Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №3 (67) березень 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиМисака Г. В. , Нарсія К. Н. Удосконалення обліку фінансових результатів на основі застосування сучасних інформаційних технологій

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиТарновська А. В. , Генега А. Б. , Семочко О. М. , Яремчук М. М. Морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за дії антибіотиків класу фторхінолонів

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГринь Г. І. , Мязіна О. В. , Гринь С. О. , Мірошніченко Н. М. Дослідження сумісної розчинності сполук ванадія, нікеля та молібдену

Катенін В. Д. , Лаптій О. О. , Босюк А. С. , Гринь С. О. Наскільки «зелена» альтернативна енергетика?

Козлова А. М. , Кочетов М. С. , Гринь С. О. Біологічна очистка стічних вод в анаеробних умовах. Виробництво біогазу

Лазуткін М. І. , Журавель М. О. Компенсації працівникам за умови праці відповідно до результатів атестації робочих місць

Молчанов В. І. Особливості визначення ринкової вартості мобільних телефонів при проведення судових товарознавчих експертиз

Мустафа Б. Б. , Шахмарова Р. С. , Гусейнов Б. Г. , Джаббаров Т. Г. Термическая обработка поршневых колец, изготовленных из высококачественного синтетического чугуна

Рикусова Н. І. , Шестопалов О. В. , Щукіна Л. П. Аналіз впливу об’єктів нафтогазовидобутку на екологічну безпеку Полтавської області

Скирда О. Є. , Соколовська О. О. , Карпенко З. П. , Грінчук А. О. Товарознавчі аспекти якості заморожених овочів

6. Сільськогосподарські наукиКормош С. М. Фіточай – інноваційний продукт для поповнення регіонального ринку продовольчої пряної продукції

Матусяк М. В. Дослідження та аналіз складу трав’яного покриву фітоценозів м. Вінниця на прикладі окремих ділянок лісопарку та ботанічного саду ВНАУ

7. Історичні наукиВізітів Ю. М. Роль одного листа як джерела інформації до пластової історії на Волині (20-30-ті роки ХХ століття)

Долженко Ю. В. Schädel der Epoche von Kiewer Rus aus der kiometrii der Antoniie Höhlen in der Stadt Chernihiv

Короткий О. В. Особливості смертної кари у Війську Запорозькому: проблема відсутності професії ката на Січі

Крецул Н. І. Роль В. І. Липського в становленні Академії наук України

Ніколаєва Н. Б. Репресії в Київському державному університеті на прикладі Богдановича Бориса Вікторовича

Скоропляс Т. В. Історія субкультури хіпі в Україні від моменту зародження до сучасності

8. Економічні наукиБагрій Н. Я. , Тивончук О. І. Облік фінансових результатів діяльності суб’єктів малого підприємництва та шляхи його вдосконалення

Войнича Л. Й. Стратегічний маркетинг як основа сучасної бізнес-моделі

Гайдук І. С. Ризики імплементації вдосконалення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Гуренко Т. О. , Бабошина О. М. Вплив непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів на прийняття управлінських рішень

Засадний Б. А. , Башкін І. Е. Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність

Зінюк М. С. Корпоративне управління в епоху цифровізації

Козачёк Н. М. , Гончар И. А. Выявление факторов, влияющих на увеличение производительности проектных команд

Лысевич С. Г. , Сенчуков Я. В. , Збаранская В. В. Повышение общественной полезности финансово-промышленных групп путём государственного управления

Маршук Л. М. , Плахтій В. Г. Особливості оподаткування страхових компаній в Україні: cучасний стан та перспективи розвитку

Пойдин П. І. Особливості використання окремих економічних інструментів екологічної безпеки у провідних країнах світу

Рудь І. Ю. , Рудь В. О. Оптимізація портфеля страхової компанії з врахуванням ступенів ризику

Ткачук Д. С. Оптимізація прибутковості підприємства на ринку фінансових послуг

Чубка О. М. , Постернак І. В. Системи бюджетування діяльності підприємства: проблеми і раціональне їх вирішення

Швець В. Г. , Однорог Є. В. Вплив пенсійної реформи на систему бухгалтерського обліку соціального страхування

Шкуліпа Л. В. Конверсія вітчизняної практики обліку податку на прибуток до міжнародних стандартів фінансової звітності

9. Філософські наукиСупрун Г. Г. Типологічна модель поведінки як індивідуальна тактика самореалізації особистості (згідно теорії типів особистості К. Юнга)

10. Філологічні наукиБілас А. А. , Семенченко О. В. Відтворення функцій фамільяризмів як одиниць розмовного мовлення у перекладі

Білоус А. О. Словотворення відлокативних агентивних іменників в українській мові порівняно з польською та англійською мовами

Голяк Т. В. Поза кадром: історія підготовки до друку тридцятитомного видання творів Івана Франка

Коб`юк М. В. Ідеографічний аналіз лексико-семантичного поля «морська справа» у романі Дж. Лондона «Морський Вовк»

Кравченко Т. В. , Огієнко В. П. Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній мові

Нечипорук В. М. Concepts of equivalence in the Martin Luther translation of the Bible and its modern revision

Панькова А. В. Використання локальних стратегій при перекладі історичних реалій

Погорєлова К. Ю. Рухомий суфіксально-кореневий акцентно-дериваційний тип віддієслівних суфіксальних іменників в українській мові та нерухомі акцентно-дериваційні типи в російській

Русинко-Бомбик Л. М. Прескриптивні та дескриптивні дослідження української мови авторства Василя Сімовича (чехословацький період)

Тагільцева Я. М. , Тюріна К. О. , Сахарова Л. М. Use of antonyms in English proverbs and sayings

Шарата Н. Г. , Кравченко Т. П. Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки

Шелепкова І. М. Динамічні процеси мовної моди студентського соціуму на сучасному етапі розвитку

11. Географічні наукиКрайнюков О. М. , Тімченко В. Д. , Федорченко О. О. , Крайнюков О. О. Застосування механізму компенсації негативного впливу хімічного підприємства на навколишнє середовище

12. Юридичні наукиБайда А. О. , Петрівна Л. С. Покарання у виді довічного позбавлення волі як порушення прав людини

Ліпіна В. В. Кримінальний проступок у контексті реформування кримінального законодавства

Марченко В. Ю. Таємниця кореспонденції (листування) осіб, що взяті під варту, та засуджених в Україні: міф чи реальність?

Настіна О. І. Об’єкти права комунальної власності на землю та поділ земель на категорії за Земельним кодексом України

Петерімова О. Р. Особливості відбування покарання жінками, засудженими до позбавлення волі

Пшеничка Я. В. Забезпечення реалізації права на освіту засуджених до позбавлення волі в Україні та зарубіжних країнах

Соларьова Д. В. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в Україні та зарубіжних країнах

Татаренко Г. В. , Кузнецов О. М. , Татаренко І. В. Служба пробації в Україні: проблеми законодавчого регламентування

13. Педагогічні наукиАндрейкова І. Б. Чинники вдосконалення якості іншомовної освіти в політехнічному університеті

Демченко Н. С. Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції студентів-економістів

Задунайська Ю. В. , Кость С. П. Міжкультурна комунікативна компетенція здобувачів вищої освіти: особливості формування в процесі викладання іноземної мови

Ілляхова М. В. Creative activity of personality in the context of formation of educational models

Косяк В. І. Роль нарисної геометрії у графічній підготовці іноземних студентів початкового етапу навчання

Кукса Б. В. Міжкультурний підхід до формування міжкультурної ділової компетентності у майбутніх фахівців туризму

Кушнір К. В. , Пилипчук І. В. Вітчизняна музично-педагогічна спадщина українських композиторів як невід’ємна частина музичної культури молодших школярів

Мирошниченко О. А. Розвиток когнітивних навичок дітей в концепції Джерома Сеймура Брунера

Мялюк О. П. , Марущак М. І. , Штрімайтіс О. В. Компетентнісний підхід для майбутніх лікарів-лаборантів: зміст і основні підходи формування шляхом проведення професійних змагань з дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика»

Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади

Фрига І. О. Встановлення та розвиток освіти дорослих в мережі церковнопарафіяльних шкіл Подільської губернії у другій половині ХІХ століття – початку ХХ століття

Хоменко І. М. Критерії та показники рівнів розвитку контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання

Чемоніна Л. В. Створення ситуації успіху на уроках української мови і літературного читання в початковій школі засобами сучасних технологій навчання

Шевченко М. В. Analysis of authentic videos as study-enhancing aids in English for specific purposes lessons at technical universities

Шмирко В. І. , Якімцов Ю. В. , Коробко О. В. , Троян Ю. І. Рекомендації по підвищенню безпеки під час роботи фахівців зі спеціальної освіти

14. Медичні наукиДученко Е. А. Исследование противовоспалительной активности производных гидразида 3-метил-7-этилксантинил-8-тиоуксусной кислоты

Лагода Д. О. , Величко В. І. , Бажора Я. І. Оцінка поліморфізму генів TLR2, TLR 4, FTO у пацієнтів з БА з НадМТ або ожирінням в Одеському регіоні

Мельник В. С. Показники дерматогліфіки як маркери ризику виникнення зубощелепових аномалій

15. Фармацевтичні наукиПруд А. М. , Шостак Л. Г. Дослідження структури ринку лікарських засобів що виявляють відхаркувальну дію

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАфанасьєв С. М. Класичний екзерсис І. Лукашової як унікальна педагогічна методика виховання артиста балету

Джабраилова-Кушнир Э. Д. Понятие «музыкально-художественный образ» в современных музыковедческих концепциях

Каменецька Ю. В. Сакральна тематика в сучасному українському екслібрисі

Петрикова О. П. , Юдін А. А. Музична культура і духовність як чинники розвитку сучасного суспільства

Ужинський М. Ю. Мистецькі технології та звукорежисура у драматичному театрі

Филиппова О. Н. Творчество И. И. Машкова – поэта в живописи (1881-1944)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиКудінова М. С. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «стресостійкість»

Мединцов И. В. , Терлецкая Л. Г. Актуальное определение феномена осознанности (mindfulness)

Пляка Л. В. , Кайдалова Л. Г. , Альохіна Н. В. Формування стресостійкості як складової психологічного здоров’я сучасного викладача

Семенів Н. М. Дослідження етнічної толерантності в студентському середовищі

Яновська Т. А. Прояв особливостей мислення першокласників в умовах традиційного навчання

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиТихоненко І. В. , Андрущак О. В. Українсько-азербайджанські відносини за президентства Петра Порошенка

24. Фізичне виховання та спортГуренко О. А. Основні підходи до формування культури здоров’я у студентів ЗВО

Ільчишина В. В. Розвиток техніки у баскетболістів за рахунок сучасних технологій у закладах вищої освіти

Пуздимір М. І. Розвиток витривалості, швидкості та спритності засобами легкої атлетики у студентів непрофільних ЗВО

Чехівська Ю. С. Настільний теніс як засіб фізичного виховання для занять студентів спеціальної медичної групи

25. Державне управлінняБорисова А. М. Інформаційні технології як визначальний інструмент формування моделі ефективного державного управління

Опар Н. В. Суспільне усвідомлення необхідності забезпечення якості вищої освіти в Україні: соціологічний зріз

26. КультурологіяЛисинюк М. В. Мова і цивілізація: взаємозв’язок та взаємообумовленість

Петруня-Пилявська Н. А. Проблематика теоретичної моделі культури

27. Соціальні комунікаціїКарнаух А. С. Зарубіжний досвід соціального конструювання спорту за допомогою спортивних комунікацій

Кисіль В. В. Категорійний апарат предмету популяризації інженерно-технічної науки

Шевченко Г. О. Крос-медійна комунікація: конвергенція світоглядів

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика