Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (54) лютий 2018 р.

Приймаються матеріали

1. Фізико-математичні наукиСтоян В. А. , Паламарчук К. М. On new mathematical results in researching of linear transformative systems

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиПавлович О. С. , Абрамчук О. М. , Моренко А. Г. Особливості мозкового електрогенезу чоловіків і жінок із різним профілем слухової та мануальної асиметрії у стані функціонального спокою

4. Геологічні наукиАртим І. В. Оцінка тектонічної тріщинуватості порід-колекторів за допомогою методу скінченних елементів

5. Технічні наукиДуднік А. С. , Бондаренко Ю. В. The role of technology of professional interaction of "Internet Things" when measuring mechanical quantities

Марчевський В. М. , Телестакова В. В. Картон з новим мінеральним наповнювачем

Тарнопольський А. В. , Малашевський М. А. , Тарнопольський Є. А. , Паламар А. Ю. Деякі аспекти побудови інфраструктури геопросторових даних

Швед М. П. , Швед Д. М. , Великоіваненко С. П. Обгрунтування використання шестеренного насосу при каскадній екструзії полімерів

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиВолік Н. В. Порівняльна характеристика декретів «Fidelibus Ruthenis» та «Graeci-rutheni Ritus», їх вплив на релігійне життя Канади

Коркач С. О. Джерелознавчі та історіографічні аспекти переяславської шевченкіани

Коцур В. В. Етнополітичні процеси в Україні 1990-х років: провісники гібридної війни і геополітичних змін

Кряжев П. В. Приватно-спадкове капітанство Нова Лузитанія як форпост португальської колонізації північно-східної Бразилії

Лук`яненко О. В. Географія депортації студентів Полтавського педінституту на примусові роботи до Третього Рейху

Скороход О. В. Періодичні видання як джерело в дослідженні ставлення населення до влади (на прикладі київських газет 1917-1918)

8. Економічні наукиБала Р. Д. , Бала О. І. , Тарнавський М. І. , Наконечна В. І. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді

Бержанір І. А. , Вінницька О. А. , Гвоздєй Н. І. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства

Гарбар Є. С. Оцінка ефективності підходів мінімізації наслідків волатильності на фінансову стійкість банку

Голинський Ю. О. , Луців Л. М. , Шпаргала Д. М. Оптимізація грошових потоків підприємств та їх прогнозування

Головко В. І. , Безкоровайна О. О. Аналіз нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів та потоків

Давиденко Д. О. Методичний підхід до оцінки показника ефективності фінансової послуги для здійснення операцій з житловою нерухомістю

Данік Н. В. , Тютенко Ю. О. Теоретичні засади реалізації концепції життєвих циклів у практиці фінансового управління банком

Дем’яненко І. В. , Петрик С. В. Оцінка запасу фінансової міцності аграрних підприємств

Дорош Н. І. , Лю Д. . Прогнозний аналіз фінансових результатів та визначення межі банкрутства підприємства

Дроник В. Г. Кореляційно-регресійний аналіз системи управління якістю продукції підприємств переробної галузі (на прикладі ПАТ «Коблево»)

Дубик В. Я. , Омелян Н. І. Підвищення якості казначейського виконання видаткової частини державного бюджету України

Західна О. Р. , Петик Л. О. , Щур-Живко О. С. Аналіз доходів та видатків державного бюджету України

Косова Т. Д. , Шевченко В. В. Організація аудиту ефективності в системі зовнішнього державного фінансового контролю

Лимар В. В. Фактори сприяння створенню та розвитку біокластерів

Матвіїшин Є. Г. , Оцабрик І. І. Витрати на оборону та державне оборонне замовлення: Україна у світі

Мацієвич Т. О. Фінансове забезпечення екологічної політики в зарубіжних країнах: досвід для України

Петик Л. О. , Західна О. Р. , Дзебас А. В. Вплив бюджетної децентралізації в Україні на місцеві бюджети

Петренко І. П. , Ярошенко С. С. , Орел В. С. До питання сутності інноваційного процесу на підприємстві

Попович О. В. , Соловей К. В. Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ «Спец-авіа» за 2014-2016 роки

Приймак С. В. , Жук А. Б. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства

Ситник Н. С. , Юркевич Г. І. Сучасний стан розвитку торговельно-економічних вiдносин України з Європейським Союзом

Сич О. А. , Волос І. І. Сучасний стан та умови кредитування малого та середнього бізнесу в Україні

Смолінська С. Д. , Моргун С. І. Реклама як інструмент покращення фінансових результатів та формування іміджу компанії

Соболєва Г. Г. Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

Солодовник Г. В. , Безлюдня Г. Л. Кількісний аналіз ризиків у інвестиційній діяльності

Терлецька Н. М. , Голинська Б. Я. Управління життєвим циклом та режимом функціонування операційної системи підприємства

Ткачик Л. П. , Бешко О. Я. Спрощена система оподаткування як інструмент агресивного податкового планування

Уланчук В. С. , Жарун О. В. Інвестиційний процес функціонування сільськогосподарських підприємств на ринку зерна

Холявко Н. І. , Баранець А. А. Вища освіта Австрії: тенденції розвитку та комерціалізації досліджень

9. Філософські науки
10. Філологічні наукиВисоцька Р. Р. «La Comedie Humaine» un gigantesque reseau relationnel

Грачова Т. М. , Мельничук І. В. Місце С. Пилипенка у вітчизняному загальнокультурному просторі ХХ століття

Дубан Н. Б. Metaphorical mapping in Donald Trump’s discourse (exemplified by his public addresses during the 2015-2016 presidential campaign in the USA)

Крижановська Є. Г. The peculiarities of the translation English maritime terms into Ukrainian language

Ніколенко О. В. Прізвиська як соціокультурні символи

Руда Н. В. Аналітичні форми репрезентації поняття зменшеності в англійській мові: семантика і функції

Цуркан І. М. Мариністичні образи в ліриці Олександра Олеся та європейських символістів

11. Географічні наукиСологуб Ю. І. , Казанцева К. А. , Протас А. Я. Using cypred currency in the hospitality industry

12. Юридичні наукиГолоядова Т. О. Податкова політика України: сучасний стан та зміни

Коляда Т. А. , Гвоздева Н. О. Застосування контрактів FIDIC в Україні: стан, проблеми, перспективи

Соіч О. В. Правова природа та характерні особливості колективних суб’єктів права

13. Педагогічні наукиБачинська Н. В. , Забіяко Ю. О. , Шуба В. О. Вивчення гендерної ідентифікації особистості студентів вузів 17-22 років

Бачієва Л. О. Формування проектної культури майбутніх викладачів засобами «Студентського проектного офісу»

Білявець С. Я. Концептуальні основи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Вінтюк Ю. В. Застосування тренінгів особистісного розвитку в підготовці майбутніх фахових психологів

Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до екологічного виховання дітей дошкільного віку

Гермак О. Л. Теоретические аспекты мониторинга качества профессиональных знаний будущих электромонтёров с применением электронных образовательных ресурсов

Григорчук Т. В. Комп’ютерна презентація як засіб демонстрації професійних умінь майбутніх менеджерів соціокультурної сфери

Дворник Ю. Ф. , Коваль О. В. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до цілісного формування музичності школярів

Децюк Т. М. , Бушко Н. С. Особливості позааудиторної роботи зі студентами в університетах США

Дубровіна І. В. , Горецька Н. В. Професійний імідж як чинник активізації самовдосконалення та самоосвіти педагогів

Зуев Д. О. , Кропачев А. В. , Усов А. Е. , Мостовщиков Д. Н. Особенности профильной подготовки и переподготовки IT-экспертов в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда

Іванченко Л. П. , Пристинський В. М. , Іванченко С. Г. , Пристинська Т. М. Методика формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом

Коба М. М. Патріотичне виховання курсантів у вищому навчальному закладі

Кравченко С. О. Узагальнення сутності дефініції «дослідницька компетентність»

Курляк І. Є. Етіологія, феноменологія, профілактика та терапія трудоголізму (на матеріалах Польщі)

Саєнко Ю. О. Впровадження технології критичного мислення під час вивчення навчальної дисципліни «Організація екологічного виховання в початковій школі» у майбутніх вчителів початкових класів

Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи

Цимбаленко Я. С. , Покась Л. А. Методичні особливості технології релаксації у шкільному курсі географії

Шерман М. І. , Попова Г. В. Можливості використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв

Шовкопляс О. М. Управління інноваційною оздоровчою діяльністю в закладі дошкільної освіти

Яцканич Н. М. Міра залучення рідної мови в процесі оволодіння іншомовною комунікацією

14. Медичні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБондарчук В. О. Творчість Дмитра Гнатюка: сторінками особистісного

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Зародження та становлення новітньої форми кобзарського мистецтва – капели бандуристів

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Кобзар чи бандурист: до питання дефініції термінів

Єсипок В. М. , Іваниш А. А. Родина Пархоменків як представник Чернігівської школи українського кобзарства

Закус І. М. Музика зсередини

Іваниш А. А. , Єсипок В. М. Зіновій Штокалко – реформатор сучасного кобзарства

Каблова Т. Б. , Румянцева С. В. Вокальний ансамбль як засіб комунікації

Карпенко О. В. Порівняльний аналіз основних теоретичних положень мистецтва класичного авангарду в українському живописі першої третини ХХ ст. і актуального мистецтва України початку ХХІ ст.

Климбус І. М. Скрипковий цикл Богдана Шиптура з епіграфами із поезії Марійки Підгірянки для дітей

Корусь О. П. Мала фарфорова пластика Олександра Трегубова, художника Баранівського фарфорового заводу та кераміста м. Слов’янськ

Ланіна Т. О. Естрадно-ансамблеве виконавство в дискурсі джазу другої половини ХХ ст.

Марценюк Г. П. Проблеми формування раціональної постановки мундштука та амбушура при грі на тромбоні

Марценюк Г. П. Атака звука, артикуляція та функції язика при грі на тромбоні

Марценюк Г. П. Виконавське дихання та проблеми його постановки при грі на тромбоні

Мішин В. Ю. Вчення про музичний етос у класичну епоху

Опанасенко О. О. , Гешко Н. С. , Остапенко Л. В. Естрадний спів в сучасних театралізованих вокально-інструментальних жанрах

Павлюченко П. Г. Пісні з репертуару Явдохи Зуїхи у контексті проблеми кордоцентризму

Раденко Ю. В. , Раденко Б. М. Синергія мовно-музичної інтонації актора та співака як шлях розкриття творчого задуму драматурга

Филиппова О. Н. Древняя Киммерия в творчестве К. Ф. Богаевского (1872-1943 гг.)

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве Л. Л. Каменева (1833-1886 гг.)

Хлопотова А. А. , Юрчук В. В. , Войченко О. М. Музичне мистецтво естради: до проблеми формування

Цюпа Н. П. , Павлюченко П. Г. Актуальні питання виховання народної манери співу

18. Архітектура
19. Психологічні наукиВойцеховська О. В. Проблема формування навчально-професійної мотивації студентів вищого навчального закладу

Грузинська І. М. Особливості вияву емоційного інтелекту майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу

Грузинська І. М. До проблеми діагностики розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку

Новікова Ж. М. Психологічна адаптація та преадаптація студентів-першокурсників в умовах нестабільного світу

Перегончук Н. В. , Краєвська Т. С. Психологічні ресурси особистості майбутнього психолога

Федорченко С. В. Рівень самооцінки як фактор ефективності управлінської діяльності керівника

Яновська Т. А. Особливості прояву девіантної поведінки у старших підлітків

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиКоцур Л. М. Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Теленко О. М. Особливості розвитку невизнаної Республіки Абхазія

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Особенности костного таза в соматотипах у спортсменок юношеского возраста, занимающихся теннисом

Кульчицький В. М. Динаміка змін в ставленні студентів І-ІІ курсів до занять з фізичної культури

Пасенко М. В. , Глиняна О. А. Методика фізичної реабілітації осіб після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки

Тесліцький Ю. П. , Кочурка С. О. Фітнес як засіб формування ціннісно-мотиваційних установок особистості, орієнтованої на здоровий спосіб життя

Юрченко І. В. Бокс у системі фізичного виховання студентської молоді

25. Державне управлінняСиволапенко Т. Л. Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави

26. КультурологіяКисла Н. В. Видовище в просторі музичних артефактів культури

Кисла Н. В. Театральне видовище ХХ-ХХІ століття та специфіка його образного узагальнення

Кисла С. В. Діалог етно- та поп-культури у музичному мистецтві ХХ-ХХІ століть

27. Соціальні комунікаціїКолоскова Г. В. Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика