Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №3 (55) березень 2018 р.

Приймаються матеріали

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиДубініна А. А. , Селютіна Г. А. , Летута Т. М. , Ленерт С. О. Видові та сортові особливості накопичення радіонуклідів овочевими культурами

Яковенко А. В. , Любевич К. А. Захист персональних даних методами знеособлення

6. Сільськогосподарські наукиОнищук Н. В. Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області

Шацман Д. О. Дія гербіцидів на продуктивність агроценозу кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України

7. Історичні наукиГрудевич Т. В. , Шкіра Л. М. Дорожні скрині, валізи та інші засоби перевезення дорожнього багажу ХІХ – середини ХХ століття у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Куцаєва Т. О. Історія колекції раритетів єврейської громади України 19 – 1-ї трет. 20 ст. у Національному музеї історії України

8. Економічні наукиБалдук А. О. Порогові умови переходу сучасних економік до порядку відкритого доступу у моделі Д. Норта

Богданюк О. В. , Гайдученко Т. М. Льонарство України: сучасний стан галузі та перспективи розвитку

Бойко Л. І. Регулювання оплати праці в Україні

Бойко Л. І. , Мацієвич Т. О. Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів

Гатаулліна Е. І. Ефективність бюджетних видатків як інструмент підвищення результативності функціонування системи державних фінансів

Даньшина Ю. В. Methodology of evaluation of electronic technologies interaction during the management over administrative services provision process

Дєєва Н. Е. , Делейчук В. В. Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Василенко В. В. Дослідження депозитного портфелю як інструменту ресурсної політики банку

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу

Михайлик Н. І. Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту

Попович О. В. , Соловей К. В. Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ «Спец-авіа» за 2014-2016 роки

Світлична В. Ю. Сутність та питання реалізація грошово-кредитної політики у сучасних умовах

Семенда Д. К. , Семенда О. В. , Семенда О. В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства

Сподар К. В. , Карбівнича Т. В. , Василець К. К. , Казанцева С. С. Формування логістичної схеми організації та продажу продуктів переробки айви японської

Стрєльніков Р. М. , Філатова Ю. Д. Виторг від реалізації готової продукції, як джерело капітальних інвестицій промислового підприємства

Супруненко А. С. Напрями підвищення ефективності соціального захисту населення в контексті забезпечення соціальної безпеки

Тарасова К. И. Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы

Терлецька Ю. О. Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві

Фурдак М. М. Визначення стратегічних орієнтирів розвитку виноградарства і виноробства України в умовах інтеграції до світового ринку

Шестакова П. Ю. , Ожелевська Т. С. Аграрний ринок України в умовах євроінтеграції

Яцик Т. В. Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку

9. Філософські наукиСавчин Г. В. Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості

10. Філологічні наукиАнаньян Э. Л. , Рябкин А. А. Концепт «миротворчество» как фрагмент общественно-политической концептуальной картины мира (на материале аутентичного газетно-публицистического текста)

Купріянов Є. В. Система словозміни іспанської мови як об’єкт комп’ютерної лексикографії

Поліщук Є. С. Інтерпретація образу Степана Бандери у сучасній українській літературі про АТО

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиЗубачова І. С. Історія становлення Верховного Суду України

Мельник О. Г. Особливості застосування понятійного апарату у сфері адміністративно-правової охорони та захисту військового майна

Сафончик О. І. Деякі питання припинення шлюбно-сімейних правовідносин в Україні та деяких країнах ЄС

Стельмах М. В. , Крайник Г. С. Визначення підходу до тлумачення «інших тяжких наслідків», передбачених ст. 236 Кримінального кодексу України

13. Педагогічні наукиБілан Н. М. Die theoretische Analyse der grundlegenden Begriffe des Kompetenzansatzes

Венгловська О. А. , Ткач М. С. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової

Гузій І. С. Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Децюк Т. М. , Дударенко А. А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах

Журавська Н. С. , Діхтяренко Л. В. , Шкіринець А. Ю. Сучасний стан та перспективи державного управління в Україні

Іщенко Л. В. Мотиваційна готовність студентів до формування творчої особистості дітей старшого дошкільного віку

Клюєва С. В. Теоретико-практичні аспекти діяльності піаніста-концертмейстера

Ковальчук В. І. , Щербак А. В. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти

Корницька І. А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами навчальних онлайн-сервісів

Короткіх М. А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів

Кученьов Д. В. , Лівак В. А. Виконавська майстерність баяніста у контексті актуалізації народного мистецтва

Латко В. Б. Мідні духові інструменти в українському музичному просторі

Матукова Г. І. Формування економічних компетентностей у фахівців вищої школи

Піонтковський-Вихватень Б. О. Історичний аналіз психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України ХХ ст.

Платонова Л. О. , Покась Л. А. Дидактична гра як елемент формування економічної компетентності в учнів профільної школи

Токарєва О. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: теоретичний аспект

Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань про пожежогасіння: сучасний стан проблеми

Шпитальова О. В. Арт-технології у формуванні творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва

14. Медичні наукиЛавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Розшарування аневризми низхідного відділу аорти – опис потенційно фатального випадку в клініці внутрішніх хвороб

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАфанасьєв С. М. Особливості сучасної техніки характерного танцю в порівнянні з технікою класичного танцю

Гусарчук Т. В. Діалог століть у «Хоровому концерті пам’яті Артемія Веделя» Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди

Єсипок В. М. Бандура з ГУЛАГу

Єсипок В. М. Музичні інструменти мандрівних співців в Україні

Романенкова Ю. В. Ювелирные композиции как имиджевый компонент дизайна интерьера

Сінельнікова В. В. , Сінельніков І. Г. Підготовка фахівців-фольклористів у Київському національному університеті культури і мистецтв: акценти сьогодення

Филиппова О. Н. Творчество Жана Оноре Домье – графика, живописца и скульптора (1808-1879 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество В. Д. Орловского – представителя плеяды мастеров русской национальной школы пейзажной живописи (1842-1914 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиМельник І. М. Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи

20. Військові наукиПавленко С. О. , Рижонок Є. М. Огляд нормативно-правової бази, що регламентує порядок застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. , Олейник Е. А. Менструальный цикл, половой диморфизм и их изменения у юных теннисисток

Гринчук А. А. , Чехівська Ю. С. Вплив занять з баскетболу на фізичні якості студентів у вищих навчальних закладах

25. Державне управлінняВасільєва В. А. Досвід Німеччини у законодавстві про адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській адміністративно-правовій базі в контексті державного управління

26. Культурологія
27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика