Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (07) квітень 2014 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиМаменко T. П. Адаптивні модифікації антиоксидантних процесів у озимої пшениці, індуковані саліциловою кислотою в умовах посухи

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГавриш О. І. , Ульшин В. О. Автоматизована система керування процесом шихтування рядового вугілля на ВЗФ

Новацкий А. А. , Сапсай П. А. , Коломийцев П. Е. Управление движением беспилотного четырехвинтового летательного аппартата

Прісс О. П. Прогнозування урожайності гарбузових плодових овочів та об`ємів переробки і зберігання

Шайко-Шайковський О. Г. , Никифорчук М. В. , Боднар Н. О. , Назарак М. С. Методика розрахункової оцінки міцності вузлів альпіністського спорядження

Шишкіна К. М. Розробка електронного меню для ресторанів

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиДавва В. В. Ідейна політика П.Скоропадського: сучасний стан наукової розробки питання

8. Економічні наукиАкулова Ю. О. Аналіз діяльності машинобудівних підприємств України

Бурак І. О. Переваги та недоліки транзитної та складської форми торгівлі

Бусарєва Т. Г. Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС

Герасименко Б. О. Концептуальні підходи до управління ефективністю рекламної діяльності підприємства

Грушко В. І. , Власюк В. Є. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ КБ «ПриватБанк»

Духновська Л. М. , Юзковець Л. В. Проблемні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат майбутніх періодів

Ємельянова І. А. , Блажко В. В. , Смачило В. В. Створення наукового парку як засіб комерціалізації інноваційних розробок в будівництві

Єрмоленко К. В. , Свечкіна А. Л. Аналіз кредитного портфелю комерційних банків в Україні

Захаров В. А. Модель якісного операційного менеджменту на промисловому підприємстві

Іващенко А. С. , Гайдамака О. В. Проблеми обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в Україні

Кинева Т. С. Информационно-аналитическое обеспечение управления воспроизводством биологического капитала

Літинська в. А. , Куклюк В. С. Мотивація в системі управління інноваційної сфери

Лозовський О. М. , Кузьмінська О. О. Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання

Малкіна Я. Д. , Поплюйко А. М. Банківські резерви: економічна сутність, генезис та сучасний стан

Марченко Н. А. , Строга В. В. Особливості становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Маслак О. О. , Ткаченко К. В. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках

Нетеса С. Ю. , Залунина О. М. Розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств у Полтавській області

Нєізвєстна О. В. , Маханько Л. В. Співпраця страхових компаній з банками. Монополізація фінансової галузі – нав’язування страховиків банками

Окландер М. А. , Кудіна А. В. Перспективи впровадження hr-брендингу та його вплив на імідж компанії

Остапенко Т. В. Виробничий потенціал підприємств АПК: поняття та оцінка

Перун Н. Я. Теоретичні аспекти охорони земель з позицій сталого розвитку

Попова Ю. М. , Харченко Т. І. , Шинкаренко Р. В. Сучасні технології ведення бізнесу у міжнародних економічних відносинах

Прудніков А. О. Порівняльний аналіз системи кредитних спілок України, сполучених штатів Америки та Канади

Ракітіна Н. О. Високі технології як шлях до нового світу бізнесу

Руліцька К. М. Регіональні аспекти використання форсайту для прогнозування розвитку вітчизняних аграрних підприємств

Руссиян Е. А. Теория и практика управления человеческим капиталом предприятий: зарубежный опыт

Сербина О. Г. , Минакова К. С. Становлення системи фінансового моніторингу в Україні

Сербина О. Г. , Загузова О. М. Інтернет-банкінг: українська практика та світовий досвід

Сушкова Е. Е. Налоговая дисциплина как фактор налоговой безопасности региона

Шашина М. В. , Степаненко Т. А. Розробка стратегії розвитку підприємства

Шира Н. О. , Кукса І. М. Удосконалення механізму управління кредитним ризиком

Шишкіна А. В. Необхідність та можливості використання аналізу чутливості в економічному обгрунтуванні ефективності інвестиційних проектів

Шубіна С. В. , Босих А. Ю. Проблематика заповнення звіту про рух грошових коштів та шляхи її вирішення

Яцина В. В. Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва промислової продукції

9. Філософські наукиАнтіфєєва Х. О. Гендерна педагогіка як чинник формування мистецтва жити студентської молоді у проблемному полі філософії освіти

Випасняк Г. О. Амбівалентність святості у романі М. де Унамуно "Тітка Тула" та повісті "Святий Мануель Добрий, мученик"

Шкурко Н. С. Использование архетипов героя и трикстера в создании образов политических деятелей

10. Філологічні наукиАкулова Н. Ю. , Дацева А. В. Коммеморація в художній структурі роману Ірен Роздобудько «Якби»

Соломахіна Ю. Ф. Питання інтерпретації міфу в авторському тексті

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиАлександренко О. В. , Веселовська Н. О. Кримінологічна характеристика злочинів неповнолітніх

Веклич В. О. Забезпечення й захист прав та свобод людини і громадянина як критерій концентрації влади

Желіховська Ю. В. Форми та способи охорони цивільних прав та інтересів нотаріусом

Шкурідін Є. Є. Поняття альтернативних джерел енергії

13. Педагогічні наукиБахов І. С. , Нгуен М. К. Форми і методи педагогічної підтримки учнів мігрантів

Височан Л. М. Гра, як засіб вивчення освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі

Губа Н. О. , Шаферюк Т. А. Вплив проявів невротизації на соціально-психологічний клімат співробітників МНС

Малинівська Л. І. Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань цивільного захисту у ВНЗ

Мішедченко В. В. , Кулик Л. О. Засоби формування у молодших школярів відчуття музичного ритму

Писанка К. О. Школа на шляху до сталого розвитку

Радченко С. В. , Царькова О. В. Формування та розвиток особистості обдарованої дитини

Рожнова В. М. , Демидчик Г. С. Каліграфічні хвилинки – одна із форм удосконалення графічних навичок письма

Семенченко Т. О. Assessment of the prospective language teachers’ learning achievements at Australian universities

Шевчук М. А. Педагогические условия управления процессом формирования профессиональной компетентности будущих учителей средствами проектных технологий

14. Медичні наукиВикторова И. А. , Коншу Н. В. , Киселева Д. С. Семейная гипермобильность суставов: клинико-генеалогические особенности, прогнозирование риска развития остеоартроза

Нетюхайло Л. Г. , Басараб Я. О. Механізми запалення у обпечених (огляд літертури)

Тодоріко Л. Д. , Сем’янів І. О. , Сака А. А. Поліморфізм генів глутатіон-S-трансферази у хворих на туберклульоз легень із супутнім ураженням гепато-панкреато-біліарної системи

Хоменко В. Г. Коррегирующее действие мелатонина хроноритмических нарушений фибринолиза и протеолиза тканей почек

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. Мистецтвознавство
18. Архітектура
19. Психологічні науки
20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиГордієнко А. В. Щодо проблем втілення політики мультикультуралізму в добу глобалізації: світові та українські перспективи

Корольова Ю. М. Проблема федералізації України

24. Фізичне виховання та спортБутов Р. С. Комплексная программа физической реабилитации для слабовидящих детей 13-15 лет

25. Державне управління
26. КультурологіяДем`янова Н. О. Етностилістична лінія в контексті українського та балканського наївного живопису ХХ - початку ХХІ століття

27. Соціальні комунікаціїКолесникова В. В. Новейшие рекламные тенденции в газете «Bild» (Германия)

Шаванов С. В. Соціальна психологія сучасних інформаційних війн

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"