Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №3 (79) березень 2020 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиДрузь Ю. В. Антибіоплівкова активність азитроміцину щодо S. аureus та P. aeruginosa

Крайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Зюзь Т. М. Еколого-токсикологічна оцінка якості води річки Лопань в межах Дергачівського району Харківської області

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиЄрохін А. Л. , Зацеркляний Г. А. Інформаційна технологія управління тепловтратами будівлі

Молчанов В. І. Основні принципи та методи визначенні вартості ювелірних виробів при проведенні судових товарознавчих експертиз

Москвітіна А. С. Аналітична модель системи теплопостачання з геліоколекторами та акумулятором теплоти

Москвітіна А. С. , Шишина М. О. Дослідження поля температур у приміщенні при роботі систем кондиціонування при змінних теплових навантаженнях приміщення

Поліщук Л. М. Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном

Согор А. Р. , Согор М. А. Web-mapping of environmental pollution of surface waters

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні науки
8. Економічні наукиБаран А. І. Біологічні активи і сільськогосподарська продукція в контексті впровадження МСБО 41

Блащук-Дев`яткіна Н. З. , Ігнатишина В. М. , Скидан У. І. Сучасні тенденції формування ресурсів комерційних банків України

Ваганова Л. В. , Гуменюк А. Ф. Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки

Войнича Л. Й. Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності продукції рослинництва та напрями формування конкурентної стратегії галузі

Волинець О. О. Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку

Волошина О. В. , Манжос Е. О. Організаційна модель проектування туристичного кластера

Гайдаржийська О. М. , Костюнік О. В. , Щепіна Т. Г. Особливості організації самостійної роботи студентів та її мотивація в процесі опанування бухгалтерського обліку

Гардашник Е. В. , Романченко Н. В. Ефективні способи взаємодії зі споживачами

Касій Л. В. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком сільського (зеленого) туризму Львівщини

Костирко Л. А. , Соломатіна Т. В. Бюджетна підтримка розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки

Малтиз В. В. , Батраченко А. О. Сучасний підхід до стратегічного управління розвитком персоналу підприємства

Мельник Ю. В. , Самосудов А. С. Розвиток експортного потенціалу підприємств молочної галузі в умовах європейської інтеграції України

Петруньок О. О. Управління ринковими ризиками в контексті фінансової безпеки банківської діяльності в Україні

Попович О. В. , Задерака Н. М. , Федоренко Д. Л. Теоретичні аспекти формування доходів підприємств та шляхи підвищення їх рівня

Процик І. С. , Кара Н. І. Плинність кадрів на підприємстві та шляхи її зменшення

Рекун Г. П. , Мерінова Н. О. Особливості управління розвитком персоналу в ІТ-компаніях України

Семенда Д. К. , Семенда О. В. , Семенда О. В. Оцінка розвитку ринку продукції олійних культур

Татарин Н. Б. , Баїк А. І. , Огірко О. Т. Особливості грошово-кредитної політики НБУ на сучасному етапі

Татарин Н. Б. , Ігнатишина В. М. , Скидан У. І. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України на сучасному етапі

Татарин Н. Б. , Петрович А. З. , Педченко І. І. Стан та перспективи розвитку фінансового ринку України

9. Філософські наукиЗацепіна Н. О. Феноменологія релігійного туризму

Москальчук М. М. Ідея толерантності в філософії гуманізму і трансгуманізму

10. Філологічні наукиSikora L. T. To the question of the undervaluation of women’s writing in the 19th–20th centuries

Stupnytska H. I. Moral values of the characters in English and Ukrainian comedy art

Syrko I. M. The dominant motifs and images in Vasyl Stus` prison poetry

Tymchuk O. T. Linguocultural aspect of phraseological units in American English

Бойко В. В. Етно-національна основа літератури як складника культури

Братусь І. В. , Михалевич В. В. , Гунька А. М. Історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок»

Бродська О. О. Художня деталь у творах Артура Шніцлера: мотив професії у текстовій структурі

Вознюк Г. А. Особливості образу ліричної героїні збірки Йосано Акіко «Скуйовджене волосся»

Воробель М. М. Шляхи та причини інтеграції англіцизмів у сучасну німецьку мову

Горда В. В. Навчання перекладу у соціокультурній площині

Гоцинець І. Л. Використання онлайн-платформ у процесі розвитку німецькомовної комунікації

Григоренко А. М. Особливості укладання лексикографічних праць

Данилович О. Д. Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у художньому стилі сучасної англійської мови

Дровозюк Л. М. Виховний потенціал творів українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Дубравська З. Р. Концептуалізація поняття «гроші» у романі Мартіна Еміса «Гроші: записка самогубця»

Дуркалевич В. В. Образ міста в автобіографічному наративі Івана Франка

Дутка О. Я. Германізми у складі омонімів сучасної української мови

Дучимінська Г. Ю. , Вишнівський Р. Й. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор’єва

Зимомря М. М. Рецепція термінів ужиткового мистецтва як засобу відображення етнокультурного середовища у процесі перекладу англійською мовою

Каракевич Р. О. Лінгвокультуремна асиметрія гастронімів (на матеріалі німецької та української мов)

Касіяненко О. М. Граматична форма управлінського документа в контексті нових правил правопису

Коваль Р. С. Синонімія у терміносистемі фізичної та реабілітаційної медицини (на матеріалі французької та української мов)

Корнієць К. А. Iсторiя становлення та розвитку Турецького лiнгвiстичного товариства

Кравців М. М. , Соболь Л. І. Потенціал графем та їхніх назв в науковому стилі української мови

Лебедь Ю. Б. Експресивність фразеологічних одиниць

Лужецька Н. Я. Метафорична концептуалізація у Франковому політичному тексті

Лужецька Н. Я.

Лужецька О. М. , Петришин О. Л. Мовностилістичні особливості малої прози Джойс Керол Оутс

Маркова М. В. Пісенні тексти Віктора Винника як літературне явище

Микуланинець К. О. Сленг та жаргон: особливості та доречність використання

Омелянчик Т. Г. Ремінісценції зі «Слова о полку Ігоревім» у поемі Максима Рильського «Слово про рідну матір»

Павліченко Л. В. Особливості практичної підготовки майбутніх вчителів філологів

Павлушенко О. А. , Мазай Л. Ю. Концепт «держава» у свідомості молодої генерації українців (на матеріалі асоціативного експерименту)

Пак А. . Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль «Наш испорченный герой»

Перелома Т. С. , Варава О. Г. Компаративний аналіз монофтонгів і дифтонгів китайської та української мов як засіб подолання мовної інтерференції

Пилипова І. О. Лінгвальні та соціолінгвальні параметри інновацій англійської мови

Похилюк О. М. , Зубатюк О. В. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти в Україні

Пушик Н. В. Переклад правових документів: види, вимоги, складність перекладу

Радченко О. А. , Гірна Т. М. Проблема синтезу культур у німецькій літературі доби модернізму

Сабат С. І. MyEnglishLab as an effective component of blended learning approach in English language teaching

Сивик О. А. Проблематика концепту «простір» у німецькій казці

Сулима О. П. Словотвірний потенціал процесуальних дієслів

Талалай Ю. О. Багатомовність як міждисциплінарний феномен

Терлецька Л. П. Внутрішні закономірності та основні ознаки фразеологічних одиниць в англійській мові

Федчук Л. І. Професійне спрямовання мовної підготовки майбутніх учителів-філологів

Чобанюк М. М. Юрій Луцький: погляд сучасного українського літературознавства

Яворська О. М. Топос Дрогобича зламу ХІХ–ХХ ст. у просторовій локалізації міста Станіслава Мюллера

Яворська Ю. Д. Стійкість як прояв відносної завершеності семіологічних процесів, що протікають у ідіоматичних інтенсифікаторах

Яковенко Т. В. «Прийду на сповідь до Дніпра...» (художній всесвіт Миколи Лукова)

Ямшинська Н. В. , Свиридова Л. Г. Master students` work with authentic scientific materials as a key factor of advancement of scientific discourse

11. Географічні наукиПечерна К. Ю. , Яковлева Т. І. , Беспалова Н. В. Гастрономічний туризм Андалусії

12. Юридичні наукиMurad J. . Personal characteristics of independent directors affecting the quality of their performance

Байда А. О. , Склезь О. А. Особливості кваліфікації злочинів за статтею «Шахрайство з фінансовими ресурсами»

Бобко Л. О. , Хомутецький Д. С. , Бойда А. В. Комунікативний аспект професійної діяльності юриста

Кириченко В. С. , Пахомов В. В. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом

Коваль В. О. Готовність фахівців безпекових інституцій до професійної діяльності: поняття та зміст

Кудрявцев Є. В. Основні етапи розвитку американського кримінального судочинства

Пахомов В. В. , Безвін О. С. Домашнє насильство в Україні та закордоном

Пілюшенко Д. О. Загальна характеристика злочинів проти екологічної безпеки

13. Педагогічні наукиАкімова О. М. , Бабакіна О. О. , Кузнецова О. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання

Бешок Т. В. Аналіз інформаційних джерел які сприяють формуванню медіаграмотності майбутніх учителів

Білицька В. М. Роль національної рамки кваліфікацій у системі освіти Німеччини

Боднар Т. О. Етапи розвитку змішаного навчання: минуле, теперішнє, майбутнє (літературний аналіз)

Бойчук В. М. , Бойчук О. Ю. Мультидисциплінарний підхід до викладання гуманітарних дисциплін у закладах освіти

Ващенко О. М. , Романенко Л. В. , Макаренко Н. В. Організація впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес початкової школи: теоретичний вимір

Гальянова О. А. Формування мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя в умовах педагогічного коледжу

Гелеш А. В. Методика підготовки експертів з акредитації освітніх програм в Україні: шляхи удосконалення

Головська I. В. Теоретичні засади використання інтерактивних методів на уроках іноземної мови

Головська I. В. , Данюк Г. Л. Застосування інформаційних технологій в позакласній роботі як засобу мотивації учнів, що здобувають профільну середню освіту, до вивчення іноземних мов

Гречаник Н. І. Теоретичні й практичні основи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі вищої педагогічної освіти Сполучених Штатів Америки

Гриценко А. П. Особливості побудови віртуального музею «Мультимедійна стрічка подій в історії української державності»

Гулич М. М. Теоретико-методичні аспекти формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками

Дубовик С. Г. , Повшедна О. О. Формування в молодших школярів умінь редагувати тексти

Духаніна Н. М. Ефективність інформаційно-комунікативних процесів у сучасному медійному просторі

Кабаль М. В. M-learning як різновид дистанційного навчання

Книжник О. В. Використання здоров’язбережувальних технологій на заняттях української філології

Ковальова О. С. Інноваційне середовище як педагогічна умова формування інноваційної компетентності майбутнього авіаційного фахівця

Костик Є. В. Ґенеза виховання духовно-моральних цінностей особистості у світовій і зарубіжній педагогічній освіті

Кравченко Т. В. , Огієнко В. П. Організація навчального процесу у дистанційному навчанні з використанням мобільних технологій в системі вищої освіти

Кудрявцева В. Ф. Institutional framework of upgrading maritime English instructors skills

Кушнір А. С. Smart-технології в освіті як чинник інформаційного розвитку суспільства

Лазарь О. Ю. , Кисла О. Ф. Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку

Лемко Г. І. , Медведчук І. І. Рівні розвитку соціально-моральної позиції у сучасних старшокласників

Ліскович О. В. Розвиток ініціативності та підприємливості учнів у процесі розв’язування фізичних задач

Лугова В. М. , Чумак Г. М. Напрями удосконалення іміджу викладача закладу вищої освіти

Лучкевич В. В. Інноваційні технології у професійному розвитку викладачів французької мови в Україні

Манжос Е. О. Peculiarities of the communicative competence development of future agrarian specialists

Мокляк В. М. , Бондаренко Т. С. Особливості використання Google-диску в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти

Науменко У. В. Комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної (англійської) мови у вищих навчальних закладах України: теорія і практика

Пристай Г. В. Методичні аспекти формування аудитивної компетентності у майбутніх вчителів англійської мови

Радько Я. В. , Кисла О. Ф. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі

Романчук О. В. , Данилевич М. В. , Гуцуляк В. Р. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні

Сакалюк О. П. , Мисенко В. А. Розвиток дослідницьких умінь учнів 3-4 класів в альтернативних школах України

Сакалюк О. П. , Стефунько Л. І. Складові компоненти підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого навчання у початковій школі

Сакалюк О. П. , Шпіца Р. І. Формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів початкової школи за допомогою веб-квестів

Скрипник Н. І. Застосування корпусних технологій у навчанні майбутніх учителів української мови та літератури

Смолікевич Н. Р. , Цегелик Г. В. , Дунець О. Р. Foreign students’ common studying problems in universities in Ukraine

Стеців Я. В. , Мельник В. В. , Богомолюк О. А. Роль лідерства у формуванні та управлінні військовим підрозділом під час активної фази антитерористичної операції 2014 року

Стечкевич О. О. , Кушпіт У. В. Експериментальна перевірка ефективності інтегративного підходу до розвитку іншомовної професійної компетенції вчителя фізики

Тюльпа Т. М. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці

Федорцова О. Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови у ВНЗ

Шагала Л. Б. Освітні трансформації як передумова формування системного характеру українського шкільництва у Польщі

Шевців Г. М. Стиль як літературознавча категорія у французьких і німецьких дослідженнях

Щипачова Д. С. Pedagogical conditions of individually-oriented foreign language training for students of a technical university

Юрко Н. А. , Стифанишин І. М. , Проценко У. М. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень

14. Медичні наукиІваненко Н. О. Challenges for Ukrainian medical education

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБоршуляк А. М. Символіка семантичних фігур образу скорботи в музичному мистецтві від античності до бароко

Драч Т. Л. Хореографічна підготовка артистів естради та цирку

Романенкова Ю. В. Сучасна українська циркова школа як інструмент презентування країни у світовому культурному просторі

Филиппова О. Н. Творчество А. Н. Северцова (1866-1936) – ученого и художника

Шнуренко Т. В. Етномузичне дослідження Західної Черкащини – експедиційні та музичні розвідки

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБагрій В. В. , Титла І. М. Взаємозв`язок соціального статусу і мотиваційної сфери особистості

Березюк Т. П. Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого закладу освіти

20. Військові наукиСамойленко В. М. , Толокнєєв В. О. , Мартинов І. В. Тактичний пейнтбол як ігрова форма навчання курсантів у навчальних закладах правоохоронних органів

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиАгапова В. І. Політичні відносини між Іспанією та США у постбіполярний період

24. Фізичне виховання та спортМасляник У. В. Особливості впливу асиметрично-точкового масажу при правосторонньому грудному сколіозі хребта

25. Державне управлінняГацуля О. М. Державноуправлінські реформи і конституційний процес в Україні

26. КультурологіяАлиева С. А. Роль женщины в современной культуре Азербайджана

27. Соціальні комунікаціїБалюн О. О. , Беліменко А. О. Зарубіжний досвід впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах кондитерського ринку

Патряк О. Т. Роль документаційного забезпечення в процесі управління корпоративними права телекомунікаційних підприємств

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика