Головна

Архів номерів журналу

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (54) лютий 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиСтоян В. А. , Паламарчук К. М. On new mathematical results in researching of linear transformative systems

2. Хімічні наукиКримець Г. В. , Хондока Т. А. Advanced Oxidation Processes для очищення стічних вод фармацевтичних підприємств від антибіотиків

3. Біологічні наукиБілокур Д. О. , Шейко В. І. Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Колесник Ю. І. , Шейко В. І. Показники уваги осіб з набутою короткозорістю слабкого та високого ступеню на фоні процесів гальмування

Павлович О. С. , Абрамчук О. М. , Моренко А. Г. Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою

4. Геологічні наукиАртим І. В. Оцінка тектонічної тріщинуватості порід-колекторів за допомогою методу скінченних елементів

5. Технічні наукиBoiko O. I. , Su H. S. Short-term load forecasting using milti liner regression based on artificial neural network

Дуднік А. С. , Бондаренко Ю. В. The role of technology of professional interaction of "Internet Things" when measuring mechanical quantities

Жук О. В. , Байдур О. В. , Ткаченко Д. В. , Яровий О. В. Явище стохастичного резонансу, як основа для побудови нових пристроїв передачі даних в безпроводових сенсорних мережах

Марчевський В. М. , Телестакова В. В. Картон з новим мінеральним наповнювачем

Тарнопольський А. В. , Малашевський М. А. , Тарнопольський Є. А. , Паламар А. Ю. Деякі аспекти побудови інфраструктури геопросторових даних

Трембовецька Р. В. , Гальченко В. Я. , Тичков В. В. Застосування MLP-метамоделей в задачах сурогатної оптимізації

Швед М. П. , Швед Д. М. , Великоіваненко С. П. Обгрунтування використання шестеренного насосу при каскадній екструзії полімерів

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиКоркач С. О. Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани

Коцур В. В. Етнополітичні процеси в Україні 1990-х років: провісники гібридної війни і геополітичних змін

Кряжев П. В. Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії

Лук`яненко О. В. Географія депортації студентів Полтавського педінституту на примусові роботи до Третього Рейху

Орехівський В. Д. Розвиток органічного землеробства в УРСР у контексті науково-організаційної діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ (1969–1990)

Скороход О. В. Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918)

8. Економічні наукиБала Р. Д. , Бала О. І. , Тарнавський М. І. , Наконечна В. І. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді

Бержанір І. А. , Вінницька О. А. , Гвоздєй Н. І. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства

Бугіль С. Я. , Степанюк Л. І. Ефективність функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації публічних фінансів

Гарбар Є. С. Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

Голинський Ю. О. , Луців Л. М. , Шпаргала Д. М. Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Головко В. І. , Безкоровайна О. О. Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків

Давиденко Д. О. Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю

Данік Н. В. , Тютенко Ю. О. Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком

Дем’яненко І. В. , Петрик С. В. Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств

Дорош Н. І. , Лю Д. . Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства

Дроник В. Г. Кореляційно-регресійний аналіз системи управління якістю продукції підприємств переробної галузі (на прикладі ПАТ «Коблево»)

Дубик В. Я. , Омелян Н. І. Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Дяченко Ю. А. Світовий ринок кукурудзи та місце України в ньому

Західна О. Р. , Петик Л. О. , Щур-Живко О. С. Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Іващенко Г. А. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки

Косова Т. Д. , Шевченко В. В. Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю

Лимар В. В. Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів

Лозовський О. М. , Іванцова І. В. Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Отрошко В. П. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Мацієвич Т. О. Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України

Михайленко Н. О. Мікроекономічні аспекти підвищення мотивації персоналу комерційного банку

Мішина С. В. , Мішин О. Ю. Дауншифтинг як джерело залучення кадрів в сфері соціальної роботи та соціального забезпечення

Овчаренко Т. С. , Іноземцева К. В. Формування сучасної інноваційної інфраструктури для розвитку стартапів в Україні

Петик Л. О. , Західна О. Р. , Дзебас А. В. Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети

Петренко І. П. , Ярошенко С. С. , Орел В. С. До питання сутності інноваційного процесу на підприємстві

Попович Д. В. , Славчаник О. Р. Удосконалення системи управління прибутком як умова ефективного функціонування підприємств

Ситник Н. С. , Юркевич Г. І. Сучасний стан розвитку торговельно-економічних вiдносин України з Європейським Союзом

Сич О. А. , Волос І. І. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

Смолінська С. Д. , Моргун С. І. Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії

Соболєва Г. Г. Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

Солодовник Г. В. , Безлюдня Г. Л. Кількісний аналіз ризиків у інвестиційній діяльності

Терлецька Н. М. , Голинська Б. Я. Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства

Ткачик Л. П. , Бешко О. Я. Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування

Уланчук В. С. , Жарун О. В. Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Холявко Н. І. , Баранець А. А. Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень

Шкробот М. В. , Рогачевский Р. . , Курас Б. . Implementacja technologii RFID i CRM w obiektach użyteczności publicznej na przykładzie aquaparku w Kutnie

9. Філософські наукиБлоха Я. Є. , Іваницький І. В. , Кононенко В. В. , Іваницька Т. А. Суспільно-світоглядні засади професійної культури сімейного лікаря в умовах медичної реформи

Бурий А. Р. Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина І

Поліщук Р. М. Фізична культура античного світу: філософський погляд

10. Філологічні наукиВенгринюк М. І. , Васильєв О. О. Метафора як чинник формування геологічної терміносистеми

Верба Т. Ю. Трансформація способів конструювання хронотопу в історичних повістях XXI століття

Висоцька Р. Р. «La Comedie Humaine» un gigantesque reseau relationnel

Грачова І. В. , Хорошилова Ю. О. Тема «Time Management» на заняттях з англійської мови в ВНЗ

Грачова Т. М. , Мельничук І. В. Місце С. Пилипенка у вітчизняному загальнокультурному просторі ХХ століття

Гумений В. В. Відтворення мовної картини світу при перекладі художнього тексту

Дубан Н. Б. Metaphorical mapping in Donald Trump’s discourse (exemplified by his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA)

Кочукова Н. І. , Соломко А. Ю. Контаміновані фразеологічні одиниці в мові ЗМІ (на матеріалі українських друкованих та електронних видань)

Крижановська Є. Г. The peculiarities of the translation English maritime terms into Ukrainian language

Мандич Т. М. Метафорична репрезентація біатлону у спортивному коментарі

Мельник О. М. , Гулик М. В. Питомі виражальні засоби в сучасних українських перекладах

Ніколенко О. В. Прізвиська як соціокультурні символи

Руда Н. В. Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції

Тараненко К. В. Комунікативний садизм як особливий тип вербальної агресії

Цуркан І. М. Мариністичні образи в ліриці Олександра Олеся та європейських символістів

11. Географічні наукиСологуб Ю. І. , Казанцева К. А. , Протас А. Я. Using cypred currency in the hospitality industry

12. Юридичні наукиГолоядова Т. О. Податкова політика України: сучасний стан та зміни

Коляда Т. А. , Гвоздева Н. О. Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи

Кутєпов М. Ю. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні

Мельничук Ю. І. , Крук О. В. Застосування програм відновного правосуддя щодо злочинів скоєних неповнолітніми

Соіч О. В. Правова природа та характерні особливості колективних суб’єктів права

13. Педагогічні наукиАлександрова Н. М. , Сгадова В. В. Методичні рекомендації щодо удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки у вищих навчальних закладах економічного профілю

Барнич О. В. Художня спадщина C.Ф. Русової як засіб морально-творчого розвитку молодших школярів

Бачинська Н. В. , Забіяко Ю. О. , Шуба В. О. Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років

Бачієва Л. О. Формування проектної культури майбутніх викладачів засобами «Студентського проектного офісу»

Білявець С. Я. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Бобир О. В. , Мамчич О. Б. Духовна культура як основа формування лінгвістичної культури педагогічної особистості

Богдан Т. М. , Литвиненко О. М. Компетентнісний підхід у формуванні елементів логічного мислення дошкільників

Боровик Л. В. Обгрунтування критеріїв сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Валентій Л. В. , Калініна І. П. Історія мовного аналізу як методу навчання рідної мови

Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного старших дошкільників засобами словесної гри

Вергунова В. С. , Грицун Ю. М. Формування ціннісного ставлення до дійсності майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки (на прикладі вивчення твору Ю. Грицун «Чотири грані страшної трагедії» для читця та камерного оркестру, присвяченого Дню пам’яті голодомору)

Винничук Р. В. Аксіологічний та культурологічний підходи як аспекти методології сучасної підготовки фахівців у вищій школі

Вільхова О. Г. Хореографічна підготовка молодших школярів у позашкільних навчально-виховних закладах України (1945-1991 роки)

Вінтюк Ю. В. Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

Власенко Л. Г. , Райська Л. Г. Робота над значеннєвими частинами слова як важлива складова підготовки майбутніх учителів початкової школи

Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку

Вощенко В. Ю. , Тєвікова О. В. , Денисовець І. В. Соціальна комунікація в Ранній новий час

Герасименко М. Д. Аналіз фахових текстів для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання

Гермак О. Л. Теоретические аспекты мониторинга качества профессиональных знаний будущих электромонтёров с применением электронных образовательных ресурсов

Григорчук Т. В. Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери

Грисюк О. М. Розвиток соціальної активності особистості: теоретичний аспект

Дворник Ю. Ф. , Коваль О. В. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до цілісного формування музичності школярів

Децюк Т. М. , Бушко Н. С. Особливості позааудиторної роботи зі студентами в університетах США

Дженджеро О. Л. , Дятлова І. С. Лінгвокомунікативна компетентність особистості як важливий структурний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти

Дмитренко В. А. Сакральна топографія Пирятинської протопопії другої половини XVIII століття

Дорошенко Т. В. , Радіч А. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокальної діяльності

Доценко Н. А. Імплементація навчальних тренажерів в інформаційно-освітнє середовище

Дубровіна І. В. , Горецька Н. В. Професійний імідж як чинник активізації самовдосконалення та самоосвіти педагогів

Жлудько В. М. , Іващенко Ю. Ф. Вплив ігрового дизайну на творчий розвиток особистостіВплив ігрового дизайну на творчий розвиток особистостіВплив ігрового дизайну на творчий розвиток особистостіВплив ігрового дизайну на творчий розвиток особистостіВплив ігрового дизайну на творчий розви

Журавська Н. С. , Мульований Є. С. , Запаско Г. В. Наукові дослідження: управління персоналом, бізнес-планування

Зуев Д. О. , Кропачев А. В. , Усов А. Е. , Мостовщиков Д. Н. Особенности профильной подготовки и переподготовки IT-экспертов в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда

Іванишина В. П. Психолого-педагогічні основи використання комп’ютерних програм для формування англомовної компетенції в діалогічному мовленні у початковій школі

Іванченко Л. П. , Пристинський В. М. , Іванченко С. Г. , Пристинська Т. М. Методика формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом

Кавунник О. А. Культуротворчість танцювальних колективів Ніжина: регіональний контекст

Кириленко Н. М. , Травкіна Л. П. , Романенко К. С. , Коломійченко А. А. Впровадження нового державного стандарту в початковій школі: практичний аспект

Кміть О. В. Методичні передумови формування професійного мислення майбутніх учителів англійської мови початкової школи

Коба М. М. Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі

Коваль В. О. , Шевантаєва А. В. Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності

Коновальчук М. В. Розвиток лідерського потенціалу університету в процесі реалізації освітніх грантових проектів

Коновченко Ю. П. , Дорошенко Т. В. Теоретичні основи проблеми формування у майбутніх учителів початкової школи готовності до мистецько-педагогічної діяльності

Конотоп О. С. Навчання аудіювання фрагментів автентичних художніх відеофільмів з використанням комп’ютера

Корольова Л. М. Креативне освітнє середовище – шлях до успішної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів

Кравченко С. О. Узагальнення сутності дефініції «дослідницька компетентність»

Курляк І. Є. Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Лашук Н. М. Педагогічні умови формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки

Лимар Ю. М. , Алексієнко Н. С. Проектна технологія як засіб підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи

Литвиненко А. І. Соціокультурний розвиток Полтавщини межі ХІХ – ХХ століть: до проблеми становлення регіональної культури

Логвін Т. В. Роль асистента вчителя у навчально-виховному просторі дитини з особливими освітніми потребами

Лукащук М. М. , Лукащук І. М. Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх медичних сестер в процесі навчання хіміко-біологічних дисциплін в медичному коледжі

Лук’яненко О. В. Життя студентів Полтавського педінституту після звільнення з Третього Рейху

Любінська О. І. Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини

Максак І. В. , Радченко М. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови у початковій школі: Історична ретроспектива

Мараховська Н. В. Професійна самореалізація вчителя англійської мови в освітній діяльності

Маркова Є. Ю. , Сушко В. Г. , Шпігоцький Є. В. Практика викладання технічних дисциплін з використанням сучасних 3D технологій

Михайленко О. В. Бази практики під час стажування у юридичних коледжах США

Міненок А. О. , Кошель А. П. , Кошель В. М. , Власова О. Б. До проблеми формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки

Мірошник І. В. Поняття іншомовної граматичної компетентності та особливості її реалізації в початковій школі

Наталевич Н. П. Soziokulturelle anpassung älterer menschen durch musiktherapie

Нікітіна Н. П. Діалог особистості в постколоніальній культурі: горизонти переорієнтацій

Новописьменний С. А. Здоров’язбережувальна компетентність школяра та шляхи її формування

Нос Л. С. , Панчук Б. Б. Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу в Канаді

Носко Ю. М. Ефективність використання руханок у процесі навчання учнів закладів початкової освіти

Огієнко Д. П. Впровадження трудового навчання в початкових школах чернігівської губернії (друга половина XIX століття)

Оскоменко-Парулава Т. Г. Віктор Панасович Мірошниченко (1936-2001) – актор, режисер і педагог – яскрава і знакова постать Полтави межі ХХ – ХХІ століть

Осока О. В. Значення тематичних концертів у вихованні інструменталістів у закладах вищої освіти

Павліщева Я. О. Специфіка використання медіа-засобів у вивченні іноземної мови в юридичному вузі

Побоча Т. Д. Післядипломна педагогічна освіта як педагогічна система

Погребняк М. М. Сценічний (театральний) джаз-танець: витоки та естетичні особливості

Пода В. М. Генеза понять «Духовність», «Духовно-моральне виховання» в різних галузях знання

Полянська Г. М. Культуротворча діяльність митця: композитор Юлія Корженко

Притулик Н. В. , Костюченко М. А. Дослідження гендерної компетентності вчителів початкової школи

Прокопова О. В. Тема дитинства у творчості Ганни Гаврилець (на прикладі камерної кантати «Погляд в дитинство»)

Рябокінь А. О. Реноваційна педагогіка Алкуїна в контексті Каролінгського відродження

Саєнко Ю. О. Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів

Сайбеков М. Г. Наукові підходи до педагогічної спадщини Ісидора Севільського

Силко Р. М. , Силко Є. М. Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-художників за допомогою методу правопівкульного малювання у процесі художньої підготовки

Січкар А. Д. , Потапенко Є. П. Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття)

Скорик Б. С. Організаційно-педагогічна діяльність української православної церковної передової верстви суспільства кінця XVII – XVIII століття

Скорик Т. В. Оновлення змісту дозвіллєвої діяльності молоді в світлі сучасних тенденцій соціокультурної сфери

Стрілець С. І. , Запорожченко Т. П. Шляхи формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів

Стрілецька Н. М. , Ільченко О. О. Освітні технології формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів на уроках інформатики: теоретичний аспект

Ткаченко О. М. Історіографічно-джерелознавчий аспект дослідження мистецької освіти в колегіумах Лівобережної України (ХVIII – початок ХІХ століття)

Турчина І. С. , Вахрушева Н. М. Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів початкової школи як педагогічна проблема

Турчина І. С. , Шостак М. С. Психолого-педагогічні умови формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів початкової школи

Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи

Цебрій І. В. , Опенько В. В. Особливості розвитку італійської опери XVII – XVIIІ століття

Цимбаленко Я. С. , Покась Л. А. Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Чорній М. М. Формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків як умова створення психологічно безпечного освітнього середовища

Шерман М. І. , Попова Г. В. Можливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв

Шовкопляс О. М. Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Штохман Л. М. Деякі аспекти навчання іноземного усного мовлення

Шумська Л. Ю. Формування професіоналізму майбутнього викладача-хормейстера в процесі магістерської підготовки

Янко Н. О. , Якунько О. В. Принципи реалізації функціонально-стилістичного підходу в процесі вивчення граматичного матеріалу в початковій школі

Яцканич Н. М. Міра залучення рідної мови в процесі оволодіння іншомовною комунікацією

14. Медичні наукиПавленкова О. В. Вплив систем для домашнього відбілювання на резистентність емалі зубів

15. Фармацевтичні наукиШульга О. К. , Петухова Т. А. , Моісеєва Г. М. , Рижих А. С. Маркер загального стану здоров’я людини – вітамін «С»

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБондарчук В. О. Творчість Дмитра Гнатюка: сторінками особистісного

Горобець В. П. Проблемні аспекти вокального виконавства в естрадній та академічній манері

Гусарчук Т. В. Особливості музичної інтерпретації канонічного тексту в останньому духовному концерті Артемія Веделя

Дорофєєва В. Ю. Музично-теоретичні дисципліни у сучасній мистецькій парадигмі: традиції та новації

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Зародження та становлення новітньої форми кобзарського мистецтва – капели бандуристів

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Кобзар чи бандурист: до питання дефініції термінів

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Родина Пархоменків як представник Чернігівської школи українського кобзарства

Закус І. М. Музика зсередини

Іваниш А. А. , Єсипок В. М. Зіновій Штокалко – реформатор сучасного кобзарства

Ілечко М. П. Тенденції розвитку сюїти в творчості українських композиторів: діалог «бароко – ХХ століття»

Каблова Т. Б. , Румянцева С. В. Вокальний ансамбль як засіб комунікації

Карпенко О. В. Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду в українському живописі першої третини ХХ ст. і актуального мистецтва України початку ХХІ ст.

Климбус І. М. Скрипковий цикл Богдана Шиптура з епіграфами із поезії Марійки Підгірянки для дітей

Корусь О. П. Мала фарфорова пластика Олександра Трегубова, художника Баранівського фарфорового заводу та кераміста м. Слов’янськ

Ланіна Т. О. Естрадно-ансамблеве виконавство в дискурсі джазу другої половини ХХ ст.

Марценюк Г. П. Проблеми формування раціональної постановки мундштука та амбушура при грі на тромбоні

Марценюк Г. П. Атака звука, артикуляція та функції язика при грі на тромбоні

Марценюк Г. П. Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні

Мішин В. Ю. Вчення про музичний етос у класичну епоху

Опанасенко О. О. , Гешко Н. С. , Остапенко Л. В. Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

Павлюченко П. Г. Пісні з репертуару Явдохи Зуїхи у контексті проблеми кордоцентризму

Павлюченко П. Г. Особливості репертуару українського народного хору під керівництвом Григорія Верьовки

Перова Г. О. Сучасні вимоги до викладання класичного танцю у вищих навчальних мистецьких закладах

Раденко Ю. В. , Раденко Б. М. Синергія мовно-музичної інтонації актора та співака як шлях розкриття творчого задуму драматурга

Скопцова О. М. Охматівський народний хор як етап становлення та професіоналізації української народної хорової справи доби кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст.

Скоромний В. П. , Коваленко Є. В. , Гаценко Г. С. Естрадний спів та його застосування в музичних кінострічках першої половини XX століття

Филиппова О. Н. Древняя Киммерия в творчестве К. Ф. Богаевского (1872-1943 гг.)

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве Л. Л. Каменева (1833-1886 гг.)

Хлопотова А. А. , Юрчук В. В. , Войченко О. М. Музичне мистецтво естради: до проблеми формування

Хоцяновська Л. Ф. Хореографія як об’єкт вивчення дисципліни «Мистецтво балетмейстера»

Цугорко О. П. , Форманюк Т. М. Дослідження тридільної подільської народної ікони з колекції образотворчого мистецтва НМІУ

Цюпа Н. П. , Павлюченко П. Г. Актуальні питання виховання народної манери співу

Шнуренко Т. В. Колористичні особливості традиційних сорочок Карпатського регіону

Юрченко М. С. Хоровий концерт Максима Березовського «Приідіте і видіте діла Божиї»: виконавський аналіз

18. Архітектура
19. Психологічні наукиВінієвський М. . , Гончарова М. А. Perceived threats and their influence on emotional responses towards Russians in Ukraine

Войцеховська О. В. Проблема формування навчально-професійної мотивації студентів вищого навчального закладу

Грузинська І. М. Особливості вияву емоційного інтелекту майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу

Грузинська І. М. До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку

Кузіна В. Д. Сучасні підходи до розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності офіцера

Новікова Ж. М. Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

Перегончук Н. В. , Краєвська Т. С. Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога

Федорченко С. В. Рівень самооцінки як фактор ефективності управлінської діяльності керівника

Шевченко О. М. Українська молодь у сфері освіти. Соціально-психологічний аспект

Яновська Т. А. Особливості прояву девіантної поведінки у старших підлітків

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиКоцур Л. М. Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Теленко О. М. Особливості розвитку невизнаної Республіки Абхазія

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Особенности костного таза в соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом

Кочубей М. В. Теоретичне обгрунтування організаційних і методичних основ впровадження олімпійської освіти в навчально-тренувальному процесі дітей 10-12 років

Кульчицький В. М. Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури

Пасенко М. В. , Глиняна О. А. Методика фізичної реабілітації осіб після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки

Тесліцький Ю. П. , Кочурка С. О. Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

Юрченко І. В. Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

25. Державне управлінняСиволапенко Т. Л. Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави

26. КультурологіяКисла Н. В. Видовище в просторі музичних артефактів культури

Кисла Н. В. Театральне видовище ХХ-ХХІ століття та специфіка його образного узагальнення

Кисла С. В. Діалог етно- та поп-культури у музичному мистецтві ХХ-ХХІ століть

27. Соціальні комунікаціїКолоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Санакоєва Н. Д. , Закарлюка М. П. Гіпнотично орієнтовані підходи у сучасному рекламному дискурсі

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"