Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (17) лютий 2015 р.

 На обкладинці журналу зображено образи Мавки і Лукаша (за твором Лесі Українки «Лісова пісня»). Леся Українка народилася 13(25) лютого 1871 р. — українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. П'єса «Лісова пісня» написана в 1911 році, вперше була поставлена 22 листопада 1918 році в Київському драматичному театрі. 

1. Фізико-математичні наукиКаут О. В. Обґрунтування програми страхування обладнання як превентивного заходу мінімізації економічних наслідків технічних ризиків

Лоскутов С. В. , Єршов А. В. , Зеленіна О. А. Модель контакту частинки газотермічного покриття з шорсткою поверхнею підкладки

2. Хімічні наукиЗінченко Г. Ю. , Донцова Т. А. Inorganic materials for photocatalytic processes

Купчик О. Ю. Викиди автомобільного транспорту як джерело забруднення атмосферного повітря міста Чернігова

Худоярова О. С. , Соколовська М. О. , Сакалова Г. В. Спосіб утилізації фосфоровмісних газів з одержанням сульфідів фосфору

3. Біологічні наукиБучко О. М. Імунологічні та гематологічні показники крові свиней за дії гумінової добавки і аскорбінової кислоти

Голубкова І. М. Особливості анатомічної будови листка видів та сортів Persica Mill. в Правобежному Лісостепу України

Гуляєва Г. Б. , Токовенко І. П. , Осипенко Б. О. , Патика В. П. Дослідження впливу ураження Acholeplasma laidlawii на функціональну активність і стан фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці сорту Смуглянка

Огородник А. М. Модель радіоємності при оцінці негативного впливу на екосистему

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБарташевский С. Е. , Барташевская Л. И. Обоснование выбора перспективных химических источников тока для шахтных электровозов

Бондаренко А. І. Синтез оптимальних законів керування гальмуванням колісних тракторів з безступінчастими гідрооб’ємно-механічними трансмісіями

Гадецька З. М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг

Давиденко Є. О. Реінжиніринг програмного забезпечення геометричної моделі корпусу судна

Еременко Ю. И. , Халапян С. Ю. , Ярмуратий Д. Ю. Пути повышения эффективности операторского управления на основе нейросетевых технологий

Калініченко Ю. П. , Терезюк П. С. Аналіз теоретичних і практичних робіт направлених на підвищення надійності тягового органу стрічкового конвеєра

Комарова Г. Л. , Мостова Л. М. , Мартиненко Л. Г. Вплив технологічних параметрів на час термічної обробки виробів

Короненко А. М. Аналіз хендовер викликів в мультисервісній мобільній мережі

Пищухина О. А. Информационная технология поддержки оценивания ответов для систем электронного обучения

Прісс О. П. , Жукова В. Ф. Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів

Шаповалова Н. П. Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури

Шовкалюк М. М. , Голуб М. А. Аналіз енергетичної ефективності діяльності підприємства з виробництва пива

Юрченко С. Л. Удосконалення рецептурного складу прісного тіста

6. Сільськогосподарські наукиБаркарь Є. В. , Шевченко Д. М. Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу

Заболотний О. І. , Заболотна А. В. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка

Лавренко С. О. Ефективність використання мінеральних добрив та поливної води посівами нуту залежно від технологічних прийомів його вирощування в умовах південного степу України

Стецько Н. М. , Чекан Т. Ю. , Шейдик К. А. Найпоширеніші захворювання Prunus persica в Закарпатській області

Сторчоус В. М. Капельное орошение в Крыму

Халак В. І. Особливості росту кнурців великої білої породи та породи ландрас зарубіжної селекції в період адаптації та їх інтер’єрний статус

7. Історичні наукиАдамський В. Р. Юридичне оформлення богословського факультету Кам’янець-Подільського державного українського університету

Батыров В. В. , Лиджиева И. В. , Оконова Л. В. Социальная структура калмыцкого общества в XIX веке: трансформация правового статуса личности

Грубінко А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір

Животівська Д. М. Інформаційно-видавнича діяльність математичного відділення Новоросійського товариства природознавців

Задорожна Л. В. Суспільні настрої населення центральних областей УРСР у перші повоєнні роки

Клименко О. М. «Пригадування» Жовтневої революції: організація та способи збирання спогадів (1920-ті роки)

Красилюк Я. В. Репрезентація весільного вбрання у радянських весільних фотографіях 1950-1960-х років

Кушлакова Н. М. Товариство інженерів, що закінчили Катеринославське вище гірниче училище: до історії заснування та відкриття

Лихолат А. О. Науково-технологічна сфера України на сучасному етапі розвитку та її тенденції

Марченко І. Я. Історія використання деяких тваринних клеїв в реставрації станкового живопису

Ночовний О. В. «Back to the USSR», або чим не хизувалися у країні Рад

Панасюк О. П. Політичне становище Білоруської Народної Республіки в грудні 1918 – лютому 1920 рр.

Петрухін С. В. Штрафні ескадрильї: міф чи реальність

Сердюк І. О. Учасники «дитячої» поховальної церемонії в Гетьманщині

Хом’як О. В. Особливості пропаганди під час набору до 14-ої дивізії Ваффен СС «Галичина» (квітень-червень 1943 року)

Шляхтич Р. П. Повсякденне життя населення Кривого Рогу в роки німецької окупації

8. Економічні наукиАбесінова О. К. Аналіз плинності кадрів, як складова загальної концепції поступального розвитку організаційної структури підприємства

Абрамова І. О. Аналіз та оцінка стану кризовості регіонів України за економічними параметрами

Аванесова Н. Е. Аналітичне дослідження фінансового стану Державного підприємства "Харківський бронетанковий ремонтний завод"

Аванесова Н. Е. , Чупрін Є. С. Ефективність системи управління як ключ до фінансової безпеки підприємства

Авксєнтьєв М. Ю. Рекомендації щодо вдосконалення планування розвитку вищої освіти

Авраменко Н. Л. , Шпильківська З. В. Шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування в Україні

Амбражей О. А. Образовательный фактор повышения уровня жизни населения

Ангелко І. В. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів підприємства в умовах його розвитку

Андрійченко Ж. О. , Шараметов О. С. Проблеми розвитку венчурного капіталу в Україні

Аніщенко Л. О. Дослідження сучасних механізмів оцінки ефективності використання людського капіталу промислових підприємств

Антонова О. В. , Климчук Ю. В. Новації податкової системи України

Антохов А. А. Роботизація як головний рушій переходу до технолого-сингулярного етапу розвитку регіональної економіки

Антохова О. Ю. Механізм реалізації податкової політики в сучасній Україні

Ахновська І. О. Антикризове управління підприємством в умовах нестабільного економічного середовища

Ачкасова С. А. , Волобуєва А. В. Ризик дефолту перестраховика у загальній системі ризиків, пов’язаних із використанням перестрахуванням

Базилевич В. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції АПК на міжнародному рівні

Бас-Юрчишин М. А. SWOT-аналіз ринку медичного страхування в Україні

Безштанько Д. В. , Стирська О. І. Сутність державного боргу та основні проблеми управління державною заборгованістю в Україні

Белей О. І. , Белей С. Е. Система процесного управління комерційною діяльністю торговельних підприємств

Беленкова О. Ю. , Гао Ш. . Инвитализация как средство повышения эффективности реконструкции «поселков в городе»

Белова І. М. Особливості розвитку управлінського обліку в системі управління

Беник Н. Г. Сучасні тенденції розвитку суднобудування та судноремонту

Бець М. Т. Загальна характеристика еколого-економічного аналізу господарської діяльності підприємств торгівлі

Бігун У. В. , Охріменко О. О. Стратегія енергетичної безпеки України: виклики та можливості

Білик О. Ю. Дослідження сучасних методів та моделей рейтингового оцінювання комерційних банків

Білорус Т. В. Вибір цілей управління організаційною культурою підприємства на основі її оцінки

Біль М. М. Фактори самоорганізації трудових мігрантів у площині соціокультурологічних наслідків міграції

Богданова К. А. Реінжиніринг механізму банківського кредитування

Бозуленко О. Я. , Чварюк М. Д. Економічне та соціальне значення торгівлі в ринкових умовах

Бондар-Підгурська О. В. , Головко О. М. Особливості оцінки ефективності реалізації інноваційної політики підприємств переробної промисловості в період цивілізаційного вибору України

Бондаревська К. В. , Овчарик А. Ю. Конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці

Бондаренко А. Н. Факторы успеха менеджера в современных условиях

Бондаренко А. М. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств

Боримська К. П. Бухгалтерський облік в контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології

Боровик П. М. , Колотуха С. М. , Кіщук Д. В. Податок на прибуток як складова системи оподаткування сільськогосподарських підприємств

Бужин О. О. Екологічна безпека: коефіцієнт екологічної збалансованості внесення органічних та мінеральних добрив

Булишева Д. В. Розвиток приміських зон міських агломерацій: особливості та шляхи вдосконалення

Бурмака Т. М. Формування комплексу стимулювання персоналу підприємств міського господарства

Бутко А. Е. Украинский рынок утилизации полимерных отходов и ключевые тенденции его развития

Вавдійчик І. М. Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами

Валькова Н. В. Логістичні системи: визначення, класифікація та роль на різних рівнях управління

Василик А. В. , Царенко О. С. Сучасний стан та проблеми використання технологій запозиченої праці в Україні

Волковський Є. І. Фактори формування потенціалу бюджету міста Києва: взаємозв’язки та взаємозалежність

Ворона М. С. Актуалізація управління інноваційно-технологічним розвитком промислових підприємств України

Вороніна А. В. , Волосова Є. Р. Економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів експорту товарів України

Вороніна А. В. , Ніколаєва К. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні

Вороніна Р. М. Розвиток міської мобільності у світі

Вудвуд В. В. , Шуткевич Т. М. Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання

Герасимова О. Л. , Орєхов Ю. О. Вдосконалення системи діагностики кризового стану підприємства з використанням нечітких нейронних мереж

Голдобин Д. О. Исследование экономической сущности инвестиционного потенциала

Голіонко Н. Г. Трансформація системи управління підприємством в умовах розвитку технологій електронного бізнесу

Грановська І. В. Проблеми встановлення мінімальної пенсії в Україні

Гриценко Д. С. Основні елементи демотивації персоналу та шляхи їх вирішення

Гузенко О. П. , Шокало Т. П. Управління персоналом комерційного банку: проблематичний та інноваційний аспект

Давиденко Н. М. Методологічні підходи до визначення загрози фінансової безпеки аграрних формувань

Демчук Н. И. Регуляторная политика НБУ в кризисный период: проблемы и переспективы

Дідоренко Т. В. «Трансфоспроможність» і «адаптивнотрансформаційна здатність» підприємств у контексті інноваційно-логістичних перетворень

Добровольська О. В. Трансформація заощаджень в інвестиції в процесі реалізації депозитних послуг у кредитних спілках

Добрянська В. В. , Чурса Ю. В. Маркетинг в житловому будівництві

Єфімова С. А. Управління інноваційним потенціалом підприємства

Жуковська О. А. , Мойсеєнкова Д. А. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника в банківських установах

Заблодська І. В. , Ахромкін Є. М. Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект

Задворних С. С. Етапи вдосконалення механізму боротьби з відмиванням «брудних грошей» в Україні

Задорожна Р. П. Теоретичні витоки методології статистичного дослідження фінансового сектору

Зачоса О. Д. Особливості менеджменту знань в управлінні навчально-науково-виробничих комплексів аграрного сектору економіки

Зубков Р. С. Характеристика основних підходів класифікації інновацій

Іванова М. І. , Варяниченко О. В. Переваги та ризики євроінтеграції України

Іванова М. І. , Єгорцева Є. Є. Використання методів економіко-математичного прогнозування обсягів виробництва продукції

Карась П. М. , Якушова Т. В. Методичні підходи що до організації нормування праці та оцінки управлінців фінансово-кредитних установ

Карпова І. В. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку

Кирилюк Н. В. Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній

Кірейцева Г. В. , Давидова І. В. Обліково-екологічна інформація як інструмент забезпечення стійкого розвитку

Коблянська Г. Ю. , Ювко Ю. О. Ключові показники ефективності як інструмент інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень в моделі контролінгу на підприємствах промислово-будівельного комплексу

Ковтонюк К. В. Девальваційна пастка для економіки України

Корнийчук А. А. Стратегическая диагностика производственного потенциала в системе управления деятельностью предприятия

Кравченко Н. В. Інноваційна праця: соціорганізаційні основи формування і розвитку

Кривоконь М. О. Методологічні підходи до трактування поняття реінжинірингу в економіці

Кудріна О. Ю. Інновації в промисловості: ретроспективний аналіз розвитку деяких регіонів України

Кузьміна О. М. , Богданова Л. О. Сутність моделювання стратегії формування конкурентних переваг підприємства

Левицька І. В. , Завальнюк В. В. Інфраструктура забезпечення розвитку туризму у Вінницькій області

Леонтьєва Н. Р. Моделювання фінансово-економічної діяльності Інтернет-магазину по продажу ноутбуків

Лопащук І. А. , Васількова К. В. , Міхальова А. В. Роль якості продукції в умовах конкурентної боротьби

Лось В. В. , Усик В. І. Теоретичні основи управління борговою безпекою

Лункіна Т. І. , Вельховацька К. О. Методи управління ризиками споживчого кредитування

Лупак Р. Л. , Балабан Л. О. Ідентифікація системних характеристик інноваційної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства

Макарчук І. М. Грошово-кредитна політика України на сучасному етапі

Макух Т. О. Проблеми розвитку хлібопекарської галузі та обгрунтування можливих напрямків їх вирішення

Малик С. С. Основные проблемы управления стоимостью бизнеса

Малюк О. С. Особливості врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційних проектів

Матвєєв В. В. Сутність стратегічного управління конкурентним потенціалом підприємства

Меленчук Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості

Мстоян К. В. Рейтингування як інструмент оцінювання надійності банку

Нестеренко О. С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні

Ноженко Д. Г. Стратегічне планування економічного розвитку вітчизняних підприємств

Озеран А. В. Аналіз корисності інформації фінансової звітності для прийняття управлінських рішень

Орлова К. Є. Удосконалення методики аналізу зовнішнього середовища промислових підприємств

Павлюк Т. І. Національні економічні інтереси

Папіж Ю. С. Теоретичні підходи до формування та розвитку регіональних кластерів

Паславська В. В. , Квасній Л. Г. Міжнародне співробітництво України в сфері туризму

Петровська А. В. Моделі оптимізації клієнтської бази організації

Петько С. М. Моделі корпоративного управління в діяльності корпорацій на світових ринках

Пинда Ю. В. Роль будівельного сектору в економічній системі держави

Підлипна М. П. Використання ГІС технологій для здійснення зонування земель

Подчесова В. Ю. , Замашка Я. М. Регламентація процесу управління кредитним ризиком

Половенко Л. П. , Гнатюк К. А. Оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій

Проскурович О. В. , Хом`як І. В. Аналіз продуктивності праці промислового підприємства

Ревенок В. І. , Мамчур О. С. Основні аспекти інформаційних систем з обліку нарахування заробітної плати

Редько Н. В. Інноваційні стратегії управління підприємствами виробництва безалкогольних напоїв

Риндзак О. Т. Політика інтеграції мігрантів: теоретичний аспект

Рогозян Ю. С. , Бурбело С. О. Методичне забезпечення оцінки міжрегіонального співробітництва

Салуквадзе І. М. Споживчий ринок житлово-комунальних послуг: регіональний аспект

Саприкіна Т. А. Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії

Семенов В. Ф. , Пандас А. В. Регулювання розвитку потенціала міста шляхом зонування його простору

Сєрєбряк К. І. Якість й інфраструктура інформаційного забезпечення міжрегіонального співробітництва

Скакальський Ю. С. Ризико-орієнтоване бюджетування у системі оперативного фінансового планування

Скібіцький О. М. Визначення освітньо-професійного підґрунтя якісних характеристик персоналу для опрацювання політики управління людським потенціалом

Смачило В. В. , Головко-Марченко І. С. Класифікація факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств

Сморжанюк Т. П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю

Сопільняк А. В. Проектне фінансування: проблеми і перспективи розвитку в Україні

Ставицький А. В. Економетричні дослідження ефективності державних витрат в Україні

Степанова Г. М. Бюджетне регулювання в умовах інституційних перетворень

Стояненко І. В. Нематеріальні активи підприємства: класифікація та функції

Стрельников Р. Н. , Бруславец Ю. В. Развитие добровольного медицинского страхования и оценка его состояния как внебюджетного источника финансирования здравоохранения в Украине

Студінська Г. Я. Визначення системних проблем оцінки вартості бренду фінансовими методами

Східницька Г. В. Фінансовий механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Таран-Лала О. М. Системно-аналітичне дослідження системних параметрів об`єкту

Теліженко О. М. , Байстрюченко Н. О. , Горяйнова О. Ю. Аналіз особливостей формування організаційної структури громадської організації

Ткачук Г. Ю. Еволюція підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства

Федотова Ю. В. Теоретико-економічний аналіз диференціації розвитку регіонів України

Харина У. Я. Місце КНР у світовій економіці

Царенко І. О. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності вищих навчальних закладів

Черняєва О. В. , Ноздріна А. О. Сутність, проблеми і особливості оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства

Чичина О. А. Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України в умовах глобалізації

Чукурна О. П. , Бєлая Н. С. Маркетингові дослідження споживчих переваг на ринку соків України

Шевчук В. О. Концептуальные подходы к определению понятия «образовательная услуга»

Шеикха Н. С. Организация учёта в туристической деятельности предприятий Иракского Курдистана

Шеремет О. В. Структура та тенденції диверсифікації зовнішньої торгівлі ЄС з країнами Північної Африки

Шкодіна І. В. , Шкодін Я. В. Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління

Шкробот М. В. Значення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики для забезпечення енергетичної безпеки України

Щитнік Ю. О. Сучасна система адміністрування податків в Україні

Ющенко Р. О. Впровадження факторного аналізу ліквідності в систему фінансового менеджменту вітчизняних підприємств

Яременко Л. М. Організація обліку виробничих запасів на підприємствах України

Яремко З. М. , Рудяк О. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології – платформа економічного зростання країн Європейського Союзу

Ярыгина И. З. Перспективы финансового центра БРИКС

9. Філософські наукиБлоха Я. Є. Особливості тлумачення В. Г. Короленком окремих філософських та етичних категорій

Бурий А. Р. До проблеми критики просвітницької ідеології

Волковинська В. О. Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації

Готинян-Журавльова В. В. Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок

Кобзар І. М. , Шапран Д. П. Реалізація ціннісного потенціалу метафори в інформаційному суспільстві

Костюк Т. В. Духовна репрезентація особистості: аксіологічний аспект

Нестерова М. А. Методологические подходы когнитивистики

Райхерт К. В. К вопросу об определении упорядоченных систем на языке тернарного описания

Сепетий Д. П. Нередуковність суб’єктивних якостей до фізичного як аргумент проти матеріалізму

Старикова Г. Г. Неосознаваемые компоненты познавательного процесса, их структура и функции

10. Філологічні наукиАбабілова Н. М. , Білокамінська В. Л. Особливості перекладу термінів ураїнською мовою

Аксютіна Т. В. The linguistic realization of “negative politeness” strategies in English verbal discourse

Андриевская Г. П. Язык описания музыкального текста в контексте русской культурной традиции

Арістова Н. О. Основні елементи великих і малих прозових форм (на матеріалах сучасної літератури англомовних країн)

Архелюк В. В. Актуальні проблеми структурної лінгвістики

Атрошенко Г. І. , Захарчук О. Ю. Сюжетний хронотоп казок Лариси Письменної

Баркарь У. Я. , Гоцюк Н. М. Лексико-граматичні особливості німецьких та українських наукових лінгвістичних текстів

Биба М. О. Специфіка репрезентації фестивного компоненту концепту реконкіста в іспанській лінгвокультурі

Василишина Н. Д. Релігія та натура в романі Г. Р. Хаггарда «Чудовисько»

Гаврилащук О. Д. Класифікація адресатів внутрішнього мовлення у художньому тексті (гендерний чинник)

Гайденко Ю. О. Мовна реалізація поняття кількості в англійській мові (на матеріалі текстів технічної підмови та фразеологічних одиниць із квантитативним компонентом)

Гладка В. А. Морфологічні обмеження ФО французької мови як одна із ступеневих ознак їхньої усталеності

Глушкова В. Г. Деловая культура и русский коммуникативный идеал

Голоцукова Ю. О. Структура напівпериферійної зони функційно-семантичного поля результативності

Горожанов Ю. Ю. Ергоніми міста Луцька: лексико-синтаксичний спосіб творення

Грибіник Ю. І. Явища полісемії та омонімії в англійській геодезичній термінології

Громик Ю. В. Рефлексація давніх голосних у поліській говірці с. Липне

Дегтярьова Є. О. Індивідуально-авторська картина світу крізь призму творчості французьких письменників-мінімалістів

Заремська І. М. Буття національної культури в творчості “Шістдесятників”

Каменева Н. А. Машинный перевод в Internet

Ковальчук Г. В. Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н. Б. Кузякіної

Ковбасюк Л. А. , Касаткін О. С. Власна назва у фразеологічних одиницях сучасної німецької мови: ґендерний аспект

Крочук Ю. В. Мовна особистість як об’єкт дослідження антропоцентричних лінгвістичних студій

Кучеренко Л. Э. Документальная проза Карлоса Кастанеды как эзотерическое послание постмодерному обществу: фикция или истина

Лапушкіна Н. П. Дитяча література Краматорська: стан і перспективи

Макарук Л. Л. Специфіка знаків і знакових систем

Марченкова І. Ю. , Маєрдон Ю. С. Іронія як культурна проблема перекладу. Особливості відтворення іронії на прикладі оповідання Курта Тухольського «Берлін! Берлін!»

Могилевская О. С. Русская тема в публицистике В. А. Пьецуха

Мокрицька Н. О. Функціонально-стилістичний аспект використання українсько-російської інтерференції в художніх текстах (на матеріалі оповідань Б. Жолдака)

Мочарська У. Р. Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття

Нікішина Т. І. Актуалізація концепту freedom у політичному дискурсі Великої Британії (тематична характеристика)

Павленко О. Г. Осмислення наукової традиції перекладацької парадигми: сучасний філологічний коментар

Павлів У. С. До питання лінгвістичного статусу англійської мови в Ірландії

Покатилова Є. І. Чоловічий іменник румеїв початку XVIII – середини XIX ст.

Поклад Т. С. Англомовні дескрипції запаху парфумів: метафоричні моделі

Поліщук О. Л. Класифікація альтісторичних творів у новітньому літературному процесі

Расевич Л. П. Використання засобів іміджмейкінгу як чинник міфологізації образу Холмса

Ребенко М. Ю. Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу

Рибалка І. С. Структура сенсу повідомлення: алотекст

Сазанович Л. В. Інноваційні форми організації процесу викладання у системі підвищення кваліфікації викладачів-мовників

Семенюк О. І. Становлення особистості за поетичними настановами Тараса Григоровича Шевченка

Ситник О. В. Типологія стилістичних прийомів та засобів психофізіологізму на матеріалі американської та української модерністської новели

Сіліна Д. С. Явище синонімії в українській коксохімічній термінології

Сірук В. Г. Специфіка постмодерної прози В. Медведя

Степура І. В. «Центр» та «периферія» в телерадіомовленні Франції: історичне та соціально-політичне значення

Стуліка О. Б. Особливості функціонування іншомовних запозичень в сучасному мовному просторі

Тендітна Н. М. Смерть і бунт у романі-есе "Щоденний жезл"

Цинова М. В. The interaction between grammatical and lexical features of the constituents of modal constructions with the verb can (on the material of sublanguages of scientific-technical discourse)

Шевченко М. Ю. Semantic peculiarities of English quantitative adjectives in the process of linguistic and cultural communication

Яворський А. Ю. Середньополіська говірка у творах Олександра Кулеша: фонетичний рівень

Яловенко Г. Д. Стилістичні прийоми контрасту і парадоксу в оповідній прозі Оскара Уайльда

Янкович М. В. Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиАбакіна-Пілявська Л. М. Кримінально-правовий вплив за причетність до злочину

Абрамова В. М. Праксеологічний підхід до розуміння помилки в діяльності судового експерта

Боднарук Ю. В. Загальні підстави припинення податкових зобов’язань: недоліки правового регулювання

Бурбело Б. А. Використання спеціальних знань при вивченні особистості підозрюваного

Варес К. Л. Побудова громадянського суспільства через інститут громадських об’єднань – шлях до подолання корупції

Вітвіцький С. С. , Южека Р. С. Міжнародний досвід розвитку інституту лобізму та проблема його легалізації в Україні

Волощук О. Т. Роль глави держави в механізмі реалізації зовнішньої політики держави

Гловюк І. В. Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації

Головня І. Я. Поняття та правова природа відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Гриненко І. М. Протидія корупції як складова антитерористичної операції

Грібов М. Л. Розслідування шахрайства: питання законності проведення негласних слідчих (розшукових) дій

Гущин О. О. Впровадження закордонного досвіду адміністрування миротворчих операцій у діяльність Збройних Сил України

Давыдова И. В. Ошибка и обман как условия недействительности сделки

Дідик С. Є. Злочини проти правосуддя: проблеми визначення родового об’єкта

Єрьоменко І. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Жданова О. С. Analysis of merits and demerits of secession recognition

Кармаза О. О. Міжнародний нотаріальний процес: правова природа

Качуровський В. В. Визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав автора

Керноз Н. Є. Проблемність законодавчого визначення та впровадження мов у національному судочинстві України

Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук и сущности их отдельных гипергрупп

Кириченко С. А. , Коросташова Т. А. Сущность и развитие новой доктрины видового деления правонарушений

Клименко В. А. , Корнієнко Є. В. Деякі питання удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність та покарання неповнолітніх

Книженко С. А. Стратегия расследования преступлений против правосудия

Кобрин В. С. Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України

Козинець О. Г. , Козинець І. Г. Соціальна складова політики «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта

Котирло О. О. Правові аспекти реформування фондового ринку України

Краковська А. Є. Правові передумови реалізації соціальної функції держави

Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції

Ланцедова Ю. А. Развитие доктрины криминалистической и процедурной работы с объективными и субъективными источниками антиделиктных сведений

Литвин О. В. Активність суду у доказуванні (стадія судового розгляду)

Лісовська Ю. П. Державна політика забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект

Маломуж С. И. Малозначительность деяния в уголовном законодательстве стран СНГ

Матвієнко Є. П. До проблеми підтвердження факту перебування на утриманні в судовому порядку

Ментух Н. Ф. , Шевчук О. Р. Фінансово-правові засади діяльності національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України

Михайленко Д. Г. Місце норми про незаконне збагачення у механізмі кримінально-правової протидії корупційним злочинам

Наливайко О. І. , Сеньків О. М. Теоретико-прикладні проблеми тлумачення Конституції України та законів України Конституційним Судом України

Нарижний М. О. Адаптація банківського нагляду України до європейського законодавства

Нашинец-Наумова А. Ю. К вопросу о развитии системы обеспечения информационной безопасности корпораций в Украине

Некіт К. Г. Поняття довірчої власності (трасту) у законодавстві європейських країн та модельних правилах європейського приватного права

Обіход Т. В. Злиття двох стадій кримінального провадження як важливий фактор вирішення його завдань

Пирога С. С. , Пирога І. С. Податкові аспекти ціноутворення

Подковенко Т. О. , Павелко Л. В. Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект

Попельницька Н. С. Особливості відмежування злочину, передбаченого ст. 140 КК України від лікарської помилки, нещасного випадку і виправданого медичного ризику

Рєзнік О. М. , Ігнатенко Є. В. Військовий збір: історія та сучасність

Руданецька О. С. Правова політика як цільова соціальна практика держави

Савінова В. М. Екологічна відповідальність підприємництва

Санакоєв Д. Б. Забезпечення лікарської таємниці у кримінальному процесі України

Сарана С. В. Загальний процесуально-процедурний податковий режим: зміст загальних положень

Севідов О. А. Способи порушення авторського та суміжного прав

Сенченко Н. М. Форма та зміст ухвали суду щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Сіверський О. М. Злісне ухилення від явки за викликом для участі у процесуальних діях

Скрябин А. Н. Гарантии адвокатской деятельности в соответствии с законом Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность»

Старчук О. В. До питання розуміння принципу свободи трудового договору: генеза та сучасний стан

Сулім-Тимовті А. О. , Готвянський Р. В. Система захисту прав на твори образотворчого мистецтва як об`єктів авторського права

Тімофєєва Л. Ю. Реалізація принципу гуманізму в кримінальному праві України: історико-теоретичний дискурс кримінально-правових вчень

Ткач Ю. Д. Новая доктрина периодизации развития, структуры, понятия и системы криминалистики и ордистики

Тунтула А. С. Развитие новой доктрины видового деления субъективных источников антиделиктных сведений

Турченко О. Г. Человеческое измерение безопасности

Ульянова Г. О. Привласнення авторства і примусу до співавторства як порушення авторських прав

Фасій Б. В. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до трудових правовідносин в спорах про стягнення понесених витрат та про відшкодування моральної шкоди: аналіз судової практики

Ченцов С. Д. , Степанюк А. В. Проблематика недействительности сделок по ст.169 Гражданского кодекса Российской Федерации на примере сделок по приобретению радаров-детекторов

Чепік-Трегубенко О. С. Теоретичні та практичні засади взаємодії органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства в Україні

Шишов О. О. Форми захисту прав платників податків

Юрій І. А. Воєнна доктрина у системі нормативно-правового забезпечення національної безпеки на сучасному етапі розвитку української державності

13. Педагогічні наукиАдонiна Л. В. Теоретико-методологічні основи методики викладання літератури

Аймедов К. В. , Сердюк Н. М. Застосування інноваційних технологій навчання у системі вищої освіти

Базилевич Н. О. Історичні аспекти формування особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні школярів

Балацька Л. П. , Олексів Г. Д. Методологічні параметри самостійної роботи студентів

Баркасі В. В. , Баркасі С. Б. Використання змішаної форми навчання при викладанні іноземних мов у ВНЗ

Бебих В. В. Інтегрування медіаосвітніх технологій у процес формування іншомовних комунікативних умінь

Бєляєв С. Б. Визначення методологічної основи створення системи професійної підготовки до розробки і використання педагогічних технологій

Богдадюк М. В. Філософсько-методологічні, соціально-економічні, суспільно-політичні, та психолого-педагогічні умови розвитку ПТНЗ народних художніх промислів у Західній Україні другої половини XX – початку XXI століття

Бородієнко О. В. , Музичко Л. В. Коучинг як інноваційна технологія особистісно-розвивального навчання: особливості застосування в професійному навчанні

Будник О. Б. Проблема формування демократичних цінностей майбутніх фахівців

Варецька О. В. Функції соціальної компетентності вчителя початкової школи

Василишина Н. М. Актуальні проблеми фахової підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у рамках вітчизняної та зарубіжної освіти

Вовк Б. І. До питання вивчення елементів готовності майбутніх інженерів-викладачів до самоосвіти

Гаркович О. Л. Конструювання освітнього середовища при викладанні хімії засобами інформаційних технологій

Горпініч Т. І. Особливості іншомовних фахових джерел як засобу навчання читання іноземною мовою (на прикладі професійної літератури з фармації)

Григоренко В. Л. , Рассказова О. І. Сприяння розвитку соціальності учнів з проблемами зору засобами мистецтва

Грицюк С. А. Педагогічне значення наукових досліджень сутнісних особливостей дитячої гри

Гуцол В. В. Інноваційні педагогічні технології в сучасній педагогічній освіті

Дідик Н. М. Соціально-педагогічна профілактика ігрової залежності

Дубовик О. В. Становлення системи професійної підготовки у США

Дяченко М. Д. Розвиток культури діалогу майбутніх фахівців професій типу “людина-людина” як педагогічна проблема

Жалій Р. В. Нормативно-правові засади організації навчального процесу з фізичного виховання в технічних ВНЗ України

Жалій Т. В. Теоретико-методичні засади вивчення правознавчих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики

Житинська М. О. Життєдіяльність людей похилого віку в Україні: реалії та перспективи

Зінонос Н. О. Використання Flipped Learning моделі у навчанні іноземних студентів на підготовчих відділеннях ВНЗ України

Кирильчук О. Б. Синергетичний аспект мовленнєвого релятивізму в умовах формування риторичної культури особистості

Ковальчук Г. О. «Предметне поле» якості та особистісні фактори ефективності у навчанні майбутніх економістів у ВНЗ

Ковальчук О. М. Дослідно-експериментальна перевірка моделі підготовки магістрів гуманітаріїв до інноваційної професійної діяльності

Козьменко О. І. Значущість професійної підготовки учителів у вихованні почуття національної ідентичності старшокласників у Канаді

Коростіянець Т. П. Імітаційна модель навчання студентів-математиків у контексті формування їх методичної компетентності

Кравченко Т. П. Психолого-педагогічні чинники формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я

Криволап О. Ю. Методи підготовки майбутніх вчителів до формування творчого потенціалу молодших школярів

Кубанов Р. А. Концепції організаційної ефективності – основа європейських стандартів вищої освіти

Куленко О. А. Шкільний хімічний експеримент в умовах профілізації загальноосвітньої школи

Литвин В. А. Методика формування інформаційної культури майбутніх архітекторів

Макаревич О. О. Гейміфікація як невід’ємний чинник підвищення ефективності елементів дистанційного навчання

Макаренко А. І. Експериментально-дослідна перевірка впливу інтеграції як засобу формування техніко-технологічних знань і умінь

Максимова О. Г. Формирование лингвистической мобильности будущих педагогов на основе личностно-деятельностного подхода

Малинівська Л. І. Педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів

Малицька О. В. Культурна ідентифікація як визначальний освітній фактор у педагогічному ВНЗ

Мартинюк В. А. , Бузинська В. Є. Проблема жіночої суб’єктивності у художньому дискурсі Кларісе Ліспектор

Матішак М. В. Напрями співпраці педагога з батьками у процесі формування соціальної компетентності молодших школярів

Махінова М. В. Аспекти соціокультурного підходу до підбору автентичних англомовних текстів у підготовці майбутнього вчителя

Мірошниченко Г. В. Вплив діяльності Київського університету Св. Володимира на розвиток освіти і науки у другій половині ХІХ століття

Мунтян Т. В. Підвищення мотивації студентів до самостійної навчальної діяльності як необхідна умова формування умінь самоорганізації (на прикладі англійської мови)

Муравський С. А. Особливості формування предметної компетентності у процесі вивчення фізики

Оверко Н. Я. Педагогічні умови розвитку фахової майстерності викладачів спецтехнологій у ПТНЗ кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації

Петько Л. В. Філософсько-педагогічні підходи до розуміння «професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища» в сучасних реаліях освіти

Повалій Л. В. Формування у старшокласників відповідального батьківства як сімейної цінності

Позднякова Г. О. Дослідження готовності до здоров’язбережувальної діяльності майбутніх вчителів основ здоров`я

Постоян Т. Г. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб якісної підготовки майбутніх менеджерів освіти

Пузирьов Є. В. Система воспитания студентов в инженерном ВУЗе

Рябуха А. Ю. Формувальний етап експериментальної перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій

Савельчук І. Б. Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфика та особливості впровадження

Савінова Н. В. , Берегова М. І. Деонтологічна компетентність корекційного педагога в умовах інклюзивного навчання

Самойленко С. А. , Беспалова Н. В. , Липська І. І. Фільми як засіб підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов

Саніна О. В. Використання ІКТ на лекційних та практичних заняттях як засіб посилення мотивації здобувачів вищої освіти неюридичних вузів до вивчення правових дисциплін та підвищення якості знань (з досвіду роботи)

Сафонова Н. В. Аспекти формування професійно-особистісних пріоритетів фахівця вищої школи

Силкіна С. А. Система соціально-педагогічної підтримки важковиховуваних підлітків в умовах сільської школи

Тимохина Т. В. Профессиональная подготовка специалистов инклюзивной сферы

Тихонова Т. В. Методологічні підходи до конструювання змісту інформаційно-технологічної навчальної дисципліни

Трегуб О. Д. , Трегуб І. Г. Запорука успіху проблемного навчання майбутніх учителів технологій

Федорчук В. В. Особистість творчого педагога у працях польських вчених

Фроленкова Н. О. Якість дошкільної освіти в Україні: феномен поняття

Хаустова О. В. Взаємозв’язок духовності й творчості на шляху професійно-творчого розвитку вчителя

Хижняк А. В. Формування взаєморозуміння у молодших підлітків як сімейної цінності: теорія питання

Цепкало О. В. Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики

Цимбалюк В. І. , Борейчук А. В. Особливості проведення ділової гри «Навчальний цивільний процес» під час професійної підготовки майбутніх юристів

Чернецька Ю. І. Ступінь наукової розробки проблеми ресоціалізації наркозалежних осіб у психолого-педагогічних дослідженнях

Чернуха Н. М. , Ворначева Л. Ю. Роль сучасників М. Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи

Чернякова О. І. Розвиток мовлення дошкільників в умовах двомовності

Шапочкіна О. В. Специфічні особливості дистанційної освіти за електронними навчальними курсами у ВНЗ України (на матеріалі сертифікованого ЕНК «Країнознавство: німецька мова»)

Шаргун Т. О. Становлення професійної підготовки фахівців залізничного профілю в Україні (друга половина ХІХ століття)

Шевченко М. В. Особливості навчання студентів технічних спеціальностей англомовного усного мовлення

Шибецька В. В. Формування ігрової діяльності у розумово відсталих дошкільників

Шибецька В. В. , Кравець Н. П. Екскурсія як засіб збагачення уявлень про природу в молодших школярів з порушенням інтелекту

Шовкопляс О. М. Методичні аспекти використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності вихователя

Ярова О. Б. Концепт “ключові компетентності” в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу

14. Медичні наукиАлександрук Н. В. Стан скроневої кістки при порушенні мінерального обміну

Бідзіля П. П. Вплив етіологічних чинників хронічної серцевої недостатності на стан ремоделювання міокарда при супутній надлишковій масі тіла та ожирінні

Васкес А. А. , Васкес А. Х. "Уникальность" натуральных продуктов или все же «давайте мыслить объективно!»

Дудко О. Г. , Костін Є. І. Значення фізичних та біологічних властивостей полімерних матеріалів для травматології та ортопедії

Каджарян В. Г. , Капшитар Н. І. Безсимптомна гіперурикемія на тлі цукрового діабету 2 типу: вплив на клініко-анамнестичні, біохімічні показники та результати ехокардіоскопії

Коваль В. Ю. , Архій Е. Й. , Сіксай Л. Т. Вміст макроелементів крові при різних формах хронічного панкреатиту

Мергель Т. В. Особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця у хворих із постінфарктним кардіосклерозом

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Мельник В. І. Зміни функціонального стану організму студентів під час запровадження інноваційних форм державної атестації

Морозенко Д. В. , Леонтьєва Ф. С. , Кузнецова Н. В. Дослідження клініко-гематологічного статусу пацієнтів після ендопротезування великих суглобів

Русин В. И. , Сирчак Е. С. , Курчак Н. Ю. Динамика показателей качества жизни у больных с хроническим панкреатитом после холецистэктомии на фоне комбинорованной терапии с использованием препарата из Plantago ovata

Чернєв М. В. , Чернєв О. В. , Огарко І. В. , Андрієвська Т. А. Метод глибокого магнітно-польового медикаментозного знеболювання та лікування травм обличчя у передопераційний та післяопераційний період. Варіанти можливого застосування

Шайко-Шайковський О. Г. , Білик С. В. , Олексюк І. С. , Дудко О. Г. , Василов В. В. , Зіньків О. І. , Бурсук Є. Й. Експериментальне біомеханічне дослідження ефективності остеосинтезу за допомогою стержневого апарата зовнішньої фіксації при поперечних діафізарних переломах

15. Фармацевтичні наукиУнгурян Л. М. Науково-практичне обґрунтування сутності нейроекономіки та напрямки удосконалення її складових на прикладі аптечного нейромаркетингу

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоДорожкин А. С. Современное изобразительное искусство Беларуси: актуальные проблемы и тенденции развития

Ладоненко М. І. Монетний двір національного банку України: минуле, теперішнє, майбутнє

Паламарчук К. М. Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII–XIX століть: стильові тенденції

Рабчун О. С. Унікальна книга зі складу "Королівської бібліотеки"

Романенкова Ю. В. Мотив падения мятежных ангелов в западноевропейской живописи XV-XVII веков

18. Архітектура
19. Психологічні наукиАвер`янова А. В. Концептуальні підходи до проблеми професійного самовизначення особистості у вітчизняній та зарубіжній психології

Большакова А. М. Психологічний аналіз феноменів самоздійснення особистості

Галецька І. І. , Тимик К. І. Психологічне здоров’я та гендерні стереотипи у студентської молоді

Гончарова Л. А. Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку

Гринина Е. С. Отношение младших школьников с интеллектуальным недоразвитием к представителям ближайшего социального окружения

Гудінова І. Л. Віртуалізація реальності та її наслідки

Гуцол С. Ю. Мифологические координаты личностно-ориентированного литературного дискурса

Донець О. І. Особливості самосприйняття жінок після розлучення

Жидко М. Є. , Тухтарова К. Р. Особливості батьківсько-дитячих відносин у онкологічно хворих дітей з різною ефективністю лікування

Ічанська О. М. Мотиваційні детермінанти копінг-стратегій рятувальників ДСНС України

Камінська О. В. Авторська класифікація інтернет-залежності за критерієм провідного мотиву використання мережі

Климентович О. Б. Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді українського суспільства в процесі соціально-економічної та політичної нестабільності в державі

Козіна А. В. Мотивація навчання дорослих у контексті теорії самодетермінації

Колкова С. М. Самопринятие будущих психологов

Кондратюк С. М. Сприйняття соціальної реклами різними віковими групами

Кононенко О. І. Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму

Коськіна Д. О. Рольові очікування подружжя з різним типом статево-рольової взаємодії

Кравчук Л. В. Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи

Лазуренко О. О. Психолого-педагогічний аспект формування емоційної компетентності майбутніх медичних психологів

Лукашевич О. М. Психологічні критерії громадянського розвитку дорослої особистості

Максим О. В. Деякі аспекти соціальної адаптації дітей з порушеннями розвитку саморегуляції

Мельник Ж. В. Методичні рекомендації вихователям, батькам, психологу з питань розвитку самосвідомості старших дошкільників у процесі пізнання світу дорослих

Носова І. Є. До 130-річчя від дня народження Степана Володимировича Балея

Петровська І. Р. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів

Раєвська Я. М. Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім’ї та школі

Сердюк Н. І. Вплив психологічних умов формування атракції на міжособистісні стосунки підлітків

Стовбун О. А. К проблеме ценностных ориентаций в формировании профессиональной ответственности будущих специалистов

Сущинська Т. С. Танцювально-ігрова програма психологічної підтримки формування конструктивного образу "Я" дитини: оцінка ефективності

Хомутиннікова Н. Н. Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу

Червинська О. М. Дослідження психологічних чинників психосоматичних розладів особистості

Шамрай О. В. Професійна картина світу майбутніх лікарів-педіатрів

Шрагина Л. И. Проблема применения системного подхода в психологии

Яновська Т. А. Взаємоз’вязок прояву психологічного конфлікту з емоційною сферою підлітків

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиГоликов А. С. Идентичность в структуре знания о социальном: эвристические возможности и методологические ограничения

Гуцол К. В. Методика оцінки мотивації діяльності працівників соціальної служби

Кльов М. В. Глобализация, международная конкуренция и стратификация системы высшего образования

Нечитайло И. С. «Неявные реалии» образования

Скорик Т. В. Cоціально-педагогічний ефект університету третього віку

Слюсаревський Н. М. Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка

Шаповал І. Г. Сім’я в умовах трансформації українського суспільства та її самовизначення

23. Політичні наукиАулина Е. В. Нейтрализация современных мифологических комплексов с помощью архаичных мифов

Зубкова І. М. Напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного насилля в сучасних умовах

Краснопольская Т. Н. Гендерно сбалансированное участие в государственном управлении как фактор преодоления коррупции

Мухіна М. О. , Трима К. А. Концептуальні підходи до визначення поняття громадянського суспільства

Стойко О. М. Еволюція зарубіжних підходів до дослідження процесу формування уряду

Тригуб О. П. , Рижикова А. Ю. Сучасні доктрини та концепції зовнішньої політики США щодо Центральної Азії

Яфонкіна І. П. Окремі проблеми у сфері освіти в Україні

24. Фізичне виховання та спортГрейда Н. Б. Обгрунтування структури захворювань та рівня фізичної підготовленості учнів старших класів

Коросташівець О. М. Особливості ігрових функцій та тренування футбольних воротарів

Петренко І. Г. , Гончар В. І. Аналіз напрямів модернізації фізичного виховання студентів ВНЗ

Петренко І. Г. , Петровський В. Р. Теоретичні основи оптимізації процесу фізичного виховання студентів засобами футболу

Поліщук В. В. Вплив занять туристсько-краєзнавчою діяльністю на рухову активність дітей старшого дошкільного віку

Троценко Т. Ю. Вплив народних рухливих ігор на виховання патріотичних почуттів у молодших школярів

Хавруняк І. В. Особливості навчально-тренувального процесу підготовки волейболістів у вищих навчальних закладах

Цигикало О. В. Особливості викладання анатомії людини студентам факультету фізичної культури та здоров’я людини

Чопилко Т. Г. , Бойченко С. В. Проблемы подготовки футбольных арбитров

Чупрун Н. Ф. Особливості оптимізації процесу формування координаційних здібностей молодших школярів засобами хореографії

Яворська Т. Є. До питання організації науково-дослідної діяльності студентів факультету фізичного виховaння і спoрту

25. Державне управлінняБублій М. П. Сучасний стан професійно-кваліфікаційного складу посадових осіб місцевого самоврядування

Величко Л. А. Реформирование системы здравоохранения на Украине в 2010-2013 гг.

Волобуєва А. Г. , Шпак Д. О. Збори громадян за місцем проживання як одна з форм здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та участь в цьому процесі фондів розвитку громад

Лукіша Р. Т. Організаційно-функціональні аспекти державного регіонального управління у сферах суспільного життя

Помаза-Пономаренко А. Л. Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні)

26. КультурологіяБіланич М. М. , Бокотей О. М. Використання біблійно-природничої тематики в екологічному вихованні

Корнєєва Л. Л. , Донець А. О. Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси

Корнєєва Л. Л. , Солодка К. Ю. Предмети та аксесуари магії: історичний ракурс

Лебєдєва Н. А. Особливості поезії Олександра Єлагіна скрізь культурологічну призму сучасності

27. Соціальні комунікаціїГоровий О. В. Користувачі соціальних мереж та перцепція соціополітичної ситуації

Дяченко І. М. Жіночий контекст сучасного інтернет-дискурсу

Карпиленко В. А. Функціонування наративів і особливості управління ними в системі соціальних комунікацій

Кондрико А. А. Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ

Ротару І. Ю. Складні речення зі взаємозалежними частинами з опорним предикатом в присудковій частині в текстах ЗМІ

Санакоєва Н. Д. Прихована реклама і Product placement в Україні: сучасні тенденції та зарубіжний досвід

Стащук І. П. Аксіологічні дослідження рекламної комунікації в українській і зарубіжній науці: історіографічний аспект

Тищенко Н. І. , Піроцький Б. Ю. Нормативне забезпечення організації діловодства в закладах культури

Ткаченко І. А. Публіцистика як об’єкт видавничої практики: квалілогічний аспект

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"