Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Розвиток економічної системи в умовах глобалізації» 
(м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиДіхтяренко М. О. , Горшков М. А. Еволюція світових валютних систем

Дунець А. А. , Горшков М. А. Корпоративні форми господарств

Косолапова О. В. , Горшков М. А. Передумови виникнення меркантилізму

Мельничук М. В. , Горшков М. А. Державно-монополістичний капіталізм

Смішко А. В. Мікроекономічна модель підприємства

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниДвойних К. Є. Феномен економічного поля: теоретико-прикладна інтерпретація в умовах сучасної світової економіки

Свєтлова О. В. , Римарева Л. М. Особливості зовнішньоекономічного контракту: сутність та форми викладу

3. Економіка та управління національним господарствомБабій П. С. , Бабій C. В. Розвиток нормативно-правової бази для інтелектуального бізнесу

Вараксіна О. В. Зарубіжна практика забезпечення продовольчої безпеки

Зарічнюк І. О. , Турчак В. В. Вплив іміджу країни на міжнародну конкурентоспроможність національної економіки

Царук В. Б. Залучення та використання іноземних інвестицій в економіку України

4. Економіка та управління підприємствамиБабарика Я. В. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі в Україні

Герасименко Ю. В. Працевлаштування людей з інвалідністю: прояв соціальної відповідальності чи обов’язок?

Дідоренко Т. В. Організаційно-економічні засади трансформації підприємств сільськогосподарського машинобудування

Ищенко Т. И. , Жук А. М. Теоретические и практические аспекты формирования корпоративной культуры предприятия

Іванова І. А. Управління інтелектуальним капіталом підприємства

Калач Н. О. Використання новітніх технологій в ЗЕД

Костючик К. О. , Богацька Н. М. Ефективність інноваційних процесів на підприємстві

Луцик І. Б. Теоретичні засади стратегічного планування діяльності підприємств

Москальчук Н. О. , Богацька Н. М. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу в Україні

Саприкіна О. М. Аналіз забезпеченості агроформувань регіону сільськогосподарською технікою

Шлапак Д. Р. , Богацька Н. М. Економічна сутність виробничих потужностей підприємств та фактори, що їх визначають

Яременко Л. О. , Турчак В. В. Вплив інвестиційної привабливості Вінницького регіону на його конкурентоспроможність

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Інновації та інвестиційна діяльністьКрутько М. О. Інвестиції та основні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні

Пострелко М. М. Джерела фінансування інновацій

Фащевська О. М. Структурні трансформації інвестування в Україні та реформування державної інвестиційної політики

Хамуда В. І. , Олександренко І. В. Фактори впливу на інноваційну діяльність підприємств

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаАндрушенко В. Ю. Значення та розвиток територіально-рекреаційної системи завдяки туризму

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Башкатова Т. С. , Ткаченко К. Ю. Проблемы «тенезации» оплаты труда на Украине

Старостина А. Е. , Лукьяненкова А. К. Проблемы безработицы среди молодежи и пути их решения

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитМоцук К. А. , Юркова О. М. Проблеми обліку та формування резерву під кредитні збитки банків за кредитними операціями

10. Гроші, фінанси і кредитГришко Б. Д. Сутність фінансового банківського менеджменту комерційного банку

Долюк Т. С. Державно-приватне партнерство в умовах фінансової нестабільності

Коваль І. Ф. Вартість компаній як критерій стійкості та фінансовий показник

Максимів Н. В. Вдосконалення системи управління ліквідністю банку

Нєізвєстна О. В. , Полохало Д. І. Регулювання обсягів грошової маси за допомогою грошових агрегатів

Онофрійчук О. В. , Польова О. Л. Європейський досвід стабілізації валютного ринку

Петлінська Ю. О. , Мироненко М. Ю. Проблеми залучення інвестицій у розвиток аграрного сектору

Пугарська Н. Б. Планування і контроль як інструменти системи контролінгу в банках України

Сухецька А. О. Сутність управління фінансовим розвитком банку як основної передумови економічного розвитку України

Фатєєва Л. А. Оцінка проблем та перспектив фондового ринку України

11. Фінанси та податкова політикаКрутько М. О. Зарубіжний досвід створення ефективних податкових систем на прикладі податкової політики Італійської Республіки

Райнова Л. Б. Щодо дискусії про ефективність заходів фіскальної консолідації в країнах ЄС

Щитнік Ю. О. Шляхи оптимізації формування бюджету податком на доходи фізичних осіб

Яременко В. О. , Гнидюк І. В. Новий етап реформи системи державних фінансів України: основні пріоритети і завдання

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
13. СтатистикаОнофрійчук О. В. , Копчикова І. В. Статистична оцінка економічної привабливості України в умовах євроінтеграції

Петлінська Ю. О. , Копчикова І. В. Статистична динаміка доходів населення України в умовах мілітаризації економіки

14. МаркетингСвєтлова О. В. , Луцяк В. В. Особливості сегментування світового ринку

15. Сучасний менеджментКоденчук Л. А. Автоматизоване робоче місце менеджера

Логвінова О. П. Управління ризиком в сучасних умовах господарювання

Моцук К. А. , Юркова О. М. Використання соціоніки в сучасному менеджменті

16. Логістика та транспортРабей Н. Р. Методологія транспортування, приймання та зберігання продовольчих товарів

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"