Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №9 (61) вересень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиКрутик А. В. Статистическое распознавание числовой последовательности методом анализа знаковых признаков переменных разностей в поле анализа, системами с искусственным интеллектом

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКрайнюков О. М. , Стріян К. О. , Крайнюков О. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на рибах Brachydanio rerio Hamiltоn-Buchanan

Кривицька І. А. , Керимов К. С. , Крайнюков А. О. Еколого-токсикологічна оцінка якості води Муромського водосховища

Тарновська А. В. , Генега А. Б. , Семочко О. М. , Яремчук М. М. Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна протягом раннього ембріогенезу за впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину

Тарновська А. В. , Генега А. Б. , Семочко О. М. , Яремчук М. М. , Яцків О. М. Аналіз спермограм чоловіків середньої вікової групи (30-39 років) при тератозооспермії та астенозооспермії

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиKrasii O. . , Shi G. . Automatic manipulator robotic arm

Гринь Г. І. , Мязіна О. В. , Гринь С. О. , Мірошніченко Н. М. Вилучення сполук молібдену з промислових каталізаторів

Гринь С. А. , Ирклиенко Ю. С. , Крутоус Д. Р. Вторичная переработка – способ решения глобальных экологических проблем

Кара І. А. Екологічна небезпека від транспортних потоків у містах (на прикладі загазованості повітряного басейну)

Маланчук М. С. , Дідик П. С. , Малашевський М. А. Зміна меж адміністративно-територіальних утворень в сучасних умовах

Мамедов В. Т. , Сулейманова А. Д. Изучение напряженно-деформированного состояния уплотнения цилиндрической оболочки, сопряженной с конической оболочкой по краю, нагруженным внешним давлением

Мірошніченко С. В. Щодо пріоритетних напрямків розвитку транспортно-митного комплексу залізничного транспорту

Орел А. В. Аналіз тональності об’єднання текстових, аудіо та візуальних даних

Слецький О. О. , Катаєва Є. Ю. Вдосконалення технології візуалізації навчальної інформації та веб-сторінок на проекційний екран

6. Сільськогосподарські наукиГончарова О. В. , Тараненко В. С. , Ляшко В. О. , Половинка І. Є. , Сосницький В. А. Аналіз технологічних аспектів вирощування гідробіонтів на тлі використання ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі

7. Історичні наукиJaniszewski A. . Bibliografia Ukrainy i Polski: o co chodzi?

Ковальчик Р. В. Наполеон і його бачення влади. Наполеонівська пропаганда у державі – сателіти на сході Європи, у польській державі – Варшавському Королівстві

Кузьма О. Ю. Закарпатські сторінки творчої та громадської діяльності С. Черкасенка

8. Економічні наукиАль-Газу А. . Маржинальний аналіз собівартості авіаперевезень

Андрущак Є. М. , Біленька В. А. Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств

Антошкін В. К. Шляхи та принципи удосконалення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств на засадах системного підходу

Бондарчук Н. В. , Фесенко А. В. Управління системою фінансової безпеки підприємства

Васільєва Л. М. Обліково-аналітичний інструментарій експертиз та аналітичних процедур діяльності підприємства з метою забезпечення його економічної безпеки

Верстяк О. М. Прикордонне співробітництво як механізм розвитку Карпатського економічного району

Височанська Н. В. , Гринчишин Я. М. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України

Гриценко Т. В. , Бровко Л. І. Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим станом підприємства в сучасних умовах

Далекорей Т. М. , Бошота Н. В. Фіскальна ефективність податку на додану вартість в Україні

Демчишак Н. Б. , Касімова Ю. П. , Кочут І. І. Бюджетно-податкова підтримка розвитку відновлюваної енергетики в Україні

Жадан М. І. , Котова І. В. Мінімізація операційних витрат підприємства на основі факторного аналізу на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дом ММК»

Західна О. Р. , Трохімчук Д. В. , Глинський Р. А. Система видатків державного бюджету в сучасних умовах

Коломоєць К. В. , Ситников М. М. Імпорт металопродукції до України та конкурентні переваги українських виробників на національному та глобальному ринках

Кравець Я. О. , Стільник В. В. Проектування санаційного управління аграрними формуваннями

Лепак П. А. Вплив української економічної ментальності на формування економічної культури суспільства

Мазуренко В. О. Вдосконалення функцій управління дебіторською заборгованістю

Максименко І. Я. , Васильченко Е. В. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування товарів через інтернет-торгівлю

Нашиванко А. Я. , Стільник В. В. Мотивація та стимулювання трудової діяльності персоналу сільськогосподарського підприємства

Новоставська О. І. HR-менеджери у системі управління людськими ресурсами

Омельницька В. О. Аналіз світового ринку послуг гастрономічного туризму

Петрушка О. В. , Шулюк Б. С. Методи здійснення недержавного пенсійного забезпечення у світі: практичний досвід для України

Полівода О. В. , Мелещенко А. І. Рух прямих іноземних інвестицій як конкурентна стратегія азіатських банків в умовах глобалізації

Попов М. І. Обгрунтування політики залучення позикових коштів підприємства

Смага І. С. Грошова оцінка орних земель Чернівецької області за різними методичними підходами

Собченко-Кінєва Т. С. , Шульга А. І. Розширене відтворення аграрних підприємств

Соловей Н. В. Фінансовий стан авіатранспортних підприємств України

Стільник В. В. , Зінгаєва Н. Є. , Багіна А. Є. Побудова системи кадрового документаційного забезпечення управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах

Тодощук А. В. , Чопко А. І. Митна система України

Яременко Л. М. , Пономаренко Я. А. Особливості ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах: міжнародний досвід ведення управлінського обліку

9. Філософські наукиБлоха Я. Є. , Кононенко В. В. , Усанова Л. А. , Іваницький І. В. , Кононенко С. В. Теоретичні засади комунікативної культури майбутнього лікаря (за матеріалами німецької періодичної преси)

Іщук Н. В. Громада-неотрайб та майбутнє православної еклезії

10. Філологічні наукиБаландіна Н. Ф. Масифікація польсько-української пісні «Hej, sokoły!» («Гей, соколи!»)

Барчан О. В. Світоглядні засади Василя Ґренджі- Донського-публіциста

Бесараб Т. П. , Павліщева Я. О. Інноваційність дискурсів А. Азімова та Г. Міллера в контексті американської літератури ХХ століття

Боєва Е. В. Специфіка функційної парадигми англіцизмів у сучасному медійному дискурсі

Болотнікова А. П. Роль категорії ввічливості в текстах засобів масової інформації

Греков В. О. Роль ономастики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Греков В. О. Роль мнемотехнічної дидактики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Греков В. О. Роль лексикографії у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Гук О. В. Становлення ідентичності жанру есе: методологічний аспект

Зелік О. А. Літературно-критичні виступи Михайла Могилянського на сторінках часопису «Книгар»

Калько В. В. Контекстуально-інтерпретаційний аналіз українських паремій

Ковбасюк Л. А. , Абрамова К. А. Композити з компонентом «зоонім» у сучасній німецькій мові

Кучерява О. А. Концептуальний аналіз тексту на заняттях зі студентами філологічних факультетів

Лещенко Т. О. , Жовнір М. М. Стоматологічний науковий дискурс: питоме українське vs. іншомовне в термінології

Лисенко Л. І. Книга в епоху візуальної культури

Лужецька Н. Я. Концепт поступ у політичному дискурсі Івана Франка

Мазур Ю. Я. , Полянчук Н. С. Інтерактивні методи формування англомовної компетентності учнів старших класів

Малинка М. М. Своєрідність проблематики українського хронографа ХVІ ст.

Межуєва І. Ю. Антонімія як мовне явище: принципи та підходи

Мелешко В. А. «Мистецьке гроно» – альманах творчої спільноти Гадяцького краю

Міхєєва Т. І. Зооморфізми у складі заперечних конструкцій

Момот Н. М. Еміграційна публіцистика Є. Маланюка: суспільна рефлексія та літературно-критичні коментарі на сторінках «Нотатника»

Ніколашина Т. І. Щотижневик «Хуторянин» як зразок спеціалізованого видання Полтавщини

Партико З. В. Використання модальних логік у роботі журналіста

Рубан Д. А. Archetyping the NIGHT concept in Old English

Свалова М. І. Особливості хронотопу в короткій прозі Сергія Осоки (за матеріалами збірки «Нічні купання в серпні»)

Семенко С. В. Викриття лицемірної політики російської інтелігенції щодо українського питання у публіцистиці Олени Пчілки

Сидоренко Н. М. Періодичні видання Харківської губернії (1889–1917)

Соколова О. О. Особливості вживання Пантелеймоном Кулішем у «Чорній раді» церковнослов`янських дієслівних форм

Староста О. І. Сатиричні твори В. Самійленка в контексті розвитку української публіцистики кінця ХІХ ст.

Тараненко К. В. Прагматика погрози як засобу деструктивної мовленнєвої поведінки

Тєлкова О. В. , Мішукова О. М. Мовні засоби репрезентації ольфакторного простору в сучасній іспанській мові

Фінчук Г. В. , Скребкова М. А. Лексико-семантичний аспект проблеми лакунарності в процесі міжкультурного спілкування

Форманова С. В. Інвектива в сучасних інтернет-виданнях

Форманова С. В. , Ленець Є. І. Невербальні засоби вираження комунікації (на матеріалі інтерв’ю з журналістом Майклом Щурем)

Харитоненко О. І. Висвітлення поняття фрейму як засобу інтерпретації та маніпулювання в навчальних курсах медіаграмотності

Храбан Т. Е. Факторы успешности интернет-мемов

Шебеліст С. В. Методика роботи з темою журналістського твору

Шоля І. С. Структура та динаміка багатокомпонентних чоловічих імен ужгородців у ХХ столітті

Шрамко Р. Г. Функційні особливості предикатів з інваріантною семантикою «суб’єкт – його внутрішній стан» в українському масмедійному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання «Полтавщина»)

Якушко К. Г. Лексично-структурні особливості іншомовного текстового матеріалу другого модуля із сфери автоматики

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиДіхтярь А. В. Досвід зарубіжних країн у сфері управління відходами

Назаренко О. Л. Правове регулювання соціальної адаптації військовослужбовців після звільнення

13. Педагогічні наукиВінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки психологів з позицій компетентнісного підходу

Войтович А. Ю. , Красниця О. О. Здоров’язбережувальні технології як ефективний спосіб формування культури здоров’я молодших школярів

Грачова Т. М. , Жукова М. Л. Інтеракція на уроках української літератури у сучасній школі

Деркач Ю. Я. , Біб О. С. Формування навичок читання англійською мовою з використанням наочності у початковій школі

Деркач Ю. Я. , Баран У. А. Самоконтроль у навчанні англійської мови в учнів початкової школи з використанням комп’ютерного тестування

Деркач Ю. Я. , Романів Т. В. Тестування як ефективний засіб поточного контролю на уроках іноземної мови

Добровольська А. М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці

Ігнатенко В. Д. Особливості відбору навчального матеріалу для формування компетентності в анотативному і реферативному видах перекладу

Ігнатенко Н. В. Теоретичні основи застосування технології проектного навчання на уроках історії у закладах загальної середньої освіти

Ковалишин О. І. Освітня благодійно-меценатська діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (кінець XIX – перша третина ХХ ст.)

Кошелева Н. Г. Застосування сучасних педагогічних технологій у процесі підготовки з охорони праці майбутніх інженерів-педагогів

Мазур Ю. Я. , Андрійчук Л. І. Особливості використання навчальних ігор-вправ на уроках англійської мови в середній школі

Мельниченко О. В. , Блозва О. Г. Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі

Нос Л. С. , Корнявка М. С. Підвищення навчальної активності школярів молодшого шкільного віку на уроках англійської мови засобами ігрової діяльності

Очеретна О. Ю. , Гончаренко М. Г. Вивчення англійської мови за професійним спрямуванням в контексті формування акмеологічної культури майбутніх фахівців морського права

Павленко О. М. Методичні особливості навчання джазу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової підготовки

Паламар С. П. , Булана Л. В. Формування моральних цінностей в молодших школярів

Попова Н. О. Формування професійної позиції майбутнього медичного працівника в процесі фахової підготовки у медичному коледжі

Рідкодубська Г. А. Діагностика готовності до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників

Самохвал О. О. Тенденції розвитку туристичної освіти в Швейцарії: історичний огляд та сучасні реалії

Самчук В. В. Стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти

Шарова Т. М. , Шаров С. В. Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця

Шеян М. О. Критерії, показники та рівні розвитку здоровʼязбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної педагогічної освіти

Яремчук Н. Я. , Михнюк Т. О. Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної діяльності

14. Медичні наукиКоцур О. С. , Коцур Л. Д. , Медражевська Я. А. , Фік Л. О. Оцінка ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит С та ВІЛ-інфекцію

Лукашенко М. В. , Ружанська Н. М. Формування клінічного мислення на немедичних предметах

Макаров С. Ю. Особливості розумової працездатності студентів вищих закладів медичного профілю в динаміці навчального процесу

Спіріна І. Д. , Рокутов С. В. , Широков О. В. , Фаузі Є. С. , Татаренко О. В. , Шорніков А. В. Фактори ризику формування гострого поліморфного психотичного розладу серед студентів

Чокан В. І. , Захарчук О. І. , Кривчанська М. І. Токсокароз: клініко-лабораторні прояви та протиепідемічні заходи профілактики

15. Фармацевтичні наукиБратішко Ю. С. , Посилкіна О. В. , Кубасова Г. В. Оцінка інноваційного розвитку фармацевтичних компаній

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоКулик Л. С. Історія виникнення міського пейзажу як самостійного жанру живопису

Кулик Ю. С. Художня кераміка як вид декоративно-прикладного мистецтва: історичний аспект

Романенкова Ю. В. Леди, дама, синьора, фемина: женские образы в живописи Вадима Михальчука

Садова В. В. Графіті Бендерських воріт як інструмент дослідження історико-культурного феномену Хотинської фортеці

Тонконог О. І. Скульптури на хліборобську тематику з фондового зібрання Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве В. Д. Поленова (1844-1927 гг.)

Шевченко Н. С. , Гроссберг Т. Ю. Стрес. Роль стресу у виникненні психологічних бар`єрів

Шіт Т. Р. Мар’ян Вєчисти – перший професор бального танцю міста Львова

18. АрхітектураОбиночна З. В. Основні тенденції розвитку та проблеми архітектурно-планувальної організації реабілітаційних центрів іпотерапії

19. Психологічні наукиБалахтар В. В. Самоефективність як індикатор становлення особистості фахівця з соціальної роботи як професіонала

Березянська В. В. Психологічні особливості канцерофобів. Транзакційний підхід

Козлова А. Г. Психологічні аспекти оцінки показань неповнолітніх жертв насильства

Ларін Д. І. Значення релігії у працях Зігмунда Фройда в контексті «відкритої психологічної кризи»

Мелещенко О. К. Проблеми психологічних впливів у рекламі

Степова А. С. Психологічні особливості стресостійкості осіб юнацького віку

Стефурак С. М. , Когутяк Н. М. Аналіз психологічних механізмів формування професійного покликання

Шилова Н. І. Соціальний інтелект студентів-психологів як фактор професійної реалізації

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиОвчарова Л. М. Проблема реінтеграції громадян без певного місця проживання в умовах системної кризи українського суспільства

23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спортБондюхов С. Ю. Оцінка ефективності занять на гімнастично-реабілітаційному тренажері В. В. Луцького осіб з екструзіями попереково-крижового відділу хребта

Бугаевский К. А. Женский гандбол: особенности половых соматотипов в разных возрастных группах

Вихров К. Л. Особенности возрастной периодизации развития двигательных способностей детей и юношей

Іваніцький Р. Б. , Петрович В. В. Підвищення рухової активності школярів у процесі адаптивного фізичного виховання

25. Державне управлінняМахначова Н. М. , Семенюк І. Ю. Комунікативні технології як механізм взаємодії громадянського суспільства та публічної влади

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїБондаренко Ю. С. Альтернативна преса Німеччини в контексті соціально-політичних зрушень

Бурич Л. А. Формально-змістові модифікації авторських колонок (за колумністикою часопису «Український тиждень»)

Васильєва Л. П. Мова реклами в контексті глобалізації та регіоналізації (на матеріалі хорватських рекламних повідомлень)

Георгієвська В. В. Газета «під вибори»: історія і реальність

Горіна Ж. Д. , Іскова М. А. , Одинець М. П. Про віртуальну комунікацію в мережі Instagram

Домброван Т. І. Евристичний потенціал лінгвосинергетики у дослідженні соціальних комунікацій

Ільченко А. М. Особливості формування медіакомпетентності майбутніх політологів в умовах вищої школи

Кравченко С. І. Роль преси в інформаційній діяльності польського прометейського руху

Лешко У. О. Вінницькі новинні портали як форма регіональної інформаційної діяльності

Чередник Л. А. Використання прийомів маніпуляції у рекламі

Шевченко О. В. , Боднарюк М. В. Порівняльна характеристика стратегій розвитку діяльності зарубіжних університетських бібліотек як центрів комунікації

Яблонський М. Р. Ілюстрований місячник для дітей «Соняшник»: організаційний аспект

Яковлєва О. В. Символьна мова газети (на матеріалі українського суспільно- політичного тижневика «Дзеркало тижня»)

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика