Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №10 (62) жовтень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиМысов К. Д. , Вайсфельд Н. Д. Установившиеся крутильные колебания дважды усеченного упругого конуса

Сілін Є. С. Інтерференція в просторах (...) при наближенні сумовних функцій операторами Валле Пуссена

2. Хімічні наукиГринь Г. И. , Степанчук А. С. , Полянский Я. И. , Семенов Е. А. Оценка термодинамической вероятности взаимодействия соединений никеля с восстановителями и окислителями

Гринь Г. І. , Грінцова А. В. , Ларіна І. В. , Кобзєв О. В. , Авіна С. І. Отримання кальцинованої соди аміачним способом та методи утилізації рідких відходів виробництва

3. Біологічні наукиГринь С. А. , Лосминская Э. А. , Гончарова Д. С. Экологическое воспитание как первый шаг на пути к спасению планеты

Дичко В. В. , Дичко Д. В. Розвиток фізичної підготовленості дітей з патологією зору віком 10-16 років

Чорна І. В. , Дроник Г. В. , Рогозинський М. С. Біологічне значення показників системи антиоксидантного захисту при оцінці безпечності вживання генетично модифікованих організмів

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиВасиленко Ю. С. , Михайлов С. В. Споживчі аспекти технічного регулювання ринку побутових пральних машин

Гринь Г. І. , Хильченко Г. С. , Трофименко Д. О. , Дейнека Д. М. , Авіна С. І. Термодинамічні дослідження утворення оксидів металів платинової групи

Гринь С. А. , Дреева А. С. , Кызынгашева А. А. Проблемы утилизации твердых бытовых отходов в Украине

Гринь С. А. , Козлова А. М. , Кочетов Н. С. Электроэнергия в Украине: проблемы и перспективы внедрения ресурсосберегающих технологий

Гринь С. О. , Босюк А. С. , Лаптій О. О. Утилізація і вторинне використання смартфонів – шляхи запобігання екологічній катастрофі

Гущин І. В. , Сич Д. О. Аналіз впливу попередньої обробки тексту на результати текстової класифікації

Дуюн А. І. , Гринь С. О. Утилізація гальванічних відходів

Дядюра В. В. , Поліщук І. А. Забезпечення живлення шкафів телемеханіки кранових пунктів за допомогою фотоелектричних станцій

Катенін В. Д. , Василенко А. О. , Гринь С. О. Криза літієвих акумуляторів

Ковтун М. Р. , Якимчук В. С. Принципи проектування інтерфейсу додатку «DietApp» для визначення раціону харчування та відстеження активності в спортивному залі на платформі ОС IOS

Короленко В. М. , Сильчук Т. А. Сенсорний маркетинг як інновація в індустрії готельного господарства

Крижанівський Є. І. , Паневник Д. О. Аналіз тенденцій розвитку ежекційних нафтогазових технологій

Лазурик В. М. , Лофицкий Э. А. Особенности операций объединения в GOOGLE CLOUD SPANNER

Лаціна Р. О. Система відслідковування, реєстрації та візуалізації рухів людини у просторі

Литвин А. Ф. Пріоритетні шляхи вдосконалення умов охорони праці власником на підприємстві

Мясіщев О. А. , Судома І. В. Вдосконалення алгоритму ранжування та індексації сайтів

Сподар К. В. , Карбівнича Т. В. , Карпенко З. П. , Кібець Т. М. Товарознавча оцінка якості кисломолочного напою айрану підвищеної біологічної цінності

Тищенко Л. М. , Шахворостова В. М. Дослідження властивостей та процесів окислення пташиних жирів

Фис М. М. , Зазуляк П. М. , Бридун А. М. , Согор А. Р. , Лозинський В. А. Порівняння впливу еліпсоїдальності фігури і обертової складової на потенціал сили тяжіння всередині планети

Цейко Б. О. Оцінка якості доставки вантажів за допомогою коефіцієнта відхилення часу прибуття потяга на станцію

Юрченко С. Л. , Шабельська І. І. Удосконалення рецептурного складу бісквітного напівфабрикату з використанням мультизернового борошна

6. Сільськогосподарські наукиКривенко А. І. Перспективи розвитку органічних технологій у Південному Степу України

7. Історичні наукиБаклашова Т. М. , Боженко Ю. О. Діяльність похідних груп ОУН на Донбасі: сучасний стан історіографії проблеми

Казарин В. П. Таврический университет и высшее образование в ХХI веке (Уроки В.И. Вернадского)

8. Економічні наукиБелей С. І. , Блавдзевич С. С. Дебіторська та кредиторська заборгованості в контексті забезпечення ділової комунікації підприємства

Блащук-Дев’яткіна Н. З. , Петик Л. О. , Ковальчук М. П. Тенденції кредитного ринку України

Бондарчук Н. В. , Педько А. С. Фінансово-економічна безпека як запорука розвитку малого підприємства

Бордюг В. М. Порівняльний аналіз законодавства України та економічно розвинених країн з питань банкрутства

Бреус А. А. , Лобза А. В. Побудова системи HR-інжинірингу на сучасному підприємстві

Бугіль С. Я. , Мосьондз О. А. Управління зовнішнім державним боргом в Україні та зарубіжних країнах

Бугіль С. Я. , Ясько Т. С. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування в умовах євроінтеграції

Васільєва Л. М. , Кедік О. С. Фактори, що впливають на формування облікової політики в закладах вищої освіти

Вудвуд В. В. , Попова Е. М. Сучасний стан споживчого кредитування в Україні

Гаєва В. П. , Зінгаєва Н. Є. , Стільник В. В. Професійний розвиток персоналу та його роль в управлінні

Гайдук І. С. Оцінка надійності банків України в системі недержавного пенсійного забезпечення

Гнатенко М. К. , Чернышов Ю. И. Изучение особенностей профессиональной мотивации у менеджеров

Голинський Ю. О. , Довгий Д. І. Ризик-менеджмент у митній справі та шляхи його вдосконалення

Голинський Ю. О. , Муляр В. В. Митна політика та її вплив на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Голинський Ю. О. , Павелчак А. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його удосконалення

Голинський Ю. О. , Яцишин О. В. Управління митними платежами при здійсненні експортно-імпортних операцій та шляхи його покращення

Гришкін В. О. , Хегай Є. О. Особливості інноваційного розвитку Південної Кореї

Грубляк О. М. , Мацкуляк А. А. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави

Грубляк О. М. , Шкрумеляк Н. І. Економічна сутність та основні проблеми грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах

Денисюк А. В. , Зінченко О. А. Проблеми та перспективи розвитку металургійної галузі України на світовому ринку

Джур О. Є. , Клепікова В. В. Особливості реалізації стратегії виходу підприємств АПК на зовнішній ринок

Дзюбін О. С. Вплив нестабільної ситуації в Україні на повернення банківських кредитів

Дорошкевич В. І. Газотранспортна система України як складова безпеки національного господарства

Дудлів Н. О. , Махиня І. М. Запровадження, використання та проблемні аспекти функціонування рахунків ескроу в Україні

Дулин І. С. , Макар О. П. , Мельник О. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародного туризму

Дьомін О. О. , Джусов О. А. Стратегія розвитку енергетичних підприємств в Україні

Жаворонок А. В. , Павлюк А. О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів

Західна О. Р. , Трохімчук Д. В. Аналіз фінансового забезпечення освіти і науки в Україні на сучасному етапі

Зелінська Г. О. , Процишин А. В. Адаптація персоналу підприємства: сутність та основні чинники

Івлєва Н. П. , Григанська Т. І. , Григанська К. В. Факторний метод оцінки гудвілу будівельного підприємства

Кірносова М. В. , Білаш М. М. Дослідження тенденцій розвитку маркетингових комунікацій на ринку нерухомості

Клим М. В. , Скляр Є. В. Сучасні формати роздрібної торгівлі

Корнілова Н. В. Досвід організації ділового туризму в країнах світу

Костенко Т. А. , Стоколюк В. В. , Заволока Л. О. Сучасні міжнародні фінансові ринки

Кривич Я. М. , Литвиненко Т. О. Дослідження економічної сутності поняття «ощадна поведінка населення» як базової економічної категорії

Кудлаєва Н. В. , Медєляєва А. С. Оцінка та визнання виробничих запасів у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством

Кудлаєва Н. В. , Фльора А. П. Економічний зміст та класифікація зобовʼязань в господарських процесах субʼєкта господарювання

Кусий С. В. Розвиток логістики в Україні

Литвиненко О. Д. , Бакуменко О. В. Economic essence of definition «investment potential»

Маковецька Д. О. , Яшкіна О. І. Специфіка пошукової оптимізації для комерційних та некомерційних підприємств

Максименко І. Я. , Фісун Ю. О. Особливості оподаткування та структура соціального пакету як інструмента матеріальної мотивації виплат працівникам

Манзій О. П. Зарубіжний досвід розвитку сільських територій в умовах децентралізації

Махиня І. М. , Дудлів Н. О. Відображення поточної кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками у фінансовій звітності

Мельничук Д. І. Варіанти фінансування відновлення активної частини виробничих основних засобів

Мигович Т. М. , Мороз Р. Я. , Тимків Н. А. Бюджетне планування в умовах децентралізації

Мірошниченко О. В. , Попович А. О. Проблеми та перспективи обліку торгівельної діяльності

Москальов А. А. , Попова Е. М. Моніторинг сучасного стану банківської системи України та впровадження іноземного досвіду для її виходу з кризового стану

Німкович А. І. Інфраструктурна та інформаційна ефективність на ринку цінних паперів

Окунева О. В. , Погребна А. С. Державні цінні папери на фондовому ринку України

Петряєва З. Ф. Методичне забезпечення управління фінансовими ризиками підприємства

Попова В. Д. , Кизима Н. М. Особливості нарахування амортизації та її вплив на відтворення основних засобів

Попович Д. В. , Браточенко О. О. , Врубель І. Й. Проблеми та перспективи розвитку ринку автотранспортного страхування в Україні

Попович Д. В. , Кравцова О. В. , Микитюк О. О. Life-страхування на страховому ринку України: проблеми та перспективи розвитку

Попович Д. В. , Назар Н. В. , Савчин Н. В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні

Попович Д. В. , Черковська Ю. Б. Проблеми та шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств

Репета М. М. , Смолінська С. Д. Напрями удосконалення фінансових послуг банків в Україні

Ситник Н. С. , Субицька Д. Я. Проблеми та перспективи становлення та розвитку бюджетного менеджменту в Україні

Сич О. А. , Романюк В. Ю. Оцінка прибутковості банківської системи України

Смолінська С. Д. , Наконечна Ю. С. Інтеграція банківської системи України в умовах світової економіки

Смолінська С. Д. , Самченкова І. О. Шляхи покращення здійснення кредитних операцій банками у напрямі підвищення ефективності діяльності підприємств

Собченко-Кінєва Т. С. , Шульга А. І. Використання кореляційно-регресійний аналізу для моделювання відтворюючих процесів в сільському господарстві

Стасишин А. В. , Дубик В. Я. , Барська І. В. Державний сектор економіки України: проблеми та сучасний стан розвитку

Халілов А. Е. Статистична тенденція регіонів України

Ходаківський Є. І. , Кравчук В. І. Розробка моделі алгоритму процесу антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами

Чорненька Н. В. , Мельник О. В. Роль знань та управління ними в туристичному бізнесі в умовах глобалізації

Ярема Б. П. , Кекош І. Г. Удосконалення процесу справляння податку на доходи фізичних осіб у сьогоднішніх реаліях

Яшкина О. И. , Балдинская О. В. Маркетинговое исследование потенциала рынка и системы «Умный дом»

9. Філософські наукиАвер`янова Н. М. Українське мистецтво в контексті протидії російській пропаганді

Олексишин О. О. Проблема формування інтелектуальної культури студентів у контексті сучасної філософії освіти

Севастьянів У. П. Феномен віртуальної реальності у філософсько-релігієзнавчому дискурсі

Соболь Т. В. Analysis of the basic competences of PhD graduates in Religious Studies

Улашкевич Л. А. Майбутнє прав людини через призму трансгуманізму

10. Філологічні наукиБідюк Н. М. , Колесник М. І. Умови правильного інтонаційного оформлення англійського висловлювання під час навчання студентів мовних спеціальностей вищої школи

Білас А. А. , Тісевич Х. І. Особливості запозичень у французькій мові

Гайсюк Л. І. , Дзіковська Л. М. Творчість Ф. Дюрренматта в сучасному літературознавчому процесі

Галіпчак У. Р. «Артистичне письмо» братів Гонкурів крізь призму наративного дискурсу: вербальний аспект оповіді роману «Пані Жервезе»

Гиляновська О. В. Етимологія антропонімів у «Синопсисі»

Дідух В. В. Авторська концепція синтаксису у романі Мarie Ndiaye “Trois femmes puissantes”

Добош О. С. , Сабан О. В. Імідж та ідіостиль В. Ющенка, виражений через невербальні та вербальні засоби комунікації

Каламбет Я. І. , Гілевський С. В. Прецедентні оніми артурівського дискурсу: концептуалізація в сучасних інтернет джерелах

Ковалевич І. І. , Сеньків О. М. Вербалізація емоцій на лексичному рівні (у текстах британських Інтернет-газет)

Ковбасюк Л. А. , Ревенко Є. С. Крилаті вислови в німецькій мові: структурний та семантичний аспекти

Малихін О. В. , Андреєнкова В. О. Концептуальні підходи до визначення поняття модальності у лінгвістиці

Марченко В. В. , Хмельницький Р. В. Засоби вираження емоційних концептів у творах Люсі Мод Монтгомері

Мойсюк К. М. Лексико-семантичні особливості речовізму у поезіях у прозі Стефана Малларме

Перелома Т. С. Методичні основи формування фонетичної компетентності студентів-синологів на початковому рівні мовної підготовки

Проценко Л. С. , Рубінська Б. І. Лінгвістичні особливості нового варіанту британської вимови

Скочко І. В. , Козуб Л. С. Прагматичний потенціал сучасних англомовних рекламних текстів

Тараненко Л. І. , Щербакова О. С. Закономірності перекладу мовних засобів репрезентації тварин (на матеріалі англомовних науково-популярних документальних фільмів)

Хачпанова І. В. , Козуб Л. С. Специфіка значення емоційно-оцінної лексики

Храбан Т. Є. Візуальна риторика інтернет-мемів

11. Географічні наукиБатиченко С. П. , Мельник Л. В. , Щербань А. Д. Львівщина як осередок розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні

12. Юридичні наукиАдашис Л. І. , Візір О. О. Право на свободу та особисту недоторканність: шляхи забезпечення та захисту

Алиєва А. В. , Овсяннікова О. О. Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні

Бондаренко О. С. , Литвиненко Т. О. Історичний розвиток правоохоронних органів: досвід США, Великобританії та України

Бражнікова Л. К. Охорона об’єктів тваринного світу в Україні

Васільєва В. А. Поняття «одноразовий дохід» для цілей антикорупційного законодавства

Гончарова А. С. До питання кримінальної відповідальності нотаріуса

Дімітров М. К. Об’єкт кримінально караної погрози: ревізія поглядів

Єрмолаєва Т. В. , Алгаш В. В. Щодо доцільності зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення в Україні

Єрмолаєва Т. В. , Коротун Т. В. Реалізація Україною міжнародних зобов’язань у сфері запобігання зміні клімату

Касьяненко Д. І. , Герасимова Г. В. Особливості господарювання фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності

Климчук Н. І. Правова охорона озонового шару: міжнародний та національний аспекти

Крайник Г. С. , Заточна В. О. До питання про об’єктивну сторону незаконної трансплантації в Україні

Кривоконь Д. А. Торгівля людьми: кримінально-правовий аналіз

Нанка А. О. , Філімонова Ю. О. Поняття публічного обвинувачення як функції прокуратури

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Оцінка професіоналізму в трудовій діяльності

Сидоренко А. С. , Микитенко Д. О. , Чирвон О. С. Проблемні питання припинення трудового договору за угодою сторін

Соларьова Д. В. Антикорупційний комплаєнс у діяльності юридичних осіб приватного права як один з механізмів запобігання корупції

Соловйова А. Б. Правова природа криптовалюти в Україні та країнах Континентальної Європи: теоретико-правові підходи

Точілов В. О. Особливості правового регулювання використання генетично модифікованих організмів при виробництві сільськогосподарської продукції

Троцька М. В. , Гомля І. А. , Коваленко О. О. Екологічна безпека як складова національної безпеки України через призму міжнародного досвіду

Хіль М. В. Кроки прокурора до подолання корупції

Чередниченко К. Ю. , Глинська О. В. Біологічний тероризм як найбільш небезпечний вид терористичного акту (ст. 258 КК України)

Чередниченко К. Ю. , Зайва Ю. Р. Особливості проведення референдуму за законодавством Швейцарії

Янішевська К. Д. , Скорик А. Д. Право на питну воду як аксіома в правах людини

13. Педагогічні наукиБаштовенко О. А. Компетентнісний підхід у навчанні студентів як засіб подолання негативних тенденцій у здоров`ї школярів

Білокопитов В. І. Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти: стратегічний план 2016-2020

Бондаренко Н. А. , Дубограй А. О. Формування моральних якостей у студентів в умовах навчально-виховного процесу сучасної вищої школи

Вінтюк Ю. В. Актуальні завдання підготовки психологів у позааудиторній навчальній діяльності

Грибанова О. Є. Діагностика соціальної компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки у коледжі: проблемний аналіз

Григоренко Г. В. , Григоренко Д. П. , Щигельська В. М. Організація професійно-педагогічної підготовки вчителя фізичної культури в процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Гук Н. А. Організаційна модель підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та туризму до спортивно-туристичної роботи

Дерстуганова Н. В. Педагогіка професійної взаємодії як чинник подолання духовної кризи особистості

Дика Н. М. , Микитенко В. О. Практика формування мовної особистості вчителя-словесника у системі післядипломної педагогічної освіти

Домбровська Я. М. Вивчення дисциплін видавничо-поліграфічного спрямування майбутніми учителями філологічних спеціальностей в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Єленко А. П. Reading and literacy development in English in primary school. Child-centered approach

Жабенко О. В. Практика професійного розвитку науково-педагогічних працівників у закордонних університетах

Жарко О. О. Формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

Іноземцев Т. В. Підготовка майбутніх офіцерів до виховної роботи у Збройних Силах України

Карабитскова Н. А. Использование компьютерных технологий и интернета в преподавании иностранных языков

Козігора М. А. Місце арт-педагогіки у процесі фахової підготовки учителя початкової школи

Кошарна Н. В. Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції

Крохмальна Г. І. , Герич Х. Т. Психолого-педагогічні засади роботи над збагаченням лексичного запасу молодших школярів на уроці української мови

Лабунець Ю. О. Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації іншомовної вищої освіти у вимірі третього тисячоліття: досвід іспаномовних країн

Легін В. Б. Рефлексивні вміння у навчальній діяльності молодших школярів

Навроцька М. С. , Малихін О. В. Етапи розвитку суб’єктності студентів у процесі фахової підготовки

Наконечна М. В. Професійна освіта в Німеччині в контексті історико-педагогічного аналізу

Нєнашева А. Ю. , Машовець М. А. Розвиток уваги дітей дошкільного віку в логіко-математичних іграх

Огороднік В. Р. , Рубінська Б. І. Психолого-педагогічні умови навчання читання іноземною мовою в середній ланці основної школи

Ордіна Л. Л. Вплив українського мистецтва на формування естетичних поглядів студентської молоді

Пісоцька Л. М. Основні напрями організації трудового виховання дітей старшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти та у сім`ях вихованців

Прус А. О. Виявлення рівнів готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної самореалізації

Савєльєва Т. О. Ігрові технології навчання при викладанні дисципліни «Основи маркетингу» як спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів

Ткачук О. М. Професійна компетентність майбутніх фахівців сестринської справи до організації первинної профілактики ВІЛ-інфекції серед студентської молоді

Трима К. А. Вплив громадських організацій на забезпечення якості вищої освіти

Чаленко Т. В. Основні тенденції вищої освіти в контексті європейської інтеграції

Чубрей О. C. Перспективні концепти зарубіжного досвіду у галузі підготовки майбутніх учителів географії

14. Медичні наукиЖдан В. М. , Іваницький І. В. , Шилкіна Л. М. Вираженість остеопенічних змін в залежності від ступеню фіброзу печінки

Мочалов Ю. О. , Гелуненко О. О. , Капелюшна Г. В. , Мочалов О. О. Ціна основних стоматологічних матеріалів як фактор впливу на доступність стоматологічної допомоги для населення України в 2013-2017 рр.

Неведомська Є. О. , Писарев О. О. Фізична реабілітація при артрозі тазостегнового суглоба

Хоботова Н. В. Мотиваційні моменти у виборі студентом майбутньої спеціальності «Оториноларингологія»

Худецький І. Ю. , Антонова-Рафі Ю. В. , Скринська О. С. Електропорація як ефективний та безболісний спосіб лікування шкіри

Худецький І. Ю. , Гаращенко М. В. , Антонова-Рафі Ю. В. Комплексна корекція форм тіла молодих жінок засобами фізичної реабілітації

Худецький І. Ю. , Хоменко Є. С. , Антонова-Рафі Ю. В. Особливості фізичної реабілітації людей похилого віку із неврологічними захворюваннями

15. Фармацевтичні наукиМихайлюк Н. В. , Захарчук О. І. Фармакогностичні та фармакологічні аспекти фітомелатоніну

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоВдовиченко О. Ю. Вираження кохання і віри у хореографічному мистецтві: жанрові роздуми

Кундис Р. Ю. , Кіптілова Н. В. , Байдіна А. О. Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла

Кундис Р. Ю. , Кіптілова Н. В. , Домазар С. О. Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості

Павлова А. О. Художнє ткацтво як різновид декоративно-прикладного мистецтва. Характерні особливості кролевецького ткацтва

Пузиркова А. А. Стан вивченості проблеми становлення і розвитку українського мистецького авангарду

Семенюк І. М. Європейська мода XX століття: особливості розвитку явища

Филиппова О. Н. Творчество Анри Руссо – художника-самоучки (1844-1910)

Филиппова О. Н. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна (1839-1906)

Шух Г. В. Значущість законів перспективи у процесі вивчення пейзажного жанру

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБерезянська В. В. Психологічний портрет онкохворих. Транзакційний підхід

Вінтюк Ю. В. Психологічні особливості прояву феномену любові: формування передумов дослідження

Мазай Л. Ю. Психологічна ресурсність як чинник фахового самовизначення студентської молоді

Мельник І. С. Психологічна характеристика портрету аутичної дитини на різних етапах дошкільного дитинства

Семенів Н. М. Управління етнічними конфліктами в міжетнічних взаєминах: особливості термінології та методології

Хаметова Л. М. Формування комунікативної компетентності як базової для професійної діяльності

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиФеденко О. В. Деякі аспекти оцінки воєнно-політичної ситуації в Україні в ході гібридної війни

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Начало занятий спортом и сроки наступления менархе

25. Державне управлінняГерасименко О. В. , Вайда М. М. Аспекти розвитку інвестиційної політики Львівської області

Каюкін В. О. Управління конкурентоспроможністю пасажирських перевезень залізничним транспортом в Україні: проблеми та аналіз

26. КультурологіяСкорубська Х. Р. Танцювальні театри 60-х років XX ст. на прикладі Judson Dance Theatre

27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика