення

Грубляк О. М. , Іванюк М. А. Аналіз фінансового забезпечення інноваційного розвитку держави

Грубляк О. М. , Юзва О. Ю. Оцінка реалізації реформи децентралізації влади в Україні на прикладі бюджету Недобоївської ОТГ

Губар О. Є. Методологічні та практичні аспекти розкриття сутності страхового продукту

Губарик О. М. , Губан А. В. Управління кредиторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства

Гуменюк М. М. , Грицак А. В. Удосконалення механізму управління діловою активністю підприємства

Дудчик О. Ю. , Місілюк Г. В. , Лаптєв І. О. Інвестування в Україні: розгляд сучасного стану, рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій

Заруцька О. П. , Прохорець Т. Б. Особливості функціонування платіжних систем в Україні

Золотарьов С. К. , Шпорт Я. Ю. Методичне забезпечення удосконалення управління часом виконання проектів торговельного підприємства

Зудова І. Ю. , Петренко М. С. Сучасні проблеми розвитку та управління персоналом підприємства

Зудова І. Ю. , Стась О. Г. Сутність та значення фінансових показників в системі функціонування підприємства

Ісхакова О. М. , Махітько В. С. , Полійчук М. В. Банківський сектор в Україні: реалії та перспективи

Ісхакова О. М. , Махова Н. І. , Шаповал І. С. Розвиток ломбардів в Україні

Капкайкіна О. А. Удосконалення механізму фінансового планування державних підприємств

Ковальчук Н. О. , Побіжан Т. А. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України

Козлова О. С. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства

Козловський Є. А. Конкурентоспроможність продукції підприємства через призму глобальної конкурентоспроможності

Кравченко А. В. , Костючик С. В. Аналіз інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств на ринку України

Кузьменко М. М. , Поліщук І. І. Реклама як особливий маркетинговий інструмент впливу на споживача

Кулініч Т. В. , Болібрух Л. І. Застосування підходу Scrum на великих промислових підприємствах

Ларіна Я. С. , Завальнюк К. С. Оцінка розвитку аграрних формувань Хмельницької області

Луговий Б. О. , Марченко В. М. Cучасний інструментарій вибору стратегії розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД (на матеріалах ТОВ «Шостка – Технокат»)

Мазуренко В. О. Поглиблення класифікації дебіторської заборгованості

Малахова О. Л. , Іващук О. О. Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи

Новік О. І. Динаміка і структура митних платежів та їх роль у формуванні податкових надходжень

Ожелевська Т. С. , Королік М. О. Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми та перспективи запровадження

Осокіна А. В. , Сергієнко Н. С. Управлінські інновації: сутність, різновиди, механізм розробки

Островська Н. С. , Гриник В. Ю. Особливості залучення прямих інвестицій в економіку України

Павленко О. П. , Бурсук Г. Ю. Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх формування

Пенкіна Н. М. , Колесник В. В. , Масловська К. І. Вплив маркетингових досліджень на вдосконалення якості дитячих одноразових підгузків

Петряєва З. Ф. Методичне забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства

Підхомний О. М. , Журба О. Ю. Проблеми забезпечення та шляхи збільшення доходів місцевих бюджетів

Плаксієнко І. В. Документальне оформлення обліку імпортних операцій

Прокопенко І. В. Метод регулювання організаційного капіталу машинобудівних підприємств

Прокопович Л. Б. , Стойкова І. М. Аналіз виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства

Прокопович Л. Б. , Стойкова Т. М. Дебіторська заборгованість як один із елементів ризику підприємства

Прокопович Л. Б. , Шинкаренко А. В. Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства

Пушкар З. М. , Панчук Д. В. Корпоративна культура в контексті діяльності організації

Рязановська В. В. , Передерій В. В. Сучасні підходи до стратегічних пріоритетів розвитку підприємств

Саєнко Я. А. , Недбалюк О. П. Адаптація вітчизняних підприємств до стандартів якості продукції на ринку Європейського Союзу

Сапрун Г. Г. , Хмеленко О. В. Удосконалення підходу до аналізу конкурентоспроможності підприємств в умовах міжнародної інтеграції

Семенова Л. Ю. , Заболотня А. В. Теоретичні аспекти системи розвитку персоналу на підприємстві

Середницька Л. П. , Гудима Н. В. Мерчандайзинг як інструмент впливу на покупця

Сигида Л. О. Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими каналами підприємства

Собченко Т. С. , Гнесь О. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами суб`єктів малого підприємництва

Теребух А. А. , Кошова Б. Р. Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України

Ткачук І. І. , Лядська М. В. Сучасні підходи до визначення сутності понять «інвестиції» та «інвестиційний проект»

Ткачук І. І. , Немашкалова А. А. Підходи до вивчення поняття «людський капітал»

Трифонов В. С. , Шебалков Г. О. Пенсійний фонд у цифрах

Трифонова О. Д. , Балаш О. О. Рецесія на фондовому ринку Китаю: прояви, причини виникнення та наслідки

Тюха І. В. , Погребна А. В. Стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку безалкогольних напоїв

Фоміних В. І. , Махова Н. І. , Самохліб О. І. Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств

Хлибова Т. О. , Черненок К. П. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні

Чумаченко І. Л. Аналіз системи медичного страхування в Україні

Шамін М. В. Науково-методичний підхід щодо оцінки інтелектуального потенціалу підприємства

Шевченко О. М. , Солод В. С. Глобалізація та аналіз її впливу на економічні процеси в Україні

Шевченко О. М. , Шевченко О. О. Аналіз тенденцій розвитку аутсорсингу фінансових послуг в світі та Україні

Юрій Е. О. , Бербека Л. А. Дослідження фінансової стійкості в системі оцінки фінансового стану підприємства

Ярова К. О. Криптовалюта: визначення правового статусу в Україні

9. Філософські наукиАвер`янова Н. М. Мистецька еліта в процесах консолідації українства: основні тенденції

Воропаєва Т. С. Проблема колоніального статусу України у наукових працях мислителів ХІХ століття

Ковач-Петрушенко А. О. Своеобразие идей постмодернизма в Италии

Поліщук Р. М. Українська культурна ідентичність як субстанційний чинник становлення світогляду українського народу

Сінельнікова М. В. The theme of death in the work of L. Tolstoy

Смольницька О. О. Українознавчий аспект філософської інтерпретації культурно-історичних епох у Дмитра Чижевського в зіставленні з концепцією Лео Фробеніуса

Соболь Т. В. , Туренко В. Е. The competence of the graduates of the philosophical faculty in accordance with existing inquiries and challenges

10. Філологічні наукиАлександрович Т. З. Специфіка прози Григорія Сковороди

Горбач Н. В. , Таран А. Д. Традиційне сюжетно-образне запозичення в художній концепції оповідання Вал. Шевчука «Самсон»

Греков В. О. Роль комп’ютерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Губа Л. В. Стилістична фігура персоніфікації у художніх казках Германа Гессе

Гусейнов А. С. Кoнцепт «їжa» як елемент нaціoнaльнoї німецькoї культури у світлі лінгвoкультурoлoгічнoгo підхoду

Дорошенко В. С. Значення лексичних одиниць в різних іноземних контекстах

Каландаров Ш. . Факторы лингвокультурологического изучения языковых единиц

Клевана В. В. Особливості перекладацького методу О. Є. Пахльовської

Кравченко В. О. , Рожко Г. І. «Час смертохристів. Міражі 2077 року» Юрія Щербака: питання жанру роману в науковому дискурсі

Матушкіна Д. Д. Аналіз елементів хронокомплексу міста в романі Є. Пашковського «Осінь для ангела»

Паньків У. П. «Неканонічний» Петро Равич: літературна спадщина

Пилипенко Л. Л. Analysis of emergence of English language

Полонська І. П. Критерії заміщення висловлювання в тексті

Потапенко О. І. , Чубань Т. В. , Левченко Т. М. Особливості перфективації вербальних дієслів конкретної фізичної дії

Рудоман О. А. Епістемічна модальність як мовна категорія дискурсу

Чуй А. В. Українська любовна лірика початку ХХ ст.: стан та перспективи дослідження

Шевченко М. Ю. Коммуникативность как дискурсивная характеристика в анализе художественного текста

11. Географічні наукиКрайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Вплив вуглеводневого складу нафтопродуктів на процеси їх розкладу і міграції

Сологуб Ю. І. , Ващенко А. О. Туристично-рекреаційний потенціал гірських територій Івано-Франківської області

Чернов Б. О. , Ковальська К. В. , Воловик Л. М. , Дзюбенко О. В. , Дудка І. Г. Формування творчої особистості майбутніх вчителів географії та біології в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті в умовах інтеграції науки і освіти

12. Юридичні наукиАвескулов В. Д. , Архипова Т. Е. Повторное проведение забастовки после признания её незаконной

Варібрус Д. О. Методологічні засади дослідження викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання

Вітів В. А. Організаційно-правовий механізм доступу до екологічної інформації

Волошина В. В. , Діордіца І. В. Право на повстання

Голяшкіна О. А. Механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі за законом України «Про запобігання корупції»

Єфімов М. М. Тактика обшуку при розслідуванні злочинів проти моральності

Міщенко І. В. , Басалюк Н. В. , Таркін В. П. Інформаційні війни й кібертероризм: поняття, особливості

Соларьова Д. В. До питання про використання соціальних мереж («груп смерті») як способу доведення до самогубства

Черніков Б. Ю. Право народу на самовизначення як принцип міжнародного права

Щербина В. С. Засоби законодавчої техніки: методологічні засади

13. Педагогічні наукиАлєко О. А. , Шелестова Д. В. Вплив ДНЗ та особистості вихователя на формування соціального досвіду старших дошкільників

Аматьєва О. П. , Демченко М. О. , Жолнерчик Г. М. З досвіду роботи ресурсного центру педагогічного факультету як валеонасиченого освітнього простору для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей

Бабаліч В. А. Організація самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор» за допомогою портфоліо

Берегова О. А. Міжнародний досвід професійного розвитку педагогічних працівників

Березка С. В. , Карпенко Т. В. Теоретичний аналіз наукових досліджень проблеми агресивної поведінки у психолого-педагогічній літературі

Бєлєнька Г. В. Європейські вектори нової стратегії підготовки дошкільних педагогів

Біличенко Г. В. Обгрунтування базових понять проблеми розвитку комунікативної культури особистості: соціально-педагогічний аспект

Богомолова Н. М. Вплив соціокультурного та педагогічного середовища на формування громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону

Богоніс О. М. Method of forming of the economic competence of the future junior specialists of hotel and restaurant service

Бондаренко Г. Л. Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи

Бондаренко Н. Б. , Кадіра К. В. Взаємодія різних освітніх ланок у системі підготовки майбутніх фахівців з дошкільної освіти

Брусенко А. С. Реалізація програми соціального театру в роботі з майбутніми соціальними педагогами

Брусенко А. С. , Лозинська А. В. Посередництво як соціально-педагогічна технологія вирішення конфліктів

Вертугіна В. М. , Сінозацька Т. П. Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії

Вознюк А. А. До проблеми громадянського виховання дітей дошкільного віку

Волинець К. І. , Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект

Георгян Н. М. , Пономаренко К. О. Педагогічні умови формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідних і близьких

Головко М. Б. , Нікіщенко Е. А. Педагогічна думка початку ХХ століття про теоретичні засади родинного виховання

Грибоєдова Т. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування готовності молодших школярів до самостійного життя

Дем’яненко В. І. Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії

Дметерко Н. В. Психологічні особливості розвитку рефлексивного мислення особи у процесі глибинної психокорекції

Добровольська-Піпіч І. Є. Організація самостійної роботи студентів як педагогічна умова формування академічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання

Дреева А. С. , Кызынгашева А. А. , Гринь С. А. Формирование экологической культуры и экологического сознания детей с ранних лет

Дронова О. О. , Нестерова Е. О. Інтеграція науки з мистецтвом у педагогічній технології художньо-естетичного розвитку дошкільників

Дубовик С. Г. Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи

Дудікова Л. В. Професійна етика та професійно-етична компетентність у змісті медичної освіті у кінці ХХ – початку ХХІ століття в Україні

Дяченко Н. О. Функціональні обов’язки молодих викладачів як складова їх професійної діяльності

Ендеберя І. В. , Новік І. І. Методологічний аналіз проблеми професійного становлення майбутніх практичних психологів

Жабенко О. В. Підвищення рівня професійної компетентності науково-педагогічних працівників: право чи обов’язок

Замашкіна О. Д. Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації дітей з особливими потребами в освітньому просторі

Захарченко Ю. В. Розвиток критичного мислення як умова формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу

Іванчук С. А. , Бонзарева Н. С. Проблема економічного виховання в теорії дошкільної педагогіки

Кахіані Ю. В. , Бондарчук А. О. Заклад інтернатного типу як суб’єкт соціально-педагогічної діяльності

Клунко Р. Ю. Оновлення змісту підготовки майбутніх вчителів до формування правової культури учнів

Коблик В. О. Діагностування вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці

Коношенко С. В. , Глущенко М. О. Інноваційні підходи до оптимізації соціально-педагогічного впливу на депривованого підлітка

Коняшина І. Б. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтів (молодших спеціалістів)

Копочинська Ю. В. , Шабашкевич О. А. Особливості психологічної готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

Котенко О. В. , Руднік Ю. В. Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації

Крайнова Л. В. Екосистемний підхід в ознайомленні з природою дітей дошкільного віку

Кривошея Н. Б. , Доломан А. О. Професійна підготовка майбутніх учителів музики на засадах особистісно орієнтованого підходу

Кричківська О. В. , Лиса Н. С. Критерії та пoказники сфoрмoванoсті міжкультурнoї кoмунікативнoї кoмпетентнoсті у студентів-випускників вищих навчальних закладів економічного профілю

Купчак М. Я. Реалізація педагогічних умов формування готовності до професійної діяльності майбутніх експертів з екології

Курінна С. М. , Любчак В. О. Роль гри у соціальному становленні особистості дитини дошкільного віку

Курінний Я. В. Реалізація авторської проектної програми «Економіка для дошкільників» у процесі первинної економічної соціалізації дітей 5-6-ти років

Кухтяк О. Я. Випереджувально-орієнтувальні тестові завдання як засіб управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх спеціалістів інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Лобода О. В. Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини

Марек Л. . , Сильвия Л. . Индивидуализация и инклюзия в образовании цыган из маргинализованных общин

Машовець М. А. , Науменко М. С. Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції

Мельник Н. І. Становлення системи дошкільної освіти у Франції

Метелюк В. І. Психологічні аспекти спілкування в полікультурному світі

Мирошникова М. С. Сучасний стан формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки

Михайлова Л. М. , Шульга Л. М. Технологія розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання

Міхєєва О. І. , Шутько О. О. Інтерактивна гра як засіб педагогічного впливу на розвиток «Я-концепції» дитини-дошкільника

Набока О. Г. , Демченко М. О. Методична компетентність вихователів дошкільних навчальних закладів: теоретичний аспект

Нечипоренко К. П. , Шкарбан Л. В. Підготовка вчителя початкової школи до здійснення диференційованого підходу у роботі з ліворукими учнями

Нігаметзянова К. Р. Формування мотиваційної компетентності курсантів на заняттях з іноземної мови професійного спілкування

Новоселецька І. Е. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку в реаліях євроінтеграційних вимірів

Орєхова Л. І. Творчий розвиток педагога та його чинники у дослідженнях вітчизняних лінгводидактів кінця ХІХ – початок ХХ століття

Остапенко Л. В. Основні принципи роботи з дитячим вокально-хоровим колективом

Пайкуш М. А. Методологічні засади інтеграції природничо-наукової та професійно-практичної підготовки лікаря

Паламар С. П. , Кондратюк С. Г. Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження

Паламаренко І. В. Виховання лідерських якостей майбутніх економістів

Панасенко Е. А. , Репринець І. О. Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх практичних психологів закладів освіти: теоретико-прикладний аспект

Паничок Т. Я. Особливості формування міжкультурної комунікації у процесі викладання німецької мови

Пасічник А. А. Особистісна стратегія професійної діяльності майбутніх вихователів ДНЗ

Петухова Л. Є. , Анісімова О. Е. Практико-орієнтований підхід до підготовки майбутніх фахівців дошкільної галузі у контексті педагогічної спадщини Ф. Фребеля

Подофєй С. О. Я-концепція людини як потенціал становлення її суб’єктності

Поляничко О. М. , Еретик А. А. Успішні практики підготовки вчителів початкової школи у країнах Європейського Союзу

Порядченко Л. А. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Прохоров О. А. Програма наукового дослідження в сфері безпеки та оборони

Проць М. З. Підготовка фахівців у галузі хімії у кращих вищих навчальних закладах США

Ревенко Н. В. Використання фортепіанних творів польських композиторів ХХ століття на заняттях з «Інструментального виконавства»

Різник В. В. , Різник Н. А. Національні особливості та закордонна практика підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

Романов І. І. Метод кейсів: перспективи використання у навчанні майбутніх правознавців англійської мови

Романюк А. А. Використання наочності у навчальному процесі початкової школи

Савченко Ю. Ю. Особливості формування статево-рольових уявлень у старших дошкільників

Садова Т. А. , Рудакова А. О. Формування пізнавальної активності дошкільників як психолого-педагогічна проблема

Сарновська Н. І. Проблеми формування загальних та професійних компетенцій студентів у навчально-професійній діяльності

Седашева С. Л. , Перевозник О. В. Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності

Сивопляс Н. В. , Беркутов К. Ю. Втрата як екзистенційна зустріч (психотерапевтичний аспект)

Ситник О. І. Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії

Сіненко О. О. Питання організації діяльності студентського хорового аматорства на сучасному етапі

Стахів М. О. , Боднар Ю. С. Дидактична гра як засіб формування професійної компетентності вчителя початкових класів

Суховієнко Н. А. Особливості підготовки майбутнього вихователя до формування узагальнення у дошкільників з психофізичними порушеннями

Тимофєєв В. А. Система трансформаційних вправ для імерсійного методу викладання іноземних мов на мовних курсах

Трубник І. В. Формування іміджу майбутнього соціального педагога

Федорова О. А. Особливості навчання інокомунікантів фонетично-інтонаційного аспекту української мови

Форкун Н. В. Організація та результати педагогічного експерименту з впровадження методики навчання механіки в старшій школі на засадах компетентнісного підходу

Харківська А. І. Формування особистості вихователя дітей дошкільного віку – джерело розвитку особистості дитини

Храпай О. І. , Бурчак С. О. Розвиток у майбутніх вчителів математики умінь комплексного планування та конкретизації цілей уроку при ров`язуванні прикладних задач

Часова Е. В. , Демчишина О. В. Особливості навчання хімії іноземних слухачів підготовчого відділення

Шевчук Б. В. Сучасні підходи організації освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів на основі КОЗН

Шилінська І. Ф. Розвиток навичок міжкультурної комунікації у майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення іноземної мови

Штуца К. М. Впровадження інноваційних технологій для розвитку іншомовної комунікативної компетенції у фахівців з міжнародного права у вищому навчальному закладі

Яковлева В. А. Проблема формування пізнавальної самостійності у майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки

Яковлева В. А. , Кульбанська І. М. Застосування інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах на прикладі дисципліни «Інтегрований захист лісу»

14. Медичні наукиЖук Н. І. , Вівсянник В. В. , Піддубна А. А. , Бойко Л. Д. , Проскурняк І. М. Morphofunctional features change of gastric mucosa during differential treatment in patients with chronic kidney disease II and III stages on background of erosive and ulcerative lesions of gastroduodenal area

Іваненко М. О. Зміни рівнів мелатонiну у хворих на рак тіла матки з різними типами вегетативної регуляції на етапах протипухлинного лікування

Мельник В. І. Особливості запровадження інноваційних форм підсумкового контролю у медичних університетах

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Єремчук Я. О. Гігієнічна оцінка умов проживання старшокласників, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

Ортинська А. В. Перспективи застосування рідких кристалів у медицині

Полстяной А. О. , Постолов О. М. Можливості використання лікувальних мінеральних вод України в онкології

Синица Ю. П. Взаимосвязь между сосудистым ремоделированием и нарушением пуринового обмена у больных подагрой в сочетании с артериальной гипертензией

Шерстюк С. А. , Федорченко М. А. , Храмова Т. А. , Полстяной А. А. Эффективность некоторых способов коррекции миопии в контроле за её прогрессированием

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАндрійчук П. О. Техніко-виражальні особливості сучасного баянного виконавства

Афанасьєва Е. Ю. Методичні особливості роботи концертмейстера з студентами-музикантами у вищих мистецьких навчальних закладах

Бенюк Б. М. , Нечепоренко В. М. Методика залучення дітей до театральної художньо-творчої діяльності в системі позашкільної освіти

Бойко О. С. Танцювальні перфоманси в сучасній Україні

Бондаренко А. І. Звукові технології як чинник творення музики кінця 1960-х років

Брояко Н. Б. До проблеми бандурної інтерпретації: психологічна домінанта

Гресь О. І. Письменницька спадщина М. Гоголя в українському балетному театрі на рубежі ХХ – ХХІ століть

Дріневська В. С. Деякі питання сценічного втілення народної пісні

Зайцева І. Є. Деякі тенденції розвитку українського мюзиклу як мистецтва і галузі шоу-індустрії

Закрасняна Ж. М. Барокова опера та її актуалізація в сучасній музичній культурі

Кдирова І. О. Мистецтво народного грузинського танцю в сучасній інтерпретації хореографічних колективів етнічних громад міста Києва

Ковмір Н. В. До питання становлення проблематики музичної психології

Короленко Є. О. , Гапчук Ю. О. Театральний простір XIX століття: пошук нової виразності

Кречко Н. М. Характерні ознаки репертуарної політики академічних хорових колективів України в контексті розвитку вітчизняної хорової культури другої половини XX століття

Литвиненко А. І. Етапами творчої біографії Леоніда Лісовського: становлення композитора

Лігус В. О. Еволюція українського академічного народно-інструментального виконавства ХХ–ХХІ ст.: соціокультурний аспект

Мельниченко І. В. Специфіка естетики постмодернізму в контексті феномену творчості Валентина Сильвестрова

Небесник А. В. Формування «Київ модерн-балету» як авторського репертуарного театру

Несмашна Л. Ю. , Сабрі С. С. , Чабаненко Н. А. Бандурне мистецтво в умовах глобалізації сучасного культуропростору

Остапчук Н. М. Митецька постать В. В. Бесфамільнова в контексті формування академічної баянно-акордеонної школи в Україні

Перцов М. О. Сучасні модифікації флейти та їх використання в музичній практиці

Перцова Н. О. Методичні аспекти роботи з дитячим хоровим колективом

Прохорова Н. А. Текстиль в інтер`єрі стилю модерн: історія і сучасність

Романенкова Ю. В. Творческая деятельность Александры Барбалат как презентация ювелирного искусства современной Украины в зарубежном художественном поле

Савченко Г. С. Риси оркестрового стилю А. Брукнера

Самолюк В. М. , Лузан О. В. Баян в контексті музичної культури XX століття

Сінельніков І. Г. Вокальна робота у молодіжному фольклорному ансамблі: теорія і практика

Скопцова О. М. , Гриценко В. В. Роль інструментального супроводу в народному хорі

Стадник А. М. Акордеон в аспекті культурно-мистецьких концепцій Німеччини: історіографія питання

Тилик І. В. , Комаренко Н. М. Ментально-світоглядні та жанрово-стильові аспекти розвитку української музичної культури періоду Гетьманщини

Узікова О. В. , Чабаненко Н. А. Мистецько-філософські засади творчості М. К. Чюрльоніса

Ферендович М. В. Маловідомі сторінки життєтворчості диригента Натана Гермеліна

Ямборська К. С. Екранізація літературних творів Григорія Квітки-Основ’яненка у контексті радянського фольклорного кінематографу

18. АрхітектураГолубчак К. Т. Соціально-економічні аспекти формування духовно-реколекційних центрів

Гудым М. Г. , Попович В. В. , Гринь С. А. Проект «Венера» как устойчивое развитие будущего человечества

Шкурупій М. Ю. Сучасні концепції розвитку річкових яхтових комплексів, як поліфункціонального об’єкта

19. Психологічні наукиБеспалова Н. В. , Яковлева Т. І. Освітній туризм та психологічна адаптація студентів-іноземців

Вінтюк Ю. В. Українські науковці та Львівсько-Варшавська філософська школа: проблема приналежності

Герасіна С. В. , Сєргєєва А. Ю. Корекція порушень психофізичного розвитку дітей з вадами опорно-рухового апарату засобами дельфінотерапії

Чаркіна О. А. , Зайва А. С. Травматичний досвід як детермінанта професійного вибору студента-психолога

Ярощук А. А. Поняття сім’ї та шлюбу як основа формування матримоніальних настанов у старших школярів

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиДуюн А. І. , Норцова А. Є. , Гринь С. О. Процес урбанізації в Україні та світі

Овчарова Л. М. Причини та форми прояву соціальної ексклюзії у сучасному українському суспільстві

Середницька Л. П. , Маслюк Ю. В. Сучасний стан та перспективи розвитку маркетингової діяльності закладів ресторанного господарства

23. Політичні наукиКияниця Л. Л. Трансформації «правої» та «лівої» парадигм у сучасному політичному дискурсі: глобально-історичний контекст

24. Фізичне виховання та спортБісмак О. В. Фізична реабілітація у комплексному відновленні хворих на неврит лицевого нерва

Бугаевский К. А. Изучение значений полового диморфизма и ряда репродуктивных показателей у юных спортсменок, занимающихся кикбоксингом

Вилянский В. Н. Контрольные упражнения оценки специально-технической подготовленности студентов по специализации «Восточные единоборства»

Дяченко Ю. Л. Оптимізація фізичної працездатності юнаків на заняттях фізичної культури із використанням елементів вільної боротьби

25. Державне управлінняГбур З. В. Методи та принципи державного управління економічною безпекою

Коновал В. О. Рекомендації органам публічної влади місцевого рівня щодо розроблення і застосування організаційно-правових механізмів державного управління електронним урядуванням

Сакун А. А. , Тардаскина Т. Н. Государственное управление успешным национальным брендом в условиях глобализации

26. КультурологіяБондарчук В. О. Постановка опери Дж. Россіні «Севільський цирульник» у режисерській інтерпретації Д. М. Гнатюка

27. Соціальні комунікаціїОлійник О. М. Фактори успішності готельно-ресторанних комплексів

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"