Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (80) квітень 2020 р.

1. Фізико-математичні наукиОбіход Т. В. Cosmological inflation in the early Universe and supersymmetric grand unified theory

Селезньова Н. П. , Селезньова Н. В. Розміщення прямокутників в середині круга, сектора, кільця та гострого кута

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКрайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Черкашина Ю. Ю. Оцінка впливу важких металів на фотосинтезуючий апарат рослин

Крецул Н. І. , Ярова О. А. Раритетна компонента урбанофлори Переяслава

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБрич К. А. , Василенко І. А. Розробка ефективної рецептури дозрівання компосту

Брунеткін О. І. , Старченко Є. О. Автоматизована система регулювання енергоблоку 300 МВт

Головченко О. В. Аналіз сучасних підходів до створення центру обробки даних

Самойлик О. В. , Ткаченко В. Ф. , Курбака Г. В. Research of the effect of accumulator-based energy storage deviceson the efficiency of using virtual power planttechnologies

Степанець О. В. , Гритчук Д. Т. Neural Network Predictive Controller в автоматизації теплового пункту

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. , Петрик В. О. , Сіренко А. П. Розрахунок циліндричних оболонок з урахуванням стрингерів і шпангоутів

Шелешей Т. В. , Беднарська І. С. , Майєр Л. . , П`ятачук В. С. Перспективи використання сіркоочисних установок на великих енергетичних об’єктах

Шемонаєв В. Ю. , Корощенко М. М. Теорія і практика розходження судна з тайфуном

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні науки
8. Економічні наукиАндрієць Н. М. , Мельник Т. Г. Дисконтування довгострокових зобов’язань: зміни в законодавстві та сучасні реалії

Баркарь У. Я. , Задирака О. М. , Калініна Є. С. Економічна ефективність виробництва соняшнику та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах Березанського району

Бегун С. І. , Воронюк А. Л. Місце кореляційно-регресійного аналізу в управлінні підприємством

Бегун С. І. , Сахарук М. О. Мультиколінеарність та її вплив на оцінку параметрів моделі

Блащук-Дев`яткіна Н. З. , Капітанчук М. В. Необанкінг: зарубіжний досвід та перспектива для України

Блащук-Дев’яткіна Н. З. , Беднарчук В. В. , Млінцова А. О. Споживче кредитування в Україні

Блащук-Дев’яткіна Н. З. , Себестянович І. С. Базельський комітет та його роль в регулюванні банківської діяльності

Бобко Л. О. , Василюк І. В. , Бойко О. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративної культури організації

Бобко Л. О. , Вовк В. В. , Корпан А. В. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності

Болквадзе Н. І. , Дуб А. М. Значення лідера для ефективного розвитку start-up підприємств

Болквадзе Н. І. , Козак О. В. Стандартизація системи управління якістю

Гринюк Н. А. Організаційно-інституційні засади міжнародного кооперативного співробітництва

Дерев’янченко Т. Є. Теоретико-методичні аспекти аудиту організації маркетингу підприємства

Ердевді Ю. І. Аналіз діяльності міжнародних організацій в напрямку подолання нерівності

Жадан О. В. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів

Лобода Н. О. , Корень Д. О. , Куришко Н. В. Інноваційні витрати: обліково-аналітичний аспект

Ложачевська О. М. , Заяц О. В. , Виноградова К. В. , Кужель Я. Г. Місце контролінгу в системі управління підприємством

Максименко А. Г. , Стільник В. В. Відновлення соціальної сфери села в умовах об’єднаних громад

Малтиз В. В. , Колодійчук А. В. Особливості застосування традиційних та інноваційних методів управлінського контролю на сучасних підприємствах

Матюшіна Ю. І. , Литвиненко Є. Е. Теоретичні засади та особливості формування облікової політики в системі управління бюджетними установами

Петровська І. О. , Мітал О. Г. Взаємозв’язок діяльності туристичного сектору та змін клімату

Савчин І. З. Теоретико-концептуальні положення аспектів конвергенції: огляд і дослідження

Селіванова К. В. , Клюско Л. А. Фондовий ринок в Україні: проблеми та основні напрями їх вирішення

Сивуха Т. В. , Ковалевська А. В. Стратегія в бізнес управлінні: історичний контекст та концептуальні основи

Силкіна Ю. О. Розробка комплексної моделі оцінювання соціальної та екологічної відповідальності бізнесу

Скрипник Н. В. , Бурак І. О. Побудова організаційної моделі аудиторського процесу розрахунків

Татарин Н. Б. , Тишковець М. М. Світoвий дoсвід зaлучення держaвних пoзик тa міжнaрoдні метoди мінімізaції бoргoвoгo тягaря

Фоміна О. О. , Янкевич Р. А. Індекс сприйняття корупції та індекс щастя як показники рівня розвитку українського соціуму

Хитра О. В. , Бучаста Л. О. Соціально-культурні аспекти розвитку людського капіталу

Хитра О. В. , Попович Д. А. Базові умови виникнення та підтримки режиму саморозвитку середнього класу в українському суспільстві

Ходова Я. О. Реалізація стратегії розвитку цифрової платформи транспортно-логістичного комплексу

9. Філософські наукиАвер’янова Н. М. , Воропаєва Т. С. «Розумна сила» як стратегія деконфліктизації та сталого розвитку української держави

Будз В. П. , Гоян І. М. Антропологічні та аксіологічні принципи самоорганізації освіти майбутнього

Москальчук М. М. Толерантність в психології та соціології релігії у філософській спадщині Сержа Московичі

Поліщук Р. М. Національний спорт як навчальний курс та його світоглядно-філософське значення

10. Філологічні наукиБойчук О. А. Господарські світоглядні особливості колядок і щедрівок (лінгвофольклористичне дослідження лексики на позначення тваринництва)

Борисова Н. В. Мовно-стилістичні засоби вербалізації образу головної героїні в романі Джоджо Мойєс «Paris for One»

Братусь І. В. , Михалевич В. В. , Гунька А. М. Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя»

Вірста С. Є. Формування читацької компетентності молодших школярів при вивченні монографічних тем на уроках літературного читання у початковій школі

Вознюк Г. А. Джерела походження персонажів збірки Йосано Акіко «Скуйовджене волосся»

Голуб О. М. Передача власних імен у перекладі художніх творів для підлітків

Данівська В. М. , Космацька Н. В. Мовні особливості французьких медіа текстів і їхнє відтворення українською мовою (на матеріалі трейлерів до кінофільмів)

Даніленко А. Ю. , Карачова Д. В. Абревіація як новітня лексико-граматична трансформація сучасної англійської мови та труднощі її перекладу (на матеріалі медичної термінології)

Девос А. О. Gender aspect of socio-cultural representations in advertising discourse

Івашкевич Л. С. , Залужний Р. Г. Перекладацький процес і інструменти його забезпечення

Ковпік С. І. Специфіка функціонування термінологічного апарату гастрономічного дискурсу масової літератури

Колісник М. П. Функціонування синтаксичних відхилень у мовленні носіїв північно-східного діалекту англійської мови різних вікових груп

Пак А. . Хронотоп дороги в современной корейской литературе (на материале рассказа Кима Сын Ок «Сеул, Зима, 1964»)

Тімофєєва В. С. Thomas Chatterton and James Macpherson. The great hoaxers

Шевченко М. Ю. Основні концепції вживання та сутності англійського сленгу

Шевченко М. Ю. , Попроцька Д. Т. Ways of solving of semantic problems of translation

11. Географічні наукиПоручинський В. І. , Поручинська І. В. , Ніколайчик А. В. Особливості транспортно-географічного положення міст Волинської області

Стафійчук В. І. , Гуменюк Д. М. Взаємовідносини України та її постсоціалістичних сусідів членів ЄС в 2017-2019 роках

12. Юридичні наукиMurad J. . Relationship problems between independent directors and CEOs in public companies

Rza M. V. Shareholder primacy: en route to paradigm shift

Rza M. V. Dividend payments as justification for shareholder primacy

Антонюк А. Б. , Юрченко В. С. , Песоцька Ю. В. Повноваження дипломатичниx представництв та консульськиx установ під час кримінального провадження: нормативно-правовий аспект

Байда А. О. , Рудика В. Я. Злочини проти громадського порядку та моральності в законодавстві України та країнах Європейського Союзу

Бєдовська О. Ю. Щодо змісту корисливого мотиву при вчиненні злочинів проти власності

Бондаренко О. С. , Пилипенко Є. С. До питання про шляхи оптимізації діяльності державного концерну «Укроборонпром»

Грекова О. О. , Зозуля А. О. Медіація як альтернативна процедура вирішення земельних спорів: вітчизняний та зарубіжний досвід

Лазебна А. В. Проблемні питання застосування довічного позбавлення волі в Україні

Ліпіна В. В. Про деякі проблеми кримінальної відповідальності за насильницьке зникнення

Молчанов В. І. , Молчанова В. П. Класифікація судових експертиз

Падалка Л. О. Поняття аналітичної розвідки у діяльності правоохоронних органів

Раєвська В. П. , Кобильнік Д. А. Податкові зміни під час карантину: рятівний круг чи ілюзія захищеності?

Репікова З. А. Проблемні питання розслідування правоохоронними органами України фактів жорстокого поводження та дотримання ними конвенційних вимог

Силенко Н. М. Соціальне партнерство в системі соціально-трудових відносин: міжнародний та вітчизняний досвід

Уткіна М. С. , Харченко А. Л. Blockchain як революційне явище у сфері технологій та права інтелектуальної власності

Череватюк Д. В. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: національний та міжнародний досвід

Шевченко С. М. , Литовський О. Г. Використання ціанокрилових ефірів для виявлення слідів рук в лабораторних умовах

Шелепкова С. М. Індивідуальні особливості голосу та мовлення людини (на матеріалі лінгвістичних методів дослідження судової експертизи відео-, звукозапису)

13. Педагогічні наукиАрістархова М. С. Особливості використання ділової гри у процесі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ

Бобришева Н. М. Особливості використання активних методів під час дистанційного навчання морської англійської мови

Василенко О. П. Оcобливості розвитку критичного мислення у іноземних студентів при вивченні української мови за професійним спрямуванням

Гончарова О. М. Сутність поняття «професійно-комунікативна компетентність» фахівців сфери туризму

Горохова Т. О. Оптимізація методів формування української культуромовної особистості майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання

Дубовик С. Г. Формування монологічних вмінь у молодших школярів на уроках вивчення граматики

Дубовик С. Г. , Осепян А. А. Методика формування етикетного мовлення молодших школярів

Іконнікова М. В. The role of advanced learning technologies in professional training of future philologists at US universities

Кіян О. І. Соціальне партнерство як педагогічне явище у формуванні громадянина-патріота

Кльопка Ю. С. Використання комп’ютерних технологій у викладанні морської англійської мови

Коваленко В. Є. , Колісник О. В. Організація дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах довготривалого карантину

Коваленко О. Ю. Сутність та умови застосування пакетів-програм для створення аудіо- та відео- навчально-методичних розробок за дисципліною «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Ковтун Н. І. Методологічний аналіз підходів до формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи

Лисенко І. О. , Вальченко І. В. , Плотнікова Т. О. , Сергійчук Л. В. , Соколова Г. П. Гра як засіб формування комунікативної компетенції на заняттях з української мови як іноземної

Ліскович О. В. Віртуальний планетарій Stellarium як засіб реалізації міжпредметних зв’язків географії та астрономії

Марковська А. В. , Саламатіна О. О. Шляхи підвищення рівня володіння іноземною мовою у здобувачів вищої освіти аграрного профілю для проходження закордонної практики

Межуєва І. Ю. Формування професійної компетенції за допомогою інтерактивних методів навчання

Моренцова А. В. Самостійне екстенсивне читання адаптованих книг англійською мовою у немовних вищих навчальних закладах

Проскуркіна Я. І. Використання онлайн-технологій для рекрутингу іноземних студентів

Сакалюк О. П. , Глущак С. Т. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи за допомогою нетрадиційних технік творчості

Свириденко Г. В. , Фефілова Т. В. LEGO-конструювання як засіб розвитку креативності учнів початкових класів на уроках математики

Стародубцева Л. Г. Особливості викладання науково-технічного перекладу студентам інженерних та мовних спеціальностей

Ухналь О. М. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх учителів історії у закладах вищої педагогічної освіти

Шаран О. В. , Феоктістова Т. Б. Особливості формування пізнавального інтересу до математики у дітей старшого дошкільного віку

Шевченко С. П. Застосування інтерактивних методів у процесі викладання курсу професійної англійської мови

Шмырова О. В. Групповые формы коммуникации в системе дистанционного обучения иностранному языку в ВУЗе

Яворская Н. П. Особенности психологических средств восстановления работоспособности студентов-спортсменов

14. Медичні наукиЛавринюк В. Є. , Пикалюк В. С. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Атипова ехограма легеневої артерії: клініко-ехокардіографічна диференціація

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГалишич Р. Я. , Захарчук М. Ю. Фактор соціальної реклами у дизайні медичного плакату

Криворучкіна Є. Б. Вплив афроамериканських виконавців на творчі тенденції у сучасній поп-музиці (2010-ті роки)

Крохмальний Р. О. , Крохмальна С. Р. Деякі концепти інтернет-комунікації в сучасному театральному мистецтві

Мільчевич С. І. , Жук Н. Б. Комерційний артбук: виокремлення терміну та стилістичні особливості продукту

Филиппова О. Н. Творчество Н. Н. Дубовского – одного из популярных русских пейзажистов конца XIX – начала XX столетия

Филиппова О. Н. Творчество Д. Н. Ушакова (1873-1942) – ученого и художника

Филиппова О. Н. Портрет в творчестве Рембрандта (1606-1669)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБрага С. Ю. , Герасименко Л. В. Ригідність матері як чинник впливу на залежність-автономність дитини

Бунас А. А. , Агішева К. Д. , Суржикова М. О. Особистісний ресурс подолання стресу життєвої ситуації

Вербицька Л. Ф. , Ванюшина О. Ф. , Подоменко А. О. Психологічні особливості механізму кадрового забезпечення торговельної французької мережі підприємства «Ашан»

Легка А. І. , Кулеба М. М. Психологічні засади дослідження особливостей осіб зрілого віку з патологічним накопиченням

Семенів Н. М. , Зуб Л. Р. Рівень конфліктності в середовищі сімей медичних працівників

Шевчишена О. В. Формування психологічної готовності педагога до розвитку життєстійкості в дітей у закладах освіти

Яновська Т. А. Психологічні особливості наочно-образного мислення молодших школярів

20. Військові наукиБондаренко Т. В. , Побережець Т. В. , Ліманська О. Л. Аналіз принципів і моделей технічного обслуговування

Бородін С. В. , Шульга С. Ю. , Бойчук Х. І. Страйкбол. Гра чи навчання

Новак А. О. , Лаптєва І. С. , Дайнека К. О. Визначення оптимальних рішень в процесі моделювання складних технічних об’єктів

21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиКоваленко В. В. , Марценюк Д. В. Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального працівника

23. Політичні наукиГабро І. В. , Гнатуша Ю. В. Участь України у міжнародній співпраці у сфері боротьби з торгівлею людьми

Габро І. В. , Пікалова Т. О. Активізація китайсько-американських відносин як причина масової імміграції китайських громадян до США

Мустіпан В. О. Вороги з вигодами: як Ізраїль та монархії Перської затоки працюють разом

24. Фізичне виховання та спортВовк І. В. , Гуцул Н. З. Формування здоров’я студентів аграрних спеціальностей у вищих навчальних закладах

Масляник У. В. Асиметрично-точковий масаж при обмеженій амплітуді плечового суглоба

25. Державне управлінняБобко Л. О. , Мучичко К. Ю. Участь громадськості у процесах оптимізації публічного управління в Україні

Карпінський Б. А. , Пфістер Д. Г. , Трачук Г. М. Система органів публічного адміністрування та її спрямованість на становлення й розвиток державотворчого патріотизму нації

Овчаренко Є. І. , Тютюнник В. К. Інноваційні методи управління персоналом на державній службі

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїКоновченко О. В. Принципи пунктуації сучасної української і британсько-американської ділової кореспонденції

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика