Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №10 (86) жовтень 2020 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиВитрикуш Н. М. , Параняк Н. М. , Дацько О. С. , Романів А. С. , Чайка О. Г. Аналіз розподілу та впливу природних надзвичайних ситуацій за регіонами

Максимчук Н. П. Цифровізація послуг вантажних підприємств

Рудь К. К. , Поліщук І. А. Моніторинг вібрації у передбачувальному обслуговуванні

Согор А. Р. , Зазуляк П. М. , Квока Р. І. Веб-картографування якості життя населення м. Львів за показником екологічного забруднення атмосферного повітря

Тодеуш О. А. , Шерман М. І. Методи генерації завдань для оцінювання знань

Федченко С. В. Комерційна логістика торгового підприємства

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні науки
8. Економічні наукиБулава М. І. Методичні підходи до оцінювання ефективності асортиментної політики сучасного підприємства

Власенко Т. О. , Андрійчук Л. Р. Особливості інвестування центрів розвитку

Власенко Т. О. , Позняк М. В. Діджиталізація в креативній індустрії для розвитку особистості

Гостіщева Л. О. Сучасний стан та перспективи антикризового менеджменту підприємств хімічної галузі України

Гриценко О. С. , Бурменська І. В. , Бучко В. В. Конструктивна та економічна ефективність зовнішнього утеплення стін будинків

Довга Н. І. , Цегелик Г. Г. Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення собівартості продукції

Дубик В. Я. Фінансова політика держави у розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС

Жалдак Г. П. , Косенко М. Ю. Визначення еластичності попиту на товари споживчого кошика

Кравчук В. О. Особливості процесу злиття та поглинання у міжнародному бізнесі

Маркус О. В. , Колесник Ю. Ю. Організація обліку та оподаткування фермерських господарств

Маркус О. В. , Сахарук М. О. Особливості організації обліку у суб’єктів малого підприємництва

Мітров Г. О. Розвиток ринку інтернет-телебачення в умовах пандемії COVID-19

Момот Т. В. , Луб А. І. Фінансова стійкість підприємства: проблеми та їх вирішення на прикладі будівельної компанії

Момот Т. В. , Луб А. І. Вплив на фінансово-економічну безпеку будівельних підприємств мікроекономічних і макроекономічних факторів

Навроцька Т. А. Інвестиційна активність транспортної галузі під час пандемії COVID-19

Уланчук В. С. , Жарун О. В. , Соколюк С. Ю. Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства

Улибіна Л. Ю. , Гарбуз М. В. Дослідження класифікації асортименту коньяків та видів їх фальсифікації як етапу дослідження судової товарознавчої експертизи

9. Філософські наукиАвер`янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Інформаційна безпека України: соціально-філософські аспекти

Ярмоліцька Н. В. , Москальчук М. М. Науково-технічна революція та соціальний аспект матеріального і духовного у розвитку особистості в наукових дослідженнях О. Лисенка в радянський період

10. Філологічні наукиБарташук О. Ю. , Маховська С. В. Етнографічні аспекти романів братів Капранових «Кобзар 2000. Soft» та «Кобзар 2000. Hard»

Братусь І. В. , Свердлик З. М. , Гунька А. М. Значення історичної пам’яті в долі людини (на матеріалі романів «Старий» Юрія Трифонова та «Планета Містера Семмлера» Сола Беллоу)

Василенко О. В. , Дзикович О. В. Німецькі та українські фразеологізми глютонічної комунікації в аспекті мовної картини світу обох культур

Война М. О. , Шершун Д. А. Інтернет-меми як ретлянслятори культури у китайськомовному медіапросторі

Глінка Н. В. , Городиловська О. В. Особливості відтворення метафори в текстах публіцистичного стилю

Існюк О. Ю. , Тараненко Л. І. Лексико-семантичні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва)

Каплінська Д. С. , Баклан І. М. Проблематика перекладу німецької спеціальної лексики галузей кораблебудування та судноплавства

Моісєєва Н. О. , Савостіна Д. Д. Лексичні труднощі перекладу юридичної термінології

Озимай І. В. , Демиденко О. П. Семантичні та функціональні особливості перекладу англомовних військових термінів у художній літературі

Олійник Л. В. Фразеологізми німецькомовного молодіжного сленгу: їх морфологічно-структурна та тематична характеристика

Онопрієнко І. М. , Туришева О. О. Гендерованість мови vs. переклад

Тараненко Л. І. , Марценюк В. В. Мовні засоби реалізації прагматичної спрямованості англійських афоризмів політичної тематики

Ткачик О. В. , Петрук Є. Б. Особливості та складнощі перекладу квазіреалій у серії фентезі-романів Дж. Р. Р. Мартіна «Пісня льоду і полум’я»

Толочко О. Я. Functional paradigm of semantic and stylistic inversion in the original and translated text of J. Barnes novel “A History of the World in 10 ½ Chapters”

11. Географічні наукиКрасько А. Б. , Гузюк Т. О. , Білоус С. В. Моніторинг ринку туристичних послуг на прикладі Сполучених Штатів Америки

Лущик М. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму Хмельниччини

Мосор В. І. , Поручинський В. І. Розробка та реалізація маркетингових стратегій як елементу управління розвитком регіону

12. Юридичні наукиБабійчук В. С. Міжнародний захист прав людини у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій

Баїк О. І. , Максимків О. С. , Мартиник Л. М. , Матківська І. М. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність адвоката: теоретико-правовий аналіз

Габорак О. М. Досудове розслідування крізь призму зарубіжного досвіду

Ізотов Д. А. Ukrainian response to the active role of secretaries during arbitral proceedings

Лісовська Ю. П. Тотально-цифровий контроль щодо дифузії державної політики в умовах надзвичайних ситуацій

Риженко Н. О. , Корольова О. А. Загальні положення про цивільну юрисдикцію

Шитова Л. В. , Собакарь Є. М. Особливості класифікації сучасного верхнього одягу при проведенні судової товарознавчої експертизи

13. Педагогічні наукиАнтипін Є. Б. , Чермошенцева Н. С. Підтримка сім’ї у психофізичному розвитку дітей переддошкільного віку як теоретична проблема дошкільної освіти

Вишневська Л. В. , Кляуз Л. І. Дистанційне навчання хімії у закладах загальної середньої освіти: переваги та порівняльний аспект з іншими видами навчання

Вовк Б. І. , Матвієнко Д. Є. Інноваційні педагогічні технології як засіб удосконалення професійної діяльності педагогів

Возняк Л. Т. Організація уроків у початковій школі з використанням методу вивчення ситуацій

Грама Н. Г. , Кіосак О. Ю. Система навчальних занять, спрямованих на розвиток у студентів пізнавальної діяльності в різних формах засвоєння математичних уявлень дітьми

Двіжона В. М. Модель психолого-педагогічного супроводу учнів початкових класів із мовленнєвими порушеннями в загальноосвітній школі міста Києва з інклюзивною формою навчання

Денисюк В. О. Теоретико-методичні аспекти превентивного виховання студентської молоді

Калита Н. І. Розумове виховання особистості у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського

Ковальчук Л. О. , Кравчук Т. Я. Моніторинг якості результатів навчання студентів у закладах вищої освіти як проблема дослідження

Козир М. В. , Шиденко І. В. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри

Кравченко О. Л. Огляд світового досвіду з проблем дуальної форми здобуття освіти

Крохмальна Г. І. , Нестерчук Я. С. До питання історії розвитку методики навчання української мови в початкових класах

Малій Н. Ю. , Дяченко Л. О. The peculiarities and the ways of forming of professional motivation of future defectologists in educational area

Матукова Г. І. Лідерський потенціал майбутнього викладача: складова його індивідуального стилю

Мельник І. М. , Заремба Л. В. Мистецтво спілкування – невід’ємна складова педагогічної майстерності вихователя ЗДО

Новик І. М. , Рибитва І. А. Змістово-методичні особливості ознайомлення молодших школярів із правилами поведінки у громадських місцях

Новосельська Н. Т. , Тимечко О. П. Використання LEGO-технології в освітньому просторі НУШ

Новосельська Н. Т. , Харечко І. А. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до виховної діяльності на основі компетентнісного підходу

Нос Л. С. , Донгі С. В. Педагогічні умови використання ігрової діяльності у розвитку усного англійського мовлення учнів початкової школи

Нос Л. С. , Павленко Н. М. Використання комунікативних вправ на уроках англійської мови у початковій школі

Нос Л. С. , Хома М. А. Нестандартні уроки з англійської мови в Новій українській школі

Проц М. О. , Городечна Ю. І. Особливості виправлення та формування культури поведінки учнів початкових класів

Романенко Л. В. , Воловенко Н. П. Застосування LEGО-технології на уроках математики в початковій школі: теоретичний вимір

Руденко Н. М. , Коломієць Т. А. , Широков Д. Л. Застосування е-середовища на уроках математики в початковій школі

Руденко Н. М. , Широков Д. Л. Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи

Семенов Ю. М. , Старцева Т. А. Інноваційний зміст навчання та культура вивчення іноземної мови

14. Медичні наукиОчеретяна Г. В. , Махнюк В. М. , Чорна В. В. , Горваль А. К. Нормативно-правове регулювання гігієнічних питань щодо розміщення вбудованих закладів охорони здоров`я в європейських країнах

15. Фармацевтичні наукиНемченко А. С. , Міщенко В. І. , Винник О. В. , Данилюк Б. Я. Огляд розвитку виробництва антисептичних засобів в Україні

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБондаренко А. І. Робота концертмейстера в навчальних закладах України: компетентнісний аспект

Демченко Є. Я. , Лань О. Б. , Луньо П. Є. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики чакр людини

Демченко Є. Я. , Луньо П. Є. Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: мистецька інтерпретація

Папета С. П. Живописна спадщина Сергія Дорошенка

Русанова М. О. Зародження неокласицизму в Україні. Неокласицизм в хореографії, музичному мистецтві, літературі і драматургії

Слівінська А. Ф. Фотокнига: до визначення поняття

Слівінська А. Ф. , Боровик А. О. Дизайн реклами настінно-стельових світильників: традиції та інновації

Филиппова О. Н. Русская провинция в творчестве Т. А. Мавриной (1900-1996)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиМузика О. О. Адаптаційний тренінг як засіб розвитку самоефективності студентів

Харченко А. С. Психологічні особливості особистості підлітків в умовах допрофільної підготовки

Шкраб’юк В. С. , Білик Д. І. Емоційне вигорання особистості: психологічний аналіз проблеми

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиТілікіна Н. В. Види насильство щодо дітей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

23. Політичні наукиКлимчук І. І. Політика ЄС щодо протидії торгівлі людьми

Климчук І. І. , Хім`як О. М. Складова міграційної політики ЄС щодо іммігрантів з третіх країн

Псьота Т. В. Формування політичного іміджу України в умовах євроінтеграції

Софієнко О. Г. The nature of imperialism in Russian foreign policy and its influence on Ukraine

24. Фізичне виховання та спортОнопрієнко О. М. , Онопрієнко О. В. Класифікація засобів народної фізичної культури

25. Державне управління
26. КультурологіяЛебєдєва Н. А. ХV Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно «Кінокімерія 2020» в умовах пандемії COVID-19

Лук’яненко О. В. Повсякдення освітян УРСР у контексті антропологічних студій

Митник А. А. , Бутко Л. В. , Данийленко В. Є. Основні проблеми здійснення діяльності закладами культури в умовах децентралізації

Найденко Т. О. Порівняльний аналіз образу вчителя на радянському плакаті 1940-х – 1980-х років

27. Соціальні комунікаціїШтрімайтіс О. В. , Мялюк О. П. , Садовник О. В. , Филипюк О. М. , Нестерук Т. М. Сучасна дистанційна комунікація як необхідна компонента розвитку науковця

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"