Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №12 (27) грудень 2015 р.

 Обкладинка журналу присвячена найпотужнішому і єдиному у своєму екземплярі літаку у світі - українському Ан-225 «Мрія». Розробки цієї моделі розпочалися на Авіаційному науково-технічному комплексі ім. О.К. Антонова в Києві ще у 1983 р. Літак був розрахований на перевезення космічних кораблів та інших вантажів у рамках космічної програми. 21 грудня 1988 р. Ан-225 піднявся в небо і вже через рік, піднявши на свій борт 156,3 т вантажу, встановив 110 світових рекордів серед літаків такого ж класу. Ан-225 є найважчим вантажопідйомним літаком, що коли-небудь піднімався в повітря. Сьогодні літак працює на комерційних авіалініях, він перевозить нестандартні великогабаритні вантажі, адже має для цього всі умови. 

1. Фізико-математичні наукиСидоров А. Н. Гравитационная природа расширения Вселенной

Ходаковский А. В. Экстремальное управление системой магнитной обработки топлива

2. Хімічні наукиСтецик В. В. Розрахунок і аналіз кривих титрування кислотно-фосфатних сумішей та вибір оптимальних умов визначення їх складу

3. Біологічні наукиМорозенко Д. В. , Радченко М. В. Нормативні біохімічні показники сироватки крові домашніх кішок: сучасний погляд на проблему

4. Геологічні наукиШтаєр Л. О. , Клапоущак О. І. Розташування гідропостів системи контролю рівня паводкових вод “Flood_2015”

5. Технічні наукиБашков В. М. , Бабаєв О. А. Особенности работы осевых вентиляторов при возникновении вращающего срыва. Устройства для расширения диапазона устойчивости работы вентиляторов

Волков В. А. Анализ угроз и методов защиты облачных сервисов

Козін О. Б. , Папковська О. Б. , Козіна М. О. Coque cylindrique surbaissee avec un support rigide intermediaire sous pression externe

Колосков В. Ю. , Боу Ф. Е. Moving walkways application for emergency evacuation from aircraft

Криворук В. М. , Данилюк Л. П. Дослідження впливу пряних овочів на органолептичні, фізико-хімічні та структурно-механічні властивості пирогів низької енергетичної цінності

Криворук В. М. , Каліннік К. А. , Шульц М. О. Фізико-хімічні і функціонально-технологічні властивості інуліну з топінамбуру

Куценко В. О. , Мовчан Я. І. , Науменко К. О. , Савченко С. А. Нетрадиційний газ Юзівського родовища: аспект ОВНС (на прикладі свердловини «Біляївська-400»)

Лавриков И. Н. , Ивлев В. Ю. , Косарев А. Б. Разработка предложений по улучшению организации дорожного движения на перекрестке улиц «Пролетарская – Лермонтовская – Базарная» города Тамбова

Люц В. А. , Нагірняк С. В. , Донцова Т. А. Оптичні властивості наночастинок стануму (IV) оксиду, отриманих CVD методом

Рогач А. О. Алгоритм динамічної ідентифікації складних багатовимірних динамічних об’єктів в часовій області

Самойлик О. В. Математичне моделювання електричного поля в металізованих одно- та багатошарових діелектричних структурах при радіаційної електризації

Соля В. П. The principles of the organization of the grid computing in computer networks

Чуйко А. М. , Чуйко М. М. , Кобиф Н. Г. Оцінка конкурентопридатності розроблених нових послуг бізнес-готелю «Prime House» в місті Києві

6. Сільськогосподарські наукиКлименко Н. Н. , Клименко О. Е. Влияние микробных препаратов и задернения междурядий виноградника на агрохимические свойства почвы и минеральное питание винограда сорта Мускат белый

Пономаренко А. С. Молочна галузь України: проблеми та перспективи розвитку

7. Історичні наукиКропивко О. М. Київські вузи в 1960-70-х рр.: аспекти повсякденного життя

Мельник О. В. Кривий Ріг у науковій та педагогічній кар’єрі Миколи Ковальського (1963 – 1967 рр.)

8. Економічні наукиАблязова Е. З. Організаційно-прикладні аспекти реалізації поетапного механізму оподаткування нерухомого майна

Абрамченко Н. А. Податок на доходи фізичних осіб в системі децентралізації державного управління

Авраменко Н. Л. , Бабич А. С. Ефективність встановлених ставок податку за одиницю забруднень в Україні і світі

Акімова О. В. Фінансова інклюзія та інші передумови розвитку фінансового моніторингу в Україні

Александрова А. О. , Масюк Ю. В. Напрями забезпечення ефективного управління оборотними активами на сільськогосподарських підприємствах

Александрова Г. М. , Савчина К. М. Методи реструктуризації боргових зобов’язань

Ангелко І. В. , Лех Г. А. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації

Бабенко А. Г. , Луценко І. А. Обґрунтування вибору ефективної системи винагороди персоналу на сучасному підприємстві

Бабчинська О. І. , Вараниця В. С. Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою тайм-менеджмента

Барилович О. М. , Касьян В. В. Роль маркетингу у діяльності підприємств аграрної сфери

Берьозкіна А. Ю. , Ніколаєва К. М. Стратегічне управління розвитком персоналу організації

Боровик П. М. , Гузар Б. С. , Лиса Н. В. , Поліщук Д. В. Місцеві збори в Україні: особливості справляння та перспективи подальшого розвитку

Бровко Л. І. , Капуш О. В. Етапи управління капіталом підприємства в умовах нестабільності

Верзун А. А. , Гончаренко Л. В. Банківське кредитування аграрного сектору: сучасний стан та перспективи розвитку

Волкова Н. В. , Ковальчук І. В. Порівняльний аналіз сучасних методів оцінки персоналу з позиції вітчизняних підприємств

Воляк Л. Р. Обліково-аналітичне відображення формування резервів майбутніх витрат і платежів на відновлення земельних ресурсів

Гальчинська Ю. М. , Агата М. . Особливості ціноутворення на побічну продукцію переробки цукрових буряків з урахуванням виробництва біоетанолу

Герасимчук Н. А. , Ічанська Л. В. Аналіз стану системи управління персоналом на підприємстві

Гетало Н. С. Визначення потенціалу енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства

Глєбова А. О. , Діхтяр В. В. Сутність та класифікація конкурентних переваг підприємства, що здійснює ЗЕД

Глєбова А. О. , Абдуллаєва А. Ш. Економічна діагностика як основа визначення передумов розвитку підприємства в умовах кризи

Глєбова А. О. , Головко С. А. Кадрова політика підприємства: особливості формування у сучасних соціально-економічних реаліях

Григораш Т. Ф. , Пашикян І. С. , Соловйова А. Г. Інвестиційна привабливість України

Грицьков Є. В. Organizational-economic mechanism of management of intellectual capital on construction enterprises: trends of formation and implementation

Грицюк І. В. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції

Демченко О. Г. , Бутівчак К. Ю. Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її вдосконалення

Дерев`янченко Т. Є. Маркетинговий аудит в оцінюванні ефективності витрат підприємства на маркетинг

Євтушенко Н. М. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки

Жмурко Н. В. , Сільванович І. Б. Аналіз стану та динаміки недержавного пенсійного забезпечення в Україні

Зелiско I. М. Фінансовий механізм діяльності аграрно-промислових компаній

Золотарьов С. К. , Тищенко В. В. Удосконалення систем управління матеріальними ресурсами

Зубрицька Я. О. , Малько О. К. Аналіз стану корпоративної культури серед студентів вищого навчального закладу

Карапетян О. А. Матричний підхід до обгрунтування стратегії розвитку вугледобувного підприємства

Кислюк А. П. Оцінка волатильності податкових надходжень України

Кінєва Т. С. , Вишневська І. В. Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства: сутність та необхідність

Кіш Г. В. Оцінка інвестиційного забезпечення туристичної галузі України за джерелами фінансування

Кожухова Т. В. Підвищення ефективності зовнішньої допомоги: аналіз виконання цільових показників Пусанського плану партнерства

Костенко В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні

Кудріна О. Ю. , Саєнко О. О. Проблема визначення бізнес-цілей менеджменту сучасних промислових підприємств

Курельчук М. В. Напрямки покращення рейтингових оцінок у страхуванні

Лазоренко Т. В. , Дудик А. В. Інвестиційне співробітництво України з Польщею

Леонтьєва Н. Р. Прийняття рішення методом аналізу ієрархій про оптимальний вибір Інтернет–магазину

Ляшок Я. О. , Шакіна Н. А. Напрями удосконалення державного механізму стратегічного управління науково-технічним розвитком в умовах глобальної конкуренції

Мазур К. В. , Загородня Ю. В. , Олійник В. П. , Янченко О. Ю. Управління інвестиціями на підприємствах АПК Вінницької області

Макарчук О. Г. , Скудларскі Я. . , Купчик А. . , Желазінскі Т. . The influence of biofuels on food safety

Малухина Н. Ю. Особенности брендинга в эстетической медицине

Мирошниченко Ю. В. , Головатюк А. І. Проблеми демотивації персоналу та шляхи її подолання

Муромець Н. Є. , Кобеняк К. Л. Інструмент краудсорсингу в системі соціально-відповідального менеджменту як фактор забезпечення сталого розвитку підприємства

Муромець Н. Є. , Тіхтєй Н. С. Формування системи HR-менеджменту та торговельних підприємствах

Мястковська В. С. Маркетингові комунікації як інструмент протидії банківській паніці

Новікова Т. В. , Бондар А. В. Методичне забезпечення оцінювання фінансової стійкості банку

Одаренко О. В. Проблеми реалізації ризик-менеджменту у компаніях ринку телекомунікацій України

Окландер М. А. , Кудіна А. В. , Юрасова О. С. Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти (на прикладі спеціальності «Маркетинг»)

Окландер Т. О. , Іордек Ю. І. Стратегія, її види та pозробка антикризової стратегії підприємства

Окландер Т. О. , Литвинюк В. І. Маркетингова діяльність промислових підприємств в Інтернет

Отліванська Н. В. , Абражевич Д. А. Чинники підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств в умовах євроінтеграції

Павлюк Т. І. , Маценко А. А. , Кричевська О. А. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку

Паламарчук Д. М. , Паламарчук Н. О. Соціальна політика ЄС: перспективи співробітництва з Україною

Петрова І. П. Система управління ризиками державно-приватного партнерства

Поздняков Є. М. Методичний підхід до визначення справедливої вартості проблемних кредитів суб’єктів господарювання

Пономарьова О. Б. , Зубайрова О. О. , Красільнікова Ю. О. Інвестиційна діяльність як складова економічної безпеки держави

Почта А. М. , Лапка В. С. , Богацька Н. М. Оцінка сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств України

Равікович І. Є. Розробка стратегії інтернет-маркетингу машинобудівного підприємства

Рекова Н. Ю. , Нікешина Н. В. Іноземні акціонери учасників фондового ринку: проблеми фінансової безпеки України

Рибалко О. М. , Бондарєв Д. М. Нові підходи до класифікації та визнання нематеріальних активів як об’єкта бухгалтерського обліку

Синюра-Ростун Н. Р. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону України: пріоритети та перспективи розвитку у стратегічній документації

Скібіна С. О. Аналіз сучасного стану грошово-кредитної політики України

Слинько О. Ю. Вплив економічної кризи на фінансову надійність страхових компаній в Україні

Слободянюк Н. О. Концесійні механізми інвестування в автомобільну інфраструктуру України

Стеценко О. О. Оцінка якості кредитного портфеля банків України

Сусіденко Ю. В. , Яремко А. О. Основні тенденції розвитку валютного ринку України

Телишевська Л. І. , Сулим Т. О. Депозитна політика банку по залученню коштів населення у вклади

Ткачик Л. П. , Пфайфер В. В. Методи оптимізації структури позикового капіталу підприємства

Шарко В. В. , Шульц М. О. , Ткачук О. М. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживача ресторанних послуг

Шевченко А. В. Special aspects of accounting policy implementation at adoption of the international financial reporting standards

Шовть Ю. Ю. , Ільків Л. А. Формування ефективного виробництва соняшнику в Україні

Щетініна Л. В. , Рудакова С. Г. , Литвинець Я. О. Нормативно-правове регулювання відносин зайнятості: «за» та «проти»

Ягольницький О. А. , Саранчук С. В. Розвиток банківських електронних платіжних засобів в Україні

Яструбецька Л. С. , Баб`як Я. Б. Аналіз особливостей залучення вітчизняними підприємствами банківських кредитів

9. Філософські наукиГаличенко М. В. Идеологема “Москва – Третий Рим” в научном наследии Ф. Дворника

Георгієв В. А. Хенология как наука о небытии

Кухарец Т. И. Диалогическая традиция концептуального представления желания в современной французской философии

Шевченко М. Ю. , Кутовая В. С. Вплив соціально-ціннісного середовища на особистість та діяльність людини

10. Філологічні наукиБучко А. В. Орієнт як площина для проекцій західної проблематики в німецьмовній літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі творів «Казка 672-ї ночі» Гуґо фон Гофмансталя та «Історія 1002-ї ночі» Йозефа Рота)

Головань Т. П. Оказіоналізми Василя Барки: естетичний аспект

Мірошниченко П. В. , Пшепировська С. Г. Воєнний конфлікт у телевізійному сюжеті: відповідність виробничим стандартам журналістики

Морозова Л. П. , Кирилюк I. А. , Михалевич К. В. Проблеми екологічного виховання молоді та шляхи їх вирішення

Погонець Я. А. Етапи фольклорно-літературної контамінації

11. Географічні наукиБезсмертнюк Т. П. Природно-антропогенні рекреаційно-туристські ресурси Північно-Західного регіону України

12. Юридичні наукиАндрейченко С. С. International responsibility of states for the conduct of private actors

Аніщук Н. В. , Угненко Т. В. The formation and development of the national assessors in Soviet Ukraine: historical and legal analysis

Аніщук Н. В. , Кацин М. Ю. Historical-legal characteristics of the evolution of the legislative function of the European Parliament

Афанасьєва М. В. Electoral engineering: essence and technology

Бабенко А. Ю. Приватность и банковская тайна в контексте международного автоматического обмена налоговой информацией

Бакаянова Н. М. L’avenir du barreau Ukrainien: problemes et perspectives

Віткова В. С. Міжнародні стандарти і сучасний стан паліативної і хоспісної медицини в Україні: проблеми імплементації

Владишевська В. В. Personal and moral-ethical qualities as one of the main requirements for the candidate advocates

Войтович П. П. Foreign policy as a state’s choice and modern international law

Волошина В. К. Definition of respect for human dignity as a principle of criminal proceedings

Гараджаев Д. Я. Суд справедливости в конституционно-правовых исследованиях

Гловюк І. В. Le principe de la separation des fonctions de la justice penale Française et Ukrainienne

Горбова Г. О. Concerning the improvement of the system of administrative penalties for the commission of the offence provided by article 173-2 CUoAO

Горпинюк О. П. Помилкова криміналізація: аналіз законодавчих новел

Гоцин Д. Р. Авторське право на студентські роботи

Деменчук М. О. Recommendations of the European commission for democracy through law on the status of the Supreme Court of Ukraine

Дзевелюк М. В. The information function of the modern state

Додіна Є. Е. Travel of religious organizations members outside Ukraine: problems and prospects of introducing visa-free regime for Ukraine

Дробожур Р. Р. , Малишев М. А. Shortcomings and suggestions on improving the legal component of crime combating mechanism in the field of ICT

Еннан Р. Є. , Бакала А. А. Les droits sur de score de l’activité intellectuelle (les droits exclusifs): la caractéristique générale et la «nature juridique»

Задерейко О. В. , Власенко О. В. Questions of providing information sovereignty of the states in the virtual environment the Internet and tendencies of their development in Ukraine

Ізовіта А. М. Criminological aspects of the research of the state of crime in the land sphere

Каліна Н. В. , Савич О. С. Особливості договорів, що опосередковують морське перевезення вантажів

Кібік О. М. , Хаймінова Ю. В. , Нестерова К. С. Financial preconditions for export potential development of the maritime complex of Ukraine

Козинець І. Г. , Погребець О. М. Державний нагляд у сфері фінансових послуг як форма фінансового контролю

Котлубай В. О. , Редіна Є. В. Formation program for the development of export potential of Ukraine

Крусян А. Р. Basic principles of Ukrainian constitutionalism in the European dimension

Лагутіна І. В. Mechanism for ensuring of the right of employee to dignity at work

Матвієвська Г. В. Допит свідка та потерпілого на стадії досудового розслідування в судовому засіданні як спосіб фіксації доказів у кримінальному судочинстві

Мельничук Т. В. Regional development and spatial distribution of crime in Ukraine

Мішина Н. В. Doctrine of separation of powers at the local government level: the Ukrainian experience

Мурзановська А. В. Criminal procedural responsibility in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine

Некіт К. Г. Adaptation of the trust to civil law system

Оборотов І. Г. The concept and features of legal system of canon law

Пивовар Ю. І. , Забіяка Х. О. Організаційно-правові перспективи децентралізації контрольно-наглядових функцій за станом доріг в Україні

Поліщук О. М. Ukrainian criminal code as a legal necessity and possible ways to improve its efficiency

Романадзе Л. Д. Challenges of innovation commercialization in the activities of higher education institutes and scientific establishments in Ukraine

Севостьянова Н. І. Application to the European Counrt of Human Rights as international legal instrument for protection of Ukrainian state interest

Сидор В. Д. Major tasks and principles of land legislation and law

Слободяник Н. С. Current issues on the formation of the judiciary in Ukraine

Солдатський В. В. Regulative and legal influence of terms in the stage of preparative and assignment of court hearing

Сорочишин М. В. Legal regulation of conciliation procedures: current state and prospects for development

Степаненко А. С. Some issues concerning the concept of a "reasonable doubt" in criminal process

Толкачова І. А. Громадянське суспільство як головна умова існування правової держави

Торбас О. О. Analysis of the powers of the prosecutor in article 291 of the CCP

Харитонов Є. О. , Харитонова О. І. Reception of law and law adaptation as forms of interaction of legal systems

Чекмарьова Л. Ю. The insurance of professional activity of advocate: experience Federal Republic of Germany

Яковлев Д. В. Choice of Ukraine: reforms vs. Perestroyka

13. Педагогічні наукиАнісімова Н. О. Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів

Бадьйор Н. Б. Формування вмінь та навичок креативності на заняттях з англійської мови на матеріалі “Creative Writing” (англомовного курсу з творчого письма)

Боднарук І. М. Популяризація творчої спадщини композиторів Буковини серед студентської молоді

Бузян Я. А. Виконавська адаптація студента-музиканта під час сольного виступу з концертмейстером

Глушич В. В. Етап модернізації змісту, форм та методів виховання підлітків у американській сім’ї (друга половина 80-х років – 90-ті роки ХХ століття)

Горак О. Р. Особливості формування готовності до здійснення морального вибору у проблемних ситуаціях: емоційно-ціннісний компонент

Гуцуляк Л. І. Участь американської громади в організації освітньо-виховного процесу та управлінні діяльністю школи

Дідик Н. М. Сутність, функції та види соціальної реклами в соціально-педагогічній діяльності

Камінська О. М. Інформаційні технології навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах

Красюк Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування здорового способу життя молодших школярів

Левицька Н. В. Особливості практичної підготовки та навчання за кордоном майбутніх перекладачів в університетах Німеччини

Линдіна Є. Ю. General characteristics of linguistic component of language activity in research of E. Sobotovich

Малихіна С. В. Ієрархічно-рівнева модель дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів та її функціонально-структурні компоненти та блоки

Никифоров А. М. Особливості лебединського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1906-1913)

Погрібняк О. В. Роль І. Максимовича у розвитку освіти України на початку XVIII століття: досвід Чернігівського колегіуму

Сікура А. О. Методи підвищення пізнавальної активності студентів при вивченні мікробіології

Соловйова О. В. B. Bloom’s taxonomy and its modern revised versions

Федоренко І. С. Психологічні та лінгвістичні особливості формування компетентності в англійському діалогічному мовленні у майбутніх техніків-будівельників

Черненко Г. М. Сучасна система професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи

14. Медичні наукиВівсяник В. В. , Гавриш Л. О. , Сажин Н. І. , Бойко Л. Д. , Гретчин В. М. , Вишневська Л. Т. , Бейчук Н. Г. Особливості клініко-патогенетичного механізму хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

Лавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. Клініко-ехокардіографічна диференціація при синдромі дилятації правих відділів серця

Павлюкович Н. Д. , Павлюкович О. В. , Козар М. Ф. , Трефаненко І. В. Метаболічні ефекти телмісартана у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу

Процюк Л. О. , Станіславчук М. А. Особливості клінічних проявів захворювання у хворих на ревматоїдний артрит з різними поліморфними варіантами гена серотонінових рецепторів 5-HT2A Т102С

Трефаненко І. В. , Павлюкович Н. Д. , Гречко С. І. Корекція змін центральної гемодинаміки у жінок з поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу та ішемічної хвороби серця

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні наукиПервушина О. А. Применение криоконсервированных эритроцитов для коррекции анемичного состояния собак, больных бабезиозом

17. МистецтвознавствоБардашевська Я. М. Образно-стилістичні і жанрові концепції в українській вокально-хоровій музиці на основі поезій Т. Г. Шевченка

Квецко О. Я. Бойківський танець в контексті розвитку українського народно-сценічного танцю

Колоскова Г. М. , Орябинська Л. П. Удосконалення конструкції чайної етикетки

18. АрхітектураКовальська Г. Л. Вплив адміністративно-територіальної реформи на формування освітніх округів на території України

Русева Я. П. Инновационные технологии в градостроительстве - пути перехода к энергосбережению в городах Украины

Сергіюк І. М. Військові православні храми Центральної Польщі 1831-1915 років

Третяк Ю. В. Теоретичні підходи до формування і гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів

Шебек Н. М. , Костюк О. О. Cистематизація особливостей середовищної поведінки соціально-однорідних груп мешканців житлових утворень

19. Психологічні наукиГріньова О. М. Теоретичні засади метапроектування особистості у дошкільному віці

Коханова О. П. Проблема входження першокурсників в освітнє середовище

Стеблянко Е. А. , Кузьминова С. В. Женское чувство вины как следствие аборта

Тарасова О. В. Складові психологічної готовності до професійної мобільності сучасного фахівця

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиМещан І. В. Міжсекторне соціальне партнерство в управлінні закладами соціального обслуговування як соціальна практика

23. Політичні наукиМихалюк Н. Ю. Політика Ради Європи щодо агресії Росії в Україні

Почта А. М. , Лапка В. С. , Маскевич О. Л. Стан політичної свідомості сучасного українського суспільства

Тарханова Н. А. , Тимошко Г. В. Сущность и формы реализации социально-политических интересов

24. Фізичне виховання та спортБурлака І. В. , Лукачина А. В. Особливості мотивації студентів до занять у групах тенісу у ВНЗ неспортивного профілю

Ібрагімов Е. Ю. Застосування методів фізичної реабілітації до студентів з функціональними порушеннями постави в процесі навчання у ВНЗ

Чубатенко С. Ю. Технологія підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами

25. Державне управління
26. КультурологіяКазимирів Х. Т. Трагізм міфологеми землі в українській музиці за поезіями Т. Шевченка

Лебедева Н. А. Тематические и художественные особенности фильмов Х Международного кинофестиваля аматорского кино "Кинокиммерия"

27. Соціальні комунікаціїБабенко А. Г. , Дікалова Н. О. Формування соціальної відповідальності на підприємстві

Бардаков Я. В. , Тяпкіна Н. І. Типологія розважальних телевізійних програм

Гершун Г. О. Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті

Закарлюка М. П. Специфіка рекламної комунікації агенції «PR Mafia»

Кузьмич-Походенко А. С. Проблема Чорнобиля у публіцистиці Ліни Костенко

Тернова А. І. , Ніколаєвська Л. В. Молодіжне телебачення в Україні: становлення та специфіка розвитку на сучасному етапі

Шемаєва Г. В. , Ткаченко Т. П. Напрями впровадження системи менеджменту якості в бібліотеки України для забезпечення їх сталого розвитку

Щербаков Р. М. Цільова аудиторія як чинник формування іміджу підприємств сфери громадського харчування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"