Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (56) квітень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиОбіход Т. В. Historical aspects of the development of high energy physics

Рогачов В. А. , Баранюк А. В. , Проценко П. Ю. CFD-моделирование теплогидравлических и прочностных характеристик пластинчатого теплообменного аппарата

2. Хімічні наукиМанастирний М. М. , Корнієнко Я. М. , Любека А. М. , Сачок Р. В. , Мартинюк О. В. Математична модель руху рідини по поверхні механічного диспергатора

Нестерчук О. В. , Обушенко Т. І. , Толстопалова Н. М. Флотоекстракція барвника активного яскраво-блакитного з водних розчинів

3. Біологічні наукиГуменюк І. І. , Грузінський С. Ю. , Бровко І. С. , Чабанюк Я. В. Soybean symbiotic apparatus formed by Bradyrhizobium japonicum

Крайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Комплексна оцінка екологічної небезпеки забруднення нафтопродуктами ґрунтового покриву

Кривицька І. А. , Іванов О. В. , Стріян К. О. Екологічна оцінка антропогенно перетворених грунтів м. Харкова

Марченко Д. Г. , Філімонова Л. А. , Станішевська Н. В. Вплив етанолу на кількісні параметри шлуночкових кардіоміоцитів щурів на ранніх етапах постнатального розвитку у нормі та після дії алкоголю

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиДуднік А. С. Приклади застосування безпровідних сенсорних мереж у якості засобів вимірювання механічних величин

Клименко Є. В. , Довгань О. Д. , Гриньова І. І. , Чередниченко С. П. Analysis of the effect of eccentricity on the magnitude of the destructive force of masonry

Мариношенко А. П. , Пикенин А. А. Использование методов особых точек с целью улучшения идентификации и детектирования навигационных сигналов

Марьин С. А. Динамическая предметная область: моделирование, метапродукционный вывод

Панкеева А. М. Дослідження принципів формування агломерацій

Самойлик О. В. , Курбака Г. В. Підвищення ефективності електропостачання невеликих сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування відновлюваних джерел енергії

Яковенко А. В. , Любевич К. А. Захист персональних даних методами знеособлення

6. Сільськогосподарські наукиОнищук Н. В. Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області

Пришедько В. М. , Гуляк А. В. Залежність молочної продуктивності корів голштинської породи від їх лінійного походження

7. Історичні наукиКряжев П. В. Генерал-губернаторство Дуарті да Кости в колоніальній Бразилії (1553-1558 рр.)

Махінла Ю. Б. Ліберальна течія в українській суспільній думці та у новітньому державотворчому процесі

Орехівський В. Д. Особливості державної політики щодо розвитку наукових основ органічного землеробства в Україні на початку ХХІ століття

Савчук Б. Р. Маловідомі листи Степана Федака до Івана Франка (1902–1904 рр.)

Соловйова А. Б. L`histoire de l`origine et du developpement de la Banque de France au XIX siecle

Федорова І. В. Розвиток аграрної освіти півдня України на початку ХХ століття: до 100-ліття заснування Одеського державного аграрного університету

Черняєв О. С. Заходи щодо забезпечення режиму Антарктики

8. Економічні наукиАлєксєєва І. С. Tax system of Ukraine: main problems and ways of their solution

Виноградова О. В. , Дрокіна Н. І. , Дарчук В. Г. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises

Гальчинський Л. Ю. , Пушко А. В. Моделювання оцінки витрат профілактичних стратегій для боротьби з поширенням інфекційних захворювань

Гринюк Н. А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України

Капустян В. О. , Левандовська Я. А. Аспекти боротьби з корупцією та проблеми лобізму в Україні

Катана А. В. , Войцих С. В. Стратегічні системи у розвитку бізнесу та забезпеченні конкурентних переваг підприємств

Кирносова М. В. , Доброскок В. В. Повышение конкурентоспособности предприятий коньячной отрасли

Кисіль С. С. Ризики кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Константинова Г. І. Тенденції розвитку Е-комерції в Україні

Косташ Т. В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства

Коцкулич Т. Я. , Негрич І. М. Особливості діяльності підприємств нафтогазової галузі через призму обліку за міжнародними стандартами

Лазаренко М. П. Проблеми інтелектуалізації діяльності підприємства

Ливдар М. В. , Ярошевич Н. Б. , Кондрат І. Ю. Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні

Литвин І. В. , Мельник А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини

Мазур К. В. , Костюк В. І. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Вірянська О. В. Теоретичне дослідження підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур

Муллер М. В. Місце бренду у маркетинговому менеджменті підприємства

Онешко С. В. , Кравченко Ю. В. Напрямки удосконалення системи формування портових зборів в портах України

Пермінова С. О. Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Приймак С. В. , Жук А. Б. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства

Рогозна В. С. Public debt of Ukraine: analysis of current problems and management strategies

Сапрун Г. Г. Економічна безпека банківського сектору економіки України у глобальних викликах сучасності

Стахов О. І. Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Стахов О. І. Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Тараруєв Ю. О. , Волгіна Н. О. , Дріль Н. В. Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування

Тохтамиш Т. О. , Мірошниченко Я. М. Торговельно-економічне співробітництво України з країнами ЄС

Чубка О. М. , Скоропад І. С. , Ярошевич Н. Б. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності

Шаповал О. А. Природа процесу прийняття рішення та їх класифікація

Шкробот М. В. , Моргонюк А. А. Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства

Шульгіна Л. М. , Хажанець В. В. Сучасні тенденції розвитку транспортної логістики в Україні

Шульгіна Л. М. , Хажанець В. В. Ефективність міжнародної транспортної логістики як складової логістичної системи

9. Філософські наукиСатохіна Н. І. , Улашкевич Л. А. «Проблема вагонетки» і сучасні теорії справедливості

Шпачинский И. Л. , Сафарова Е. Ю. Крионика. Этические аспекты криоконсервации и витрификации человека

10. Філологічні наукиБичко О. В. Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі писемних пам’яток XVII – XVIII ст.)

Бунакова Н. В. Методи подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови

Варданян М. В. Література для дітей та юнацтва української діаспори ІІ половини ХХ ст. як «література місії»: стан та завдання

Воєхевич А. І. Компаративні фразеологізми іспаномовних країн у перекладацькому аспекті

Ворона Т. О. Ігрові елементи на заняттях з домашнього читання для студентів-перекладачів

Ворона Т. О. Домашнє читання як спосіб розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача

Гузар Л. С. , Миненко Ю. В. Образ Володьки Довбенка як втілення української національної ідеї у трилогії «Волинь» Уласа Самчука

Каламбет Я. І. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі

Корягіна А. Ю. Методичні рекомендації щодо викладання німецької граматики на основі англійської

Корягіна А. Ю. Поповнення лексичного запасу німецької мови через англійську

Коцюбовська Г. А. Приєднування сполучниками підрядності

Купріянов Є. В. Л-система електронного словозмінного словника іспанської мови

Муратова В. Ф. Машинний переклад: «за» і «проти»

Наумова Т. М. Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка

Ніколащенко Ю. А. Лінгвістичні особливості німецьких рекламних текстів та їх переклад

Нікольчук І. В. Злочин і кара у родинно-побутових конфліктах баладної творчості Київщини

Оскирко О. П. Номінація вина і пива у говірках Східного Поділля

Семен Г. Я. , Гладкоскок Л. Г. The image of the narrator in Markus Zusak’s novel "The Book Thief"

Смольницька О. О. Рослинна символіка у ліриці Віри Вовк і вибраній шотландській та ірландській поезії

Солдатова С. М. , Козонак А. В. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу

Сотникова В. Є. Поетична історіософія Володимира Базилевського

Тімофєєва В. С. Thomas Chatterton. Mediaeval mystification

11. Географічні наукиВоловик В. М. , Балинський І. А. Етнокультурні ландшафти Брацлава

12. Юридичні наукиБалега Н. В. Відмінність бандитизму від створення злочинної організації

Бігвава Н. М. Предмет забруднення або псування земель в Україні

Гожда К. Є. , Рекотова О. П. Генезис поняття внутрішньо переміщених осіб

Грабовська І. С. , Зозуля А. О. Проблема легалізації наркотичних засобів у кримінальному праві України

Грекова Л. Ю. , Демченко Ю. О. До питання правового регулювання використання безпілотних літальних апаратів в Україні

Дацків Н. М. Спадковий договір як підстава виникнення та припинення корпоративних прав

Дутікова О. О. , Гончарова А. В. Порівняльна характеристика інституту спадкового договору в європейському та національному законодавстві

Жолондієвський Л. О. , Присяжна О. О. Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів

Каракой Т. С. Правове регулювання факторингу в Україні як специфічної фінансової послуги

Касьяненко Д. І. , Герасимова Г. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні

Козачук Д. А. , Басалюк Н. В. , Таркін В. П. Зловживання учасниками процесу своїми процесуальними правами в адміністративному судочинстві

Котько К. І. Зловживання корпоративним правом та шляхи вирішення проблеми

Кочубей В. В. Попередній договір: окремі проблемні аспекти правового регулювання

Кошель Р. П. Трудова дискримінація за віком

Крайник Г. С. , Зінченко К. С. Проблемні питання, які постають у зв’язку із змінами до розділів II та IV Особливої частини Кримінального кодексу України

Крайник Г. С. , Ревякін Д. В. , Чорнобривець Р. Є. Окремі питання легалізації проституції та декриміналізації діяльності, пов’язаної з нею

Крайник Г. С. , Сачук Б. П. Проблематика розвитку трансплантації в Україні

Кривоконь Д. А. Щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України

Куценко Д. О. Щодо удосконалення змісту предикатного діяння, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України

Мананкова І. В. , Товстопят Г. В. Проблема правового статусу людини і громадянина в країнах мусульманського права

Мельник П. О. Поняття «організована злочинність» у історико-правовому вимірі

Милоненко Ю. В. Реалізація положень конвенції ООН у сфері публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) в Україні

Никорович Б. Д. Порівняльно-правовий аналіз інституту необхідної оборони у кримінальному праві України та зарубіжних країн

Новиков О. В. , Коротун Т. В. Англо-американська модель суду присяжних для України. Досвід США для України

Новіков О. В. , Алгаш В. В. Федералізація України: аргументи та контраргументи

Овчаренко А. Є. Легалізація грального бізнесу на теренах Україні

Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства

Приблуда П. М. Проблеми реалізації обов’язків громадянина у сфері державного управління

Приходько В. Ю. Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів та її перспективи в України

Реброва Ю. В. Про вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне штучне переривання вагітності

Сидєльніков О. Д. , Кисилевич О. В. Зарубіжний досвід законодавчого регулювання адміністративної відповідальності

Тадика Є. Д. , Хасія М. В. Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у разі вчинення їх уповноваженими особами терористичного злочину

Точілов В. О. Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту

Турук А. О. Історичний аспект формування інституту комерційної таємниці

Харіна М. Ю. Право людини на свободу слова в аспекті журналістської діяльності

Хіль М. В. , Іванцова А. В. Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення

Чайка В. В. Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині

Чередниченко К. Ю. , Глинська О. В. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав

Шевчук О. М. , Козак Н. П. Громадська експертиза у сфері державної митної справи: сутність, види та шляхи реалізації

Юрченко С. М. , Смоян А. А. Особливості захисту авторського права в міжнародному приватному праві

Яланський О. С. Щодо наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Ярошенко В. М. Співвідношення бандитизму і розбою за Кримінальним кодексом України

13. Педагогічні наукиБелан В. Ю. Використання дистанційного навчання у польській вищій освіті та його перспективність для української

Білан В. А. , Демченко І. І. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності дефектолога

Білокопитов В. І. Якість вищої освіти: регіональні мережі та асоціації забезпечення

Бобро А. А. Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі

Боровицька О. М. Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства

Васильєва Г. Г. , Юлдашева І. О. , Зорін В. В. Камерно-вокальні фортепіанні твори доромантичного періоду: історична еволюція

Вдовенко О. І. , Лопатко Ю. В. Використання інноваційних методів навчання на уроках в закладах професійно-технічної освіти кулінарного профілю при формуванні практичних умінь учнів

Вінтюк Ю. В. Організація виконання курсових робіт у студентів-психологів

Гарага А. В. Аналіз навчально-методичного забезпечення для фахівців сфери туризму у країнах ЄС

Духаніна Н. М. Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

Журавська Н. С. , Гудович А. В. , Росінська А. М. Методика проблемних занять: наукові дослідження

Журавська Н. С. , Корабльова А. А. , Сірий О. А. Організаційно-правові засади управління конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання: наукові дослідження

Казачінер О. С. , Ганіна Н. В. Тема людей із особливостями психофізичного розвитку в сучасній художній дитячій літературі

Карнаухова А. В. , Самченко І. В. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи

Клочкова Ю. В. Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ

Ковальчук В. І. , Дзюземова О. О. Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти

Ковальчук В. І. , Єрмак Т. М. Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін

Литвиненко О. М. , Адаменко О. О. , Борецька Н. О. Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі

Марченко Н. М. Використання методу «Lernen durch Lehren» у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови

Мерлянова О. А. , Ацехівська О. В. Виховання національної та етнічної толерантності у дитячих аматорських колективах народно-сценічного танцю

Орлова Н. С. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з проектування одягу

Плаксін А. А. Особливості розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України

Попова Л. І. Іноземні мови в освіті дорослих

Проскуркіна Я. І. The pre-university preparation programs for international students in Canada (experience of University of Toronto)

Савиченко О. М. , Шуневич О. М. Ресурси позитивної психотерапії для розвитку мотивації вчителів у післядипломній педагогічній освіті

Соловйов В. А. Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу

Соловйов В. А. Гармонійне поєднання складових диригентсько-хорового мистецтва та емоційно-змістовної виразності хореографії

Цюцюра Л. Г. Особливості педагогічної етики в навчальних закладах І рівня акредитації

Шевченко С. П. Культурологічний аспект у процесі викладання англійської мови

Шикун А. В. Modern practices in the study of English with the help of new technologies

Шикун А. В. Підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та глобалізації

Шкавро В. В. Упровадження тестових завдань із мовознавчих дисциплін на освітній платформі Moodle для майбутніх учителів української мови і літератури

14. Медичні наукиМельник В. С. , Горзов Л. Ф. Поєднані зубощелепні аномалії у дітей, які звернулися за ортодонтичною допомогою

Мочалов Ю. О. , Майструк П. О. , Сабов А. В. , Локота О. В. Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Яремчук І. І. , Кобилянська-Васільєва А. М. , Злотар О. В. , Фадеєва С. І. Патогенетичні особливості та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок

Спіріна І. Д. , Рокутов С. В. , Шорніков А. В. , Широков О. В. Спонтанні ремісії у хворих на алкогольну залежність у пізньому віці

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГусарчук Т. В. Дистанція – два століття: образно-стильові паралелі тріо Артемія Веделя «Покаянія отверзи мі двері» та духовного концерту Ігоря Тилика

Єсипок В. М. Бандура з ГУЛАГу

Єсипок В. М. Музичні інструменти мандрівних співців в Україні

Крюкова Г. О. , Мостовщикова Д. О. Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців

Мозговий В. Л. , Кедіс О. Ю. Артистизм у сучасному вокальному мистецтві

Паньків Г. С. Взаємозв`язки станкового та монументального в образотворчому мистецтві: теоретичний аспект

Филиппова О. Н. Поэтический взгляд на мир в творчестве М. К. Клодта – художника-пейзажиста (1832-1902 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество Пьера Огюста Ренуара – художника и скульптора (1841-1919 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиВойцеховська О. В. Піскова терапія як форма психологічної допомоги дітям та дорослим

Волошина Н. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту

Загурська І. С. , Шевчук О. П. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків

Кобринчук З. П. Розвиток емоційного інтелекту підлітків

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів

Макаренко С. С. Соціально-психологічна допомога учасникам бойових дій

Яновська Т. А. Особливості формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів під впливом інтерактивних методів навчання

Ященко Г. П. Специфіка функціонально-структурного поділу соціальних інновацій у комерційних організаціях

20. Військові наукиСоколовський В. В. , Бородін С. В. , Самсонов Ю. В. Методологія формування складових емоційно-вольової культури військовослужбовців

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиСедляр Ю. О. , Кравченко Н. В. Стратегічне партнерство між Україною і США у сучасних геополітичних реаліях

Середа К. В. , Габро І. В. Соціальні мережі як ефективний інструмент здійснення цифрової дипломатії

Шаловинська Ж. Т. , Тригуб О. П. Політико-правові основи відносин України та північно-африканських країн

24. Фізичне виховання та спортБезкоровайний С. Б. Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять сумо

Бугаевский К. А. , Олейник Е. А. Костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах в ряде женских атлетических видов спорта

Гринчук А. А. , Чехівська Ю. С. Розвиток координаційних здібностей у студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах

Постернак І. В. Плавання як складова здоров’язберігаючого середовища для студентів

25. Державне управлінняКондраненкова І. К. , Бабич В. А. Електронні петиції як засіб взаємодії в системі «уряд-громадськість»

26. КультурологіяКалініна Л. А. , Стокроцька А. О. Культурно-історичні аспекти аматорського театрального руху на Миколаївщині

Мельник І. П. Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва

Орлова О. В. , Ігнатенко А. О. Аналіз культурно-історичного рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області)

27. Соціальні комунікаціїБєлкіна Є. В. Формати інтеграції косметичних продуктів на канали beauty-блогерів на платформі YouTube

Демчина Л. І. Синергетичний підхід в умовах реформування бібліотечно-інформаційної освіти

Жукова В. П. Моделювання бібліотечно-інформаційного сервісу

Зеленовська А. О. Інформаційна війна як зовнішня загроза для репутаційного капіталу національного антикорупційного бюро України

Зенова А. В. Діагностика технологічного та творчого потенціалу редакції ЗМІ в процесі змін

Ісса Н. Р. Використання VR-технологій у різних сферах рекла-мної комунікації: зарубіжний та вітчизняний досвід

Коваленко О. Ю. , Черкашина А. C. Search engines advertising and marketing platforms in social communication

Лаба О. В. , Захара І. Я. Впровадження автоматизованої інформаційної системи в діяльності закладів з підготовки водіїв транспортних засобів: діловодний аспект

Радута Т. С. Технології доповненої та віртуальної реальності в digital-медіа

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2018

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика