Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (44) квітень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиБабаев А. А. , Гнатейко Н. В. Экспериментальные исследования работы одномодового сферического пьезоэлектрического преобразователя

2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні наукиГринь С. А. , Мацкевич Ю. Р. Проблемы добычи сланцевого газа на Украине

5. Технічні наукиБоднарюк К. Г. , Жупник М. М. , Талах М. В. Районування території міста Чернівці за ступенем зсувонебезпечності на основі аналізу цифрової моделі рельєфу

Василенко І. А. , Ляшенко О. А. , Куманьов С. О. Розробка online-сервісу для організації наукових заходів

Желєва Т. С. , Галушко Н. О. Технологічні аспекти використання гідроколоїдів та сумішей на їх основі у технологіях ковбасних виробів

Жованик М. О. Концепція управління та розмежування доступу до інформаційно-технічних ресурсів у сучасній ІТ-інфраструктурі

Зубчук В. І. , Якімчук В. С. , Шатохіна К. С. Використання технології дослідження експіраторного повітря в онкології

Іваніщева О. А. Формування функціональних властивостей м’яких сирів на основі кориці

Кушнір О. С. , Степанюк А. Р. Визначення параметрів процесу утворення композитів з сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів

Мартинюк О. О. Побудова комплексної системи захисту інформації для малого підприємства

Марьин С. А. , Ситников Д. Э. Система обобщенных семантических продукций: проблемы обобщения и вывода

Матійчик О. М. Ефективність доступності транспортної мережі на прикладі Столичного економічного району

Осаул О. І. , Самсоненко І. М. , Волков Т. М. Дослідження механізму локальної кавітації

Серант О. В. , Ярема Н. П. , Приступа О. Д. , Серант В. М. Характер та причини виникнення зсувних процесів на захисних спорудах 115-того км ділянки Делятин – Рахів Львівської залізниці

Скирда О. Є. Товарознавча оцінка якості кефіру різних виробників

Швед М. П. , Бояркін О. О. Визначення тиску при каскадній дисково-шестеренній екструзії

Шпарук Б. О. , Поліщук І. А. Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами

6. Сільськогосподарські наукиВащенко О. В. Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней

Дехтяр Ю. Ф. , Баркарь Є. В. , Ацехівський О. В. Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

7. Історичні наукиАкименко К. В. Ідейні витоки українського націоналізму в Наддніпрянщині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Невинна Г. Я. , Опанасюк Т. А. Місце та роль Фінляндії у Балтійському регіоні (1933-1939): геополітичний зріз

8. Економічні наукиАзарова А. О. , Роїк О. М. , Писаренко К. М. Підвищення ефективності управління споживчим капіталом на підприємстві на основі новітніх програмних засобів

Белоус Е. В. , Майорова И. А. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в транспортной отрасли

Біловодська О. А. Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України

Богацька Н. М. , Цинкобур Л. Р. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства

Богданюк О. В. , Ніколаєнко К. О. Theoretical and methodolological basis of the effectiveness of activity of agricultural enterprises

Бригадир В. О. Економічна активність населення як індикатор динаміки соціально-економічної диференціації країн-членів ЄС

Бріцина Ю. В. Прогнозування чисельності випускників професійно-технічних навчальних закладів освіти

Бурак І. О. Оцінка надійності ділових партнерів підприємства

Васільєва Л. М. , Соколенко А. І. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві

Владимирова М. С. , Рижкова В. О. Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону

Войнича Л. Й. Конкурентоспроможність продукції рослинництва: вибір системи показників та методика оцінювання

Галушка Є. О. , Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку

Гатаулліна Е. І. Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки впровадження інфляційного таргетування

Гірман А. П. , Бескостна І. Г. Деякі аспекти світового досвіду з організації праці

Гладка Л. І. , Колєснік Є. О. Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва

Гушан О. В. , Громова А. Є. Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні

Дернова І. А. Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект

Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств

Камінська М. Б. Економічні та облікові аспекти екологобезпечного розвитку аграрних підприємств

Коваль І. Ф. Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування

Ковтун Е. О. , Денисевич Є. С. , Зайцева Д. Є. Фактори впливу на формування стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки

Кондратенко Д. В. , Друшляк А. О. Страхування від нещасних випадків: визначення та витоки

Косарєва І. П. , Бут А. С. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства

Крикуненко О. С. , Березіна С. Б. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика

Лобза А. В. , Черниш Н. О. Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях

Лозінський Р. С. , Сирчин О. Л. Особливості кредитування юридичних осіб банками України

Лозовський О. М. , Незбутня О. В. Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах

Маколкіна О. В. Кластерний підхід – основа підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки агропромислового комплексу

Малахова О. Л. Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні

Маслак О. І. , Сокуренко П. І. , Яковенко Я. Ю. Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища

Масюк Ю. В. , Самойленко І. О. Управління структурою капіталу банку

Налобіна Т. А. Порівняльна характеристика організації ведення бізнесу в Україні, Польщі та Норвегії

Олійник Н. Ю. До питання поліпшення соціально-психологічного клімату в організації

Пирог О. В. Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз

Писар Н. Б. Теоретичні засади просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень

Пушка О. С. , Тіхонова Д. Ю. Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва

Речка К. М. Якісне управління персоналом як один із факторів сталого розвитку аграрного підприємства

Романькова О. Н. , Горголюк К. В. Основные причины и современное состояние безработицы в Украине

Скавронська І. В. , Мандзій А. Р. Вплив цифрової економіки на креативні індустрії

Скавронська І. В. , Синківський І. І. Детермінанти кластеризації креативних індустрій в міжнародному контексті

Скавронська І. В. , Слодовник З. М. Бренди індустрії моди як середовище економічної діяльності

Слободянюк Н. О. , Верич Г. О. Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної активності банків в умовах докапіталізації

Сорока А. В. , Колесникова А. Р. Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком

Столяренко О. О. Особливості впливу мезооточення на економічну безпеку підприємств цементної галузі

Топольницька Т. Б. Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах

Чукурна О. П. , Чмир В. О. , Егорова К. П. Вплив маркетингових досліджень споживачів снеків на цінове позиціонування

Чуприна Л. В. , Намазова В. М. Роль управління запасами у підвищенні ефективності управління підприємством

Шарко В. В. , Гавенко М. С. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі

Ширяєва Л. В. , Онешко С. В. , Бордюгова Е. А. До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності

Шубенкіна В. О. Світовий досвід оцінювання якості життя населення

Шубіна Л. Ю. , Майковська В. І. , Лелюх А. А. Споживчий ринок джемів: стан та перспективи розвитку

Юдіна-Каламбет С. В. , Кисельова О. М. , Галаганов В. О. Економічні та інформаційні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні

Яшкіна О. І. , Ніжнік О. О. Пропозиція продуктових інновацій та розробка маркетингових комунікацій для ТОВ ПТК «ШАБО»

9. Філософські наукиБренкач Я. С. Вступ до філософії Марка Аврелія

Шевчук С. Ф. Плюралізм у філософії та науці

10. Філологічні наукиБичко О. В. «Історія русів» як джерело етимологічних студій

Борисенко Т. І. , Кудінова Т. І. , Мікешова Г. П. Theoretical problems of verb combinatorics

Гавриленко В. М. , Тітарова Д. Ю. Лінгвостилістичні особливості політичних промов Уінстона Черчілля

Грищенко Я. С. , Сидоренко І. А. Граматичні особливості перекладу міжнародної документації

Жорняк Н. Є. Особливості міфологізації сучасної газетної реклами

Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики

Кравчук О. В. Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер

Матвіїв-Лозинська Ю. О. Особливості використання окремих підходів до вивчення іноземної мови

Мельничук О. В. Особливості китайськомовного Інтернет-дискурсу

Огієнко І. С. Болгарські серійні фольклористичні видання: тематика і проблематика

Оробінська Р. В. Структура складносурядних розповідних речень в сучасних німецьких художніх фільмах

Слабоуз В. В. Language as a disseminator and carrier of knowledge

Смольницька О. О. Спільні архетипові уявлення про світовий центр у міфології різних народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи

Шапран Д. П. Метафора в міждисциплінарній парадигмі: методологічний аспект

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБабич В. А. , Недбайло В. В. Роль національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням

Бабич В. А. , Таранюк Т. О. Особливості адміністративного провадження у справах про дрібне викрадення чужого майна

Веклич В. О. Зміна громадянської свідомості як передумова позитивних перетворень: правові орієнтири

Гамбург І. А. Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України про технічне регулювання: проблеми та перспективи

Голоднова Т. С. Напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує контрольно-наглядову діяльність у сфері управління майном у військових формуваннях України

Данилова І. О. Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні

Дімчев В. О. Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень в Туреччині

Довбенко К. О. Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України

Маланчук П. М. , Мантула А. П. Проблеми застосування кримінально-процесуального закону щодо досудового обмеження свободи особи

Маланчук П. М. , Невмержицька Ю. А. Відшкодування збитків потерпілим від насильницьких злочинів

Марченко В. Ю. Право голосу іноземців в Україні та за кордоном

Надієнко О. І. Генеза спадкового права України (радянський період)

Надієнко О. І. , Квітко В. В. Розрахунок з учасником, який вибуває з товариства з обмеженою відповідальністю

Олькіна О. В. Інституціоналізація прав громадян на участь в управлінні державними справами та на свободу об`єднання в контексті інтеграційних процесів

Павленко С. О. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів

Севрук В. Г. Нормативно-правові засади протидії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Трегубенко Г. П. , Семено Т. В. , Чайка А. С. Право на підприємницьку діяльність: реалізація та державний захист економічної конкуренції

13. Педагогічні наукиБалик Н. Р. , Шмигер Г. П. Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті

Вінтюк Ю. В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ

Гуменна Н. В. Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни «Медичне правознавство» для студентів-медиків

Духаніна Н. М. Гіпертекст як інструмент створення електронних засобів навчання

Каричковська С. П. , Чучмій І. І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі

Коваленко О. О. , Конопляник Л. М. Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних ВНЗ

Козак Т. Б. Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччині: історико-педагогічний аналіз

Костик В. С. , Головчук С. Ю. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ

Косяк В. І. Особливості створення навчального посібника з основ інформатики та обчислювальної техніки для іноземних студентів підготовчого відділення

Кулик О. Д. Креативність як складник підготовки конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної освіти

Мартинів О. М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання

Мельникова К. М. Реалізація компетентнісного підходу в системі викладання дисципліни «Медичне право» для студентів-медиків вищих навчальних закладів

Морозенко Д. В. , Глєбова К. В. Особливості викладання предмету «Мікробіологія» у Національному фармацевтичному університеті

Нагрибельна І. А. Методика навчання лексики на уроках української мови

Нещерет В. К. Саморегуляція як системно організований процес внутрішньої психічної активності студентів

Новосільська Т. М. , Денисюк О. М. Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства

Павленко С. В. Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді

Перфільєва М. В. , Карпич І. О. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні

Побережник І. О. , Хоружа Л. Л. Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки

Постернак Н. О. Використання інтернет-технологій у роботі викладача вищого навчального закладу

Проць М. З. Фінансування вищої освіти у США

Равлюк Т. А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі»

Семанчина В. О. Формування управлінської культури студентів вищих навчальних закладів у діяльності органів студентського самоврядування

Семернева О. А. Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов

Січкар А. Д. Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)

Служинська Л. Б. , Гумовська І. М. Entwicklung der kommunikativen kompetenz der studenten

Слятіна І. О. Теоретичне обґрунтування музично-естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї

Смолянко Ю. М. Використання електронного навчального середовища Moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ

Сорока Л. Т. Шкільне лідерство та управління в Англії та Уельсі

Стріхар О. І. Формування музично-естетичного смаку й національного кругозору студентів на основі застосування принципу інтеграції

Форостюк Т. В. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри

Хайрулліна Ю. О. Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства

Шевченко М. В. Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Test as efficient modern method of the organization of control of educational process

Шевченко Ю. А. Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським музично-інструментальним колективом

Шостак І. І. Лінгвістична характеристика англомовних текстів фінансово-економічної спрямованості у процесі їх читання студентами – майбутніми економістами

Штефан О. С. З питань оптимізації концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ВНЗ

Щербак І. В. Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема

Яковчук О. Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в процесі вивчення хімічних дисциплін у коледжі

Ястремська С. О. Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти

14. Медичні наукиАндрущишин О. В. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Вінтоняк М. В. , Проскурняк І. М. , Галиш І. В. Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes

Білковська Ю. П. , Данилко М. Р. , Сергєєва Н. С. , Комарь Д. Г. , Сідлецька Д. В. , Гайдук Ю. І. Сучасні уявлення про механізми регуляції скорочення матки, а також гемодинамічні зміни шийки матки до та під час пологів

Єфіменко С. К. , Шпиленко О. Ф. , Санкін Ю. Ю. , Васильчук Т. Р. , Наконечна С. Я. , Смага В. В. Особливості патогенезу тромботичних ускладнень на тлі онкологічних захворювань

Кравченко Л. А. Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіциту людини та хронічного вірусного гепатиту С

Кривда Р. Г. , Стоєва М. І. , Ющук К. М. Дослідження можливості використання імунохроматографічного тесту «Cito Test Fecal Occult Blood» для встановлення наявності та видової приналежності слідів крові на речових доказах при проведенні комплексної судово-медичної експертизи

Матюшенко Д. О. , Хаймик Н. В. , Мозоль А. О. , Ковтун А. В. Патології суглобів з точки зору реабілітаційної медицини: проблеми та перспективи

Москалюк О. П. , Кіріл А. О. , Грабовський А. С. , Кузьмик В. В. , Більцан О. В. Репродуктивні показники в чоловіків після пахвинної алогерніопластики

Онищенко В. І. , Первак М. П. , Єгоренко О. С. , Носенко В. М. Ефективність симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних фахівців хірургічного профілю

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоДрач Т. Л. , Сосіна В. Ю. Вплив діяльності української академії балету на розвиток танцю-модерн

Ілечко М. П. Втілення принципів циклічності в українській інструментальній музиці кінця ХХ століття

Кашшай О. С. Історіографія дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми

Плахотнюк О. А. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art

Ситченко Е. В. Развитие современного олимпийского движения: культурологический аспект

Ткаченко В. В. Творча діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження)

18. АрхітектураГринь В. В. Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе

19. Психологічні наукиБєлякова С. М. Соціально-психологічні детермінанти мовленнєвого розвитку близнюків

Борисюк О. М. Психологічна характеристика типів управлінської компетентності майбутнього офіцера поліції

Бочаріна Н. О. , Мазур О. О. Особливості психологічної адаптації дітей раннього віку

Донець О. І. , Шміголь Д. О. Патологічні зміни фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців під впливом екстремальних умов

Єрмакова Н. О. , Мережкіна А. Є. Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури

Зарицька В. В. , Борисенко В. М. Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму

Іванова В. В. Фактори оптимізації психологічного розвитку дошкільника

Пелюстка М. И. Арт-терапевтическое направление в культурно-историческом подходе психосоматики

Портницька Н. Ф. , Чупріна С. А. Образ ідеальних батьків у свідомості підлітків та їх батьків

Ткачук Т. А. , Мягких А. А. Гендерні особливості копінг-поведінки

Федорченко С. В. Реструктуризація як один з факторів впливу на рівень стресостійкості викладацького складу ВНЗ

Шаповалова В. С. Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів

Яновська Т. А. Психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому та юнацькому віці

20. Військові науки
21. Національна безпекаЛавренко А. С. , Головатенко Д. А. , Троян Ю. И. К вопросу о экспериментальном мониторинге электромагнитных полей в Украине

22. Соціологічні наукиАдаменко О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання проектної технології для профілактики девіантної поведінки підлітків

Борисова Ю. В. Локус контролю в системі особистісних характеристик жінок-матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах

Лєскова Л. Ф. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі установи соціальної сфери

23. Політичні наукиВласенко Ю. К. Соціально-політичні аспекти державного регулювання питань внутрішньо переміщених осіб

Матухно Г. Р. Молодежная политика как один из аспектов развития демократической политической системы

24. Фізичне виховання та спортБібіков Є. М. До питання про вплив футболу на рухову активність дітей молодшого шкільного віку

Бугаєвський К. А. Оцінка особливостей антропометричних та морфологічних показників студенток спеціальної медичної групи високого зросту

Данилко В. М. Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку

25. Державне управлінняКриштанович М. Ф. Стан Національної поліції України та шляхи її реформування

26. КультурологіяГродська Е. Б. Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії

27. Соціальні комунікаціїБурдейна М. В. Роль релігійних медіа в системі морально-етичних засад сучасного українського суспільства

Редька К. Ю. Документна комунікація в системі інформаційного управління

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

01.12.2016

Дорогі друзі, шановні колеги!

Час летить нестримно швидко, на календарі вже грудень і ми раді поділитися з

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика