Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №11 (75) листопад 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиЕвдокимова А. Н. , Муравьёва И. А. , Бригадир Д. И. Некоторые особенности трибологии высокоскоростного знакопеременного деформирования

2. Хімічні наукиПанасенко Т. В. , Рибалка А. К. Хроматографічні константи хлоровмісних біологічно активних сполук

3. Біологічні наукиБабенко А. С. , Соколенко Ю. В. Взаємозв’язок функціонального стану нервової системи та показників лейкоцитарної формули

Рахметов Д. Б. , Мельничук О. А. Колекційний фонд лікарських рослин у Кременецькому ботанічному саду

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиАрхипов О. Є. , Теплицька Т. П. Адаптивний підхід до управління інформаційною безпекою

Дудник С. О. , Поліщук І. А. Застосування регулятора змінної структури з гармонічними збуреннями вхідних параметрів

Єгорова О. В. , Бичок В. П. Програмні засоби для тестування програмного забезпечення

Зеленько Ю. С. , Парамонов А. І. Програмний засіб ідентифікації автора тексту та виявлення емоційного контексту

Петрушов В. В. , Піддубчак В. М. , Замула І. В. , Черніков В. С. Залізничний вузол як складна технологічна система

Резник Д. О. , Поліщук І. А. , Костанецький К. В. Система вібродіагностики, прогнозування відмов та оцінки стану турбоагрегату

Рубан Ю. І. , Якимчук В. С. Розпізнавання ступеню опіків шкіри з використанням згорткових нейронних мереж

Рура А. С. , Тарахтій О. С. Аналіз існуючих схем регулювання рівня в барабані парового котла

Чайка О. В. , Куниця К. В. Технологія холодного соусу для здорового харчування з пектиновмісною сировиною

Ярема Н. П. , Серант О. В. , Кубрак О. Д. , Терех Т. М. Веб-картографування сміттєзвалищ Львівської області

6. Сільськогосподарські наукиПаранюк В. О. Розділення суміші збору врожаю за ознаками біологічної продуктивності насінин сорту

Ткачук В. П. , Шуляр А. Л. , Андрійчук В. Ф. Оцінка відтворювальної здатності корів та продуктивних ознак молодняку абердин-ангуської породи

7. Історичні наукиГригорук Н. А. Громадська діяльність А. Чайковського в Коломиї (1919–1931 рр.)

Олексишин О. О. Культосвітні заклади Прикарпаття в умовах радянської культурної політики 1953-1964 рр.

Рєпін І. В. , Польцев І. В. Наступ військ Південно-Західного фронту Червоної армії в травні 1942 р. на Харківському напрямі

Сєвєрова О. В. , Биков О. В. Проблема міфологізації історії в зарубіжній та вітчизняній історіографії

Скрипниченко Ю. Ф. Регулювання питань соціального захисту населення нацистською владою Харкова в 1941-1943 рр.

8. Економічні наукиБіла Ю. Ю. Формування конкурентної стратегії розвитку підприємства

Блащук-Дев`яткіна Н. З. , Швець В. М. Дослідження вітчизняного ринку житлового банківського іпотечного кредитування

Богацька Н. М. , Бондаренко О. А. Соціально-економічний аналіз безробіття та зайнятості на ринку праці в Україні

Богацька Н. М. , Христич С. Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Борисенко О. В. Стратегії розвитку високотехнологічного підприємства

Власенко Т. О. , Вдовиченко М. І. Проектний підхід по відкриттю курсів англійської мови

Ганін В. І. , Бєльченко Д. В. Аналіз ефективності кошторисно-бюджетного методу фінансування загальноосвітніх навчальних закладів

Ганін В. І. , Філатова М. М. Контроль та аналіз оборотних активів підприємства та шляхи їх удосконалення

Ганін В. І. , Шуляк В. С. Ефективність організації обліку та аналізу товарних операцій на підприємствах торгівлі

Глийова О. О. Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах

Гнатюк Т. А. , Долженко І. І. Теоретико-організаційні основи фінансової політики

Горобинська М. В. , Гіль С. Є. Нелінійні моделі оптимізації виробничої програми підприємства в умовах кон`юнктурних коливань ринку

Демченко О. П. , Філіпова Н. В. Ідентифікації фінансового стану на основі балансових моделей

Діденко М. В. , Джур О. Є. Підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні на світовий ринок наукоємної продукції

Дубик В. Я. , Грицак С. А. Дослідження ефективності виконання бюджетних завдань митними інституціями

Західна О. Р. , Мосолова Ю. О. Аналіз фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

Знамеровська А. О. , Король С. Я. Інформаційні технології управлінської звітності

Ізюмцева Н. В. , Крамаренко Д. С. Аналіз впливу кількісних та якісних факторів на функціонування корпоративної культури персоналу

Карпінський Б. А. , Думич І. І. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування

Ковальчук О. А. Використання брендингу підприємства туристичної галузі

Комарницька Г. О. , Зацінська З. Й. Вдосконалення органів виконавчої влади в умовах децентралізації

Кремин А. Е. , Алферьев Д. А. Развитие технологий искусственного интеллекта в экономике РФ

Кучеренко С. К. , Кот I. П. Сучасне управління професійним розвитком персоналу підприємства

Кушнір О. К. , Чаплінський В. Р. Стан розвитку будівельної галузі Хмельницької області

Лепетан І. М. , Грішина І. О. Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві

Лобода Н. О. , Ігнатишина В. М. , Беднарчук В. В. Розвиток бухгалтерської професії в Україні: сучасні тенденції

Маліновська О. Я. , Корень Д. О. Інноваційний менеджмент як вимога сучасності

Маліновська О. Я. , Себестянович І. С. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня

Марина А. С. , Рябчикова Д. А. Державне фінансування агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи

Нагорна О. В. Особливості агрострахування

Носач Л. Л. , Мирошниченко Ю. Д. Розвиток іноземного інвестування в умовах транснаціоналізації економіки: українські реалії

Олійник Т. І. , Зайцева К. В. Система управління витратами підприємства

Остапчук Н. С. , Буга Н. Ю. Оцінка комунікаційної ефективності впровадження PR-заходів

Павлюк Т. І. , Нечитайло Т. Ю. Безробіття: причини та шляхи його подолання

Пархоменко Н. О. Тіньовий бізнес в Україні та країнах Європейського Союзу: тенденції, причини та наслідки

Петик Л. О. , Підкорчевна В. В. Особливості формування банківського капіталу в Україні

Петик Л. О. , Теліжин І. Л. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: стан та перспективи

Плікус І. Й. Підприємництво та самостійна зайнятість в цифровій економіці: стан, проблеми та нові можливості

Попович Д. В. , Гладкий С. Ю. , Працьовитий Т. Д. Тенденції розвитку страхового ринку України на сучасному етапі

Процишин Ю. Т. Наявність брендбуку – одна з обов`язкових умов створення сильної корпоративної культури

Рагулич О. Ю. , Зайцев О. Г. Економіка спільного споживання: сутність і тенденції розвитку

Семенда Д. К. , Семенда О. В. Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України та поведінка споживачів на ньому

Семенова Т. В. , Поправка К. С. Оцінка ефективності логістичної діяльності торгівельного підприємства

Ситник Н. С. , Тишковець М. М. Внутрішні і зoвнішні зaпoзичення тa їх рoль у фoрмувaнні фінaнсoвих ресурсів держaви

Ситников М. М. , Калачова К. О. Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України

Столяров В. Ф. , Савченко В. А. Регіоналізація державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні

Татарин Н. Б. , Колачник П. П. Актуальні проблеми та перспективи реформування фінансової системи України

Турило А. А. , Палєй В. І. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку

Чернуха Т. Е. , Ємцев В. І. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку молока і молочних продуктів в Україні

Шевченко Л. Я. , Куліш А. В. Інтегрований облік та його особливості

Шкуліпа Л. В. Необхідність національного регулювання обліку державних грантів та їх розкриття у звітності: практика МСБО 20 (IAS 20)

Шушкoвa Ю. В. , Матвійків М. М. , Колісник М. І. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України на світовій арені

Янчук Т. Р. , Селіванова К. В. , Нестерчук К. С. Шахрайство як загроза економічній безпеці банку

Ярема Я. Р. , Гнатенко О. Г. Проблеми майнового оподаткування в Україні

9. Філософські наукиДробіт Л. Р. Особливості прояву соціальної мотивації у осіб із розладами аутистичного спектру

Малімон В. І. Техніка як фактор відчуження

Шпачинський І. Л. , Корнієнко М. М. Людиноцентрична парадигма мовлення і мислення

Шпачинський І. Л. , Бородина Є. Г. Формування основ світогляду молодших школярів на інтегрованих уроках

Ярмоліцька Н. В. Дослідження української філософської думки мислителів ХІХ-ХХ ст. викладачами Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка у 60-70 рр. ХХ ст.

10. Філологічні наукиБахурська Л. З. , Лотоцька Н. Я. Актуальність та важливість лінгвостатистичного дослідження письменника Романа Іваничука у романі «Орда»

Білоус І. З. , Ікалюк Л. М. Проблема перекладу біблійних інтертекстуальних елементів

Гладун З. О. , Кульчицький І. М. Основні підходи дослідження індивідуального стилю письменника

Доманова І. Ю. , Кульчицький І. М. Фонетико-стилістичні засоби відтворення ідіостилю Святослава Гординського

Запорожець Д. А. , Стецюк Ю. В. Застосування лексико-семантичних та граматичних трансформацій при перекладі німецьких фільмів

Захарчук В. І. Перекладацька діяльність П. Г. Тичини

Костельна У. В. , Кульчицький І. М. Статистичний підхід вивчення індивідуального мовлення Р. Іваничука на матеріалі тексту «Манускрипт з вулиці Руської»

Кравченко Т. В. , Огієнко В. П. Проблеми методичного забезпечення в процесі вивчення англійської мови за допомогою самовчителів

Кульчицький І. М. , Гнатовська К. І. Дослідження ідіолекту письменника: корпусно-статистичний підхід

Марченко В. В. , Марченко В. О. Мовні та позамовні особливості функціонування комічного дискурсу

Мельничук І. В. , Помазан О. І. Концепт метаморфози у художньому просторі балад Андрія Малишка

Огородник В. В. , Лотоцька Н. Я. , Кульчицький І. М. Лінгвостатистичний аналіз повістей Романа Іваничука

Попова Л. І. Використання творів образотворчого мистецтва при вивченні англійської мови

Прокопенко А. В. , Артюшенко В. М. Лінгвокультурна специфіка передачі європейського політичного дискурсу на українську мову

Прокопенко А. В. , Семак В. В. Прагматичні проблеми перекладу наукової лексики в американському ситкомі «Теорія великого вибуху»

Слободенюк В. В. , Харченко С. В. Синтаксичні трансформації на рівні простого речення в англійсько-українському перекладі роману Поли Гоукінз «Дівчина у потягу»

Смирнова Є. М. , Гетман Ю. С. Роль вигаданих штучних мов у формуванні жанру антиутопії

Тронь А. А. , Бедзюк Д. В. Актуалізація концепту тривога у сучасній англійській мові

Цьох Л. Й. , Теодорович Л. В. Структурно-семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з британським етнокультурним компонентом: лінгвостатистичний аналіз

Чуланова Г. В. , Сисоєва І. А. Семантична лакунарність англійської та української мов, спричинена неперекладністю культурем

Шапочкіна О. В. Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного стану у давньогерманських мовах

Юхненко Т. В. , Романишин Н. І. Конкорданс як інструмент для вивчення текстових концептів

11. Географічні наукиПокась Л. А. , Юрченко В. Д. Технологія групової діяльності як засіб підвищення ефективності сучасного уроку географії у старшій школі

Стасюк Д. В. , Василевський В. М. , Аніпко Н. П. Розвиток етнокультурного туризму на Поліссі

12. Юридичні наукиБайда А. О. , Склезь О. А. Розмежування умисного вбивства від умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть особи

Бігун Т. Ю. , Полтавець Ф. С. Проблемні питання звільнення працівника, який виконує виховні функції, за вчинення аморального проступку

Волович Д. О. , Тищенко О. С. Інституційна недосконалість ООН: проблеми та перспективи реформування

Грига В. В. , Лаврович Д. С. Договір форфейтингу в Україні: переваги і недоліки

Данильченко А. М. Боротьба Європолу з новими тенденціями онлайн-злочинності

Дешко В. В. Інститут емансипації: особливості національного правового регулювання та досвід країн ЄС

Дзебчук А. В. , Ігнатова А. В. Четверте покоління прав людини: проблемні аспекти впровадження окремих з них в Україні

Должко В. В. Кримінальна відповідальність у сфері охорони та використання надр: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Драган М. В. Корпоративний договір: сутність, практика застосування та проблемні аспекти

Касьяненко Д. І. Реформа в судовій системі Європейського Союзу: ліквідація трибуналу з питань цивільної служби

Кенева О. О. Конституційне право на сексуальну орієнтацію

Кисіль О. В. Самозахист права на безпечне навколишнє природне середовище

Кідалов С. О. Визначення правової класифікації відходів електричного та електронного обладнання в Європейському Союзі: досвід для України

Ключникова Н. В. Реформа в судовій системі Європейського Союзу

Книжник К. В. Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС

Котенко С. О. , Талипова Л. А. Особливості фотографування речових доказів при проведенні судової товарознавчої експертизи

Кошель В. В. , Псьота О. В. , Леута О. С. Правове регулювання запровадження депозитної системи збирання тари як спосіб сортування відходів в Україні

Кушнір В. В. , Коробцова Н. В. До питання цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг

Лебедєва Ю. В. Стан розвитку електронного урядування в Україні

Ліпіна В. В. До проблеми застосування обмежувальних заходів у кримінальному праві України

Лобко М. С. Концептуалізація еко-інновацій у діяльності стейкхолдерів економічного процесу

Мець С. В. Заxист пpав пpиватниx oсiб у Судi ЄС

Морозов Я. І. Засади делегування повноважень місцевому самоврядуванню в контексті децентралізації

Овсієнко К. С. Правове регулювання праці малолітніх працівників в Україні

Пазенко А. О. Новації кримінального законодавства України у сфері протидії насильству щодо жінок

Пархоменко А. Ю. Щодо юридичної відповідальності за використання маніпулятивних технологій у рекламі

Пархоменко А. Ю. , Грицик О. А. Правове регулювання здійснення полювання іноземними громадянами в Україні, Республіці Білорусь та Канаді: порівняльно-правовий аналіз

Петришина М. О. , Лагутіна К. О. Діяльність Рахункової палати: проблеми та шляхи вдосконалення

Полєхiна М. А. , Одноколова О. В. Міжнародні та європейські стандарти правової охорони довкілля, стан і проблеми їх імплементації до національного законодавства

Поліщук А. А. , Стрілець І. Ю. Гарантії, що надаються працівникам у випадку звільнення з організаційно-правових причин: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід

Ритова В. О. , Хоменко А. В. Доцільність існування інституту смертної кари в умовах сьогодення

Рутвян К. О. Компетенція найвищого суду у порівняльно-правовому аспекті

Самойлова О. Ф. Особливості дослідження документів, що піддалися впливу високих температур

Сащенко М. І. Правові засади захисту тварин від жорстокого поводження

Свистун Д. О. Невичерпність дефініції «геноцид» за міжнародним правом на прикладі геноциду українського народу в СРСР

Сидоренко А. С. , Галєєв Я. В. Мобінг як особливий вид трудового конфлікту

Солодкова К. А. , Бойчук Д. С. Копенгагенські та Мадридські критерії вступу до Європейського Союзу: перспективи для України

Супрунова І. А. , Бойчук Д. С. Наслідки Brexit для Європейського Союзу та Великої Британії

Тадика Є. Д. , Юрченко Є. О. Щодо визнання торгівлі людьми службовою особою з використанням службового становища корупційним злочином

Удод М. В. , Пирогов В. С. Вплив категорії «публічний інтерес» у визначенні юрисдикційної належності спорів, які виникають із земельних правовідносин

Уколова В. О. Право на забуття як особисте немайнове право людини

Хаіт Р. Ф. Кримінальні процесуальні особливості досудового розслідування на морському транспорті

Харіна М. Ю. Правове регулювання використання біоенергетики в Європейському Союзі

Хіль М. В. , Улашкевич Л. А. Взаємозв`язок міжнародного приватного права та статті першої ЄКПЛ

Чередниченко К. Ю. , Кохан А. С. Європейська громадська ініціатива: проблемні аспекти

Щербина В. А. Співвідношення приватного блага та суспільного інтересу у праві

Ярмак А. Д. Правове регулювання відтворення природних рослинних ресурсів

Ярошенко В. М. Щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за забруднення або псування земель в Україні

13. Педагогічні наукиВіролайнен О. В. Організація моделі школи вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання

Григорович О. П. , Грибачова О. О. , Боричко Т. Ю. Формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Денисюк О. М. , Зюзько Д. М. Соціалізація дітей молодшого шкільного віку у віртуальному середовищі

Денисюк О. М. , Маденова Ю. В. Організація дозвілля людей похилого віку в громадських та державних установах

Кондрацька Г. Д. Development of social and civil competencies of high school students

Кравченко Т. В. Особливості патріотичного виховання в Великобританії

Крохмальна Г. І. , Клюфінська О. Р. Використання ігрового методу на уроках англійської мови у початкових класах

Курінна Л. В. Діагностика стану сформованості соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників

Ликтей Л. М. Методична компетентність як складова професійного розвитку викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів

Лобода Д. О. , Год Н. В. «Український анклав» гуманістичного руху в період європейського Відродження XIVXVI століть

Люлька Г. А. Інтерактивні технології формування толерантного ставлення вчителів початкових класів до учнів

Мельник І. М. , Заремба Л. В. Структурні складові та етапи професійної підготовки фахівця дошкільної освіти

Новосельська Н. Т. , Струсь О. В. Професійно-творчий саморозвиток особистості: акмеологічний підхід

Рубінська Б. І. , Бондар В. В. Відбір та організація змісту навчання студентів-перекладачів

Шейкіна Н. В. , Жовтоніжко І. М. , Фролова Н. О. , Дягілева Ф. Г. Поєднання методичних підходів викладання фізико-математичних дисциплін в умовах дистанційної освіти вищого фармацевтичного навчального закладу

Шпильова Л. А. Драмогерменевтика як інноваційна технологія у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

14. Медичні наукиРешетило В. А. , Сабадош Р. І. , Малишевська О. С. , Решетило А. В. Профілактика кровотечі в ділянці проксимального анастомозу під час протезування інфраренальної аорти

Уварова К. Г. Раптова серцева смерть: фактори ризику, причини, предиктори (огляд літератури)

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАнтипіна Н. І. Роль екомистецтва у формуванні суспільної свідомості

Балута О. В. Натюрморт в українському мистецтві

Бас Я. О. , Піддубняк М. С. Педагогічні особливості роботи з колективом у авторській танцювальній виставі «Вірний»

Вітер І. О. Художні особливості зображення марини і морського пейзажу у світовому й європейському мистецтві

Голубцова Л. Ф. , Білова М. В. Емпатія як основа створення актором сценічного образу

Грекова С. О. Відображення та фіксація зразків втілення сценічного антропоморфізму засобами відеомистецтва

Давидова К. О. Огляд наукових робіт, статей, монографій та інших тематичних публікацій в контексті розвитку привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття

Драч Т. Л. Перші прояви модернізму в танцях, які використовувалися в оперних виставах у театрах України

Кульчицький Ю. І. , Луньо П. Є. , Бас Я. О. Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі Івана Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі

Кучма Н. І. Технологія видалення щільних поверхневих забруднень у сучасній реставраційній практиці

Лєщенко Д. О. , Мосійчук Ю. А. Втілення образу жінки-балерини в мистецтві кінця ХХ початку ХХІ століття

Литвиненко А. І. Історія Полтавського театру 30-х років ХХ століття (сторінками маловідомих архівних джерел)

Лукашов В. О. Втілення літературних образів на танцювальній сцені

Михальчук В. В. Трансформация принципов взаимовосприятия художника и зрителя в культурном поле современной Украины

Мосєсова К. І. , Лань О. Б. Творча реалізація мистецьких задумів режисера-балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності

Пиж`янова Н. В. Analysis of specific features of song folklore in Poltava region.an attempt to generalize

Поліщук А. В. Українська культурна спадщина у київському живописі 1990-х років

Скиба Ю. Ю. , Луньо П. Є. Мистецтво перформансу як спосіб життя

Сорока М. В. Постмодерні моделі ідентичності людини як сценічний образ культури: мода і життя

Тураш Д. Я. , Домазар С. О. Багатовимірність технік імпровізації в сучасному танці

Федорів М. Я. , Луньо П. Є. Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному мистецтві античності

Филиппова О. Н. Живопись и графика в творчестве Е. А. Косминского (1886-1959)

Филиппова О. Н. Творчество В. В. Кандинского (1866-1944), как одной из ключевых фигур в европейском искусстве XX века

Черниш Д. О. , Кундис Р. Ю. Започаткування українського народного танцю у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття

Яковлєв І. С. , Луньо П. Є. Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній поемі І. Котляревського

18. АрхітектураАлдошина А. А. Особливості створення «розумного міста» в житловому масиві Русанівка

Румилец Т. С. , Пивонос К. В. , Таран А. А. Архитектура Восточной Европы 1960-х – 1990-х годов

19. Психологічні наукиМельник І. С. , Река О. В. Психологічний супровід розвитку опосередкованої пам’яті дошкільників у процесі творчих ігор

Салюк М. А. , Грібанова К. В. Особливості самовідношення та локусу контролю як предиктори стресостійкості особистості

Семенів Н. М. Психологічні аспекти дослідження рівня особистісної зрілості

Тищенко А. С. , Чупріна М. О. Емоційне вигорання на робочому місці. Як запобігти вигоранню працівників

20. Військові наукиМатросов М. В. , Атаманенко І. О. , Арабаджі О. М. Методичні рекомендації щодо викладання вогневої підготовки в підрозділах національної гвардії України

21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиЗинюк А. В. , Крайнюков А. А. Проблемы исследования ксенофобии: идентичность и шкала Богардуса

23. Політичні наукиВасиленко Я. И. Международный имидж Украины в зарубежных средствах массовой информации

24. Фізичне виховання та спортАліфіренко К. Л. , Володимирова Н. І. Фізіотерапія жінок 45+ з ожирінням

25. Державне управлінняГерасименко О. В. , Семен І. В. Комунікації та інформаційний простір в управлінні та розвитку територіальної громади

Карпінський Б. А. , Гасюк Р. В. , Базар С. Т. Мотивація як сучасний концепт управлінської доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі публічних органів

Карпінський Б. А. , Кметь С. Б. Управлінська доктрина формування корпоративної культури персоналу в державних органах: перспективи її розвитку

Комарницька Г. О. , Кушвара Н. Ю. Проблеми розвитку відносин держави і приватного бізнесу в Україні та шляхи їх подолання

Петришина М. О. , Гриньов С. О. Діджиталізація як напрям державної політики України

26. КультурологіяАнтошко М. О. Розвиток фортепіанної культури Китаю у ХХ столітті

Бабич Л. А. Українська святкова культура як вектор сучасного дозвілля школярів

27. Соціальні комунікаціїГречишкіна А. С. Жанр інтерв’ю на телебаченні: практика США та Західної Європи

Сеньків М. І. , Шубеляк О. В. Вплив соціальних мереж на індустрію туризму

Трачук Т. А. Особливості використання маніпулятивних прийомів у російських суспільно-політичних ток-шоу

Хрущ С. С. Медіатека як науково-освітній інтерактивний простір

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"