Головна

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Новий погляд на розвиток економіки країни» 
(м. Харків, 10-11 листопада 2017 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиКрет Ю. І. Історичні передумови розвитку економіки як науки

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниJolanta P. . Evolution of the international foreign exchange market

Бабенко Ж. С. Аналіз ефективності експортної діяльності приладобудівних підприємств України (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»)

Бабич Т. О. Трансформація концепції управління інноваційним розвитком України

Васильєва В. Р. , Шинкаренко К. Е. Міжнародна міграція робочої сили в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку

Гіляль А. С. Аналіз міжнародної маркетингової діяльності приладобудівного підприємства на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»

Животок Е. Б. , Кононенко А. І. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в процесі стратегічного управління

Лагутіна А. Є. Аналіз використання міжнародних телекомунікаційних послуг ПАТ “БАНК ВОСТОК”

Романко А. Ю. , Кононенко А. І. Специфіка конкурентної розвідки та її відмінність від промислового шпигунства

3. Економіка та управління національним господарствомБабінян Л. Н. Аналіз динаміки ВВП в Україні

Базилюк Я. Б. Реалізація санкцій в контексті підвищення економічної безпеки України: адаптація елементів зарубіжного досвіду

Бублик Л. Я. Інституційний базис державного регулювання кредитної діяльності на споживчому ринку провідних країн світу

Вініченко І. І. Розвиток інвестиційного процесу в аграрному виробництві

4. Економіка та управління підприємствамиБойченко О. І. Сучасний менеджмент та інновації

Горбатенко Я. С. Інноваційні методи оцінки персоналу підприємств туристичної сфери

Гудима Н. В. Характеристика зон ризиків, притаманних діяльності торговельного підприємства

Єрмоленко О. А. Проблеми впровадження системи оцінки внутрішньої ефективності ІТ-підрозділу підприємства

Легомінова С. В. Детермінанти інноваційної активності

Логвінова О. П. Управління ризиком на підприємстві ресторанного господарства

Лямець І. А. , Віняр І. І. Формування маркетингової стратегії на прикладі ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»

Місілюк Г. В. Фінансування малого підприємництва в Україні

Новікова К. В. Європейський досвід підвищення конкурентоздатності портових підприємств

Новіцька О. В. Регулювання процесу інтелектуалізації державних підприємств України

Огіренко Ю. В. Напрями удосконалення умов праці на підприємстві

Петренко В. С. Модель ефективного функціонування спільного підприємства залежно від кількості засновників

Плоднік М. В. Сучасні тенденції формування економічного потенціалу аграрних підприємств

Пономаренко В. М. Проблема впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах

Прощук Ю. Д. , Гудим А. О. Інвестиційна привабливість підприємства в умовах економічної нестабільності

Фіяло І. А. Податкова безпека підприємства як складова економічної безпеки у сфері державного регулювання діяльності підприємства

Шепетюк Л. В. Окремі аспекти розвитку малого підприємства в регіонах (Тернопільська область)

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаСвида І. В. Процес відтворення в забезпеченні стійкого розвитку регіону

Чемпас Я. . Экономическое и социальное неравенство муниципалитетов – дилеммы их оценки

6. Інновації та інвестиційна діяльністьАлєксєєва Л. О. , Тристан В. Р. Інвестиційна привабливість України

Васильєва В. Р. , Шинкаренко К. Е. Особливості іноземного інвестування в Україні

Воловик І. В. , Дзивицька О. А. Інвестиційна привабливість України: чому потрібно інвестувати саме зараз

Гриник В. Ю. Необхідність та особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Иммель О. Г. Механизм государственно-частного партнерства в инновационной сфере

Погорецкая А. С. Современные формы финансирования некоммерческих организаций: фандрайзинг и эндаумент

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Лужна М. М. , Жарікова А. В. Регіональна міграційна політика країн

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитГрисюк О. В. Обліково-аналітичні аспекти заробітної плати як основного джерела доходу громадян

Коротаєва І. Р. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: основні зміни з 01.01.2018 р.

Кубарев В. О. Проблеми організації обліку виробничих запасів

Новокрещенова Д. О. Новітні інформаційні технології в обліку розрахунків з оплати праці

Прилуцька І. В. , Кінєва Т. С. Бухгалтерський баланс та аналіз його показників

Томарович Т. В. Audit in Ukraine in the conditions of transition to international accounting standards

Хомич О. В. Аналіз стану реформування єдиного соціального внеску в Україні

10. Гроші, фінанси і кредитВасильєва В. Р. , Шинкаренко К. Е. Особливості функціонування фондової біржі в Україні

Воловик І. В. , Дзивицька О. А. Сучасний стан та розвиток кредитного ринку України як складової ринку капіталів

Городня В. А. , Воляник Н. В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Григораш М. С. , Нечай Д. В. Аналіз тенденції коливання долару в умовах кризи в Україні

Журба О. Ю. Місцеві бюджети в умовах децентралізації

Іваськевич Х. І. Шляхи імплементації європейського законодавства в систему державного фінансового контролю України

Кісик А. О. Роль банківського контролінгу у системі управління

Кривулько Б. В. Стан та розвиток споживчого кредитування в Україні

Нетрусова А. О. , Соселія М. З. , Фоміних В. І. Особливості управління прибутком підприємства в Україні

Розвадівський В. Л. Актуальні питання управління дебіторською заборгованістю

Юрченко К. О. , Наврусевич Ю. В. Капіталізація банківської системи України на сучасному етапі розвитку

11. Фінанси та податкова політикаБровко Д. Д. , Пасс І. Д. , Ісхакова О. М. Вплив місцевих податків на формування місцевих бюджетів

Васильєва В. Р. , Воловик І. В. Інвентаризація як метод податкового контролю великих платників податків

Воловик І. В. , Дзивицька О. А. Співвідношення прямих і непрямих податків в Україні

Ісаченко Ю. В. , Сметанкіна Н. С. , Ващенкова Д. А. Державні цільові фонди

Токарюк Д. С. Тіньова економіка – це спосіб життя чи спосіб виживання

Шевчук О. Д. , Бельдій А. М. Проблеми вдосконалення діючої системи оподаткування прибутку

Шевчук О. Д. , Левчук М. С. Шляхи удосконалення проведення податкового контролю в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціБілодід К. В. , Мірзоян К. А. Моделювання обсягу доходу підприємства за допомогою економетричного аналізу

Яренчак М. В. , Шебалков Г. О. , Рудянова Т. М. Аналіз методів передбачення ризиків у фінансовій структурі банків

13. Статистика
14. МаркетингЗав’ялова М. В. , Бруханська А. В. Тенденції зміни поведінки споживачів в руслі четвертої промислової революції

Пащин Р. Я. Особливості сучасного інтернет-маркетингу

Сергієнко Т. М. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств

15. Сучасний менеджментПаливода Т. В. Культурний вектор в управлінському рішенні

16. Логістика та транспортГолдовська В. В. , Онешко С. В. Особливості розвитку мультимодальних перевезень в Україні на сучасному етапі

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"